ADMITERE MASTER 2012

ÎNSCRIERI: 3-12 SEPTEMBRIE 2012

COLOCVIUL DE ADMITERE:14 SEPTEMBRIE 2012, ORA 9,00

NUMĂR DE LOCURI

 • Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română) 15 locuri buget, 35 locuri taxă
 • Filosofie analitică (Analytic Philosophy)(în limba engleză) 15 locuri buget, 35 locuri taxă
 • Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română) 30 locuri buget, 20 locuri taxă
 • Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română) 15 locuri buget, 15 locuri taxă

 • Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) 15 locuri buget, 35 locuri taxă

 • Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) 15 locuri buget,35 locuri taxă

 • Open mind (în limba engleză)  25 locuri buget,35 locuri cu taxă

 • Istoria artei şi filosofia culturii (în limba română) (în colaborare cu Facultatea de Istorie, admiterea se face la Facultatea de Istorie)

Taxa de studiu 3100 RON/an

Admiterea la masterat (forma de zi) se face printr-un colocviu constând în 2 probe:

 1. Examen scris: proiect de cercetare. Proiectul de cercetare va consta într-un eseu (3-7 pag.) elaborat de către candidată/candidat în aria tematică a masteratului pentru care optează, bibliografia aferentă acestuia şi indicarea problemelor pe care candidatul/candidata doreşte să le aprofundeze în perioada masteratului. Proiectul de cercetare se depune odată cu dosarul de înscriere.
 2. Interviu : se desfăşoară pe baza proiectului de cercetare şi a bibliografiei citate în cadrul acestuia.
  Media finală este media notelor obţinute la cele două probe. În caz de medii egale, departajarea se face în funcţie de media finală de absolvire (media anilor de studiu +media de la examenul de licenţă).

ACTE NECESARE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 • DOSAR PLIC
 • CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
 • TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achită la Secretariat)

Admitere la Facultatea de Filosofie: licenta, masterat, doctorat – sesiunea Septembrie

CALENDAR ADMITERE  2011
SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 1 – 16 SEPTEMBRIE 2011
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ
LOCURI :     – 36 BUGET
– 150 TAXĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER
SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 7 – 16 SEPTEMBRIE 2011
COLOCVIUL DE ADMITERE: 21 septembrie 2011 ora 9:00
LOCURI DISPONIBILE:     – 150 BUGET
– 100 TAXĂ (taxa de studiu 3100 RON/an)

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE DOCTORAT
SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 12 – 20 Septembrie
LOCURI DISPONIBILE:     – 19 BUGET
– 50 TAXĂ

(mai mult…)

Open Mind – Şcoală Internaţională de Studii Avansate în Ştiinţe Cognitive

OPEN MIND este o iniţiativă instituţională a Universităţii din Bucureşti care îmbină studii masterale şi cercetare avansată în domeniul vast al ştiinţelor cognitive. Activitatea şcolii se va concretiza pe două linii de acţiune : o axă de predare, destinată absolvenţilor de nivel licenţă, care implică cursuri, seminarii şi activitate individuală, conducând la un program de masterat în Ştiinţe Cognitive ; o axă de comunicare ştiinţifică, deschisă unei audienţe mai largi formată din cercetători, profesori, studenţi şi publicului larg şi constând în workshopuri centrate pe o problematică intensă prin care să se exploreze temele ştiinţifice importante şi care prezintă interes pedagogic în domeniul ştiinţelor cognitive dintr-o varietate de discipline.

(mai mult…)