Concurs „Teza mea în 180 de secunde”

Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală si Institutul Francez din România au lansat inscrierile pentru cea de-a patra ediție a concursului Teza mea în 180 de secunde.

Acest concurs permite doctoranzilor să își prezinte subiectul cercetării lor în franceză, folosind termeni simpli, în fața unui auditoriu profan și variat.

Fiecare student/studentă trebuie să realizeze în 3 minute o prezentare clară, concisă și convingătoare a proiectului său de cercetare, totul cu ajutorul unui singur slide.

Calendarul competiției este următorul :

 • Înscrieri până la data de 1 martie 2020 la adresa: https://bit.ly/2tfF0Oi
 • Finala națională la București, în data de 6 mai 2020
 • Finala internațională la Paris, în luna octombrie 2020 (laureatul/laureata finalei naționale va reprezenta România)

Unul din criteriile de admitere este de a fi înscris sau de a fi fost înscris într-un program de doctorat în anul universitar în curs (2019-2020) sau de a fi susținut teza de doctorat în cursul anului universitar 2018-2019.

Doctoranzii care efectuează teza lor în română, engleză, germană etc. sunt bineveniți să participe la concurs. Trebuie doar să se exprime, timp de 3 minute, în franceză, pentru a-si expune teza celor interesati de subiectul cercetarii lor.

Aici găsiți caietul candidatului.

Pentru mai multe informații accesand site-ul: https://bit.ly/2FTIqsO 

 

Concursul anual de eseuri filosofice pentru elevi

CONCURSUL ANUAL DE ESEURI FILOSOFICE

PENTRU ELEVI

 

Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti inaugurează Concursul Anual de Eseuri Filosofice pentru Elevi. Cele mai bune douăzeci de eseuri vor fi postate pe site-ul Facultăţii.

Concursul se adresează în principal elevilor pentru care e prevăzut în curriculum studiul Filosofiei în anul şcolar curent (clasa a XII-a); dar sunt bineveniţi şi elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, dacă, printre autorii lor preferaţi au apărut, în ultimul timp, şi filosofi.

Pentru prima ediţie, Facultatea noastră nu propune o temă anume, dând  concurenţilor posibilitatea ca, împreună cu profesorii coordonatori şi în funcţie de afinităţile şi interesele lor de studiu, de stadiul lecturilor filosofice etc., să decidă despre ce şi cum vor trata în eseu, dar respectând normele din Ghidul pentru redactarea unui eseu filosofic.

Un elev se poate înscrie în concurs cu un singur eseu.

Termenul limită de trimitere a eseurilor este 15 martie 2013. Eseurile, împreună cu Formularul de inscriere completat, vor fi trimise, ca documente ataşate, la adresa de e-mail: concursfil@ub-filosofie.ro

Evaluarea eseurilor se va face, după metoda anonymous peer review, de către profesorii din facultatea noastră. Fiecare eseu va fi citit de doi profesori, independent unul de altul, şi va fi notat pe o scară de la 1 la 20.

Rezultatele finale vor fi comunicate în săptămâna 1-5 aprilie 2013. Nu se primesc contestaţii.

Preşedintele Comisiei de Evaluare a Eseurilor,
Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu,
Decanul Facultăţii de Filosofie

 Coordonatorul concursului,
Lector dr. Marin Bălan

Concurs pentru un post de cercetator (norma intreaga)

Anunt concurs CS noiembrie. doc

tematica si bibliografie concurs 2012

Postul vacant: Cercetator (norma intreaga)

Nr. Posturi: 1

Data limita de trimitere a aplicatiilor: 28 noiembrie 2012

 

Date de contact: Director grant, Lect. Univ. Dr. Dana Jalobeanu

Adresa: Splaiul Independentei 204, Sector 6, 060024, Bucuresti

Website: http://filosofie.unibuc.ro/

Adresa electronica: dana.jalobeanu@celfis.ro

 

