ÎNSCRIERE SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI ȘI EXAMENE DE DIFERENȚĂ

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și examene de diferență în sesiunea ianuarie – februarie 2023 sunt rugați ca până la data de 27.01.2023 să transmită cererile de susținere a restanțelor/diferențelor și dovezile de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen)*.

Cererile în care vor fi menționate restanțele/diferențele susținute în sesiunea ianuarie-februarie 2023, însoțite de copia scanată a OP-ului/chitanței, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale secretarelor de an:

Studii universitare de licență:

secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master:

secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master Catedra UNESCO:

secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru studiile universitare de licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – studiile universitare de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

 _________________________________________

*Restanțele și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 27.09.2022 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21.

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu vor plăti taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor. Studenții aflați în semestru suplimentar cu taxă, care au achitat taxa de restanță, sunt rugați să contacteze secretariatul pentru procedura de returnare.

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE IANUARIE-FEBRUARIE 2023

Nume și prenume cadru didactic Adresă e-mail Programare
Prof. univ. dr. Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro  25 ianuarie ora 17.00 Filosofia istoriei anul II ICIF
Prof. univ. dr. Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Licență Anul-III-FC-Gr.-359 – Istoria filosofiei românești – 02 februarie, ora 14:00.
Master ICIF-Anul-I – Hermeneutica filosofică a culturii – 02 februarie, ora 16:00.
Prof. univ. dr. Dumitru Mircea mircea.dumitru@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro
Reasoning, master an II, examen scris fizic 3h, 7 februarie, ora 13.30
Philosophical Foundations of Cognitive Science, master an I, examen scris fizic 3h, 8 februarie, ora 10.
Semnificație, Existență, Adevăr, licență an III, examen scris fizic 3h, 3 februarie, ora 10.
Introducere în Logica Modernă, licență an II, examen scris fizic 3h, 1 februarie, ora 10.
Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Social & Political Philosophy/Ethics, anul II, masterat PPE:  31 ianuarie, ora 17.
Etică socială și politică, anul I, masterat EASAO:  9 februarie, ora 16.
Prof. univ. dr. Pop Alexandra-Mihaela mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro master ICIF an II, examen la Idei filosofice în artă, 10 februarie, ora 10.30, la facultate.
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Introducere în filosofie, licență anul I: 25, 26, 27 ianuarie, ora 10.
Metafizică, licență, anul II: 6, 7 februarie, ora 10.
Știință și societate, master FGC, anul II: 19 ianuarie.
Metafizică, master FGC, anul I: 5 februarie.
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Doctorat Filosofie analitică și filosofie continentală – luni 6 februarie, ora 10, termen predarea referatelor.
Masterat EASAO, SDIERI – miercuri 8 februarie, ora 8, termen predarea referatelor, ora 16, colocviu.
Masterat IAFC – miercuri 8 februarie ora 10, termen predarea referatelor, joi 9 februarie, ora 18, colocviu.
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro 06 februarie, ora 16 – Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclastă.
08 februarie, ora 10 – Filosofie greacă.
09 februarie, ora 16 – Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei.
Prof. univ. dr. Vizureanu Viorel viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro Curs „Modernism, antimodernism, postmodernism”, master ICIF, an II. 6 februarie, ora 12.00, predare referate.
Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Introduction to Neuroscience – 8 februarie, ora 16:00
Conf. univ. dr. Bogatu Eugenia bogatue@yahoo.com Pragmatism, 31 ianuarie 2023, ora 15.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro 
Philosophy of Mind, master an II, examen scris fizic 2h, 9 februarie, ora 17.
Critical Thinking in the Social Sciences, master an I, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 10.
Filosofia Matematicii, licență an III, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 9.
Filosofia Limbajului, licență an II, examen scris fizic 2h, 1 februarie, ora 17.
Prof. univ. dr. Radu Dudău radu.dudau@filosofie.unibuc.ro Examen Teoria relatiilor internationale, SDIERI an II, 10 februarie ora 14.
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Teorii şi paradigme culturale (licenţă, an III, Filosofia Culturii): 2 februarie – predarea eseurilor finale;
8 februarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Istoria filosofică a retoricii (master, an I, ICIF): 17 ianuarie – predarea eseurilor finale; 31 ianuarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Semnul în artă (master, an II, IAFC): 6 februarie – predarea eseurilor finale

