Decontare abonamente STB: 11-21 iunie 2024

Extras din Procedura privind decontarea abonamentelor STB pentru studenții UB

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport studenții înmatriculați pe locuri la BUGET și TAXĂ, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

Decontarea cheltuielilor pentru abonamente STB se face, de regulă și în măsura disponibilizării fondurilor de către Ministerul Educației, în fiecare lună, pentru abonamentele achiziționate în luna precedentă.

Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioada în care se desfășoară activitățile didactice în cadrul programului de studii la care este înmatriculat studentul beneficiar, inclusiv sesiunile de examene.

Studenții care solicită decontarea abonamentelor STB

trebuie să parcurgă următoarele etape:

  1. Obținerea legitimației de student pentru reducere transport de la secretariatul facultății;
  2. Procurarea de la chioșcurile STB a abonamentului de transport în comun, nominal. Bonul fiscal, ștampilat pe verso de către emitent – STB, se păstrează de către student pentru decont*;
  3. Decontarea unui procent de:

      – 90% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții bugetați, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

     – 100% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament.

Documente necesare în vederea decontării:

  1. Carnetul de student sau legitimația de transport (original +copie – copia se depune).
  2. Cardul STB în original și copie (original +copie – copia se depune, dacă e cazul).
  3. Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe spate de emitent* (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor) SAU Dovada de plată a abonamentului generată direct din aplicația STB.
  4. Extrasul de cont al studentului (copie sau original). Acesta se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont / banca se modifică.
  5. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată, la prima decontare).

PROGRAM DE PRIMIRE A DOCUMENTELOR PENTRU DECONTARE:  intervalul 11 – 21 iunie 2024, în programul Secretariatului cu publicul

*Studenții care își achiziționează abonamentele din platforma online a STB vor transmite dovada de plată a abonamentului generată direct din aplicație în format electronic.

Conf. univ. dr. Cosmin Toth și conf. univ. dr. Ștefania Matei, discuție cu SKEPSIS despre acceptarea, ezitarea și respingerea vaccinării

În episodul numărul VIII al seriei „SKEPSIS”, conf. univ. dr. Cosmin Toth și conf. univ. dr. Ștefania Matei, cadre didactice la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, discută despre cum se construiesc discursiv opiniile privind acceptarea, ezitarea și respingerea vaccinării.

Pentru detalii accesați unibuc.ro

Cafeneaua Științei: Dr. Vlad Niculescu-Dincă, 29 mai 2024

Universitatea din București, în colaborare cu Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, vă invită miercuri, 29 mai2024, începând cu ora 17.30, la conferința Cum îi mai supraveghem pe cei care ne supravegheazã? O cercetare etnograficã a supravegherii mediate tehnologic, susținută de Dr. Vlad Niculescu-Dincă. Conferința va avea loc în Sala Constantin Noica a Facultății de Filosofie (Splaiul Independentei nr. 204, etaj 1).

Conferința este ocazionată de lansarea volumului său omonim, apărut la Editura Tritonic, în cadrul seriei Studii de Securitate. Volumul își propune să contribuie la o dezbatere mai amplă cu privire la fenomenul supravegherii, punând accent pe implicațiile filosofice, etice, politice și sociale ale supravegherii mediate tehnologic în organizațiile de securitate. Moderatorul evenimentului va fi Lect. dr. Mihaela Constantinescu (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie).

Dr. Vlad Niculescu Dincă este cercetător și profesor la Haga, în Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale al Universității Leiden din Olanda. În acest cadru, lucrează în cadrul unei echipe multidisciplinare de studii polițienești cu scopul de a contracara fragmentarea domeniului și de a crea profunzime științifică. Și-a susținut doctoratul la Universitatea din Maastricht cu o cercetare de filosofia tehnologiei și supravegherii, bazate pe studii etnografice în diferite organizații de poliție europene. Pentru o lucrare derivată din această cercetare, a fost distins cu premiul Early Career Award de către Societatea pentru Filosofie și Tehnologie, organizație internațională care promovează reflecția filosofică față de tehnologie. Pentru realizările sale academice, precum și pentru activitățile extra-curriculare mai ample legate de înființarea și conducerea Școlii Românești din Eindhoven, a fost distins de Președinția României cu Ordinul “Meritul pentru Educație” în grad de Cavaler. 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului SciResCareer – Centru regional de Orientare și Consiliere în Cariera de Cercetător – București-Ilfov – de la educație preuniversitară la cercetare avansată, activitatea A3.7. Promovarea științei în societate. Aceasta prevede organizarea de evenimente interactive tip cafeneaua științei cu invitarea unor personalități cu rezultate științifice marcante, pentru a prezenta domeniul pe care îl reprezintă și a răspunde la întrebări.