Taxa de studii, de susținere a restanțelor și alte taxe pentru diferite servicii acordate studenților și absolvenților se pot achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxa (după caz: de studii / restanță / alte taxe)  licență / master / doctorat, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa.

Dovada plății taxei de studii se comunică în copie, prin e-mail, pe adresa secretariatului, în termen de cel mult trei zile lucrătoare (n.n. de la efectuarea plății la termenele stabilite prin Contractul de studii – licență, master, Art. 5. Drepturile și obligațiile studentului)

NIVEL / PROGRAM DE STUDII

Cuantum taxe de școlarizare

anii I, II și III LICENȚĂ,

anii I și II MASTER și DOCTORAT

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 3950 lei/an
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Masterate cu predare în limba română:
Etică aplicată în societate, afaceri și organizații 4500 lei/an
Istoria și circulația ideilor filosofice 4500 lei/an
Filosofie și gândire critică 4500 lei/an
Consiliere filosofică 4500 lei/an
Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale 4500 lei/an
Masterate cu predare în limba engleză:
Filosofie analitică / Analytic Philosophy 5200 lei/an
Filosofie, politică și economie / Philosophy, Politics and Economics 5200 lei/an
Științe cognitive (Mind the Brain!) / Cognitive Science (Mind the Brain!) 6600 lei/an
Comunicare și studii interculturale / Communication and Intercultural Studies 5200 lei/an
Management intercultural / Intercultural Management 5200 lei/an
Administrarea afacerilor / Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) 2700 EURO/an
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 7000 lei/an