Conf. univ. dr. Ianole-Călin Rodica rodica.ianole@faa.unibuc.ro Experimental Approaches in Economics, master PPE an II, 30 ianuarie, orele 18-20.
Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Introducere în etică, anul I Licență: 10 februarie, ora 10, amf. TM, examen scris.
Conf. univ. dr. Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro Examen Filosofia științei (anul III FT) 25 ianuarie, ora 10.
Examen Arta de a pune întrebări (anul I master FGC) 26 ianuarie, ora 16.
Examen Cosmologie (opțional) 27 ianuarie, ora 14.
Examen Epicureism și modernitate 6 februarie, ora 14.
Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Analiză și argumentare în etică (Master EASAO) – 30 ianuarie, ora 14.
Etică biomedicală (Master EASAO) – 31 ianuarie, ora 16.
Teorii etice (Licență) – 3 februarie, ora 12.
Conf. univ. dr. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro „Originea Gândirii Europene“ (licență, anul I) – 5 februarie, 23:59.
„Teme ale Gândirii Grecești“ (master ICIF, anul I) – 27 ianuarie, 15:00.
„Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO) – 4 februarie, 9:00.
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro  Instituții politice și sociale, Licență, an III, 1 februarie (predare eseuri), 8 februarie (examen)
Modern Political Thought, Master, PPE, an I, 4 februarie (predare eseuri), 10 februarie (examen)
Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Etica Aplicata: 2 februarie, ora 10.00
Fundamente conceptuale ale eticii si economieie (EASAO 1): 3 februarie, ora 16.00
Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Argumentare și gândire critică, anul I – 7 februarie, ora 10.
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro Teoria cunoașterii științifice: 07 februarie;
Filosofia minții: 10 februarie.
Lect. univ. dr. Adăscăliței Mirela mirela.adascalitei@lls.unibuc.ro  23 ianuarie – limba engleză, scris.
Lect. univ. dr. Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic, an I Filosofie (sinteză): 23 ianuarie, ora 16.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Liceul Teoretic Cervantes: 11 februarie, ora 10.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Colegiul Național Moisil: 6 februarie. ora 16.00

Lect. univ. dr. Cioabă Cătălin-Dănuț catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro Fenomenologie an III, 9 Februarie ora 11
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

1. Etică și Integritate Academică, masteratele EASAO, ICIF, FGC anul I:
– termen limită pentru predarea eseului – luni, 6 februarie 2023, ora 12, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– prezentarea eseului în cadrul unui colocviu – vineri, 10 februarie 2023, 14.00-17.00h, sala Titu Maiorescu

2. Academic Ethics and Integrity, MA PPE & CogSci, year I:
– deadline for sending the written essay – Sat, 4 Feb 2023, 14hrs, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– presenting the essay during a colloquim – Thu, 9 February 2023, starting 16hrs, Mircea Florian room

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Licenta, Filosofie, anul 3: Filosofie politică contemporană. Termen eseuri: 30 ianuarie, susținere: 7 februarie.
Master, UNESCO, anul I (IM+CIS+MBA): Ethics and Academic Integrity. Termen eseuri: 6 februarie.
Master, UNESCO, CIS, anul 2: European Cultural Interferences. Termen eseuri: 4 februarie.
Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro Interculturality and Problems of the Contemporary World  24 ianuarie, ora 18
Lect. univ. dr. Karlstedt Ana ana.karlstedt@lls.unibuc.ro vineri, 3 februarie: 08:00-09:00 nivel începători și 09:30-10:30 nivel avansați – Sala 7 Lucian Blaga
Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate și europenitate, anul II, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: vineri, 20 ianuarie, ora 12.00
Examen oral, miercuri 25 ianuarie, ora 9.00 (Amf. Mircea Florian)
Examen scris, joi, 26 ianuarie, ora 10.00 (Amf. Mircea Florian)

Estetică, Filosofia Culturii, anul III, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: miercuri 25 ianuarie, ora 9.00.

