Conferențiar universitar Constantin Vică

Constantin Vică este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2011, cu o teză de filosofie practică în domeniul internetului şi al tehnologiei web.

Activitatea sa se concentrează asupra aspectelor etice ale proprietăţii intelectuale, eticii şi politicii noilor tehnologii, diverselor problematici de etică aplicată, precum şi dezvoltării noilor media în contextul comunicării interculturale.

Este cercetător afiliat Centrului de Cercetare în Etică Aplicată și, de asemenea, director adjunct și editor online al acestuia.

Poziția didactică: Conferențiar universitar, Departamentul Filosofie practică și Istoria filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

Contact
Email: constantin.vica  [at]  filosofie.unibuc.ro

Google Scholar | PhilPeople

Consultații semestrul I: joi, 14.00 – 16.00 (cu programare prin email).

Studii
2011. Doctor în filosofie, Universitatea din București. Susținerea tezei: septembrie 2011. Titlul tezei: Tehnologia web: o abordare pluralistă.
2008. Master în Studii Europene, Universitatea din București. Disertație: Poate fi Internetul un model democratic și un mediu epistemic?
2006. Licență, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Lucrare de licență: Probleme ale proprietății în mediul virtual. Modelul copyleft.
1998 – 2002. Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Ploiești (profil „limbi străine – franceză”).
Activitate didactică

Cursuri: Filosofia istoriei – filosofia viitorului, Etica și politica noilor tehnologii, Etica tehnologiilor, Ethics of Cognitive Technologies, New Media and Intercultural Communication, Morality, Business and Information Technology, Introduction to Philosophy, Cultură digitală, Etică și integritate academică.

Cursuri (2013 – 2021): Etică în tehnologia informației, Libertate și mentalități, Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale.

Seminarist (în perioada 2011 – 2017) pentru cursurile Filosofia istoriei, Etică aplicată, Libertate și mentalități, Istoria ideilor politice și Filosofia științelor umane.

Activitate de cercetare

2012 – prezent. Coordonator programe, director-adjunct și editor online la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București.

2020 – 2022. Cerectător în cadrul proiectului CoMoRe. Collective moral responsibility: from organizations to artificial systems. Re-assessing the Aristotelian framework, proiect desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București.

2018 – 2020. Cercetător în cadrul proiectului iCoNiC. Longitudinal analysis of coauthorship networks and citations in academia, proiect desfășurat de grupul Graphnets afiliat Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB). Mai multe detalii pe platforma iCoNiC.

2015 – 2017. Cercetător în cadrul proiectului INEMTEC. The Reliability of Moral Intuitions in the Ethical Assessment of New and Emerging Technologies, proiect desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București. Mai multe detalii, aici.

2010 – 2013. Cercetător în cadrul NORMEV. Modelări evoluționiste ale proceselor de emergență a normelor interacțiunii sociale. Fundamente conceptuale și dezvoltări în științele umane, proiect desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București.

Articole

2020. „The Internet as cognitive enhancement” (coautor), în Science and Engineering Ethics, 26, 2345–2362. DOI: 10.1007/s11948-020-00210-8

2020. „The world is a big network. Pandemic, the Internet and institutions” în Revista de filosofie aplicată, 3(S1): 136-161.

2019. „Artificial Intelligence, Robots and the Ethics of the Future” (coautor) în Revue Roumaine de Philosophie, 63(2): 224–234.

2019. „Mind the gap! How the digital turn upsets intellectual property” (coautor) în Science and Engineering Ethics, 25(1): 247-264, DOI: 10.1007/s11948-017-9996-x.

2017. „New and Emerging Technologies. From Moral Intuitions to Ethical Theories” în Annals of the University of Bucharest-Philosophy Series, 66(2): 3-8. Introducere la numărul special Ethics for New and Emerging Technologies. From Moral Intuitions to Ethical Theories.

2016. „Social and Assistive Robotics in Dementia Care: Ethical Recommendations for Research and Practice” (coautor) în International Journal of Social Robotics, 8 (4): 565-573.

2016. „Spațiul și timpul în lumea digitală în rețea. Un examen critic kantian” în Revista de filosofie, 53 (5): 539-554. Parte din dosarul Idei și concepte pentru secolul al XXI-lea. Filosofii ale lumii digitale.

2015. „Life and Ownership: Intellectual Property limits, from Genes to Synthetic Biology” în Ethics in Biology, Engineering and Medicine, 6 (1-2): 139-149, DOI: 10.1615/EthicsBiologyEngMed.2015013465.

