Practici ale Filosofiei pentru copii în școala primară: 15-16 noiembrie 2023

Practici ale Filosofiei pentru copii în școala primară

 15 și 16 noiembrie 2023

București

Ziua Mondială a Filosofiei

Cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 81 și Școala Gimnazială „Pia Brătianu,” ateliere de filosofie pentru copii și worshop-uri de formare în filosofia pentru copii cu profesori din învățământul școlar și preșcolar.

 

PROGRAM

15 noiembrie: Școala Gimnazială Nr. 81

 • 00-15-50: Atelier de filosofie pentru copii: A fi diferit sau a fi la fel?
  • cu elevii clasei a IV-a C (profesor Georgiana Panaitescu-Liess)
  • facilitator: conf. dr. Marin Bălan
 • 00-17.30: workshop: Folosirea dilemelor morale în atelierele de filosofie pentru copii
  • cu cadre didactice din învățământul primar și preșcolar
  • formator: conf. dr. Marin Bălan

16 noiembrie 2023, la Școala Gimnazială „Pia Brătianu”

 • 00-11.45: Atelier de filosofie pentru copii: Ar trebui să faci întotdeauna bine?
 • cu elevii clasei a II-a E (profesor Cristina Frone)
  • facilitator: conf. dr. Marin Bălan
 • 15- 13.45: workshop: Folosirea experimentelor de gândire în atelierele de filosofie pentru copii
  • cu cadre didactice din învățământul primar și preșcolar:
   • formator: conf. dr. Marin Bălan

 

Organizator

 • Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București

Parteneri

 • Școala Gimnazială nr. 81 din București
 • Școala Gimnazială „Pia Brătianu” din București

Comitetul de organizare

 • Conf. dr. Marin Bălan, Facultatea de Filosofie a Universității din București, director al Centrului de Formare în Filosofie
 • Profesor Camelia Andreescu, director adjunct la Școala Gimnazială nr. 81 din București
 • Profesor Cristina Frone, Școala Gimnazială „Pia Brătianu” din București

Înscrieri la workshop-uri

 • Cine se poate înscrie?

Numai cadre didactice din învățământul primar și preșcolar (cu statut de titular sau suplinitor).

Cadrele didactice de la alte școli decât cele partenere vor fi acceptate doar în măsura în care rămân locuri disponibile.

 • Data limită pentru înscrieri: 14.11.2022
 • Ce trebuie să conțină cererea de înscriere?
  • Nume și prenume
  • Afilierea instituțională: școala / grădinița
  • Date despre instituție: e-mail, telefon
 • Număr de locuri: 25
 • Cererile de înscriere se pot trimite:

Pentru workshop-ul de la Școala Gimnazială Nr. 81:

Pentru workshop-ul de la Școala Gimnazială „Pia Brătianu”:

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE) SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE)

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

pentru absolvenții  Universității din București, promoția  2021 și ai promoțiilor anterioare (Nivel I/II urmate pe durata studiilor de licență/master)

IMPORTANT!

 

            Înscrierea la examenul de absolvire pentru Nivelul I/II este condiționată de promovarea tuturor disciplinelor din planul de învățământ de la facultățile de proveniență și a disciplinelor din planul de învățământ al Nivelului I/II.

 

ATENȚIE!

Formularele / linkurile de pre-înscriere și  înscriere vor fi active doar în perioadele specificate în procedură.

 

A.    Informații legate de elaborarea portofoliului didactic / eseului

 1. Absolventul elaborează portofoliul de absolvire Nivel I / Nivel II (eseul), conform cerințelor prezentate în Anexa 3.

B.     Pre-înscriere în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor

 1. Pentru a se putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor, absolvenții studiilor universitare de licență/master care au finalizat și programele psihopedagogice: Nivel I / Nivel II, promoția 2021, precum și absolvenții din promoțiile anterioare, vor accesa platforma de pre-înscriere online, în perioada 31 mai – 9 iunie 2021, pentru a fi luați în evidență, la adresa: https://forms.gle/JWrfT3NYs5wFnZdD6 

C.    Pregătirea pentru înscriere și susținere

 1. Până la data de 9 iunie 2021, fiecare absolvent care doreşte să se înscrie pentru susținerea probei de examinare (Prezentarea și susținerea portofoliului didactic/eseului) va avea responsabilitatea de a completa datele pe platforma de pre-înscriere pentru a primi un cont de înscriere la examenul de finalizare a studiilor. Orice problemă tehnică de logare se va semnala la adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro.  
 2. Folosind adresa de e-mail furnizată (contul de înscriere), realizează înscrierea la examenul de finalizare a studiilor accesând linkul dedicat (platforma de înscriere online), respectând calendarul stabilit şi afişat pe site.
 3. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:
 • copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
 • lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only);

