Prof. dr. Vasile Morar

Profesor univ. dr. Vasile Morar


Email: vasilemoralis [at] yahoo.com
Facultatea de Filosofie, Universitatea din BucureştiSplaiul Independentei nr. 204,

Sector 6, Bucuresti

Cod postal 060024

 


C U R R I C U L U M  V I T A E

 

Numele: MORAR

Prenumele: VASILE

Anul nasterii: 1946,nov.19, Darlos, judetul Sibiu

Starea civila: casatorit, 2 copii

– Manuel Filon – 33 ani

– Marc Emilian – 31 ani

Cetatenia: romana

 1. Studii si activitati academice

  • Liceul Copsa Mica (1963 – 1967),bacalaureatul obtinut la Liceul “Iacob Muresanu” din Blaj (1967);

  • Absolvent al Facultatii de Filosofie a Universitatii din Bucuresti, (1967-1972), diploma de merit, sef de promotie;

  • Doctor in filosofie cu teza ”Sensul normativitatii in teoria etica” ( conducator stiintific Prof. Niculae Bellu) – 1983;

  • Premiul “Simion Barnutiu” al Academiei Romane pentru lucrarea “Estetica”(1983) si premiul “Mircea Florian” pentru Moralitati elementare” (2001);

  • Bursier Fulbright la George Washington University din Washington D.C. USA(1991) cu tema de cercetare Moral values of democracy (1991);

  • Secretar stiintific (prodecan) al Facultatii de Filosofie (1994 – 1996);

  • Membru in comisia superioara de Recunoastere a Titlurilor Didactice, a Distinctiilor si Titlurilor Academice – sectia Filosofie (din 1998);

  • Participant la Conferinte si Congrese nationale si internationale cu referate si comunicari pe teme de etica, educatie civica ;

  • Comunicarea Valorile morale ale democratiei sustinuta la seminarul international ( organizat de UNESCO si ambasada SUA), Cultura civica in Romania – Bucuresti, 1997. Ex: In orizont international A: prezentarea comunicarii The School – fundamental basis for the Romanian Modernisation la Conferinta Education in the Balkan and Eastern Mediteranean Countries in the 21st century ( Atena – Grecia, 1999). B: Participarea la Special Preparatory Programme for the European Social Fund. Training of Training Managers from National Training Institutions ( Torino, Italia, 1999) si Danemarca (2000)

  • Studii la The International Schools for Holocaust Studies at Yad Vashem, Ierusalim – Ianuarie 2006

 2. Activitatea profesionala

  • Asistent universitar stagiar 1972 – 1976

  • Asistent universitar titular 1976 – 1990

  • Lector universitar 1990 – 1991

  • Conferentiar universitar 1991 – 1995

  • Profesor universitar din 1995; conducator de doctorat, specialitate Etica (1996)

  • Domenii de specializare: 1. Etica

2. Estetica

3. Filosofia morala

4. Etica afacerilor

5. Etica si antropologia violentei

6. Istoria Filosofiei

 • Teme de interes didactic si stiintific: probleme morale in perioada post-comunista; implicatiile morale ale puterii politice; conflictul dintre valorile morale si cele vitale; relatia etic – estetic-sacru; tema alegerii rationale ; cauzele neintelegerii si violentei in istorie; studiul de caz :Holocaustul;

 • Elaborarea si publicarea unor cursuri universitare fundamentale: Etica. Filosofia binelui si stiinta moralei (1994), Estetica (2004)Etique des affaires (2005) si manuale pentru invatamantul secundar: Cultura civica. Democratie, drepturile omului, toleranta (1995);

 • Membru in comisia Nationala de Evaluare din MEN pentru Cultura Civica si Filosofie (1997 – 1998);

 • Membru in Comisia de Curriculum a MEN pentru disciplina Cultura civica (1995 – 1997);

 • Membru al Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academica

( din 2000) – numit de Parlamentul Romaniei.

Activitatea stiintifica si publicistica

 1.  
  • Carti publicate: – Monografii 10

– Coautor 9

 • Antologii si editii critice 11

 • Volume colective 6

 • Studii si articole publicate: – Studii si articole in limba romana 106

– Studii limbi straine:franceza si engleza 18

III. Limbi straine cunoscute: engleza si franceza

 • Tari straine vizitate: SUA, Germania, Italia, Iugoslavia, Grecia, Turcia, Ungaria, Danemarca, Israel

IV Carti publicate (mai importante):

1. Moralitati elementare, Editura Paideia, Bucuresti, 2001 si 2004

2. Estetica, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004

3. Etica si mutatiile valorice, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, (1985)

4. Etica afacerilor (in colaborare), Editura Paideia, Bucuresti, 2005

5. Etique des affaires: rationalitè, reciprocitè, responsabilitè, Editura ASE, Bucuresti, 2005.

6. Etica in afaceri si politica. Moralitate elementara si responsabilitate sociala, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2006.