Descriere: Se scoate la concurs o poziție de cercetător  pentru completarea echipei ştiinţifice a proiectului “De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, finanţat prin CNCS si implementat de Universitatea din Bucureşti.  Poziția este scoasă la concurs pe o durată de un an, cu posibilitatea de prelungire la 2 ani, în funcție de rezultatele obținute în activitatea de cercetare și de scorul obținut de întreg proiectul la evaluarea anuală. Candidatul selecționat va fi implicat în activitatea de cercetare a proiectului, în activitatea de traducere a Francis Bacon, Sylva Sylvarum și în diseminarea rezultatelor. Activitatea de cercetare în cadrul proiectului presupune: organizarea şi participarea la seminare săptămânale, cercetare de arhivă (inclusiv manuscrise si publicaţii de dinainte de 1600), stagii de cercetare în străinătate, participarea la conferinţe şi colocvii internaţionale, organizarea de colocvii şi workshopuri internaţionale, publicarea de articole în reviste cotate ERICH si ISI (minimum 2 articole în ani), publicarea de articole și recenzii în revistele de specialitate din țară și din străinatate, activitate de traducere.

 

Cerinţe:

 1. Titlul de doctor într-o disciplină din domeniul ştiinţelor umaniste, eventual într-o disciplină înrudită cu istoria ideilor (istoria filosofiei, filosofie, istorie)
 2. Capacitatea de a construi şi aduce la îndeplinire proiecte de cercetare individuale, documentată printr-un profil de cercetător care să conţină: publicaţii relevante, participarea la manifestări de profil, organizarea de manifestări de profil, granturi câştigate până în prezent
 3. Experienţă în construirea şi redactarea de lucrări ştiinţifice de nivel internaţional
 4. O bună cunoaştere şi un interes susţinut pentru istoria ştiinţei sau filosofia modernă timpurie (early modern philosophy)
 5. Nivel avansat de limba engleză, cunoştinţe de engleză veche, capacitatea de a citi texte de secol XVI-XVII. Cunoaşterea limbii latine, a limbii germane, a limbii italiene sau a francezei constituie avantaje.
 6. Abilităţi organizatorice şi de comunicare, capacitatea de a colabora şi de a lucra în echipă

 

Pentru a aplica, va rugam sa depuneti dosarul de concurs la la sediul Rectoratului Universităţii, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36- 46, Bucureşti, la Direcţia Resurse Umane (lista de documente necesare completarii dosarului de concurs, se gaseste accesand http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_nedidactic.php). Dosarul de concurs trebuie să cuprindă, pe lângă documentele oficiale:

 1. o scurtă descriere a profilului de cercetare (granturi câştigate până în prezent, burse, lucrări publicate, lucrări predate spre publicare, participare la conferinţe sau seminarii internaţionale, participarea în comitete editoriale, grupuri de cercetare etc.)
 2. o lucrare publicată reprezentativă
 3. un proiect de cercetare de 4 pagini care să se încadreze liniile de cercetare ale proiectului “De la istoria naturala la stiinta moderna: nasterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719.

Vă rugam să trimiteti documentele 1-3 si pe adresa de email dana.jalobeanu@celfis.ro.

 

Candidatii care indeplinesc cerintele de mai sus vor fi contactati pentru interviul in fata comisiei.  Pentru pregătirea interviului vezi tematica și bibliografia de concurs afișate.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor de cercetători în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale finanţat de CNCS

 

Director de proiect: Dana Jalobeanu

 

 

Candidaţii selecţionaţi în urma competiţiei de dosare vor susţine un concurs sub forma unui interviu, în care comisia va evalua:

 

 1. profilul de cercetare şi potenţialul de cercetare al candidatului până în prezent (în baza lucrărilor publicate, a contactelor internaţionale şi a granturilor obţinute până în prezent etc.)
 2. buna cunoaştere a limbii engleze şi a limbii engleze vechi (demonstrată prin articole scrise până în prezent în limba engleză şi prin susţinerea interviului şi a proiectului de cercetare în limba engleză)
 3. calitatea proiectului individual de cercetare anexat la dosar şi susţinut oral în cadrul interviului; evaluarea modului în care acest proiect de cercetare se integrează în structura şi ipotezele de cercetare ale grantului
 4. buna cunoaştere a literaturii primare şi secundare din domeniu (vezi lista bibliografică orientativă de mai jos)

 

Se vor mai puncta, de asemenea, cunoștințele de limbă latină, franceză sau italiană și buna cunoaștere a contextului filosofic și științific din sec. XVI-XVII.

 

Interviul va avea loc în data de 4 decembrie, ora 10, la sediul Facultăţii de Filozofie.

