A apărut volumul „Investigând patrimoniul cultural” – editori Romulus Brâncoveanu, Ştefan Ionescu

Reunind o serie de articole științifice ce tratează o temă de mare actualitate, cea a identității și a patrimoniului cultural tangibil și intangibil, la Editura Universităţii din Bucureşti a apărut volumul „Investigând patrimoniul cultural”, coordonat de prof. Romulus Brâncoveanu şi asist. cercet. Ştefan Ionescu.

Lucrarea este rezultatul colaborării mai multor profesori și cercetători reprezentând câteva dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior româneşti: Universitatea din București, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Autorii analizează o tematică diversă grupată în jurul unor întrebări centrale precum: Ce este patrimoniul cultural şi cum se constituie el? Care este natura reprezentărilor și proceselor formative ale patrimoniului? Cum influențează noile mijloace de comunicare și socializare, noul mediu socio-economic, reprezentările ce îl alcătuiesc? Care este natura relației dintre patrimoniul cultural și mecanismele identitare? Cum pot fi caracterizate diferitele tipuri de identități în cadrul unei astfel de relaţii şi care-i sunt mijloacele de reprezentare specifice?

 

INVESTIGÂND PATRIMONIUL CULTURAL