Curriculum vitae (English) 

Name: morar

First name: vasile

Date of birth: November, 19th, 1946

Place of birth: Dârlos, Sibiu county

Social status: married, 2 sons

Citizenship: Romanian

 

I. Studies and academic activities

 

High School Copşa Mică (1963-1967) High School Diploma at „Iacob Mureşan” High School in Blaj – 1967

Graduate of the Faculty of Philosophy, University of Bucharest – 1972

Diploma with merits, the best of the academic years

Ph.D in philosophy – The meaning of normativity in the ethics theory (scientific coordinator: Prof.Ph.D. Niculae Bellu) – 1983

The prize „Simion Bărnuţiu” of the Romanian Academy for the study The Aesthetics – 1983, and „Mircea Florian” for the study Elementary Morals – 2001

Fulbright Fellow at the George Washington University at Washington D.C. USA – 1991 for the research project Moral values of democracy – 1991

Scientific secretary (vice-dean) of the Faculty of Philosophy – 1994-1996

Member in the High Commission for the awarding of Pedagogical Title, of Academic Distinctions and Titles – Department of Philosophy-Sociology – since 1998.

 

Invited at national and international Conferences and Congresses presenting various works on topics in moral philosophy, politics and reform of the Romanian Education in the post-communist period as well as cultural studies

 

Examples:

 

1. – Moral values of Democracy at the International seminar (organized by the USA Embassy and UNESCO) Civic culture in Romania – Bucharest, 1997

2. A. – The school – Fundamental basis for the Romanian modernization presented at the Conference: Education in the Balkan and Eastern Mediterranean Countries in the 21-th century – Athens, Greece, 1999

2. B. – Participation at the Special preparatory Programme for the European Social Fund. Training of Training Managers from National Training Institutions – Torino, Italy, 1999

– study visit in Denmark 2000 – Special Preparatory Programme for the European Social fund.

 

I. Professional Activity

University assistant (period of probation): 1972-1996

Teaching university assistant: 1976 – 1990

University lecturer: 1990-1991

Conference university supervisor: 1991 – 1995 

University Professor since 1995; Ph.D. coordinator since 1996.

 

Fields of professional activity: 1. Ethics, 2. Aesthetics, 3. Anthropology and ethics of violence (master – 1998 and doctoral lectures – 2001 about Holocaust)

 

Topics of pedagogical and scientific interest:

– moral problems during the post-communist period; conflicts between moral values and vital values; the ethic-aesthetic-religious relation; rational and moral choice within the Romanian education reform; the causes of quarrel and violence in history.

 

Publication of basic academics works:

Aesthetics and Philosophy, 1992

Ethics. Philosophy of the Good and the moral science, 1994

The Elementary Morals, 2001, 2004

Business Ethics, 2005

 

Manuals for Secondary School:

– Civic culture. Democracy, human rights, tolerance, 1995

 

– Member of the Curriculum Commission for Evaluation of the Ministry of National Education Department of Civic culture and Philosophy, 1997-1998

– Member of the National Council for Academic Assessment and Accreditation – since 2000

 

 

 

II. scientific and editorial activity

Published book:

– monographs – 7

– co-author – 9

– anthologies and critical editions – 8

 

Studies and articles:

– in Romanian – 92

– in foreign languages (French and English) – 18

 

– Speaking English and French

– Foreign countries already visited: U.S.A., Germany, Italy, Yugoslavia, Hungary, Greece and Turkey

Lista de lucrari publicate

 VASILE MORAR Lista de lucrări publicate                A. Cărţi de autor

 

1.     Etic şi estetic,  Tipografia Universităţii Bucureşti 1981, 210p

2.     Etica şi mutaţiile valorice, Editura Ştiinţifică  şi Enciclopedică, Bucureşti 1985, 240p

3.     Estetică şi filosofie, Editura Universităţii din Bucureşti   1992, 172 p

4.     Etica, Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1993, 138 p

5.     Etica- Filosofia  Binelui şi Ştiinţa moralei, Editura Metropol Bucureşti, U.C., 1996, 196 p

6.  Moralităţi elementare, Editura Paideia , Bucureşti 2001, 264 p

7.  Estetica, interpretări şi texte, Editura Universităţii Bucureşti, 2003,  456 p

8.  Moralitati elementare (Editie noua ), Editura Paideia, Bucuresti 2004, 276 p

9.  Ethiques des affaires: rationalite, reciprocite, responsabilite, Editura ASE, Bucuresti 2005, 304 p

10. Etica si afacerile. Moralitate elementara si responsabilitate sociala, Editura Universitatii Bucuresti, Bucuresti 2006, 311 p

