Cerc de psihanaliză aplicată la Facultatea de Filosofie

Sunt invitaţi să participe: studenţi, masteranzi, doctoranzi, absolvenţi, profesori universitari

Când & undeîn fiecare sâmbătă, 14.00 – 17.00 , la Facultatea de Filosofie
Statut: cerc de studiu, fără credite.
Nota: o dată pe lună, cercul va găzdui prelegerile unor invitaţi speciali: psihanalişti, psihologi, profesori universitari, oameni de cultură, artişti

Descriere: Cercul de psihanaliza aplicata este deschis tuturor celor interesati de cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor psihanalizei şi de posibilităţile de aplicare în cultură şi societate a metodei psihanalitice. Cercul este un spaţiu interdisciplinar care invită la studiu hermeneutic şi o provocare de a descoperi, din mers şi deja puse la treabă, conceptele cheie propuse de Freud, Jung, Lacan, Adler, Rank, Melanie Klein, Winnicott ş.a. Departe de a fi un curs introductiv în psihanaliză, cercul va însemna în primul rând studiu în comun şi descoperire împreună a unui teritoriu – psihanaliza – pe care îl vom înconjura, folosindu-ne de pretexte literare, cinematografice, sociale, artistice, politice pentru a testa periferic intrările în textele clasice de psihanaliză. De asemenea, vom testa şi cheile psihanalitice prin care se promite dezlegarea sensurilor sociale şi pentru individ  ale disciplinelor, domeniilor culturale şi instituţiilor actuale.  Nu vor fi ocolite şi nu vor lipsi abordările critice ale psihanalizei.
Obiective pentru membrii cercului:
·        să devină familiari cu ideile psihanalizei, în special cu teoriile lui Freud şi Jung.
·        să îţi apropie textele clasice ale psihanalizei dintr-o perspectivă aplicată, altfel spus, cu o privire pragmatică prin care conceptele şi metoda psihanalizei sunt puse la treabă ca instrument pe care ni-l putem însuşi pentru o critică aprofundată şi eficientă a actualităţii.
·        să identifice influenţa şi relevanţa psihanalizei în discursul contemporaneităţii.
·        să “producă” dorinţa membrilor de a deschide un centru de cercetare şi de traducere în limba română a unor texte de referinţă din domeniul psihanalizei.
Beneficii pentru membrii cercului:
·        îşi vor însuşi limbajul şi metoda psihanalizei, putându-le folosi avizat în discursul critic şi în argumentaţie
·        vor avea la dispoziţie un discurs care poate să deschidă un dialog viu între disciplinele academice
·        vor avea referinţe bibliografice solide pe care le pot folosi în lucrările academice


Cercul se desfăşoară sub tutela Facultăţii de Filosofie a Universităţii Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei Philos, la propunerea următorilor absolvenţi ai Facultăţii de Filosofie: Claudia Vîlceanu, Ştefan Brânduşescu, Dragoş Dodu.
Contact: claudevill@gmail.com / tel: 0749011666