2015. „Intellectual Property, Globalization, and Left-Libertarianism” în Symposion, 2 (3): 323-345.2013.

2012. „Climate Change, Intellectual Property and Global Justice” (co-autor), în Public Reason, 4 (1-2): 151-163.

2012. „Hello, World!”, în Lettre Internationale, 83 (Toamna 2012): 48-50.

2012, „Dialectica digitală, o reconstituire”, în Lettre Internationale, 82 (Vara 2012): 45-47.

2012. „How to Assess the Emergence of the European Pirate Parties. Towards a Research Agenda” (coautor), în Sfera Politicii, 169 (2012): 46-55.

2011. „Relația etică-politică în filosofia practică aristotelică”, în Analele Universității București, seria Filosofie, 2011, vol. 2: 39-50.

2010. „A bizalom és a webes technológia”, în Korunk, 11 (2010): 35-46 [traducerea articolului apărut în 2008, „Încrederea și tehnologia web”].

2010. „Software, instituția autorului și proprietatea intelectuală” în Analele Universității București, seria Filosofie, an LIX, (2010): 63-76.

2008. „Încrederea și tehnologia web”, în Analele Universității București, seria Filosofie, an LVII, (2008): 79-88.

2007. „Despre un model libertar: copyleft„, în Vector – Art and Culture in Context, 2 (2007): 116-128.

Manuale și antologii

2018. Etică și integritate academică (manual), coautor. București: Editura Universității din București. Ediție online în acces liber.

2015. Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică (editori). București: Editura Universității din București. Ediție online în acces liber.

Capitole în volume colective

2020. „Probleme de mediu: o privire difuză asupra tehnologiilor mediatoare”, în The Message is the Medium, Emilian Mărgărit (editor), București: Image and Sound.

2020. „Exerciții negative în dialectica digitală și o reconstrucție hegeliană”, în Hegel 250, Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Ștefan-Dominic Georgescu (editori), București: Editura Academiei.

2019. „The Info-Computational Turn in Bioethics„, în Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, Emilian Mihailov, Tenzin Wangmo, Victoria Federiuc, Bernice Elger (editori), Berlin: DeGruyter. DOI: 10.2478/9783110571219-011

2016. „Kynici și cinici în jocul politic al informației” (co-autor) în Critică, marginalitate, cinism, Cristian Iftode, Cristina Voinea (editori), București: Editura Universităţii din Bucureşti

2015. „Modelul democratic al Internetului și programele libere” în Etica cercetării și proprietatea intelectuală, Constantin Stoenescu (editor), București: Editura Universității din București.

2015. „Open Data, Ideology of Liberation, and Open Government” în Re-thinking the Political in Contemporary Society: Globalization, Consumerism, Economic Efficiency, Viorel Vizureanu (editor), București: Pro Universitaria.

2015. „Filosofia informaticii. De ce computerul este mai mult decât un instrument pentru cercetarea umanistă”, în Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică (editori). București: Editura Universității din București.

2015. „Împotriva căutării pe world wide web. Etica motoarelor de căutare și moartea lui kybernetes”, în Etică în știință, religie și societate, Marin Bălan, Valentin Mureșan (editori). București: Editura Universității din București.

2011. „Noii filozofi francezi”, în Dreapta intelectuală. Teorii și școli de gândire ale dreptei contemporane occidentale, Ionuț Sterpan, Dragoș Paul Aligică (editori), București: Humanitas.

Interviuri filosofice

2017. „Post-adevăr și Fake news. De la tribalizare la filtre”, interviu luat de Bogdan Iancu, în Sfera politicii, nr. 191-192.

2012. „Economists in particular desperately need to learn from philosophy„, interviu cu Ken Binmore, în Romanian Journal of Analytic Philosophy, 1 (2012): 81-93.

2008. „O să aveți acces la tot, dar cum vă veți orienta în această lume a accesului total?”, interviu cu Gilles Lipovetsky, în Suplimentul de cultură, nr. 209, 13.12.2008.

Conferințe

„Therapeutic relations in the age of AI: from paternalism to mutual-cooperation” (coautor), Digital Health: ethical, lega land social perspective for a sustainable future, 9-10 decembrie 2020, Universitatea Catolică din Croația, Zagreb, Croația.