 

         B. Coautor

 

11   Reevaluări estetice (cu Ghe. Stroia), Editura Eminescu, Bucureşti, 1984, 196 p

12   Estetica  (cu Grigore Svieu), Editura Academiei, Bucureşti, 1983, pp 61-80

13   Coriatide ale esteticii româneşti, (cu Ion Ianoşi, Radu Cezar) T.U.B., 1985, pp 107-164

14   Esteticul-interferenţe valorice, (cu Ghe. Stroia şi Radu Cezar), Bucureşti, T.U.B., 1985, 186 p

15   Morala în existenţa umană, (coord. Niculae Bellu)  Editura Politică, Bucureşti, 1989, pp 233-257

16   Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, (coord. şi autor)

17   Cultură civică. Democraţie. Drepturile omului. (Mihaela Miroiu, Doina Ştefănescu, Doina Nedelcu), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, pp 37-53

18  Etica afacerilor (in colaborare cu Dan Craciun, Vasile Macoviciuc) Editura Paideia, Bucuresti 2005, 649 p

19   Estetica contemporana (in colaborare cu Mihaela Pop), Editura Universitatii Bucuresti, Bucuresti 2005, 315 p

 

C. Antologii, ediţii critice

 

20. Estetică, filosofie, artă, (cu o prefaţă de Ion Ianoşi), Editura Eminescu, 1981, 334p

21.Ion Ianoşi o viaţă de cărturar (editor) Editura All, Bucureşti, 1998, 348 p

22. Spirit şi istorie. Omagiu Profesorului Gheorghe Vlăduţescu (editor), Editura  All, Bucureşti, 1999, 285p

23. Niculae Bellu, Viaţa morală şi sensul eticului (editor), Editura   Paideia , Bucureşti, 1999, 283 p

24. Estetica şi teoria artei,  T.U.B., 1980, 504 p

25. Filosofie. Analize şi interpretări (Edi), Editura Antet, Bucureşti, 1996, 269 p

26. Artă- morală în istoria gândirii estetice româneşti, Editura Eminescu,  1983, 342p

27. Despre frumos şi artă. Tradiţii ale gândirii estetice româneşti. Editura Minerva, Bucureşti, 1984, 2 vol. 338 p- 351 p

28. Tudor Vianu- gândirea estetică, Editura Minerva, Bucureşti 1986, 324p

29. Constantin Leonardescu, Principii de filosofia literaturii şi artei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1988, 334 p

30. Niculae Bellu  – De la stanga politica la stanga culturala (editor), Editura Paideia, Bucuresti 2005, 285 p

 

         D. Studii în volume colective

 

31. Morala esteticianului, în volumul Ion Ianoşi, – O viaţă de cărturar, Editura All, Bucureşti, 1988, pp 81-100

32. Necesitate virtuţii, în vol. Spirit şi istorie, Omagiu Profesorului Gheorghe Vlăduţescu, 1999, pp 39-67

33. Calitatea ideilor şi calitatea vieţii  în vol.: O viaţă de sociolog, Editura Universităţii Piteşti, 2001, pp 143-161

34. Introduceri la morala elementară în vol. Eugen Simion –  Manual de trudire a cuvântului, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003, pp 344-354

35. Intalniri destinale in Niculae Bellu  –  De la stanga politica la stanga culturala, Editura Paideia, Bucuresti 2005

36. Istoria unei discipline in “De la stanga politica la stanga culturala,” Editura Paideia, Bucuresti 2005

 

II.               Studii şi articole (selectiv)

 

37. Integral  Aestethics. The Caracteristic and Bases of Integral Aestetics,  in:Romanian Review, The Philosophy of Culture, Romanian Contribution, nr. 4-5, 1983, pp 68-77

38. L emotivisme e thique. Debut et consequence, in: Caheirs roumanies d etudes litteraires,. nr. 1, 1989, pp 47-56

39. Types of valunation concerning the relation between generations, in: Revue Roumaines des sciences sociales, serie de  philosophie et logique, 20, nr. 4, 1976, pp 355-359

40. Conjunction entre etique et esthetique dans la reception artistique, in: Revue Roumaines des Sciences Sociales, serie de  philosophie et logique,  tome 30, nr. 1-2, 1986, pp 55-62

41. L homme en tant que valeur dans l ethos, in : Revue Roumaines des Sciences Sociales, serie de  philosophie et logique, tome 25, Jouvier-Juin, nr. 1-2, 1981, pp 147-154