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

 • pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
 • pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire
 • pentru Eseu (Nivel II): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Eseu

OBLIGATORIU! Lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) va conține: copertă exterioară (nume, prenume absolvent, facultatea de proveniență, programul de studii, Nivelul), copertă interioară (denumirea lucrării de finalizare; portofoliu/eseu), cuprinsul (conținutul portofoliului conform Anexei 3), toate documentele care intră în componența portofoliului și anexe (dacă este cazul). Aceasta se încarcă în platforma de înscriere în format PDF (un singur fișier).

 • Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează urmând paşii obligatorii din formularul de înscriere, absolventul având şi obligaţia de a anexa/ încărca toate documentele solicitate.
 1. După finalizarea înscrierii, absolventul primește un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.
 2. După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă,  candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail (contul de înscriere)/telefon pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru susținerea examenului de finalizare.
 1. Fiecare candidat primește pe adresa de e-mail a contului de înscriere informaţii tehnice și organizatorice privind modalitatea de logare în sistemul online de susținere a lucrării (platforma securizată Google Meet), cel mai târziu cu o zi înainte de data programată pentru examen. Programarea candidaţilor pentru susținerea probei va fi afişată pe site-ul facultății (fpse.unibuc.ro). Studentul are obligația de a se informa și de a respecta programarea, fiind disponibil pentru întreaga durată a examinării, conform programării.

D.    Înscrierea online

 1. Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (depunere lucrare) în perioada 14 – 21 iunie 2021 folosind linkul dedicat: https://forms.gle/gG8kPS45acePS2b46.

 

 1. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:
 • copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
 • lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only).

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

 • pentru CI: Nume naștere_(Nume căsătorie)_Inițiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
 • pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume naștere_(Nume căsătorie)_Inițiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire
 • pentru Eseu (Nivel II): Nume naștere_(Nume căsătorie)_Inițiala tatalui_Prenume1_Eseu

OBLIGATORIU! Lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) va conține: copertă exterioară (nume, prenume absolvent, facultatea de proveniență, programul de studii, Nivelul), copertă interioară (denumirea lucrării de finalizare; portofoliu/eseu), cuprinsul (conținutul portofoliului conform Anexei 3), toate documentele care intră în componența portofoliului și anexe (dacă este cazul). Aceasta se încarcă în platforma de înscriere în format PDF (un singur fișier).

E.     Situații particulare

 1. Candidații cu diferite forme de dizabilitate vor parcurge pașii standard ai procedurii, putând lua legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor pe adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro. Mesajul va specifica nevoile de sprijin pe care le consideră necesare pe parcursul întregului proces de organizare și desfășurare a examenului de finalizare, urmând ca solicitarea să fie analizată de comisia de examen pentru a se găsi soluţiile potrivite. Candidații trebuie să anunțe Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor la adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro,  până la data de 12 iunie 2021.

F.     Finalizare

 1. Înscrierea la examenul de absolvire, precum și susținerea, se vor desfășura în format online, indiferent de evoluția situației pandemice.

G.    Condiții tehnice obligatorii pentru candidați

 1. Condiții tehnice obligatorii pentru candidați:
 1. Prezența unor dispozitive de tip calculator/laptop/tabletă/smartphone care să suporte utilizarea aplicațiilor Google (https://gsuite.google.com / https://events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/).
 2. Cu cel puțin 60 de minute înainte de ora de susținere a examenului de finalizare în sistem online, absolventul se va pregăti pentru a accesa linkul întâlnirii/susținerii examenului de finalizare a studiilor. Acesta se va asigura că dispune de conexiune de internet funcțională și că dispozitivele necesare sunt încărcate, conectate la priză (sau pot fi conectate rapid la priză).
 3. Disfuncționalitățile neanticipate de conexiune la Internet sau de acces la cont trebuie anunțate imediat la numărul de telefon dedicat (vezi ANEXA 4).
 1. Durata sesiunii audio-video de prezentare în fața Comisiei se va încadra într-un interval de aprox. 7-10 minute. Candidații vor fi prezenți online în sesiunea audio-video conform programării afișate pe site și pregătiți să își susțină lucrarea de finalizare, asistând cu microfonul oprit și camera pornită la prezentarea tuturor celorlalți colegi programați în intervalul orar respectiv.
 2. La începutul sesiunii de examinare (audio/video) candidatul se va legitima.

