Taxa de studii, de susținere a restanțelor și alte taxe pentru diferite servicii acordate studenților și absolvenților se pot achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxa (după caz: de studii / restanță / alte taxe)  licență / master / doctorat, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa.

Program de studii

Cuantum taxe de școlarizare anii II & III licență, II master și II&III doctorat (indexate cu 5,1%)

Cuantum taxe de școlarizare anii I licență, master și doctorat

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

3850 lei/an

3850 lei/an

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

 

Cu predare în limba română:

 

 

–  Etică aplicată în societate, afaceri şi organizații

4200 lei/an  

4200 lei/an  

–  Istoria şi circulația ideilor filosofice

4200 lei/an  

4200 lei/an  

–  Studii de dezvoltare internațională şi etica relaţiilor internaţionale

4200 lei/an  

4200 lei/an  

–  Filosofie și gândire critică

4200 lei/an  

4200 lei/an  

Cu predare în limba engleză

 

 

–  Științe cognitive (Mind the Brain!) / Cognitive Science (Mind the Brain!)

6300 lei/an 

6500 lei/an 

–  Filosofie analitică / Analytic Philosophy

4800 lei/an 

5000 lei/an 

–  Filosofie, politică și economie / Philosophy, Politics and Economics

4800 lei/an 

5000 lei/an 

–  Comunicare și studii interculturale / Communication and Intercultural Studies

4800 lei/an 

5000 lei/an 

–  Management intercultural / Intercultural Management

4800 lei/an 

5000 lei/an 

–  Administrarea afacerilor / Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

2600 EURO/an

2600 EURO/an

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

6800 lei/an

6800 lei/an