42. The moral and analysis of its language, in: Revue Roumaines des Sciences Sociales, serie de  philosophie et logique, tome 23, nr. 2, 1979, pp 240-254

43. Analiza limbajului moral la A. Ayer, în vol. “Confruntări de idei în etică”, Ed. Politică, Bucureşti, 1988, p 86-99

44. Conştiinţa morală, în vol. Filosofie, Ed. Didactică şi  pedagogică, Bucureşti, 1985, pp 289-295

45. Calitatea etică şi estetică a simpatiei, dragostei şi  prieteniei, în vol. “Creaţie valorică şi acţiune”, Ed. Politică Bucureşti, 1984, p 195-203

46. O perspectivă axiologică în estetică: Petre Andrei, în: Revista de Filosofie, nr. 5, 1981, p 21-28

47. Straturi ale gândirii estetice în opera lui Vasile Pârvan, în Viaţa Românească, nr. 10, 1982, p 5-15

48. Unele probleme de metodă în cercetarea etică, în:  Analele Universităţii Bucureşti, seria filosofiei nr. 2, 1973, p 203-211

49. Etica lui Dimitrie Gusti, în: Revista de filosofie, nr. 3, 1980, p 43-47

50. Dialectica contradictorie norma-valoare, în Revista de filosofie, nr. 1, 1981, p 31-36

51. Reglementarea morală, în: Analele Universităţii Bucureşti, seria filosofie, 1980, p 32-36

52. Obiectul eticii, în: Revista de filosofie nr. 1, 1975, tom XXVII, 1976, p 73-80

53. Structura contradictorie a valorilor etice, în: Analele Universităţii Bucureşti, anul XXVII, 1978, p 73-80

54. Etos şi libertatea morală, în: Revista de filosofie, nr. 2, 1977, p 256-258

55. Dimensiunea estetică-etică a relaţiilor interumane, în: Revista de filosofie, nr. 6, tom XXVIII, 1981

56. Calitatea morală a vieţii, în : Analele Universităţii Bucureşti, anul XXVI, 1977, p 39-43

58. Depăşirea sensului normativităţii în teoria etică, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1983, p 1-23

59. Reevaluarea valorilor vitale, în: Revista de Filosofie, nr. 5, 1980, p 569-577

60. Problema morală a generaţiilor, în: Revista de Filosofie, nr. 3, 1979, p 252-256

61. Frumuseţea şi tragismul revoluţiilor, în: Revista Alternative, an I, nr. 1, 1990, p 5-6

62. Viaţa morală între explicare şi legitimare,  în : Revista Alternative, an I, nr. 10-11, 1990, p 17-18

63. Mit şi utopie sau cum a fost posibil, în: Alternative, anul I, nr. 21-22, 1990, p 42-43

64. O frăţietate necesară: estetic-etic-sacru, în: Contrapunct, anul III, nr. 20, 1992

65. Sacrul la Eliade şi  Moreno , în: Contrapunct, anul III nr. 26 (129), 1992, p 5 şi 13

66. Note despre caracterul american, în Alternative, anul II, nr. 15-16 (39-40), 1991, pp 38-39

67. Etosul spiritului intreprinzător, în: Dilema, anul I nr. 43, 1993

68. Închiderea şi deschiderea cercului, în: Rev. Dilema, 1995, anul III, nr. 60 p 10

69. Dreptare şi îndreptăţire, în: Rev. Dilema, 1995, anul III, nr. 144, p 9

70. Valoarea morală şi valoarea religioasă la Vianu şi Blaga, în: Rev. Paradigme, anul 4, nr. 1, 1996, p 8

71. Repere filosofice pentru o etică managerială, în: vol. Etica managerială editat de Centrul pentru excelenţă în afaceri, U.P.B., 1996, pp 28-30