H.    Reguli de conduită:

 1. candidatul se angajează să respecte codul etic de desfășurare a probei de examen (Regulamentul de organizare și funcționare a FPSE, Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Codul de etică al Universității din București etc.);
 2. OMEC nr. 3200/01.02.2021, proba de examen (prezentarea și susținerea lucrării de finalizare) va fi înregistrată  audio-video de către secretarul de comisie;
 3. candidatul își dă acordul, prin formularul de înscriere, să nu înregistreze proba de examen; înregistrarea se efectuează de către comisia de examinare, conform ordinului de ministru. Difuzarea integrală sau parțială a înregistrării, pe diverse canale de comunicare, va fi sancționată conform normelor legale în vigoare (GDPR);
 4. eventualele incidente în legătură cu problemele de conexiune/semnal vor fi comunicate telefonic la numerele puse la dispoziție de instituție (vezi Anexa 4 – tabel date de contact), în timp util, pentru a fi gestionate și soluționate, în limita posibilităților existente; comisia de examinare nu este responsabilă pentru cauzele tehnice ale incidentelor care ar putea împiedica participarea studentului la examinare;
 5. rezultatele obținute la susținerea lucrării de finalizare nu pot fi contestate, aceasta fiind proba orală.

În spațiul imediat apropiat (încăperea în care se află studentul și din care va susține proba), studentul nu va permite prezența altor factori perturbatori, iar în cazuri de forță majoră va informa imediat președintele/secretarul de comisie, acesta putând decide, după caz, acceptarea/ amânarea susținerii în orarul afișat sau anularea susținerii.

Comisiile de examen pot stabili un nou interval de examinare, la cel puțin 24 de ore față de primul, dacă există absolvenți sau membri ai comisiei care nu au putut participa din motive obiective/tehnice.

Din cauza unor situații neprevăzute, există posibilitatea apariției unor mici decalaje în programări. Studenții au obligația de a se conecta la ora stabilită, de a aștepta invitația de participare din partea membrilor comisiei și începerea susținerii. La începutul sesiunii de examinare (audio/video) candidatul se va legitima.

 1. Eliberarea adeverințelor-tip de finalizare a studiilor este condiționată de promovarea examenului de licență/disertație. Aceste adeverințe se eliberează la cerere. Cererea scanată va fi transmisă pe adresa: olteanu@fpse.unibuc.ro (pentru Nivelul I) și valerica.dan@fpse.unibuc.ro (pentru Nivelul II), însoțită de copia CI și copia adeverinței de absolvire a studiilor (licență/disertație), precizând în mesaj numele și prenumele, facultatea absolvită, programul de studii și Nivelul (I/II).

 

ANEXA 1

Nr. crt.

TERMEN

PAȘI DE REALIZAT

1.                 

În perioada

31 mai – 9 iunie 2021

Absolvenții studiilor universitare de licență/master care au absolvit și programele psihopedagogice: Nivel I/Nivel II, precum și absolvenții din promoțiile anterioare care doresc să se înscrie pentru susținerea probei de examinare vor avea responsabilitatea solicitării unui cont de înscriere pentru desfășurarea examenului prin accesarea platformei de pre-înscriere la adresa:

https://forms.gle/JWrfT3NYs5wFnZdD6 

2.                 

În perioada

10 – 12 iunie 2021

Candidații cu diferite forme de dizabilitate vor parcurge pașii standard ai procedurii, putând lua legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor pe adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro. Mesajul va specifica nevoile de sprijin pe care îl consideră necesar pe parcursul întregului proces de organizare și desfășurare a examenului de finalizare, urmând ca solicitarea să fie analizată de comisia de examen pentru a se găsi soluțiile potrivite.

3.                 

Până la data de

 11 iunie 2021

Fiecare student care dorește să se înscrie pentru susținerea probei de examinare va primi un cont pentru conectarea la platforma de înscriere pusă la dispoziție de FPSE.

4.                 

În perioada
10 – 12 iunie 2021

Orice problemă tehnică de logare cu privire la contul de conectare este sesizată  la adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro.

5.                 

Perioada de înscriere

14 – 21 iunie 2021

Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (conform indicațiilor din procedura de înscriere) accesând platforma de înscriere pusă la dispoziție de FPSE: https://forms.gle/gG8kPS45acePS2b46.

