Call for papers: revista studenteasca Morphe

Newsletter, Morphe septembrie 2013 1 Newsletter, Morphe septembrie 2013 2

Deadline extins pana pe 1 decembrie 2013

Protocolul editorial curent presupune publicarea celor două numere aferente anului 2013 până la data de 15 decembrie.

Pentru Nr.3/2013 colectivul de redacţie propune realizarea unei ediţii tematice-Idei filosofice în arta Europeană modernă şi contemporană (1850-2000), în prelungirea conferinţei naţionale onomine găzduită de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi de Centrul pentru Istoria Circulaţiei Ideilor Filosofice  în luna aprilie.

 

Impactul dezvoltării tehnologice şi al modificărilor politice majore asupra artelor a fost unul semnificativ în toată această perioadă. Explorările tematice, modificările din procesul creativ cât şi din acela al receptării artistice îşi găsesc surse atât în abordările ştiinţifice, politice, sociologice şi antropologice, cât şi în cele filosofice. Un anume Weltanschauung al modernităţii şi al postmodernităţii îşi face simţită prezenţa în creaţia artistică europeană a secolelor XIX şi XX.

Care sunt temele abordate cu precădere, de ce se apelează la tehnici noi de creaţie, de ce arta şi artistul devin tot mai implicaţi în viaţa socială  şi politică a vremii, de ce sunt abandonate anumite categorii estetice în favoarea altora, de ce noul este clamat cu vehemenţă până devine o tradiţie, care sunt efectele globalizării asupra artelor, ce teme filosofice se regăsesc în manifestările artistice ale acestei perioade?

Iată cadrul general-conceptual al ediţiei tematice aferente Nr.3/2013 a revistei Morphe.

Pentru Nr.4/2013, subiectul ales pentru realizarea unei noi ediţii tematice este: Filosofie şi Postmodernitate, Contururi, Dimensiuni, Eşecuri. Call-ul lansat articolelor este gândit în acord cu tema conferinţei naţionale studenţeşti găzduită de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, realizată prin colaborarea ADCF şi a Centrului pentru Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice, în luna aprilie a anului 2013.

Pentru o bună conlucrare, potențialii colaboratori sunt rugați să consulte indicațiile cuprinse în protocolul editorial.

Morphe Anul II NR 2