72. Masa şi kitschul,  în: Rev. Dilema, anul IV, nr. 163, 1996, p 7

73. Câteva întrebări, în: Rev. Dilema, 1997, anul V, nr. 221, 1997, p 8

74. Mentalităţile ca obsesii necesare, Dilema, an V, nr. 242, 1997, p 9

75. Morala şi frenezia erotică, în: Rev. Dilema, Supliment, Vineri, 1998, an II, nr. 4, p 8

76. Surprizele reevaluării, în: Rev. Dilema, Supliment, Vineri, an II, 1998, p 5

77. O necesară etică a polemicii, Dilema, an VIII, nr. 370, 2000, p 8

78. Capitalism şi moralitate, Dilema, an VIII, nr. 374, an 2000, p 7

79. Există o virtute a fidelităţii?, Dilema, an VIII, nr. 377, an 2000, p 6

80. Întoarcerea saşilor plecaţi, Dilema, an VIII, nr. 379, 2000, p 8

81. Fair-playul ca virtute şi prag, Dilema, an VIII, nr. 402, 2000, p 10

82. Psihologie şi metafizică, Dilema, an VIII, nr. 403, 2000, p 8

83. Treptele nemulţumirii, Dilema, an VIII, nr. 407, 2000, p 8

84. Eroism, Dilema, an VIII, nr. 410, 2000, p 9

85. Triumful imoralităţii, în: Rev. Dilema, Supliment, Vineri, an IX, nr. 412, 2001, p 7

86. Pentru anii ce vin, Adevărul literar şi artistic, 4 iunie 2002, anul XI nr. 619

87. D.D. Roşca filosoful român al   paradigmei  raţionaliste, în, Adevărul literar şi artistic, anul XI, nr. 617, 21 mai 2002

88. Niculae Bellu un intelectual român de stânga despre generaţie şi destin, în Adevărul literar şi artistic, anul XI, nr. 634 17 septembrie 2002

89. Norma sincerităţii, În Justiţie, anul IV, nr. 11, 16-22 aprilie 2003,      p 21

90.  Invidia , ura, neputinţa, În Justiţie, anul IV, nr. 17, 2-8 iulie 2003,     p 20

91.Moralitatea elementară, În Justiţie, anul IV, nr. 12, 23-25 aprilie 2003, p 20

92. De la solidarităţi la solidaritate, Dilema, anul  XI, nr. 529, 23-29 mai 2003, p 7

93. Eliade şi Bergsan: concepţie asupra sacrului, în Contrapunct, nr. 35, 1992

94. Conceperea spontaneităţii morale la Bergson şi Moreno, în: Contrapunct, nr. 36, 1992

95. Sacru şi moral la Eliade şi Moreno, în Contrapunct, nr. 39, 1992

96. Studiu introductiv la vol. Andre Compte-Spanville, Mic tratat al marilor virtuţii, Ed. Univers, Bucureşti, 1998, pp 3-8

97. Alegerile 2000- între psihologie şi axiologie (interviu cu Matei Corina) în:Revista română de comunicare şi relaţii publice, 2001, nr. 4-5,  pp 199-208

98. Spontaneity in Moreno and Bergsens thought, in Revue Roumaine de Philosophie, tomes 45, Ed. Academiei Române, nr. 1-2, 2001, pp 75-80

99. The Judeo- Christian Sources of  Henri Bergsans open Morals, în: Studia Nebraica, ed. Felicia Woldman, nr. 2, 2002, pp 128-134

100. Sinceritatea neruşinată, în: Dilema, nr. 457, anul X 30 noiembrie-6 decembrie 2001

101. Cuvânt înainte la vol. Iulia Motoc, Teoria relaţiilor internaţionale, Sursele filosofiei morale şi a dreptului, Bucureşti, Ed. Paideia               , 2001, pp 5-11

102. Pacea din suflet, în: Dilema, nr. 464, anul X, 1-7 februarie 2002,       p 10

103. Ura invidioasă,  în: Dilema, nr. 466, anul X, 15-21 februarie 2002,

       p 8

104. Încurcăturile meritului, în: Dilema, nr. 469, anul X, 25-30 martie 2002

105. Elementaritatea furtului, în: Dilema, nr. 476, anul X, 26 aprilie- 2 mai 2002

106. Libertate şi datorie (prefaţă)  la vol. I. S.  Mill, Autobiografie, Ed. Antet, Bucureşti, 2004, pp 5-12

107. Dimensiunea etică a relaţiilor românilor cu saşii, în : Studia Hebraica, The“Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies, Ed. Universitatii, Bucuresti 2004, pp 196-200.

108. Elementaritatea morală a unei gândiri de stânga, în vol. Radu Florian – Evocări, Ed. Tritonic, Bucureşti 2005, pp 54-62.

109. Etica afacerilor între virtute şi alegere raţională, în: Revista de Filosofie, Tomul 211, 5-6, septembrie-decembrie, 2005, pp.785-800.

110. Introduceri la morala elementara, în vol. Eugen Simion – Manual de trudire a cuvântului, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2003, pp 344-353.

111. De la izvoarele morale la sursele primare ale democraţiei, în Ref. de cercetari de istoria si teoria teatrului, UNATEC, Bucuresti, 2006, nr. 3-4, pp 159-175.

112. Iudaism si Crestinism: temeiurile moralei deschise si avatarurile societatii deschise in viziunea lui Henri Bergson si Karl Popper, in: Studia Hebraica , The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2006, nr. 6, pp187-205.