Lect. univ. dr. Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro New Media and Intercultural Communication – UNESCO – 26 ianuarie, ora 16.
Ethics of Cognitive Technologies – Master Cognitive Science – 31 ianuarie, ora 15.
Dezvoltare și tehnologie – SDIERI – 1 februarie – depunere raport.
Asist. univ. dr. Dragomir Alexandru alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro Curs: Etica Inteligenței Artificiale: (1) termen limită pentru predarea eseurilor: 4 februarie, (2) susținerea eseurilor va avea loc pe 6 februarie, în intervalul 16:00-20:00, în sala „Constantin Noica”. Pentru alte detalii mă puteți contacta la adresa de e-mail: alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro.
Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro
Filosofie Greacă: 30 ianuarie, ora 12:00, data limită de predare a referatelor;
08 februarie, începînd cu ora 10:30, susținerea referatelor (examen oral).
Dr. Bujor Raluca raluca.bujor@gmail.com Figura lui Socrate (curs opțional) – 10 februarie 2023
Dr. Constantin Brîncuș constantin.brincus@unibuc.ro Cultură, cunoaștere, valori, Master FGC anul II, 31 ianuarie, ora 16:00
Dr. Ghinea Laura laura.ghinea@drd.unibuc.ro 10 februarie 2023

SESIUNE EXAMENE LICENȚĂ&MASTER&DOCTORAT: SEPTEMBRIE 2022

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului. 

Adresă de e-mail Nume & Prenume cadru didactic
ioana.podina@fpse.unibuc.ro Prof. univ. dr. Ioana Podină 5 septembrie, respectiv 12 septembrie
romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Romlus Vasile Brâncoveanu Joi 8 septembrie, ora 10.00 examene restante toate disciplinele
Luni 12 septembrie, ora 10.00 reexaminări, măriri toate disciplinele
gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu 8 septembrie ora 14 – restante si 14 septembrie – mariri (trimis referate la adresa mea de email)
gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Argumentare și gândire critică (anul I) – restanță: 9 septembrie, ora 10; mărire: 12 septembrie, ora 10. / Filosofie, tehnologie și media (master FGC, anul II) – restanță: 9 septembrie, ora 14; mărire: 12 septembrie, ora 16. / Știință și pseudo-științe (titularul cursului este Dana Jalobeanu; master FGC, anul I) – restanță: 11 septembrie, ora 12; mărire: 12 septembrie, ora 12.
laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu Restante (licenta anii 1-2, master anul 1): 02 septembrie 2022, ora 10
Reexaminari si mariri (licenta anii 1-2, master anul 1): 16 septembrie 2022, ora 10
radu.dudau@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Radu Dudău 11 septembrie 2002 ora 10:00 restanțe, 12 septembrie 2022 ora 10:00 măriri
mc@filos.ro Dr. Marian Calborean 01 septembrie 2022 restante, 18 septembrie mariri
ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean Master an I, Stiinte cognitive, Mind the Brain: Examen restante – 6 septembrie 2022, examen mariri (daca este cazul) – 9 septembrie 2022.
bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Dr. Bianca Savu Curs: Retorică și argumentare, master, an I, FGC (examen online)
Restanță: 7 septembrie, ora 10:00. Eseurile vor fi trimise până la 20 august, ora 24:00.
Restanțe & măriri: 13 septembrie, ora 16:30.
Studenții sunt rugați își anunțe participarea la următoarea adresă: bianca.savu@filosofie.unibuc.ro, pentru a primi datele de conectare.
ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Research Seminar – Master Intercultural Management, Anul I – 9 septembrie 2022
dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu 11 septembrie ora 12, Stiinte si pseudo-stiinte; 11 septembrie ora 16 Arta de a pune intrebari; 12 septembrie pentru re-examinări și măriri (aceleași ore pentru aceleași examene)
sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Sebastian Grama 4 septembrie (restanţe)
12 septembrie (măriri)
Cele două date reprezintă termenele de trimitere a eseurilor. Acestea din urmă vor răspunde aceloraşi exigenţe precum în sesiunile anterioare.
adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu Restanta Etica sociala si politica/Social and Political Ethics.    10 septembrie ora 12
Reexaminari Etica sociala si politica/Social and Political Ethics.  17 septembrie ora 12
simona.davidescu@york.ac.uk Prof. univ. dr. Simona Davidescu Restante (Master) 11 septembrie 2022; Re-examinare si mariri (Master) 12 septembrie 2022
emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Nicu Emilian Mihailov restanțe – 11 septembrie / reexaminări – 12 septembrie.
constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu Restanțe, miercuri 7 septembrie 2022, ora 10, reexaminări și măriri miercuri 14 septembrie 2022, ora 10.
Conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu Filosofie politică și socială, 6 septembrie – restanțe și 14 septembrie – reexaminări
vizureanu@yahoo.com Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu Modernitate și europenitate, 6 septembrie – restanțe și 14 septembrie – reexaminări
viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Viorel Cernica 09 septembrie 2022 – ora 11:00 – Restanțe.
15  septembrie 2022 – ora 11:00 – Reexaminări.
savu.totu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Savu Totu Restanțe: 6 septembrie 2022, ora 10.00; reexaminări 15, ora 10.00.
oana.serban@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Oana Șerban 16 septembrie ora 12.00
paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu Filosofie Modernă, an II, licență. Restanțe: 1 septembrie 2022, ora 10:00, predarea referatelor. 3 septembrie 2022, ora 10.00, examenul oral. 4 septembrie 2022, ora 10:00 examenul scris.
Reexaminări: 12 septembrie 2022, ora: 10:00, predarea referatelor. 14 septembrie  2022, ora 10:00, examenul oral. 15 septembrie 2022, ora 10:00 examenul scris.
emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu 2 septembrie, ora 14.00
12 septembrie, ora 14.00
bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