„Patriarhul memelor” (coautor), Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor și Ideologiilor, 22 mai 2020, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj.

„Visualizations of large networks and their ethical challenges”, workshop international SONAR 2019. Social Network Analysis in Romania, 5-8 noiembrie 2019, Universitatea din București, București.

„Authorship and Artificial Intelligence in Science” (coautor), Oxford-Bucharest Work in Progress Workshop (ediția a cincea), 11 septembrie 2019, Universitatea din Oxford, Oxford, Marea Britanie.

„The Digital Romania. The first 30 years”, The 59 Romanian Culture and Civilization Summer School, 19 iulie 2019, Universitatea din București, București.

„Artificial Intelligence, creativity, and scientific research ethics: moral norms of coauthorship and intellectual property”, Ethics, the Internet and the Society Summer School, 20 iunie 2019, Universitatea din Basel, Elveția.

„Big Data, the Internet of Things, disappearance of work, and Universal Basic Income”, 27 iunie 2019, Ethics, technology and sociological imagination in an interconnected world workshop, Universitatea din București, București.

„Social network analysis: ethical perspectives” (coautor), workshop-ul internațional Analyzing multiple networks from diverse perspectives, 19 septembrie 2018, Universitatea din București, București.

„Homophily in coautorship networks” (coautor), a cincea conferință internațională a Societății Sociologilor din România Living in a liquid society, 15 septembrie 2018, Universitatea de Vest, Timișoara, România.

“Reformation, Counter-Reformation and New Media. From Gutenberg’s Printing Press to the Internet”, conferința internațională Reformation and Modernity, Bucharest, 17-18 noiembrie 2017, Universitatea din București, România.

„Cooperation within Networks”, seminar GraphNets, 21 septembrie 2017, Institute for Research in the Humanities, Universitatea din București (IRH-UB), București.

„The Internet as a failed cognitive enhancement” (coautor), conferința internațională CEPE/ETHICOMP 2017 – Values in Emerging Science and Technology, 5-8 iunie 2017, Universitatea din Torino, Italia.

„No Virtual Reality without Artificial Intelligence”, seminarul ​Consciousness and Cognition: An Interdisciplinary Approach, 6 Decembrie 2016, ​Institute for Research in the Humanities, Universitatea din București​ (IRH-UB), București.​

„Social Robots as Moral Companions. On Extending Aristotle’s Conception of Friendship​” (coautor), 2400Aristotle International Conference, 25 – 26 Noiembrie 2016, Universitatea din București, România​.

„What if Kant were a designer?​”, Oxford-Bucharest Work in Progress Workshop (ediția a treia), 15 Noiembrie 2016, Universitatea din Oxford, Oxford, Marea Britanie.

„Hegel, Labor, and the Robots. Why the vanishing of labor is the end of humanity​”, conferința națională Digitally mediated experiences. Interactions, knowledge forms, and ethical dilemmas, 7 Iunie 2016, Universitatea din București, România​.​

„The info-computational turn in bioethics. From logic to life malleability”, conferința internațională Bioethics in European Context, 19 – 20 Mai 2016, Universitatea din București, România​.

„The internet as a failed (cognitive) enhancement” (coautor), Bucharest – Oxford Workshop in Applied Ethics​ (a doua ediție), 3 – 4 Decembrie 2015, Universitatea din București, România.​

„Marginali și cinici în jocul politic al informației​” (coautor), conferința națională Critică, Marginalitate, Cinism, 25 – 26 Noiembrie 2015​, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România.

„Turing’s Children and the Humean Android (reloaded)​”, Half-day workshop in robo-ethics, 2 Iunie 2015, Institute for the Research in Humanities, Universitatea din București (IRH-UB), România.​​

„Informational Justice and Human Rights – a step closer to Global Justice” (coautor), conferința internațională​ Global Justice – Bucharest Colloquium on Political and Moral Philosophy, 26 – 27 Mai 2015, Universitatea din București​, România.​​​

„Intellectual property, file sharing, access, and knowledge in society”, International Conference: Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues, 7 – 10 Mai 2015, Academia Română, Filiala Iași, Iași, România.

„3Democracy and the New (Global) Movement for Open Data”, conferința internațională ​The Interplay between the Political and the Cultural in Globalization, 12 – 13 Decembrie 2014, Universitatea din București și Academia Română, Filiala Iași, București, România.