 

Morala elementara. Stari, praguri, virtuti

„Inteligenţa este prin natura ei lucidă şi rece; înţelepciunea nu poate fi decât caldă şi înţelegătoare. Inteligenţa nu poate să nu separe; înţelepciunea trebuie să unească şi să înfrăţească fapte şi stări altminteri distanţate şi contradictorii. Inteligenţa este mărginită pentru că refuză sentimentul, în timp ce înţelepciunea dezmărgineşte tocmai pentru că îşi integrează sentimente precum altruismul şi generozitatea, bunăvoinţa şi îngăduinţa, compasiunea şi iertarea, recunoştinţa şi grija. Iar dacă plecăm de la premisa că imaginaţia ipotetică, de pildă, este motorul inteligenţei, după cum excelent demonstrează Radu.J.Bogdan în cursurile lui de Filosofia Minţii, atunci putem admite că există o bună-voinţă categorică drept motor al înţelepciunii. 
 
Intelectualul doar inteligent poate fi un ticălos isteţ- ştim asta de la David Hume încoace- dar intelectualul înţelept în chip activ nu poate fi decât împotriva ticăloşiei, laşităţii, mitocăniei, indiferenţei sau cinismului. Stricto sensu, inteligenţa este personală, pe când înţelepciunea este cu adevărat publică”
 
 

Etica şi afacerile. Morală elementară şi responsabilitate socială

 

Capitolul 1 – Obiect şi problematică

1.1. Precizări terminologice: etica şi morala

1.2. Ce este etica în afaceri?

1.3. Etica afacerilor ca etică aplicată

1.4. Momente semnificative în istoria eticii afacerilor; mituri şi metafore

1.5. Nivele ale eticii afacerilor şi concepte principale

1.6. Categorii de probleme

1.7. De la „etica dialogului“ (germană) la „şcoala critică“ (franceză)

 

Capitolul 2 – Valorile şi normele morale

2.1. Valorile: perspective teoretice şi implicaţii etice

2.2. Definiţia, clasificarea şi structura normelor morale; reguli morale şi prescripţii juridice

 

 

Capitolul 3 – Valorile morale ale democratiei si etosul afacerilor

3.1. Nucleul moral al idealului democratic

3.2. Capitalism şi moralitate

3.3. Etosul spiritului întreprinzător

3.4. Sinceritate şi bună-credinţă

 

 

       Capitolul 4 – Conştiinţa morală şi comportamentul etic în afaceri

      4.1. Formarea conştiinţei morale şi etica afacerilor

      4.2. Treptele conştiinţei morale şi  nivelele judecăţii etice în afaceri

 

       Capitolul 5 – Cooperare, conflict, alegere raţională

 

5.1. Relevanţa teoriei virtuţii pentru etica afacerilor

5.2. Moralitate elementară şi cooperare ca soluţie la problema de tip Dilema Prizonierului

5.3. Reciprocitate şi contract social

5.4. Strategii cu punct de plecare

 

Capitolul 6 – Responsabilitatea socială şi morală a afacerilor

 

 

6.1. Fundamentele filosofice ale responsabilităţii

6.1.1. Libertatea şi prudenţa ca temeiuri ale responsabilităţii

6.2. De la responsabilitatea faţă de Celălalt la conceptul modern de responsabilitate socială a organizării

6.3. Judecata de responsabilitate şi condiţiile necesare pentru ca o persoană să fie considerată responsabilă

6.4. Responsabilitatea corporaţiei

6.4.1. Responsabilitate, profit şi încredere

6.4.1.1. De la morala elementară a familiei la etica firmei

6.4.1.2. De la rotten kid la rotten firm şi de la încredere la responsabilitate

6.5. Încredere şi interes

6.5.1. Efectele încrederii şi părţile interesate

6.6. Profitul şi acţiunea morală

6.6.1. Profitul optim şi comportamentul etic

6.6.1.1. Teoria „Stakeholders“ şi încrederea

6.6.1.2. Profitul şi teoria părţilor interesaate: o ierarhizare şi implicaţiile ei etice

6.6.1.3. Puterea, legitimitatea, urgenţa şi părţile interesate

6.7. Business Ethics şi modele de responsabilitate morală

6.8. Mutaţii semnificative în evoluţia ideii de responsabilitate

 

Capitolul 7 – Codificarea etică şi afacerile

7.1. Instituţionalizarea eticii în corporaţii

7.2. Codurile etice în lume

7.3. Aplicarea şi limitele codului etic în sfera afacerilor

7.3.1. Punctele tari şi punctele slabe ale codului etic

 

