TITLURILE ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRI DE GRAD I

Nr.crt.

Coordonator științific

Titlul lucrării

E-mail

1.       

Lect. dr. Marin Bălan

FILOSOFIA EDUCAȚIEI

·         Filosofia analitică și educația;

·         Abordarea „caring” în educație;

·         Etica în educație;

·         Metoda socratică, ieri și azi;

·         Filosofie și învățare;

FILOSOFIE PENTRU COPII

·         Orientări și direcții în filosofia pentru copii;

·         Filosofia pentru copii și filosofia academică;

·         Mirarea copiilor și filosofia;

·         Dezvoltarea cognitivă a copilului și filosofia;

·         Lipman despre gândirea critică, gândirea creativă și gândirea caring;

·         Întrebările în filosofie și filosofia pentru copii,

FILOSOFIE MEDIEVALĂ

·         Modele de reconstrucţie a filosofiei medievale;

·         Rațiune vs. Autoritate;

·         Scepticism, credință și cunoaștere;     

·         Există continuitate între ştiinţa medievală şi cea modernă?

·         Esența și existența lui Dumnezeu ;

·         Proiectul metafizicii aristoteliciene în Evul Mediu. Comentariile medievale la Metafizica;

·         Providența divină și liberul arbitru ;

·         Viciu şi păcat ;

·         Augustin despre furt (comentariu la Confesiuni, II);

 

 

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

 

2.       

Prof. dr. Viorel Cernica

·         Filosofia cunoașterii la Lucian Blaga

·         Filosofia religiei la Mircea Eliade

·         Valoare culturală şi ideal de viaţă

·         Divertismentul ca fenomen cultural

·         Filosofie și teologie în fenomenologia franceză

viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

3.       

Lect. dr. Ileana Dascălu

·         „Dreptatea socială în filosofia lui John Rawls”

·         „Filosofia și practica educației pornind de la John Dewey”

 

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

 

4.       

Conf. dr. Sebastian Grama

·         „Abordări alternative în descoperirea aptitudinilor filosofice ale elevilor de liceu”

·         „Predarea tehnicilor de construire a textului filosofic”

·         -„Metode de abordare a raportului raţiune/imaginaţie în exerciţiul filosofic”  

 

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

5.       

Lect. dr. Emilian Mihailov

·         „Etica lui Kant – problematizări contemporane”

·         „Utilitarismul și metoda calculului moral”

·         „Analiză și argumentare în etică – probleme de etică aplicată în contextul României”

 

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

 

6.       

Prof. dr. Mihaela Pop

·         „Formă și valoare în opera de artă. Modalități de familiarizare a elevilor cu fenomenele culturale”

·         „Formă și simbol în gândirea culturală” Modalități de educare culturală”

·         „Rolul hermeneuticii și al fenomenologiei în înțelegerea fenomenelor culturale”

·         „Conflictul valorilor în societatea contemporană. Modalități de familiarizare a elevilor cu semnificațía lor”

 

mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

 

7.       

Prof. dr. Laurențiu Staicu

·         „Metafizică/Ontologie”

·         „Filosofia științei/Filosofia biologiei”

·         „Metafilosofie/Etică aplicată”

·         „Filosofie aplicată/Consiliere filosofică”

 

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

 

8.       

Prof. dr. Constantin Stoenescu

·         „Cunoașterea ca opinie adevărată și întemeiată. Metode de analiză a conceptelor filosofice”

·         „Conceptul intuitiv al adevărului și teoria adevărului corespondență. Procedee euristice ale teoretizării filosofice” 

·         „Problema surselor cunoașterii. Empirismul și raționalismul ca tradiții de gândire filosofică. Metoda dezbaterii filosofice”

 

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

 

9.       

Conf. dr. Gheorghe Ștefanov

·         „Problema urmării de reguli în Cercetări filosofice (Ludwig Wittgenstein)”

·         „Argumentul limbajului privat în Cercetări filosofice (Ludwig Wittgenstein)”

·         „Filosofia acțiunii la Elizabeth Anscombe”

 

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

 

10.   

Prof. dr. Viorel Vizureanu

·         „Probleme fundamentale ale filosofiei moderne, de la Descartes la Nietzsche”

·         „Subiectivitatea și obiectivitatea ca elemente definitorii pentru o structură mentală a modernității”

 

viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro