Gândind şi construind Europa, ieri şi azi – Programul simpozionului

Gândind şi construind Europa, ieri şi azi

Bucureşti, 18-19 martie 2011

PROGRAM

SIMPOZION STUDENŢESC
organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti

Sedinţa de deschidere

Amf. „Mircea Florian”
18 martie 2011

12:00-12:05 Cuvânt de deschidere (Marin Bălan, îndrumător ştiinţfic al simpozionului)

12:05-12:30 Invitat special: Dan PÂRVU (realizator programe, RFI)

(mai mult…)

CALL FOR PAPERS: Gândind şi construind Europa, ieri şi azi

Gândind şi construind Europa, ieri şi azi

Bucureşti, 18-19 martie 2011

SIMPOZION STUDENŢESC
organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti

Ideea unei Uniuni Europene nu este nouă; ea coboară în trecut până în vremurile când popoarele creştine ale continentului nostru îşi dădeau seama, în faţa invaziilor musulmane, de importanţa unei solidarităţi europene. De aceea, mai ales în timp de război sau după marile războaie, lideri politici şi religioşi, filosofi, jurişti, artişti, scriitori sau oameni obişnuiţi au dat discursului asupra Europei forma unui discurs asupra păcii.

Simpozionul îşi propune să exploreze, pe de o parte, cum s-a gândit despre Europa de-a lungul timpului, cum a fost ea proiectată şi construită ca entitate politică şi care a fost impactul asupra societăţilor şi culturilor, în diferite perioade; pe de altă parte, cum se construieşte astăzi Europa, ce loc deţin în această construcţie naţiunile, instituţiile şi cetăţenii, dar şi tradiţia, ideologia, imaginarul.

Lucrările se vor desfăşura pe secţiuni.

În final, va avea loc o Masă rotundă: Cum văd eu Europa?

Apel pentru contribuţii

Sunt invitaţi să participe la colocviu studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători, cadre didactice din Bucureşti şi din ţara.

Toţi cei care doresc să se înscrie în program sunt rugaţi să trimită, până la 1 martie 2011, titlul comunicării, însoţit de un scurt rezumat (c. 200 cuv.), precizări privind afilierea instituţională şi eventuala participare la Masa rotundă, pe adresa de e-mail:gandindeuropa@gmail.com

Timpul alocat fiecărei prezentări, incluzând întrebările şi discuţiile: 30 min.

Programul simpozionului va fi definitivat până la 10 martie 2011 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: http://www.ub-filosofie.ro

Nu se percepe taxă de participare. Cazarea şi transportul vor fi suportate de participanţi.

Locul desfăşurării:

Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti

Comitetul de organizare:

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Decanul Facultăţii de Filosofie (preşedinte)

Conf.dr. Viorel Vizureanu, Secretarul ştiinţific al Facultăţii de Filosofie (vice-preşedinte)

Lect. dr. Marin Bălan (îndrumător ştiinţific al simpozionului)

Doru Moraru, student, an II (secretar al simpozionului)

Alexandra-Maria Şovagău, student, an II

Cristina Cătălina Nicolae, student, an II

Oana-Gabriela Hîrşeu, student, an II

Alexandru Bogdan, student, an III