„What is a software author? Michel Foucault, authorship, and intellectual property​”, conferința internațională ​Engaging Foucault, 5 – 7 Decembrie 2014, Institutul pentru Filosofie și Teorii Sociale, Belgrad, Serbia.

“Taking Care and Being Careful: Ethical Challenges for Care Robots”. Prezentată la Bucharest Oxford Workshop in Applied Ethics – Uehiro Lectures and Associated Events, 1 – 3 December 2014, organizat de Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of Oxford, Oxford, Anglia.

“Dreptatea informațională și lumea digitală”. Prezentată la conferința națională Comunicare şi limbaj – dimensiuni morale şi politice, 20 octombrie 2014, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

“Life and Ownership: The Limits of Intellectual Property in Genetic Engineering, Biotechnologies and Synthetic Biology”. Prezentată la Eighth European Congress of Analytic Philosophy (ECAP8), 28 august – 2 septembrie 2014, organizat de European Society for Analytic Philosophy (ESAP), Societatea Română de Filosofie Analitică (SRFA) și Universitatea din București, Romania.

“Cold facts, value-neutrality, and cultural identity on Wikipedia. The digital war of (writing) history today”, Prezentată la conferința internațională Values and Identity in the World of Today, 21 – 22 iunie 2014, organizată de Council for Research in Values and Philosophy, Academia Română, filiala Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza University din Iași, Iaşi, Romania.

„Îmbunătățire morală, ameliorarea speciei, perfectibilitate și progres. O călătorie în veacul al XVIII-lea francez”, 6 martie 2014, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

„Facebook: Self-writing in a Digital Social Network” (co-autor). Prezentată la conferința internațională Le sujet digital: in-scription, ex-scription, télé-scription, 18 – 21 noiembrie 2013, Université Paris 8, Archives Nationales, Paris, Franța.

„3Democracy: Data-driven Democracy. Open Data and the Quest of Meaning”. Prezentată la conferința internațională Democracy and Truth, 5 – 6 octombrie 2013, Universitatea din Belgrad, Serbia.

„Proprietatea intelectuală – o critică socială și filosofică”, invitat al Universității Ștefan cel Mare, Suceava, 10 iunie 2013.

„Filosofia informaticii. Computerul, un simplu instrument al științelor sociale și umane?”. Prezentată la conferința națională Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, 26 – 27 aprilie 2013, Universitatea din București.

„Emotions, Risk and the Humean Android v.2”. Prezentată la The Seventh International Conference on Applied Ethics – Risk, Justice and Liberty, organizată de Hokkaido University, 26 – 28 octombrie 2012, Sapporo, Japonia.

„Emotions, Risk and the Humean Android”. Prezentată la conferința internațională Moral Emotions and Risk Politics, organizată de Delft University of Technology, 20 – 22 august 2012, Delft, Olanda.

„Open Data and the Quest of Meaning”. Prezentată la Open Legislative Data in Paris. A Conference of the Third Kind with Hacktivists and Academics, organizată de Sciences-Po, Paris, 6 – 7 iulie 2012, Paris, Franța.

„Turing’s Children and the Humean Android”. Prezenată la școala de vară interdisciplinară The Evolution of Morality, organizată de Forum Scientiarum, Eberhard Karls Universität Tübingen, 12-16 iunie 2012, Tübingen, Germania.

„Climate Change, Intellectual Property, and Global Justice” (co-autor). Prezenată la conferința internațională Global Justice: Norms and Limits, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 10 – 12 mai 2012, București, România.

„Beyond mine and thine. Intellectual Property in Online Environments” (co-autor). Prezentată la conferința internațională Rethinking Politics for the Knowledge Society, organizată de Universitatea din Iași și Academia Română, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011, Iași, Romania.

„Cooperation within Networks”. Prezentată la conferința internațională Evolution and Norms. Concepts, Models, Challenges, organizată de Universitatea din București, 11-12 noiembrie 2011, București, România.

„The Roboturn in Ethics” (co-autor). Prezentată la Bucharest International Conference in Applied Ethics, organizată de Universitatea din București, 28 – 29 octombrie 2011, București, România.

„Perspective etice asupra legii pornografiei din România” (co-autor). Prezentată la conferința Etică și Eros, organizată de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București, 25 mai 2011, București, România.

„Ce probleme morale ridică sexul cu roboți?” Prezenată la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, 6 aprilie 2011, Universitatea din București, România.