 

 

Bibliografie primară:

 

Plinius, Istoria naturală (de preferinţă ediţia lui Philemon Holland, Pliny’s natural history, London, 1601)

Seneca, Natural Questions, translated by H. Hine, University of Chicago Press, 2010

Francis Bacon, The Oxford Francis Bacon, edited by Graham Rees, vol. IV, XI, XII, XIII (The Advancement of Learning, Novum Organum, History of the Winds, History of Life and Death, History of Dense and Rare)

Francis Bacon, Sylva Sylvarum or a Natural History in ten centuries, in Speding, Elis, Heath, The Works of Francis Bacon, vol. II

 

Bibliografie secundară:

 

 1. Anstey, Peter, Hunter, Michael. “Robert Boyle’s ‘Designe about Natural History’,” Early Science and Medicine 13 (2008), 83-126.
 2. Blair, Ann, Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010.
 3. Colclough, D, «The Materialls for the Building»: Reuniting Francis Bacon’s Sylva Sylvarum and New Atlantis, Intellectual History Review, (2010): 181-200
 1. Dear, Peter, Discipline and Experience:  The Mathematical Way in the Scientific Revolution (University of Chicago Press, Chicago, 1995)
 2. Manzo, Silvia, Probability, Certainty, and Facts in Francis Bacon’s Natural Histories. A Double Attitude towards Skepticism, in Maia Neto, José R., Paganini, Gianni and Laursen, John C. (eds.): Skepticism in the Modern Age: Building on the Work of Richard Popkin (Brill, Leiden, 2009), pp. 123-138
 3. Ogilvie, Brian,  The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe, (University of Chicago Press, Chicago, 2006)
 4. Shapiro, Barbara, A Culture of Fact: England, 1550 – 1720 (Cornell University Press, Ithaca, 2000)
 5. Pomata, Gianna, Siraisi, Nancy, Historia. Empiricism and Erudition in Early Modern Europe, 2005
 1. Eamon, W. Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture (Princeton: 1994).
 2. Harrison, Peter „Curiosity, Forbidden Knowledge, and the Reformation of Natural Philosphy in Early Modern England“. Isis 92 (2001): 265-290.
 3. Harrison, Peter. 2007. The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Jalobeanu, Dana, Francis Bacon’s Natural History and the Senecan Natural Histories of Early Modern Europe,  Early Science and Medicine 17 (2012): 197-229.
 5. Jalobeanu, Dana, Idolatry, Natural History, and Spiritual Medicine: Francis Bacon and the Neo-Stoic Protestantism of the Neo-Stoic Protestantism of the Late Sixteenth-Century“. Perspectives on Science 20 (2012): 207-226.
 1. C. T. Wolfe, O. Gal, (Eds.) The Body as Object and Instrument of Knowledge: Embodied Empiricism in Early Modern Science, Dordrecht: Springer, 2010.

Concurs – 1 post Asistent de cercetare (normă întreagă)

Anunt concurs AC nov

tematica si bibliografia AC 2012

Postul vacant: Asistent de cercetare (normă întreagă)

Nr. Posturi: 1

Data limita de trimitere a aplicatiilor: 28 noiembrie

Date de contact: Dr. Dana Jalobeanu

Adresa: Splaiul Independenţei 204, Sector 6, 060024, Bucureşti

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/danajalobeanu

Adresa electronică: dana.jalobeanu@celfis.ro

Descriere: Se scoate la concurs o poziție de asistent de cercetare  pentru completarea echipei ştiinţifice a proiectului “De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, finanţat prin CNCS si implementat de Universitatea din Bucureşti. Poziția se scoate la concurs pe o durată determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire la 2 ani, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare şi de scorul obţinut atât în mod individual cât şi de echipa proiectului după prima etapă de evaluare anuală. Activitatea de cercetare în cadrul proiectului va presupune: organizarea şi participarea la seminare săptămânale, cercetare de arhivă (inclusiv manuscrise si publicaţii de dinainte de 1600), stagii de cercetare în străinătate, participarea la conferinţe şi colocvii internaţionale, organizarea de colocvii şi workshopuri internaţionale, publicarea de articole, participarea la proiectele de traduceri în limba română a scrierilor Francis Bacon, Sylva Sylvarum, şi Descartes, Meteorologia.

