PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE) SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE)

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

pentru absolvenții  Universității din București, promoția  2021 și ai promoțiilor anterioare (Nivel I/II urmate pe durata studiilor de licență/master)

IMPORTANT!

 

            Înscrierea la examenul de absolvire pentru Nivelul I/II este condiționată de promovarea tuturor disciplinelor din planul de învățământ de la facultățile de proveniență și a disciplinelor din planul de învățământ al Nivelului I/II.

 

ATENȚIE!

Formularele / linkurile de pre-înscriere și  înscriere vor fi active doar în perioadele specificate în procedură.

 

A.    Informații legate de elaborarea portofoliului didactic / eseului

 1. Absolventul elaborează portofoliul de absolvire Nivel I / Nivel II (eseul), conform cerințelor prezentate în Anexa 3.

B.     Pre-înscriere în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor

 1. Pentru a se putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor, absolvenții studiilor universitare de licență/master care au finalizat și programele psihopedagogice: Nivel I / Nivel II, promoția 2021, precum și absolvenții din promoțiile anterioare, vor accesa platforma de pre-înscriere online, în perioada 31 mai – 9 iunie 2021, pentru a fi luați în evidență, la adresa: https://forms.gle/JWrfT3NYs5wFnZdD6 

C.    Pregătirea pentru înscriere și susținere

 1. Până la data de 9 iunie 2021, fiecare absolvent care doreşte să se înscrie pentru susținerea probei de examinare (Prezentarea și susținerea portofoliului didactic/eseului) va avea responsabilitatea de a completa datele pe platforma de pre-înscriere pentru a primi un cont de înscriere la examenul de finalizare a studiilor. Orice problemă tehnică de logare se va semnala la adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro.  
 2. Folosind adresa de e-mail furnizată (contul de înscriere), realizează înscrierea la examenul de finalizare a studiilor accesând linkul dedicat (platforma de înscriere online), respectând calendarul stabilit şi afişat pe site.
 3. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:
 • copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
 • lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only);

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

 • pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
 • pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire
 • pentru Eseu (Nivel II): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Eseu

OBLIGATORIU! Lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) va conține: copertă exterioară (nume, prenume absolvent, facultatea de proveniență, programul de studii, Nivelul), copertă interioară (denumirea lucrării de finalizare; portofoliu/eseu), cuprinsul (conținutul portofoliului conform Anexei 3), toate documentele care intră în componența portofoliului și anexe (dacă este cazul). Aceasta se încarcă în platforma de înscriere în format PDF (un singur fișier).

 • Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează urmând paşii obligatorii din formularul de înscriere, absolventul având şi obligaţia de a anexa/ încărca toate documentele solicitate.
 1. După finalizarea înscrierii, absolventul primește un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.
 2. După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă,  candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail (contul de înscriere)/telefon pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru susținerea examenului de finalizare.
 1. Fiecare candidat primește pe adresa de e-mail a contului de înscriere informaţii tehnice și organizatorice privind modalitatea de logare în sistemul online de susținere a lucrării (platforma securizată Google Meet), cel mai târziu cu o zi înainte de data programată pentru examen. Programarea candidaţilor pentru susținerea probei va fi afişată pe site-ul facultății (fpse.unibuc.ro). Studentul are obligația de a se informa și de a respecta programarea, fiind disponibil pentru întreaga durată a examinării, conform programării.

D.    Înscrierea online

 1. Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (depunere lucrare) în perioada 14 – 21 iunie 2021 folosind linkul dedicat: https://forms.gle/gG8kPS45acePS2b46.

 

 1. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:
 • copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
 • lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only).

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

 • pentru CI: Nume naștere_(Nume căsătorie)_Inițiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
 • pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume naștere_(Nume căsătorie)_Inițiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire
 • pentru Eseu (Nivel II): Nume naștere_(Nume căsătorie)_Inițiala tatalui_Prenume1_Eseu

OBLIGATORIU! Lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) va conține: copertă exterioară (nume, prenume absolvent, facultatea de proveniență, programul de studii, Nivelul), copertă interioară (denumirea lucrării de finalizare; portofoliu/eseu), cuprinsul (conținutul portofoliului conform Anexei 3), toate documentele care intră în componența portofoliului și anexe (dacă este cazul). Aceasta se încarcă în platforma de înscriere în format PDF (un singur fișier).

