MASTER cu dublă diplomă

Începând cu anul universitar 2019-2020 programul Istoria și circulația ideilor filosofice este parte a acordului de master cu dublă diplomă împreună cu programul Filosofii contemporane organizat de Departamentul de Filosofie și Antropologie, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

Acordul a fost semnat de Domnul Rector Prof. univ. dr. hab. Mircea Dumitru și de Domnul Rector Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu de la Universitatea de Stat din Moldova, cu ocazia vizitei desfășurate de o delegație a Universității din București la Chișinău în perioada 18-20 iunie 2019.

Scopul acestui acord este de a pregăti specialiști la nivel internațional în domeniul filosofiei prin schimbul de experiență și de practică atât la nivel de studenți, cât și la nivel de cadre didactice. Studenții înmatriculați la aceste programe de studii vor primi, după susținerea lucrării de disertație/tezei de master, două diplome: din partea Universității din București și a Universității de Stat din Moldova. Masteranzii vor studia trei semestre în universitatea gazdă și un semestru în universitatea parteneră.

În fiecare an un număr de maxim 7 studenți de la fiecare universitate vor lua parte la acest program. Înmatricularea se va realiza în baza concursului de admitere susținut de candidați în ambele universități.

Acest program de studii reprezintă o oportunitate unică pentru studenții noștri de a cunoaște alte metode de predare-învățare, de a-și lărgi accesul la sursele informaționale din universitatea parteneră și de a obține o diplomă europeană de prestigiu.

Licență & Disertație: sesiune iunie 2019

ÎNSCRIERI :  3-18 iunie 2019, ora 12.00

 • SUSŢINERE LICENȚĂ: 19 iunie 2019, ora 9.00
 • SUSŢINERE DISERTAȚIE: 20 iunie 2019

LicențăDisertație

ÎNSCRIERI : 3-18 iunie 2019, ora 12.00

 • SUSŢINERE LICENȚĂ: 19 iunie 2019, ora 9.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că s-a trimis lucrarea la următoarea adresă : – tezelicenta@filosofie.unibuc.ro)
 2. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Copie carte identitate
 4. Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie
 5. Fişă de lichidare: bibliotecă (bibliotecă, social și contabilitate pentru seriile vechi)
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată*
 7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată*
 8. 2 fotografii (pentru diplomă)
 9. Dosar plic
 10. Lucrarea de licenţă în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră)
 11. Rezumat
 12. Referatul profesorului coordonator.
 13. Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților accesibil la următoarea adresă absolventi.unibuc.ro

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

ÎNSCRIERI : 3-18 iunie 2019, ora 12.00

SUSŢINERE DISERTAȚIE: 20 iunie 2019

 • Istoria și Circulaţia Ideilor Filosofice: ora 9.00
 • Istoria și filosofia științei:  ora 9.00
 • Filosofie Analitică (în limba engleză):  ora 9.00
 • Studii Europene și Etica Relaţiilor Internaţionale:  ora 9.00
 • Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale:  ora 9.00
 • Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics):  ora 10.00
 • Etica  Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizaţii: ora 13.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că s-a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit)
 2. Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă : disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro ; disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro ;  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro ; disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro ; disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro ; disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
 3. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 4. Copie carte identitate
 5. Fişă de lichidare: bibliotecă (bibliotecă, social şi contabilitate pentru promoțiile mai vechi)
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată*
 7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată*
 8. Diplomă licenţă, în copie legalizată*
 9. 2 fotografii
 10. Dosar plic
 11. Lucrarea de disertaţie  în format electronic şi pe suport de hârtie
 12. Rezumat
 13. Referatul profesorului coordonator
 14. Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților accesibil la următoarea adresă absolventi.unibuc.ro

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat, diploma de licență și certificatul  de naștere).

Licență & Disertație: sesiune ianuarie-februarie 2018

ÎNSCRIERI :  15 ianuarie- 1 februarie  2018

SUSŢINERE: 9 februarie 2018

LicențăDisertație

ÎNSCRIERI :  15 ianuarie- 1 februarie  2018

SUSŢINERE: 9 februarie 2018, ora 10.00

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la următoarea adresă: tezelicenta@ub-filosofie.ro )
 • Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 • Copie carte identitate
 • Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie
 • Fişă de lichidare: bibliotecă ,social şi contabilitate
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Diplomă bacalaureat, în copie legalizată
 • 2 fotografii
 • Dosar plic
 • Lucrarea de licenţă  în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră)
 • Rezumat
 • Referatul profesorului coordonator

ÎNSCRIERI :  15 ianuarie- 1 februarie  2018

SUSŢINERE: 9 februarie 2018, ora 12.00

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit)
 • Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 • Copie carte identitate
 • Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă :

disertatiistudiieur@ub-filosofie.ro
disertatiidezvoltare@ub-filosofie.ro
disertatiieticaap@ub-filosofie.ro
disertatiianalitica@ub-filosofie.ro
disertatiicirculatieidei@ub-filosofie.ro

 • Fişă de lichidare: bibliotecă, social şi contabilitate
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Diplomă bacalaureat, în copie legalizată
 • Diplomă licenţă, în copie legalizată
 • 2 fotografii
 • Dosar plic
 • Lucrarea de disertaţie  în format electronic şi pe suport de hârtie
 • Rezumat
 • Referatul profesorului coordonator

Deschiderea festivă a cursurilor masterale

Facultatea de Filosofie va invita la deschiderea festivă a cursurilor Masteratelor Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale, Studii Europene şi Etica Relaţiilor Internaţionale, Marţi, 11 octombrie 2011, ora 17,30, Amf. Titu Maiorescu. Participă  d-nul Ministru al Afacerilor Externe, Teodor Baconschi. Sunt invitaţi să participe toţi studenţii facultăţii