Studenții Universității din București, invitați să aplice la programul de cursuri deschise online, lansat de CIVIS

Începând cu anul universitar 2021-2022, CIVIS anunță lansarea unui program de cursuri deschise online (open online courses), menite să asigure studenților CIVIS accesul online la o selecție de cursuri din oferta educațională a universităților membre.

Astfel, această oportunitate, care își propune să garanteze studenților diversificarea și îmbogățirea cunoștințelor din confortul propriului cămin, vine cu o ofertă variată ca număr și tipuri de cursuri în funcție de universitatea gazdă, care, de altfel, va și gestiona procesele de înscriere și de selecție ale studenților interesați.

Fiecare universitate membră CIVIS are propriul calendar de înscriere și propriile proceduri de admitere. Toate informațiile, precum și oferta integrală de cursuri incluse în acest program, pentru fiecare universitate CIVIS, poate fi accesată aici.

Sistem de acordare și de recunoaștere ale creditelor de studii (ECTS)

Multe dintre cursurile incluse în acest program oferă credite și ar putea fi recunoscute ca parte a programului de studii, dar decizia și nivelul de recunoaștere a creditelor depinde de universitatea de proveniență.

La absolvire, studenții vor primi un Pașaport CIVIS (CIVIS Passport), un instrument inovativ care înregistrează toate activitățile din cadrul CIVIS (indiferent dacă sunt creditate sau nu). Astfel, Pașaportul CIVIS, unul dintre primele instrumente pentru înregistrarea și recunoașterea experiențelor de învățare la nivel european, va constitui un spațiu personal digital care va include toate experiențele CIVIS, inclusiv participarea la aceste cursuri deschise.

Includerea unei activități în Pașaportul CIVIS va depinde de procesul de aplicare și înregistrare din cadrul universității care va găzdui cursul, ca atare, urmați instrucțiunile cu grijă.

Oferta pe care Universitatea din București o pune la dispoziția studenților CIVIS, precum și detaliile de înscriere și de selecție sunt disponibile aici.

Universitatea Civică Europeană CIVIS este o alianță academică ce reunește nouă dintre cele mai importante universități din Europa: Aix-Marseille Université, National and Kapodistrian University of Athens, Universitatea din București, Université Libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, Sapienza Università di Roma, Stockholm University, Eberhard Karls Universität Tübingen și University of Glasgow, în calitate de partener asociat. CIVIS reunește o comunitate de aproximativ 450.000 de studenți și 65.000 de angajați, dintre care peste 30.000 sunt cadre universitare și cercetători.

Subvenție de cazare pentru studenții care nu au ocupat un loc în căminele UB, anul universitar 2021 – 2022

Universitatea din București vine în sprijinul studenților care nu au ocupat un loc în căminele proprii și se vor caza pe cont propriu, prin oferirea unei subvenții individuale de cazare. Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare, pentru anul universitar 2021-2022, este de aproximativ 1.400 lei.

Conform OUG 73/2004, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, pot primi lunar o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare. Potrivit legislației în vigoare, cuantumul maxim al subvenției este echivalent cu valoarea alocației de cazare în cămine.

Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de subvenția individuală sunt următoarele:

  1. să fie studenți bugetați;
  2. să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
  3. nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de învăţământ superior la care studiază;
  4. provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
  5. au vârsta de până la 29 de ani;
  6. optează pentru subvenţie şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în care frecventează cursurile.

Solicitanţii pentru subvenţia individuală de sprijin pentru cazare vor depune dosarele cu acte prin care se confirmă veniturile proprii ale acestora și ale persoanelor în grija cărora se află, copie CI, adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, copie contract de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice. Acestea se depun la adresa cazare@rectorat.unibuc.ro până la data de 20 octombrie 2021.

Subvenția nu se acordă pe perioadele de vacanţă.