E.     Situații particulare

 1. Candidații cu diferite forme de dizabilitate vor parcurge pașii standard ai procedurii, putând lua legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor pe adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro. Mesajul va specifica nevoile de sprijin pe care le consideră necesare pe parcursul întregului proces de organizare și desfășurare a examenului de finalizare, urmând ca solicitarea să fie analizată de comisia de examen pentru a se găsi soluţiile potrivite. Candidații trebuie să anunțe Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor la adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro,  până la data de 12 iunie 2021.

F.     Finalizare

 1. Înscrierea la examenul de absolvire, precum și susținerea, se vor desfășura în format online, indiferent de evoluția situației pandemice.

G.    Condiții tehnice obligatorii pentru candidați

 1. Condiții tehnice obligatorii pentru candidați:
 1. Prezența unor dispozitive de tip calculator/laptop/tabletă/smartphone care să suporte utilizarea aplicațiilor Google (https://gsuite.google.com / https://events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/).
 2. Cu cel puțin 60 de minute înainte de ora de susținere a examenului de finalizare în sistem online, absolventul se va pregăti pentru a accesa linkul întâlnirii/susținerii examenului de finalizare a studiilor. Acesta se va asigura că dispune de conexiune de internet funcțională și că dispozitivele necesare sunt încărcate, conectate la priză (sau pot fi conectate rapid la priză).
 3. Disfuncționalitățile neanticipate de conexiune la Internet sau de acces la cont trebuie anunțate imediat la numărul de telefon dedicat (vezi ANEXA 4).
 1. Durata sesiunii audio-video de prezentare în fața Comisiei se va încadra într-un interval de aprox. 7-10 minute. Candidații vor fi prezenți online în sesiunea audio-video conform programării afișate pe site și pregătiți să își susțină lucrarea de finalizare, asistând cu microfonul oprit și camera pornită la prezentarea tuturor celorlalți colegi programați în intervalul orar respectiv.
 2. La începutul sesiunii de examinare (audio/video) candidatul se va legitima.

H.    Reguli de conduită:

 1. candidatul se angajează să respecte codul etic de desfășurare a probei de examen (Regulamentul de organizare și funcționare a FPSE, Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Codul de etică al Universității din București etc.);
 2. OMEC nr. 3200/01.02.2021, proba de examen (prezentarea și susținerea lucrării de finalizare) va fi înregistrată  audio-video de către secretarul de comisie;
 3. candidatul își dă acordul, prin formularul de înscriere, să nu înregistreze proba de examen; înregistrarea se efectuează de către comisia de examinare, conform ordinului de ministru. Difuzarea integrală sau parțială a înregistrării, pe diverse canale de comunicare, va fi sancționată conform normelor legale în vigoare (GDPR);
 4. eventualele incidente în legătură cu problemele de conexiune/semnal vor fi comunicate telefonic la numerele puse la dispoziție de instituție (vezi Anexa 4 – tabel date de contact), în timp util, pentru a fi gestionate și soluționate, în limita posibilităților existente; comisia de examinare nu este responsabilă pentru cauzele tehnice ale incidentelor care ar putea împiedica participarea studentului la examinare;
 5. rezultatele obținute la susținerea lucrării de finalizare nu pot fi contestate, aceasta fiind proba orală.

În spațiul imediat apropiat (încăperea în care se află studentul și din care va susține proba), studentul nu va permite prezența altor factori perturbatori, iar în cazuri de forță majoră va informa imediat președintele/secretarul de comisie, acesta putând decide, după caz, acceptarea/ amânarea susținerii în orarul afișat sau anularea susținerii.

Comisiile de examen pot stabili un nou interval de examinare, la cel puțin 24 de ore față de primul, dacă există absolvenți sau membri ai comisiei care nu au putut participa din motive obiective/tehnice.

Din cauza unor situații neprevăzute, există posibilitatea apariției unor mici decalaje în programări. Studenții au obligația de a se conecta la ora stabilită, de a aștepta invitația de participare din partea membrilor comisiei și începerea susținerii. La începutul sesiunii de examinare (audio/video) candidatul se va legitima.