6.                 

După finalizarea înscrierii

Absolventul primește un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.

7.                 

După finalizarea perioadei de înscriere, nu mai târziu de 25 iunie 2021

Candidatul va primi de la secretariat un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la susținerea examenului de finalizare (absolvire).

 

 

8.                 

Susținerea examenului de finalizare

28 iunie – 4 iulie 2021

Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire (conform programărilor afișate pe site).

9.                 

Cu cel puţin o zi înainte de susținerea online a examenului de finalizare a studiilor

Repartizarea pe comisii și interval orar a candidaților înscriși este adusă la  cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul www.fpse.unibuc.ro.

10.             

Înainte cu cel puțin o zi de data programată pentru susținerea examenului de finalizare

Fiecare candidat va primi pe adresa de e-mail a contului de înscriere:

●        informații tehnice și organizatorice  privind modalitatea de logare în sistemul online de susținere a lucrării (Platforma securizată Google Meet);

●        linkul întâlnirii/susținerii examenului de finalizare a studiilor.

11.             

Cu cel puţin 60 minute înainte de ora de susţinere a examenului de finalizare

Absolventul se va pregăti pentru a accesa linkul întâlnirii/susținerii examenului de finalizare a studiilor. Acesta se va asigura că dispune de conexiune de internet funcțională și că dispozitivele necesare sunt încărcate, conectate la priză (sau pot fi conectate rapid la priză în caz de nevoie).

 

ATENȚIE!

Formularele / linkurile de pre-înscriere și  înscriere vor fi active doar în perioadele specificate în procedură.

 

 ANEXA 2

 Pentru completarea formularului de înscriere documentele trebuie să fie în format PDF/JPEG și este important să țineți cont de:

 

Nr. crt.

ITEM

CARACTERISTICI tehnice MINIMALE

1.          

Carte de identitate (CI)

●       un (1) singur fișier

●       format *pdf, *imagine (jpg/jpeg)

●       dimensiune maximă 10MB/ fișier

●       denumire fișier: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (Ex.: popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)

2.          

Lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu)

●       un (1) singur fișier

●       format *pdf (de preferat, read-only)

●       dimensiune maximă 10MB/ fișier

●       denumire fișier: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu/Eseu

și va conține: copertă exterioară (nume, prenume absolvent, facultatea de proveniență, programul de studii, Nivelul), copertă interioară (denumirea lucrării de finalizare; portofoliu/eseu), cuprinsul (conținutul portofoliului conform Anexei 3), toate documentele care intră în componența portofoliului și anexe (dacă este cazul).

 

ANEXA 3

Structura examenului de absolvire/Ghid întocmire lucrare finalizare

 

NIVEL I – Prezentarea și susținerea unui portofoliu didactic

 

Portofoliul didactic este un pachet de documente care trebuie să reflecte sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.

 1. Scopul evaluării finale prin intermediul examenului de absolvire

– verificarea capacității absolvenților de aplicare a cunoștințelor dobândite pe parcursul programului de studii psihopedagogice în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel I (inițial), în perspectiva integrării lor socio-profesionale, ca profesori  de diferite specialități.

 1. II) Forma de evaluare Examen – susținerea portofoliului didactic

– evaluare pe bază de portofoliu didactic prin valorificarea cunoștințelor dobândite.

III) Conținutul portofoliului didactic / Îndrumări pentru întocmirea portofoliului didactic

1) Fișa de caracterizare psihopedagogică a elevului

1.1) Absolvenții vor elabora o fișă de caracterizare psihopedagogică a unui elev prin valorificarea cunoștințelor dobândite la Psihologia educației și la activitățile de observare a elevilor, realizate la Practica pedagogică .

1.2) Conținutul fișei de caracterizare psihopedagogică (orientativ):                                                            

 1. a) date generale despre elev;
  b) rezultate în activitatea școlară și extrașcolară / studiu  longitudinal;
  c) dezvoltarea fizică și starea sănătății;
  d) caracterizare psihologică (realizată prin îmbinarea strategiei de cercetare longitudinală –  transversală; se va pune accent pe evidențierea aspectelor pozitive ale personalității elevului, de ordin cognitiv și non cognitiv).   

