Mobilitate Erasmus+ la USM Chișinău

ERASMUS+ Europa

Andrei Roșca – 100 puncte

Mobilitate Erasmus+ la Universitatea de Stat din Moldova

ANUNȚ SELECȚIE
Facultatea de Filosofie, prin programul Erasmus+, oferă 1 bursă de mobilitate la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022.

La selecție pot participa studenții Facultății de Filosofie din ciclul de master.

  • Perioada de înscriere: 01 – 08 septembrie 2021
  • Interviu: 09 septembrie 2021

 

Criterii de eligibilitate și selecție:

– candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente;

– să fie masterand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecției și pe durata stagiului (cursuri la zi);

– să fie absolvent cel puțin al primului semestru din primul an de studii în momentul începerii mobilității;

– să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus ;

– să aibă media generală cel puțin 7,00 la finalul anului universitar 2020-2021 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Facultății, de unde se va elibera gratuit);

– să prezinte o scrisoare de intenție/motivație în limba română, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului și cum dorește să le dezvolte la universitatea-gazdă;

– să prezinte un Curriculum Vitae (în format Europass) în română sau într-o limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană), la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;

 

Candidații trebuie să depună la cutia de la poartă aparținând lui Constantin Vică, până pe 12 ianuarie 2018, ora 14.00, un Dosar conținând următoarele elemente:

– adeverință cu situația școlară;

– scrisoare de intenție;

– Curriculum Vitae și lista cu date personale.

 

În data de 09 septembrie 2021 va avea loc interviul în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant. După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:

Nota 1 (30%): Situația școlară (media anilor de studiu),
Nota 2 (30%): Evaluarea dosarului,
Nota 3 (40%): Interviu și test de cunoștințe de specialitate.

Comisia de selecție:

  • Laurențiu GHEORGHE, președinte;
  • Constantin STOENESCU, membru;
  • Oana ȘERBAN, membru.

Conferințe la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova

Conferințe – Chișinău

Lector univ. dr. Marin Bălan

Invitație

Laboratorul Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată, Institutul de cercetare și inovare,  Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova.

 

7 decembrie 2020, ora 16.00:

Filosofia pentru copii și filosofia academică

Abstract

Reputația de disciplină dificilă planează încă asupra filosofiei; de aceea, studiul acesteia ar trebui să aibă loc mai degrabă în universități decât în școli, profesorii „clasici” știind că filosofia nu se poate învăța fără texte ale unor autori precum Platon, Aristotel, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche sau Wittgenstein. Chiar fondatorul filosofiei pentru copii, Matthew Lipman, era profesor la Universitatea Columbia când a început să exploreze căi alternative în vederea predării logicii, dezamăgit fiind de faptul că studenții săi aveau dificultăți în a trata subiectele în mod critic și reflectiv. Căci studenților le lipseau abilitățile euristice și argumentative care tocmai cu ajutorul filosofiei se formează. În prezentare se arată că filosofia pentru copii nu este filosofia academică explicată copiilor, ci o filosofie care se face cu elevii din clasa transformată în comunitate de cercetare filosofică, alături de profesorul devenit facilitator și care reintră, odată cu ei, în dimensiunile filosofice ale existenței.

 

10 decembrie 2020, ora 16.00

Tipuri de texte folosite în atelierele de filosofie pentru copii

Abstract

Materialul didactic dezvoltat de fondatorul filosofiei pentru copii, Matthew Lipman, cuprinde, pe de o parte, povestiri structurate într-o formă dialogică, pe de altă parte, manuale aferente acelor povestiri. Ulterior, gama textelor cu rol de stimul în atelierele de filosofie pentru copii s-a diversificat, în prezent, fiind folosite mai ales povești din diferite arii culturale și cărți ilustrate (picture books). În prezentare este evidențiat faptul că textele alese spre a fi citite în atelierul de filosofie pentru copii trebuie să pornească de la situații concrete în care elevii se găsesc cufundați de mici și să îi încurajeze să descoperă filosofia ca și când ar fi fost ceva atât de apropiat, dar trecut neobservat, până atunci.