 1. Eliberarea adeverințelor-tip de finalizare a studiilor este condiționată de promovarea examenului de licență/disertație. Aceste adeverințe se eliberează la cerere. Cererea scanată va fi transmisă pe adresa: olteanu@fpse.unibuc.ro (pentru Nivelul I) și valerica.dan@fpse.unibuc.ro (pentru Nivelul II), însoțită de copia CI și copia adeverinței de absolvire a studiilor (licență/disertație), precizând în mesaj numele și prenumele, facultatea absolvită, programul de studii și Nivelul (I/II).

 

ANEXA 1

Nr. crt.

TERMEN

PAȘI DE REALIZAT

1.                 

În perioada

31 mai – 9 iunie 2021

Absolvenții studiilor universitare de licență/master care au absolvit și programele psihopedagogice: Nivel I/Nivel II, precum și absolvenții din promoțiile anterioare care doresc să se înscrie pentru susținerea probei de examinare vor avea responsabilitatea solicitării unui cont de înscriere pentru desfășurarea examenului prin accesarea platformei de pre-înscriere la adresa:

https://forms.gle/JWrfT3NYs5wFnZdD6 

2.                 

În perioada

10 – 12 iunie 2021

Candidații cu diferite forme de dizabilitate vor parcurge pașii standard ai procedurii, putând lua legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor pe adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro. Mesajul va specifica nevoile de sprijin pe care îl consideră necesar pe parcursul întregului proces de organizare și desfășurare a examenului de finalizare, urmând ca solicitarea să fie analizată de comisia de examen pentru a se găsi soluțiile potrivite.

3.                 

Până la data de

 11 iunie 2021

Fiecare student care dorește să se înscrie pentru susținerea probei de examinare va primi un cont pentru conectarea la platforma de înscriere pusă la dispoziție de FPSE.

4.                 

În perioada
10 – 12 iunie 2021

Orice problemă tehnică de logare cu privire la contul de conectare este sesizată  la adresa absolvire_dppd21@fpse.unibuc.ro.

5.                 

Perioada de înscriere

14 – 21 iunie 2021

Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (conform indicațiilor din procedura de înscriere) accesând platforma de înscriere pusă la dispoziție de FPSE: https://forms.gle/gG8kPS45acePS2b46.

6.                 

După finalizarea înscrierii

Absolventul primește un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.

7.                 

După finalizarea perioadei de înscriere, nu mai târziu de 25 iunie 2021

Candidatul va primi de la secretariat un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la susținerea examenului de finalizare (absolvire).

 

 

8.                 

Susținerea examenului de finalizare

28 iunie – 4 iulie 2021

Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire (conform programărilor afișate pe site).

9.                 

Cu cel puţin o zi înainte de susținerea online a examenului de finalizare a studiilor

Repartizarea pe comisii și interval orar a candidaților înscriși este adusă la  cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul www.fpse.unibuc.ro.

10.             

Înainte cu cel puțin o zi de data programată pentru susținerea examenului de finalizare

Fiecare candidat va primi pe adresa de e-mail a contului de înscriere:

●        informații tehnice și organizatorice  privind modalitatea de logare în sistemul online de susținere a lucrării (Platforma securizată Google Meet);

●        linkul întâlnirii/susținerii examenului de finalizare a studiilor.

11.             

Cu cel puţin 60 minute înainte de ora de susţinere a examenului de finalizare

Absolventul se va pregăti pentru a accesa linkul întâlnirii/susținerii examenului de finalizare a studiilor. Acesta se va asigura că dispune de conexiune de internet funcțională și că dispozitivele necesare sunt încărcate, conectate la priză (sau pot fi conectate rapid la priză în caz de nevoie).

 

ATENȚIE!

Formularele / linkurile de pre-înscriere și  înscriere vor fi active doar în perioadele specificate în procedură.

 

 ANEXA 2

 Pentru completarea formularului de înscriere documentele trebuie să fie în format PDF/JPEG și este important să țineți cont de:

 

Nr. crt.