2) Proiect de activitate didactică

 2.1) Absolvenții vor elabora un proiect de activitate didactică la disciplina de specialitate prin valorificarea:

 1. a) conceptelor fundamentale și operaționale dobândite și aprofundate la: PedagogieDidactica specialitățiiManagementul clasei de elevi –  Practica pedagogică;
 2. b) cerințelor metodologice ale activității de proiectare curriculară.

 

3) Autoevaluarea activității în contextul practicii didactice        
– Criterii utilizate de absolvent pentru realizarea unei autoevaluări obiective:
a) raportul dintre cunoștințe teoretice – practice;         
b) raportul dintre resursele pedagogice disponibile – rezultatele școlare obținute;
c) puncte tari – puncte slabe autoobservate pe parcursul desfășurării practicii pedagogice;   
d) linia de perspectivă în contextul viitoarei integrări socio-profesionale.

 

NIVEL II – Prezentarea și susținerea unui eseu cu tema : ”Care sunt avantajele și deficiențele instruirii online”.

Conținut eseu:

– studiu/studii de caz;

– avantajele și dezavantajele învățământului online;

– propuneri pentru remedierea problemelor apărute

– propuneri pentru îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare online.

 

ANEXA 4

TABEL DATE DE CONTACT SECRETARIAT

Nr. crt.

Programe de formare psihopedagogică

Sediu secretariat

Secretar responsabil de program de studii 

 

Telefon

1.       

Nivelul I (iniţial)

 

Complex Leu

Daniela Olteanu

daniela.olteanu@fpse.unibuc.ro

0213181552

2.       

Nivelul II (de aprofundare)

Complex Leu

Valerica Dan

valerica.dan@fpse.unibuc.ro

0213181552

SESIUNE de examene IUNIE 2020

1 IUNIE 2020

prof.dr. Savu Totu – Filosofie greaca: – data limita primire referate: 1 iunie

EVALUARE REFERAT 13 IUNIE 2020

2 IUNIE 2020 lect.dr. Emilian Mihailov – Teorii etice
4 IUNIE 2020

prof.dr. Viorel Vizureanu

Filosofie modernă, anul II:

Susținere referate: 4 iunie, ora 9.00

Examen scris: 5 iunie, ora 9.00

Ambele probe se vor desfășura online.

7 IUNIE 2020

conf.dr.Dorina Pătrunsu   7 iunie 2020 – Filosofie politică și socială predare eseu

examen online 15 iunie 2020

9 IUNIE 2020

dr. Andrei Mărășoiu

9 iunie, ora 16.30, master FA an  I Ontology

10 IUNIE 2020

prof.dr. Mihaela Pop Teorii ale reprezentării master an I  ICIF

prof.dr. Savu Totu – Filosofie si crestinism: – data limita primire referate: 10 iunie

evaluare referate 20 iunie 2020

Conf.dr. Bogdan Mincă

Elemente de limbă greacă veche: 10 iunie, ora 15.00

11 IUNIE 2020 prof. dr. Laurențiu Staicu 11 iunie, ora 11.00, master FA an I -Topics in contemporary metaphysics
12 IUNIE 2020

conf. dr. Sorin Costreie

12 iunie, ora 12.00, Filosofia limbajului, an II

14 IUNIE 2020

lect.dr. Constantin Vică – Etică în tehnologia informației, master EASAO, an I:

Depunerea eseului (pe mail): 14 iunie, ora 20.00.

Discutarea eseului: 17 iunie, ora 17.00 (online).

15 IUNIE 2020

prof.dr. Adrian Paul Iliescu:

master anul I Etică socială și politică: 15 iunie, predare eseu

conf.dr. Emanuel Socaciu Istoria Ideilor Politice (licenta an I): 15 iunie ora 16.00, scris (evaluare referat)

17 IUNIE 2020 conf.dr. Emanuel Socaciu – Ethics and Economics (PPE an I): 17 iunie, ora 16.00, scris (evaluare referat)
18 IUNIE 2020 conf.dr. Cristian Iftode – Concepte şi terapii filosofice în Antichitate (master ICIF, anul 1): deadline trimitere referate 18 iunie; comunicarea notelor finale la secretariat: 22 iunie
19 IUNIE 2020    

prof. dr. Constantin Stoenescu

19 iunie, ora 10.00, Epistemologie, an I

                               prof. dr. Constantin Stoenescu 19 iunie, ora 12.00, Epistemology MASTER FA

22 IUNIE 2020

 

lect.dr. Marin Bălan

An I Filosofie

Disciplina: Filosofie medievală

– modalitatea de examinare: eseu final + activitatea din timpul semestrului

conf.dr. Emanuel Socaciu Etica in afaceri (EASAO an I): 22 iunie, ora 16.00, scris (evaluare referat)

22 IUNIE 2020 conf.dr. Cristian Iftode Introducere în estetică (anul 1): examen scris online, 22 iunie ora 12.00

24 IUNIE 2020

 

lect.dr. Marin Bălan

An II Modul psiho-pedagogic

Disciplina: Didactica specialității

– modalitatea de examinare: eseu final + activitatea din timpul semestrului

Conf.dr. Bogdan Mincă

Despre limbă: Heidegger și Merleau-Ponty: 24 iunie, ora 13.00.