RESTANȚE:
LICENȚĂ anul I: „Originile filosofiei europene“ – 9 septembrie, ora 18;
MASTERAT ICIF, anul I: „Gândirea filosofică greacă“ – 9 septembrie, ora 18

MĂRIRI și REEXAMINĂRI:
LICENȚĂ anul I: „Originile filosofiei europene“ – 16 septembrie, ora 18;
MASTERAT ICIF, anul I: „Gândirea filosofică greacă“ – 16 septembrie, ora 18

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Constantin Vică 5 septembrie – restanțe. 12 septembrie – reexaminări. Studenții trebuie să trimită un mail cu trei zile înainte de data examenului pentru a stabili detaliile.
dragos.aligica@faa.unibuc.ro Prof. univ. dr. Dragoş Aligică 1: 5 septembrie 2022; 2: 12 septembrie 2022
mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

Etică și Integritate Academică, anul I masterat – restanțe: 2 septembrie, ora 16.00 – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 29 august.

Etică și Integritate Academică, anul I masterat – măriri & reexaminări: 12 septembrie, ora 16.00 – examen oral (eseu/seminar) – pe baza înscrierii prealabile (via Classroom). Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data  de  5 septembrie.

Academic Ethics and Integrity, anul I masterat – restanțe: 2 septembrie, ora 16.00 – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 29 august.

Academic Ethics and Integrity, anul I masterat – măriri & reexaminări: 12 septembrie, ora 16.00 – examen oral (eseu/seminar) – pe baza înscrierii prealabile (via Classroom). Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data  de 5 septembrie.

sorin.costreie@unibuc.ro Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie Joi, 1 septembrie 2022, ora 10.
cristian.iftode@gmail.com Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode Restanţe, reexaminări şi măriri:
INTENŢIA DE A SUSŢINE EXAMENUL E DE DORIT SĂ FIE COMUNICATĂ ÎN PREALABIL PRINTR-UN MAIL TRIMIS LA ADRESELE: cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro și: cristian.iftode@gmail.com
NU POT SUSŢINE EXAMENUL DECÂT STUDENŢII CU NOTĂ LA SEMINAR.
DATELE DE EXAMEN:
1. Introducere în etică, anul 1 Licenţă: 6 septembrie ora 10, examen scris, amf. TM
2. Introducere în estetică, anul 1 Licenţă: 6 septembrie ora 12, examen scris, amf. TM
3. Concepte şi terapii filosofice în Antichitate, master ICIF, anul 1: 11 septembrie (deadline trimitere eseuri pe adresele de mail de mai sus)
holomer@gmail.com Dr. Roxana Bojariu 11 septembrie 2022 pentru restanțe și 18 septembrie 2022 pentru măriri de note.
marin.balan@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Marin Bălan

Restanțe (licență – an I): Colocviu Filosofie medievală: 7 septembrie 2022, ora 10.00.
Trimiterea portofoliului: 5 septembrie 2022

Reexaminări și măriri (licență an I): Filosofie medievală: 14 septembrie 2022, ora 10.00.
Trimiterea portofoliului: 12 septembrie 2022.

