Studenții UB, provocați la dialog de rectorul Marian Preda

După anul universitar 2020-2021, în care întreaga comunitate academică – profesori, cercetători, studenți și personal administrativ – a făcut eforturi semnificative de adaptare, profesorul Marian Preda, rectorul Universității din București, invită studenții la un dialog despre felul în care pandemia și experiența cursurilor online au schimbat modalitățile de interacțiune și tehnicile de predare.

Nu în ultimul rând, discuția își propune să identifice cele mai bune măsuri de pregătire a viitorului an universitar, care se anunță provocator din punct de vedere al adaptării și al revenirii comunității academice în spațiile Universității.

Atât studenții reprezentanți în Senat și în Consiliile Facultăților, cât și studenții care nu au funcție de  reprezentare sunt invitați, în datele de 8 și 22 iunie 2021, la un dialog cu prof. univ. dr. Marian Preda. Discuțiile vor viza experiența studiului în timpul pandemiei și problemele cu care s-au confruntat studenții Universității din București în acest context.

Dezbaterile sunt gândite astfel: întâlnirile cu studenții reprezentanți în Senat și în Consiliile Facultăților au loc în fiecare dintre cele două zile menționate de la ora 13:00, iar întâlnirile cu studenții UB începând cu ora 15:30. În cadrul celor două evenimente, studenții vor putea împărtăși din experiențele personale, din provocările pe care le-au întâmpinat și vor putea susține un dialog activ cu rectorul Marian Preda.

Pentru discuțiile cu studenții reprezentanți, persoanele interesate sunt rugate să completeze acest formular, în timp ce ceilalți studenți UB sunt rugați să completeze acest formular.

Sursa: https://unibuc.ro/studentii-ub-provocati-la-dialog-de-rectorul-marian-preda/ 

Rapoartele de activitate ale studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Filosofie și al studentei reprezentante în Senatul Universității din București, semestrul I, a. u. 2020 -2021

Conform Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București, articolul 19, alineatul d, studenții reprezentanți au obligația de: „a informa semestrial studenții reprezentați despre activitatea lor în structurile în care au fost aleși; informarea se poate face printr-un raport de activitate postat pe site-ul facultății, al Asociației Studenților și pe grupurile facultății.”

În continuare vă prezentăm rapoartele de activitate pentru primul semestrul al anului universitar 2020 -2021 ale studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Filosofie și al studentei reprezentante în Senatul Universității din București. 

Studenții consilieri sunt următorii: 

 • Ruxandra Toma (prelungire de mandat),

 • Adrian Ciocioman (prelungire de mandat),

 • Ștefan Bârzu (prelungire de mandat),

 • Silvia Patrașc (validată la data de 19 noiembrie 2020).

Studenta senatoare este Silvia Patrașc (validată la data de 19 noiembrie 2020).

Studenții Facultății de Filosofie invitați în emisiuni TV

Alexandra-Elena BROJBĂ

 

Ștefan BÂRZU

În atenţia studenţilor din anul I master și a celor din anii I si II licenţă înmatriculați la taxă în a.u. 2019-2020

Studenţii din anul I master și din anii I și II licenţă 2019/2020, înmatriculați la studii cu taxă, care în urma reclasificării din septembrie 2020 pot ocupa un loc la buget, în funcţie de medie, în anul universitar 2020/2021, sunt rugați să transmită până pe data de 15 septembrie 2020, o cerere pentru locul la buget, însoțită de diplomele de bacalaureat și de licență în original (pentru masterat), sau diploma de bacalaureat în original (pentru licență).

Nedepunerea diplomelor în original la secretariatul facultății va face ca locul pe care-l ocupă studenții să rămână cu taxă și în anul universitar 2020/2021.

Orar depuneri documente în original: luni – vineri 10.00-13.00.

Mobilități practică pentru studenți ERASMUS

Erasmus+

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 24 iunie 2019 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, ce se vor derula în perioada iulie 2019 – 30 mai 2020, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018 – 2019, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 100 mobilități, cu un total de finanțare de 216.000 EURO.

 

Numărul de locuri rămase libere după această rundă de selecție vor fi scoase din nou la concurs în runda din luna octombrie 2019.

 

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți, de catre o Comisie Centrala de selectie.

 

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).
 •  Copie după cartea de identitate.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj).

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.