Capitolul 8 – Etica în politică şi afaceri

8.1. Câteva clarificări conceptuale

8.2. Eterogenitatea tradiţiilor morale şi politice

8.3. Standardele morale şi viaţa politică

8.4. Mituri şi metafore stăruitoare cu privire la etica în politică

8.5. Deontologie şi politică. Nevoia de etică în viaţa politică

8.6. Nivelurile judecăţii morale şi relevanţa acestora pentru acţiunea şi gândirea politică

8.7. Opt reguli cruciale pentru gândirea etică în afaceri şi în politică

 

 Capitolul 9

De la etica tradiţională la etica post-moralistă

 

Conţinutul lucării  Etica şi afacerile.Morală elementară şi responsabilitate socială poate fi descărcat accesând acest link (pdf)

 

Cursuri de Etică şi de Estetică

ETICA (pentru Facultatea de Jurnalism şi teoria comunicării a Universităţii Bucureşti)

 

Capitolul 1. Obiect şi problematică. Precizări terminologice: etica şi morala

Capitolul 2.Valorile şi normele morale. 

2.1. Valorile: perspective teoretice şi implicaţii etice

2.2. Definiţia, clasificarea şi structura normelor morale; reguli morale şi prescripţii juridice.

 

Capitolul 3. Valorile morale ale democratiei si restructurarea etosului 

3.1. Nucleul moral al idealului democratic

3.2. Capitalism şi moralitate

3.3. Etosul spiritului întreprinzător

3.4. Sinceritate şi bună-credinţă

 

Capitolul 4. Conştiinţa morală şi comportamentul etic 

4.1. Formarea conştiinţei morale

4.2. Treptele conştiinţei morale şi nivelele judecăţii etice în afaceri şi mass-media

 

Capitolul 5. Cooperare, conflict, alegere raţională

5.1. Relevanţa teoriei virtuţii pentru etica în mass-media şi afaceri

5.2. Moralitate elementară şi cooperare ca soluţie la probleme de tip Dilema Prizonierului

5.3. Reciprocitate şi contract social

5.4. Strategii cu punct de plecare binevoitor, prudent

 

Capitolul 6. Etica în afaceri, politică şi mass-media

6.1. Câteva clarificări conceptuale

6.2. Eterogenitatea tradiţiilor morale şi politice

 6.3. Standardele morale şi viaţa politică

6.4. Mituri şi metafore stăruitoare cu privire la etica în afceri, politică şi mass-media

6.5. Deontologie şi politică. Nevoia de etică în viaţa publică

6.6. Nivelurile judecăţii morale şi relevanţa acestora pentru acţiunea şi gândirea publică

6.7. Opt reguli cruciale pentru gândirea etică în afaceri, politică şi mass-media

 

Capitolul 7.De la etica tradiţională la etica post-moralistă

 

 

Lucrarea aferentă cursului de etică poate fi descărcată accesând versiunea ataşată în subsolul paginii web. 

 

