Tariful de cazare în căminele Universității din București poate fi achitat prin transfer bancar

Tariful de cazare în căminele Universității din București  poate fi achitat prin transfer bancar, în contul: RO50TREZ70520F331400XXXX, deschis la TREZORERIA SECTOR 5, beneficiar Universitatea din București, CUI: 4505502

Pentru plata tarifului de cazare se va menționa, la detalii plată: căminul, numele studentului și perioada pentru care se achită tariful de cazare (luna/ lunile pentru care se achită).

Pentru ca plata să poată fi procesată cât mai repede, dovada plății va fi transmisă la administrația căminului, pe email.

Pentru orice informație vă rugăm să apelați la administrația căminului în care sunteți cazat.

Adresele de email unde va fi transmisă dovada plății tarifului de cazare, în funcție de căminul la care studentul este cazat, sunt:

1. A1 Grozăvești – camina1@unibuc.ro
2. A Grozăvești – camina@unibuc.ro
3. B Grozăvești – caminb@unibuc.ro
4. C Grozăvești – caminc@unibuc.ro
5. D Grozăvești – camind@unibuc.ro
6. M. Kogălniceanu – caminkogalniceanu@unibuc.ro
7. G2, G4, G5 Măgurele – caminmagurele@unibuc.ro
8. Th. Pallady 1, Theodor Pallady 2 – caminpallady@unibuc.ro
9. Fundeni – caminfundeni@unibuc.ro
10. Stoian Militaru – caminstoian@unibuc.ro
11. Poligrafie – caminpoligrafie@unibuc.ro
12. C Leu – caminleu@unibuc.ro
13. Gaudeamus – camingaudeamus@unibuc.ro

Cazare 2019-2020

Cererile şi dosarele (cazuri sociale) pentru cazare ale studenţilor din anii II-III licență şi anul II

master (anul universitar 2019/2020) vor fi depuse la secretariat până pe data de 13 septembrie 2019, orele 12:00.

Data cazării va fi anunţată în timp util

Anunt cazare

ANUNŢ IMPORTANT: CAZARE. PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011/2012 REPARTIŢIA ÎN CĂMINE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2011 ORA 10:00 ÎN AMF. TITU MAIORESCU

ANUNŢ IMPORTANT CAZARE

CERERILE ŞI DOSARELE (CAZURI SOCIALE) PENTRU CAZARE ALE STUDENŢILOR DIN ANII II-III ŞI MASTER ANUL II
PENTRU ANUL UNIV. 2011/2012 VOR FI DEPUSE LA SECRETARIAT PÂNĂ PE  DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2011
ORELE 12:00. DATA CAZĂRII  VA FI ANUNŢATĂ ÎN TIMP UTIL