Concurs de eseuri pe tema „Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise”

În contextul desfășurării Săptămânii Guvernării Deschise, Secretariatul General al Guvernului organizează concursul de eseuri cu tema Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise la care sunt invitați să se înscrie studenți din cadrul universităților din România, indiferent de ciclul de studiu (studii universitare de licență, studii universitare de masterat și studii universitare de doctorat)  sau forma de învățământ (cu frecvență și frecvență redusă), până la data de 24 aprilie 2020.

Prin organizarea acestui eveniment, Guvernul României urmărește creșterea gradului de implicarea a tinerilor în actul de guvernare și preluarea opiniilor venite din partea mediului academic în politicile publice. Având în vedere contextul global, în această perioadă în care prezența fizică la cursuri nu este posibilă, demersul ar putea reprezenta o oportunitate de dezvoltare a competențelor studenților în sfera elaborării politicilor publice, dar și o activitate ce poate genera plus-valoare în societate.

Studenții trebuie să elaboreze un eseu de 3 – 5 pagini în care să-și exprime opinia și să propună soluții referitoare la măsurile care pot fi adoptate la nivelul administrației publice centrale și/sau locale pentru îmbunătățirea inițiativei civice în rândul cetățenilor și lărgirea gradului lor de implicare pentru politici de interes comun.

Eseurile trebuie să fie fundamentate pe date oficiale și resurse bibliografice citate corespunzător, să respecte normele de etică și drepturile de proprietate intelectuală.

Eseurile vor fi redactate cu font Times New Roman, dimensiunea literelor de 12, distanța dintre rânduri de 1,5. Conținutul va avea 3 – 5 pagini în format A4, excluzând prima pagină care va include titlul, numele autorului, facultatea, universitatea și anul de studiu și excluzând ultimele pagini care vor include bibliografia (lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către autor pentru redactarea lucrării) și eventuale anexe.

Eseurile transmise vor fi evaluate de către Secretariatul General al Guvernului și pot fi transmise pe adresa e e-mail robert.lazaroiu@gov.ro până la data de 24 aprilie 2020.

În mod obligatoriu, e-mailurile de înscriere vor include datele de contact ale autorului și vor fi însoțite de o declaraţie pe propria răspundere a autorului, datată şi semnată olograf, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată, nu este plagiată și că își dă acceptul pentru publicarea și utilizarea sa de către Secretariatul General al Guvernului.

Menționăm că prin trasmiterea e-mailului de înscriere autorii eseurilor își dau acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal de către Secretariatul General al Guvernului în accord cu normele Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR).

În urma demersului de validare a eseurilor înscrise (prin respectarea normelor menționate anterior) și de evaluare a conținutului acestoracele mai bune lucrări vor fi prezentate de către autori în cadrul webinarului ce va avea loc în data de 4 mai 2020. Agenda și platforma online pentru desfășurarea webinarului vor fi comunicate ulterior.

Autorii lucrărilor validate vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României.

Autorii lucrărilor desemnate câștigătoare vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României și o scrisoare de recomandare din partea Coordonatorului OGP din cadrul Guvernul României.

Sursa: ogp.gov.ro