Profesori de la Facultatea de Filosofie publică în revista de prestigiu Journal of Bioethical Inquiry

Colegii noștri de la Centrul de cercetare în etică aplicată, Cristina Voinea și Constantin Vică, alături de Tenzin Wangmo (Universitatea din Basel, Elveția), au publicat în Journal of Bioethical Inquiry un articol despre problemele persoanelor vârstnice în timpul pandemiei COVID-19. În acesta, cercetătorii arată că măsurile de lockdown și protecție, alături de generalizarea unui ageism public, au exacerbat marginalizarea persoanelor vârstnice, afectând în mod disproporționat bunăstarea acestora. Astfel statele au acum obligația de a adopta măsuri reparatorii pentru a compensa consecințele negative ale politicilor de sănătate publică COVID-19 asupra celor în etate. Aceste îndatoriri decurg dintr-o cerință etică minimală, cea a respectului față de persoane.
Articolul este online, în acces deschis și gratuit.