Cuvânt înainte

Partea I-a

I. Statutul esteticii

1. Hegel, Estetica este filosofia artei

2. Nicolai Hartmann, Estetica este un mod de cunoaştere

2.1. Legile frumosului şi cunoaşterea lor

3. Tudor Vianu, Estetica este ştiinţa frumosului artistic

3.1. Problemele esteticii

3.2. Metodele esteticii. Valoarea normelor în estetică

4. Roman Ingarden, Estetica filosofică şi problemele ei fundamentale

4.1. Privire asupra problemelor actuale ale esteticii fenomenologice

5. G. Călinescu, Dificultăţi în definirea esteticii

6. Ion Ianoşi, Estetica – filosofie (ştiinţă, teorie globală) a frumosului şi/sau artei

6.1. Două metodologii, două obiecte

6.2. O ştiinţă filosofică

II. Atitudinea şi valoarea estetică

1. Mikel Dufrenne, Atitudinile în faţa frumosului şi adevărului

2. Atitudinile în faţa agreabilului şi frumosului

3. Gustul şi publicul

4. Roman Ingarden, Trăirea estetică

5. Judecata de valoare estetică

6. Tudor Vianu, Atitudinea estetică şi estetismul

7. Valoarea estetică

III. Categorii estetice

1. Evanghelos Moutsopolous, Prolegomene la un sistem al categoriilor estetice

2. Mikel Dufrenne, Categorii estetice – categorii afective

3. N. Hartmann, Statutul valoric şi categorial al graţiosului

IV. Frumosul – fenomen estetic de bază şi categorie centrală a esteticii

1. Platon, Ideea de frumos

1.1. Ideea de frumos şi eternitatea

1.2. Frumosul în sine

2. Augustin, Definiţia frumosului: caracterul obiectiv şi cantitativ al acestuia

3. Toma din Aquino, Definiţia frumuseţii

3.1. Caracterul obiectiv al frumuseţii

3.2. Cele trei condiţii ale frumuseţii

4. Karl Rosenkranz, Urâtul ca medie între frumos şi comic

5. Nicolai Hartmann, Frumosul ca obiect universal al esteticii

6. Liviu Rusu, Frumosul sinonim cu valoarea estetică

6.1. Genurile frumosului

7. Ion Ianoşi, Frumosul – concretul semnificativ

V. Sublimul

1. Kant, Analitica sublimului

1.1. Trecerea de la facultatea de judecare a frumosului la facultatea de judecare a sublimului

1.2. Despre împărţirea unei cercetări asupra sentimentului sublimului

1.2.1. Despre sublimul matematic

1.2.2. Despre sublimul dinamic al naturii

2. N.Hartmann, Structura sublimului estetic

2.a. Formele particulare ale sublimului

2.b. Trăsături esenţiale sesizabile în sublim

VI. Tragicul

1. Evanghelos Moutsopoulos, Dramaticul şi tragicul: categorii estetice determinative eidologice

2. Tudor Vianu, De la sentimentul tragic al vieţii la estetica tragicului

3. Johannes Volkelt, Caracterul destinal şi fondul pesimist al tragicului

3.1. Destinalul ca cerinţă esenţială a tragicului.

3.2. Starea de spirit pesimistă faţă de lume în tragic.

4. Ion Ianoşi, Tragicul ca ,,frumuseţe inversată”

5. Nicolai Hartmann, Sublimul înăuntrul tragicului şi aporiile sale

6. Gabriel Liiceanu, Determinarea tragicului în limitele geografiei fiinţei

VII. Comicul

1. N. Hartmann, Simţul pentru comic şi formele lui

1.1. Comicul involuntar şi umorul

2. Mihail Ralea, Mecanismele de realizare a comicului

2.1. Aspecte ale fenomenului comic

3. Jean-Marc Defays, Spiritul şi ironia

3.1. Cei trei actori

3.2. Dilemă, dedublare, decalaj

3.3. Tipologie

VIII. Conceptul de formă estetică

1. W. Tatarkiewicz, Accepţii ale conceptului de formă

2. Gh. Achiţei, Conceptul de formă

3. Liviu Rusu, Forma originară

4. Tudor Vianu, Forma ca unificare

5. N. Hartmann, Formă şi conţinut. Materie şi material artistic

IX. Opera de artă şi momentele ei constitutive

1. Tudor Vianu, Tezele unei filosofii a operei

2. Momentele constitutive ale operei de artă

3. Roman Ingarden, Structura internă a operei de artă

4. Mikel Dufrenne, Opera de artă şi execuţia sa

4.1. Artele în care executantul este autorul

X. Unitatea şi diversitatea artei

1. Hegel, O perspectivă filosofică asupra formelor evolutive ale artei

2. Mikel Dufrenne, Arte temporale şi arte spaţiale

3. N. Hartmann, Unitatea şi convergenţa întregii arte mari

XI. Esteticul extra-artistic

1. Nicolai Hartmann, Omul viu ca obiect frumos

1.1. Frumuseţea umană ca apariţie

1.2. Frumuseţea în raport cu valorile morale şi cu cele vitale

2. André-Comte Sponville, Politeţea

3. Iubirea

Partea a II-a

TEME ŞI INTERPRETÃRI

1. Intuiţia estetică

1.1. Intuiţia artistică şi categoriile estetice

1.2. Formele râsului şi natura comicului

2. Valoarea estetică şi teoria empatiei

3. Estetica integrală

3.1. Premise

3.2. Autonomia esteticului şi teoria capodoperei

4. Estetica – filosofie a frumosului artistic şi fenomenologie a operei

4.1. Continuitate şi sinteză

4.2. Estetica filosofică: întemeieri şi perspective interpretative

4.3. De la conceptul de valoare la axiologia frumosului şi artei

4.4. Fenomenalitate estetică şi ,,adâncime” artistică

5. Liviu Rusu, Eseu despre creaţia artistică. contribuţie la o estetică dinamică

6. D.D. Roşca, Existenţa tragică. Încercare de sinteză filosofică

 
 
Lucrarea Estetica. Interpretări şi texte poate fi descărcată accesând următorul link:
 
Fiecare capitol in parte poate fi consultat prin accesarea titlului aferent sectiunii de interes din cadrul cuprinsului anterior expus.