25 IUNIE 2020

Conf.dr. Bogdan Mincă

– Originile filosofiei europene – 25 iunie 2020 predare eseu ora 8,00

comunicare rezultate 28 iunie 2020 ora 10,00

 

1 IUNIE 2020

conf. dr. Gheorghe Ștefanov ora 10.00

 

prof. dr. Laurențiu Staicu ora 11.00

2 IUNIE 2020

conf. dr. Dana Jalobeanu ora 12.00

5 IUNIE 2020

Lect. dr. Cătălin Cioabă

ora 14.00, Fenomenologie, an III Licență

ora 16.00, Fenomenologie germană, an II Master

conf.dr. Cristian Iftode vineri 5 iunie ora 13.00 Introducere în etică şi Introducere în estetică

Examenele se vor desfăşura online, probă scrisă.

8 IUNIE 2020

conf. dr. Gabriel Vacariu

conf.dr. Cristian Iftode luni 8 iunie ora 13.00 Filosofie contemporană

Examenele se vor desfăşura online, probă scrisă.

10 IUNIE 2020

prof. dr. Constantin Stoenescu ora 11.00

11 IUNIE 2020

prof. dr. Mircea Dumitru ora 12.00

conf. dr. Sorin Costreie ora 15.00

 

 

Studenții cu restanțe sunt rugați să ia din timp legătura cu profesorii prin e-mail pentru a afla detalii privind modul de organizare a examenului și cerințele specifice

Admitere master – sesiunea septembrie 2019

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR:

 • 02-17 septembrie 2019 – online, accesând următorul link, sau la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204

Program de înscrieri:

 • luni–vineri: 9.00 – 14.00
 • sâmbătă–duminică: 9.00 – 12.00
LocuriLocuri români de pretutindeni*Acte necesareAdmitereRezultate & precizări
Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)
 • 6 buget
 • 32 taxă (3500 RON/an)
Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 1 buget
 • 48 taxă (3500 RON/an)
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 7 buget
 • 39 taxă (3500 RON/an)
Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română)
 • 7 buget
 • 36 taxă (3500 RON/an)
Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză)
 • 7 buget
 • 37 taxă (3500 RON/an)
Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics) (în limba engleză)
 • 9 buget
 • 38 taxă (3500 RON/an)

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză)
 • 3 buget
 • 6 taxă (2000 EUR/an)
Management intercultural (în limba engleză)
 • 7 taxă (3500 RON/an)
Comunicare interculturală (în limba engleză)
 • 6 buget
 • 11 taxă (3500 RON/an)
 • 1 cu bursă
 • 2 la buget

Precizări metodologie

* „Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”

 • SCRISOARE DE INTENŢIE (SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE)

În limba engleză pentru programele cu predare în limba engleză

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) * sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2019)

 • SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • Doar pentru candidaţii care au mai urmat sau urmează un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE

 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE*

 • COPIE CARTE DE IDENTITATE

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)

 • DOSAR PLIC

 • TAXA DE ADMITERE – 170 RON  (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu: 18 septembrie 2019, ora 09.00

Pentru masteratele cu predare în limba engleză se dă test în cadrul interviului

Criterii de departajare pentru mediile egale:

 • media de la licenţă
 • media de promovare a anilor de studii de licență
În cazul în care după sesiunea de admitere din luna septembrie 2019 cifra de școlarizare de  la masterul pentru care candidații au optat inițial nu va fi atinsă, candidații declarați admiși la acel masterat vor fi repartizați la masteratele cu cifra de școlarizare realizată, în conformitate cu propriile lor opțiuni.

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea SEPTEMBRIE 2019 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în zilele următoare: 20, 23 și 24 septembrie 2019 până la ora 14:00.

Pentru locurile la
BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2019

TAXĂ

 • confirmare taxă 500 lei
  (achitarea sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502)