Restanțe (licență – an II modul psiho-pedagogic): Colocviu Didactica specialității: 7 septembrie 2022, ora 9.00.
Trimiterea portofoliului: 5 septembrie 2022

Reexaminări și măriri (licență an I): Didactica specialității: 14 septembrie 2022, ora 9.00.
Trimiterea portofoliului: 12 septembrie 2022.

mircea.dumitru@unibuc.ro Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Restanţe, toate disciplinele: 6 septembrie ora 10 dimineața.
Reexaminări, toate disciplinele: 13 septembrie ora 10 dimineața.
sorin.costreie@unibuc.ro Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie Restanţe, toate disciplinele: 1 septembrie, ora 10.
Reexaminări, toate disciplinele: 12 septembrie, ora 12.
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

La Introducere în Logica Modernă (licență, anul II), recuperarea testelor de seminar va avea loc pe 4 septembrie ora 15.

La Filosofia Limbajului (licență, anul II), Critical Thinking (master, anul I), Philosophical Foundations of Cognitive Science (master, anul I), Theory of Mind (master, anul I): termenul limită pentru predarea eseului II este 27 august, ora 8 dimineața.

La Introducere în Filosofie (licență, anul I), Argumentare şi gândire critică (licență, anul I), Epistemologie (licență, anul I): termenul limită pentru predarea eseului final este 27 august, ora 8 dimineața.

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului. 

SESIUNE EXAMENE LICENȚĂ&MASTER&DOCTORAT: SEPTEMBRIE 2021

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.  

Lect. univ. dr. Mirela Adăscăliței

Examene restante: -1  septembrie 2021, ora 10,00 – semestrul I – online

-2  septembrie 2021, ora 10,00 – semestrul II – online

Prof. univ. dr. Vasile Romlus Brâncoveanu

Examene restante: marți, 14 septembrie 2021, ora 10,00

 

Lect. univ. dr. Marin Bălan

Examene restante: joi, 9 septembrie

Examene reexaminări și măriri : joi, 16 septembrie

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 Examene restante: – 1 septembrie, ora 12.00 (Licență, Anul III FC – Istoria filosofiei româneștiMaster ICIF, Anul I – Hermeneutica filosofică a culturiiMaster IAFC (Istorie), Anul I – Perspectivă istorică și fenomenologică în interpretarea culturii);

Examene reexaminări și măriri:  – 10 septembrie, ora 11.00.

Conf. univ. dr. Sorin Costreie

Examene restante: 7 septembrie, ora 14,00

Examene reexaminări și măriri: 14 septembrie, ora 14,00

Asist. dr. Alexandru Dragomir

Examene restante: Etică academică – 1 septembrie 2021;

Examene reexaminări și măriri:15 septembrie 2021.

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Examene restante: 10 septembrie, ora 10,00;

Examene reexaminări și măriri:17 septembrie,  ora 10,00.

Sesiune specială: 1 septembrie 2021, ora 10,00

Lect. dr. Laurențiu Gheorghe

Examene restante: joi, 16 septembrie, ora 12,00

Examene reexaminări și măriri : luni, 20 septembrie, ora 12,00

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

Examene restante: 8 septembrie 2021;

Examene reexaminări și măriri: 15 septembrie 2021.

Conf. univ. dr. Cristian Iftode

Examene restante:Introducere în etică – vineri, 10 septembrie, ora 10(examen scris online);

-Introducere în estetică, vineri, 10 septembrie, ora 12 (examen scris online);

-Concepte și terapii filosofice- duminică, 12 septembrie (deadline trimitere referate pe mail).

Prof. univ. dr. A.P. Iliescu

Examene restante: 11 septembrie 2021, ora 12,00 – masterat: an I,
Etică socială și politică; Social and political Philososphy și
Teorii ale guvernării;

Examene reexaminări și măriri: 20 septembrie 2021, ora 12,00 .