Cerinte:

 1. Candidatul/ candidata trebuie sa fie inscris/ a intr-un program masteral sau doctoral in domeniul ştiinţelor umaniste, eventual într-o disciplină înrudită cu istoria ideilor (istoria filosofiei, filosofie, istorie) sau sa fie absolventul/ a unui asemenea program.
 2. Nivel avansat de limba engleză, cunoştinţe de engleză veche, capacitatea de a citi texte de secol XVI-XVII. Cunoaşterea limbii latine, a limbii germane sau a francezei constituie avantaje.
 3. O bună cunoaştere şi un interes susţinut pentru istoria ştiinţei sau filosofia modernă timpurie (early modern philosophy).
 4. Abilităţi organizatorice şi de comunicare, capacitatea de a colabora şi de a lucra în echipă.

 

Pentru a aplica, va rugam sa depuneti dosarul de concurs la la sediul Rectoratului Universităţii, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36- 46, Bucureşti, la Direcţia Resurse Umane (lista de documente necesare completarii dosarului de concurs, se gaseste accesand http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_nedidactic.php). Dosarul de concurs trebuie să cuprindă, pe lângă documentele oficiale:

 1. o scurtă descriere a profilului de cercetare (granturi câştigate până în prezent, burse, lucrări publicate, lucrări predate spre publicare, participare la conferinţe sau seminarii internaţionale, participarea în comitete editoriale, grupuri de cercetare etc.).
 2. o lucrare (publicata sau nepublicata) reprezentativă (in limba engleza).
 3. un proiect de cercetare de 4 pagini care să se încadreze în liniile de cercetare ale proiectului “De la istoria naturala la stiinta moderna: nasterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719.

Vă rugam să trimiteti documentele 1-3 si pe adresa de email dana.jalobeanu@celfis.ro.

Candidatii care indeplinesc cerintele de mai sus vor fi contactati pentru interviul in fata comisiei. Pentru pregătirea interviului vezi tematica și bibliografia de concurs afișate.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor de asistenţi de cercetare în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale finanţat de CNCS

 

Director de proiect: Dana Jalobeanu

 

 

 

Candidaţii selecţionaţi în urma competiţiei de dosare vor susţine un concurs cu două probe: o probă de traducere și un interviu:

 

 1. buna cunoaştere a limbii engleze şi a limbii engleze vechi demonstrată prin traducerea unui fragment din Francis Bacon Sylva Sylvarum
 2. calitatea proiectului individual de cercetare anexat la dosar şi susţinut oral în cadrul interviului; evaluarea modului în care acest proiect de cercetare se integrează în structura şi ipotezele de cercetare ale grantului
 3. buna cunoaştere a literaturii primare şi secundare din domeniu (vezi lista bibliografică orientativă de mai jos)

 

Interviul va avea loc în data de 4 decembrie, ora 10, la sediul Facultăţii de Filozofie.

 

 

Bibliografie primară:

 

Francis Bacon, The Oxford Francis Bacon, edited by Graham Rees, vol. IV, XI, XII, XIII (The Advancement of Learning, Novum Organum, History of the Winds, History of Life and Death, History of Dense and Rare)

Francis Bacon, Sylva Sylvarum or a Natural History in ten centuries, in Speding, Elis, Heath, The Works of Francis Bacon, vol. II  (sau una dintre ediţiile de secol XVII)

 

Bibliografie secundară:

 

 1. Anstey, Peter, Schuster, John A. eds. The Science of Nature in the Sevententh Century: Patters of Change in Early Modern Natural Philosophy, (Dordrecht, 2005)
 2. Anstey, Peter, Hunter, Michael. “Robert Boyle’s ‘Designe about Natural History’,” Early Science and Medicine 13 (2008), 83-126.
 3. Blair, A. “Humanist Methods in Natural Philosophy: The Commonplace Book,” Journal of the History of Ideas, 53 (1992), 535-539
 1. Dear, Peter, Discipline and Experience:  The Mathematical Way in the Scientific Revolution (University of Chicago Press, Chicago, 1995)
 2. Grafton, Anthony, What was history? The Art of History in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 2007
 3. Kuhn, Thomas S., “Mathematical versus Experimental Traditions in the Development of Physical Science” in The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (University of Chicago Press, Chicago, 1977), pp. 31–65
 4. Ogilvie, Brian,  The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe, (University of Chicago Press, Chicago, 2006)
 5. Shapiro, Barbara, A Culture of Fact: England, 1550 – 1720 (Cornell University Press, Ithaca, 2000)
 6. Pomata, Gianna, Siraisi, Nancy, Historia. Empiricism and Erudition in Early Modern Europe, 2005