„Internet et démocratie”, Prezenatată la UPEC – Université Paris-Est Créteil, 25 noiembrie 2010, Paris, Franța.

„Cyberterorismul, un test logic”. Prezentată la conferința Forme ale terorismului în secolele XX – XXI, organizată de Universitatea din București, 25 septembrie 2010, București, România.

„România digitală în societatea cunoașterii: pornografie, piraterie și privacy” prezentată la colocviul Școlii Doctorale în Științe Politice, Universitatea din București, 25 ianuarie 2010, București, România.

„Evoluție, software și limbaje de programare”. Prezenată la conferința Darwin, evoluția speciilor și gândirea evoluționistă, organizată de Universitatea din București, 20 – 21 noiembrie 2008, București, România.

„Hillel Steiner on Left Libertarianism”, Prezenată la colocviul Școlii Doctorale în Filosofie, Universitatea din București, invitat: Hillel Steiner, University of Manchester, noiembrie 2008, București, România.

Burse și stagii de cercetare
2017 – iunie – Iulie. Stagiu de cercetare la Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, Universitatea din Oxford, Oxford, Marea Britanie.
2015 – septembrie – octombrie. Stagiu de cercetare la​ Institut für Bio-und Medizinethik, Universitatea din Basel, Basel, Elveția.
2014, iunie – 2015, septembrie. Bursa POSDRU Post-doctorală la Academia Română, Filiala Iași.
2015 – iunie – iulie. Stagiu de cercetare la Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, Universitatea din Oxford, Oxford, Marea Britanie.
2012 – octombrie. Stagiu de cercetare în cadrul NORMEV la Hokkaido University, Sapporo, Japonia.
2012 – februarie. Stagiu de cercetare în cadrul NORMEV la UPEC – Université Paris-Est Créteil.
2008 – 2011. Bursă POSDRU în cadrul Școlii Doctorale în Filosofie, Universitatea din București.
2006 – 2007. Bursă Erasmus la UPEC – Université Paris-Est Créteil (ex- Université Paris XII).
Publicistică
2017 – prezent. Public articole pe platforma culturală online Scena9, aici.

2004 – prezent. Public articole de opinie, investigație și comentariu cultural în săptămânalul Dilema veche: lista articolelor.

2007 – 2013. Rubrica lunară Tehnodrom în revista Dilemateca. Am publicat 80 de articole despre viitorul cărților și al publicațiilor, lectura digitală, noile instrumente de lectură, digital literacy, digital humanities, proprietatea intelectuală, cenzura online, rețelele sociale online, neutralitatea internetului, problemele digitalizării în cultură, autorul în mediul virtual.

2007 – 2008. Comentator, designer de hărți culturale pentru revista lunară Cuvântul.

2002 – 2010. Jurnalist cultural pentru săptămânalul Suplimentul de cultură: lista articolelor.

Policy papers & briefs
2015 – iunie. „De la cultură la urbanitatea digitală”, analiză cultuală și diagnoză pentru ARCUB, Primăria Municipiului București.
2012 – martie. „De ce acordul A.C.T.A. nu trebuie ratificat de către Parlamentul României” – policy brief pentru Societatea Academică din România. Raportul a fost lansat printr-o dezbatere la Centrul InfoEuropa al Comisiei Europene, București.
2010 – septembrie. Comentarii şi observaţii la modificarea legii 8/1996, a dreptului de autor, propusă în dezbatere publică de către Ministerul Culturii, din partea Organizaţiei Române pentru Drepturile de Utilizator.
2010 – martie. „Manifest pentru un proiect deschis eRomania” (coordonat de Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet), co-autor.
2009 – noiembrie. „Acord privind utilizarea operelor digitale pe internet” – varianta societății civile, co-autor; dezbaterea publică organizată de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
Limbi străine
Engleză: citit, scris, vorbit – foarte bine.
Franceză: citit, scris, vorbit – foarte bine.
Cunoștințe elementare de latină și greacă.
Abilități digitale

Utilizator experimentat al sistemelor Microsoft Windows și GNU/Linux.
Web editor (WordPress, Drupal).
Utilizator experimentat al programelor de grafică și DTP (suita Adobe și programe cu sursă deschisă).
Utilizator experimentat al programului de streaming Open Broadcaster Software.

Apariții media

Am participat la diferite documentare, emisiuni radio și TV, materiale și anchete jurnalistice pe teme privind etica și politica tehnologiei, proprietatea intelectuală, normele morale și sociale etc.