Sesiune specială: 1 septembrie 2021, ora 12,00

Conf. univ. dr. Dana Jalobeanu

Restanțe anii terminali – 1 septembrie ora 12:00, pe zoom

Examene restante – restul – 1 septembrie ora 16:00, pe zoom

Examene reexaminări și măriri – 20 septembrie ora 16:00, pe zoom

Pentru linkul de zoom, studenții trebuie să scrie la dana.jalobeanu@gmail.com. Pentru a intra în examen trebuie să trimită cu 48 de ore înainte de examen temele restante pentru fiecare examen.

Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

Examene restante: 12 septembrie, ora 18,00

Examene reexaminări și măriri: 21 septembrie, ora 18,00

Prof. univ. dr. Mihaela Pop

Examene restante: – Marti 7 septembrie, ora 10.30 (corespondența online pe adresa instituțională: mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro)

Examene reexaminări și măriri: – Marți, 14 septembrie ora 10.30 (corespondența online pe adresa instituționala: mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro)

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu Examene restante – anul I, II: 6 septembrie, ora 10
Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Examene restante :7 septembrie, ora 10,00 –  toate restanțele

Examene reexaminări și măriri: : 14 sept, ora 10,00

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

Examene restante: 10 septembrie, ora 10 (online)

Examene reexaminări și măriri: 13 septembrie, ora 10 (online)

 

Lect. univ. dr. Emilian Mihailov Examene restante:17 septembrie 2021, ora 10.00
Prof. univ. dr. Savu Totu Examene restante: 21 septembrie 2021
Prof. dr. Ion Vezeanu

Licență an III și Master an II : miercuri 1 septembrie, orele (16-18,00);

b) Licență 1, Licență 2 și Master 1: joi 2 septembrie, orele (16-18,00)

Lect. univ. dr. Constantin Vică

Examene restante:  2 septembrie, ora 11, cu contactare pe mail în prealabil.

Examene reexaminări și măriri 17 septembrie, ora 11, cu contactare pe mail.

Prof. dr. Viorel Vizureanu

Examene restante : Modernitate și Europenitate și Filosofie Modernă – 2 septembrie, ora 10:00;

Examene reexaminări și măriri: : Modernitate și Europenitate și Filosofie Modernă – 16 septembrie, ora 10:00.

Termenul limită de trimitere a referatelor este: 30 august, ora 12:00;

Referatele la materia Modernitate și europenitate – vor fi trimise d-nei asist.dr. Oana Șerban, iar cele la materia Filosofie Modernă vor trimise domnului asist. dr. Sandu Paul Gabriel.

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.  

Sesiune extraordinară restanțe anul III licenţă & anul II master: SEPTEMBRIE 2021

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.  

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Data
1 Lect. univ. dr. Marin Bălan 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
2 Prof. univ. dr. V.R. Brâncoveanu 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
3 Prof. univ. dr. Viorel Cernica 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
4 Lect. univ. dr. Cătălin Cioabă 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
5 Conf. univ. dr. Sorin Costreie 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
6 Asist. dr. Alexandru Dragomir 1 septembrie 2021 (ora 12,00)
7 Prof. univ. dr. Mircea Dumitru 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
8 Lect. dr. Laurențiu Gheorghe 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
9 Conf. univ. dr. Sebastian Grama 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
10 Conf. univ. dr. Cristian Iftode 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
11 Prof. univ. dr. A.P. Iliescu 1 septembrie 2021 (ora 12,00)
12 Conf. univ. dr. Dana Jalobeanu 1 septembrie 2021 (ora 12,00)
13 Lect. dr. Emilian Mihailov 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
14 Conf. univ. dr. Bogdan Mincă 1 septembrie 2021 (ora 10,00)
15 Conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
16 Lect. univ. dr. Cristina Pop 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
17 Prof. univ. dr. Mihaela Pop 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
18 Asist. univ. dr. Gabriel Sandu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
19 Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
20 Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
21 Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
22 Asist. univ. dr. Oana Șerban 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
23 Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
24 Prof. univ. dr. Savu Totu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
25 Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
26 Prof. dr. Ion Vezeanu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)
27 Lect. univ. dr. Constantin Vică 2 septembrie 2021 (ora 11,00)
28 Prof. dr. Viorel Vizureanu 2 septembrie 2021 (ora 10,00)

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.