ITEM

CARACTERISTICI tehnice MINIMALE

1.          

Carte de identitate (CI)

●       un (1) singur fișier

●       format *pdf, *imagine (jpg/jpeg)

●       dimensiune maximă 10MB/ fișier

●       denumire fișier: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (Ex.: popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)

2.          

Lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu)

●       un (1) singur fișier

●       format *pdf (de preferat, read-only)

●       dimensiune maximă 10MB/ fișier

●       denumire fișier: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu/Eseu

și va conține: copertă exterioară (nume, prenume absolvent, facultatea de proveniență, programul de studii, Nivelul), copertă interioară (denumirea lucrării de finalizare; portofoliu/eseu), cuprinsul (conținutul portofoliului conform Anexei 3), toate documentele care intră în componența portofoliului și anexe (dacă este cazul).

 

ANEXA 3

Structura examenului de absolvire/Ghid întocmire lucrare finalizare

 

NIVEL I – Prezentarea și susținerea unui portofoliu didactic

 

Portofoliul didactic este un pachet de documente care trebuie să reflecte sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.

 1. Scopul evaluării finale prin intermediul examenului de absolvire

– verificarea capacității absolvenților de aplicare a cunoștințelor dobândite pe parcursul programului de studii psihopedagogice în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel I (inițial), în perspectiva integrării lor socio-profesionale, ca profesori  de diferite specialități.

 1. II) Forma de evaluare Examen – susținerea portofoliului didactic

– evaluare pe bază de portofoliu didactic prin valorificarea cunoștințelor dobândite.

III) Conținutul portofoliului didactic / Îndrumări pentru întocmirea portofoliului didactic

1) Fișa de caracterizare psihopedagogică a elevului

1.1) Absolvenții vor elabora o fișă de caracterizare psihopedagogică a unui elev prin valorificarea cunoștințelor dobândite la Psihologia educației și la activitățile de observare a elevilor, realizate la Practica pedagogică .

1.2) Conținutul fișei de caracterizare psihopedagogică (orientativ):                                                            

 1. a) date generale despre elev;
  b) rezultate în activitatea școlară și extrașcolară / studiu  longitudinal;
  c) dezvoltarea fizică și starea sănătății;
  d) caracterizare psihologică (realizată prin îmbinarea strategiei de cercetare longitudinală –  transversală; se va pune accent pe evidențierea aspectelor pozitive ale personalității elevului, de ordin cognitiv și non cognitiv).   

2) Proiect de activitate didactică

 2.1) Absolvenții vor elabora un proiect de activitate didactică la disciplina de specialitate prin valorificarea:

 1. a) conceptelor fundamentale și operaționale dobândite și aprofundate la: PedagogieDidactica specialitățiiManagementul clasei de elevi –  Practica pedagogică;
 2. b) cerințelor metodologice ale activității de proiectare curriculară.

 

3) Autoevaluarea activității în contextul practicii didactice        
– Criterii utilizate de absolvent pentru realizarea unei autoevaluări obiective:
a) raportul dintre cunoștințe teoretice – practice;         
b) raportul dintre resursele pedagogice disponibile – rezultatele școlare obținute;
c) puncte tari – puncte slabe autoobservate pe parcursul desfășurării practicii pedagogice;   
d) linia de perspectivă în contextul viitoarei integrări socio-profesionale.

 

NIVEL II – Prezentarea și susținerea unui eseu cu tema : ”Care sunt avantajele și deficiențele instruirii online”.

Conținut eseu:

– studiu/studii de caz;

– avantajele și dezavantajele învățământului online;

– propuneri pentru remedierea problemelor apărute

– propuneri pentru îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare online.

 

ANEXA 4

TABEL DATE DE CONTACT SECRETARIAT

Nr. crt.

Programe de formare psihopedagogică

Sediu secretariat

Secretar responsabil de program de studii 

 

Telefon

1.       

Nivelul I (iniţial)

 

Complex Leu

Daniela Olteanu

daniela.olteanu@fpse.unibuc.ro

0213181552

2.       

Nivelul II (de aprofundare)

Complex Leu

Valerica Dan

valerica.dan@fpse.unibuc.ro

0213181552