Burse 2022-2023

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2022-2023

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu vor promova examene în sesiunea ianuarie-februarie 2023 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 20 februarie 2023, cu ocazia redistribuirii burselor de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat suficiente examene în sesiunea ianuarie-februarie 2023 pentru a acumula minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Comisia de acordare a burselor a luat act de lista burselor anulate în urma sesiunii de examene din ianuarie-februarie, comunicată de secretariatul facultății. Distribuția lor este următoarea:

Progam/An de studii

Burse sociale anulate (număr)

Burse de merit 1 anulate (număr)

burse ocazionale anulate

Anul I licentă 

3

5

Anul II licență

3

2

Anul III licență

4

EASAO I

1

FGC I

1

Comisia a decis convertirea burselor sociale anulate în burse de merit I și acordarea lor către următorii clasați în ordinea criteriilor de departajare ale Metodologiei, în interiorul aceluiași an și program de studii, cu acoperirea diferenței de cuantum din fondul special de 1.191 lei/lună rezervat în cadrul sesiunii de acordare din noiembrie 2022 (nu au fost depuse în februarie dosare pentru burse sociale și sociale ocazionale). Bursele de merit anulate au fost redistribuite către următorii clasați în ordinea criteriilor de departajare, în interiorul aceluiași an și program de studii.

Suma rămasă disponibilă după retragerea celor 6 burse de merit 1 este de 4800 lei/lună. Suma rămasă disponibilă după retragerea celor 11 burse sociale este de 8250 lei/lună. Suma disponibilizată totală este 13.050 lei/lună. Cuantumul burselor redistribuite în februarie 2023 însumează 13.600 lei/lună. Diferența de 550 lei/lună va fi acoperită din fondul special, în care vor rămâne 641 lei/lună.

Burse de merit I redistribuite

Nr

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Observații

1.

Negrea D. Maria

Licență I

9.35

Bursă merit I

2.

Stroia I.C. Ștefania Ioana

Licență I

9.23

Bursă merit I

3.

Ene-Iliescu I.L. Ariadna

Licență I

9.21

Bursă merit I

4.

Popescu S.G. Carla-Ioana-Ana-Maria

Licență I

9.18

Bursă merit I

5.

Pavel R. Andreea-Beatrice

Licență I

9.13

Bursă merit I

6.

Ponomarenco A. Svetlana

EASAO I

9.57

Bursă merit I

Burse de merit I redistribuite prin conversia burselor sociale anulate:

Nr

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Observații

1.

Iliescu A. Eliza-Maria-Bogdan

Licență I

9.13

Bursă merit I

2.

Bîsceanu E.N. Sergiu-Alexandru

Licență I

9.10

Bursă merit I

3.

Veseliu M. Andreea-Irina

Licență I

9.08

Bursă merit I

4.

Budeanu P. Ilinca

Licență II

9.27

Bursă merit I

5.

Pasăre T.L. Bogdan-Gabriel

Licență II

9.09

Bursă merit I

6.

Hanu S. Alexandra-Elena

Licență II

9.00

Bursă merit I

7.

Florea F.R. Roxana-Cosmina

Licență III

8.80

Bursă merit I

8.

Codrescu F. Georgiana-Florentina

Licență III

8.70

Bursă merit I

9.

Sîrbu M. Andreea-Georgiana

Licență III

8.40

Bursă merit I

10.

Stănescu D. Adrian

FGC I

9.41

Bursă merit I

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Aronescu-Bodnărescu Ana-Maria,

Student consilier

Băcescu Adnana-Ioana,

Student consilier

Dascălu Rareș-Constantin,

Student consilier

Dincă Radu-Alexandru,

Student consilier

Opriș Andreea-Ioana

Din fondul suplimentar repartizat Facultății de Filosofie, în cuantum de 1809 lei, au fost alocate 2 burse de merit I următorilor studenți:

 • Stan Alexia Maria, anul II Licență – media 9.36
 • Grigore Cristina-Măriuca, anul III Licență – media 8.90

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 2.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 18 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal – Etapa a II-a

Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării de către Comisia de acordare a burselor a etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Nu a fost depusă nicio contestație. 

În perioada rezervată confirmărilor burselor cinci studenți de pe lista inițială nu au transmis declarații de confirmare a acceptării bursei de merit I, fiind astfel înlocuiți de următorii clasați în ordinea mediilor, la același an/program de studii.

 

Prin urmare, studenții/studentele care au obținut Bursa de Merit I prin reclasificare sunt: 

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Gheorghe Ciprian Alexandru

Licență III

Dumitru Alexandra-Elena

Licență II

9.54

Baranov Alexandru-Robert

Licență I

9.46

Marin Vlad

Licență I

9.40

Dumitru Oana Mihaela

Master EASAO I

9.64

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 15 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Conform Calendarului burselor studențești, depunerea eventualelor contestații se poate face în perioada 9-11 noiembrie 2022.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal

Încheiat astăzi, 7 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 78.591 lei/lună, iar fondul de burse din venituri UB este de 3.200 (4 burse de merit I).

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 35 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Comisia a constatat că 34 din dosarele depuse sunt eligibile conform criteriilor prevăzute de Metodologie, 1 dosar fiind neeligibil. Din totalul de 78.591 lei/lună s-a alocat inițial pentru categoria de burse sociale 30%, anume 23.577.3 lei/lună. După evaluarea dosarelor, fondul total alocat burselor sociale este de  25.500 lei/lună.         

Studenții cărora le-a fost aprobată cererea pentru bursa socială sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Program/ An de studiu

1.

Aguș Constantin

Licență/ I

2.

Aldea MIhaela Gabriela

Licență/ I

3.

Bălan Laurențiu Andrei

Licență/ I

4.

Băcioiu Evelina Mariana

Licență/ I

5.

Burdianov Marian

Licență/ I

6.

Tudor Sabina Gabriela

Licență/ I

7.

Gligor Nicolae

Licență/ II

8.

Homoreanu Leon Andrei

Licență/ II

9.

Ionaș Ioana Claudia

Licență/ II

10.

Apetrei Daniel Mihail

Licență/ II

11.

Spenchiu Teodora

Licență/ II

12.

Stan Alexia Maria

Licență/ II

13.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

14.

Anton Constantin

Licență/ III

15.

Brahadir Alina

Licență/ III

16.

Cioară Viorel

Licență/ III

17.

Cojoc Elena Denisa

Licență/ III

18.

Ilău Gabriel Ciprian

Licență/ III

19.

Ivașcu Andreea Bianca

Licență/ III

20.

Lupu Alexandra

Licență/ III

21.

Măcișanu Daniel Vasile

Licență/ III

22.

Niculai Ioan Cătălin

Licență/ III

23.

Perijoc Florina

Licență/ III

24.

Roman Sebastian Constantin

Licență/ III

25.

Stanciu Andrei Marius

Licență/ III

26.

Suth Emanuel Alexandru

Licență/ III

27.

Țurcan Adelina

Licență/ III

28.

Trofim Corneliu

Licență/ III

29.

Văduva Ionuț

Licență/ III

30.

Manolache Adrian

Master/ II

31.

MIhăilescu Silvia Elena

Master/ II

32.

Cetean Adrian

Master/ II

33.

Băltărețu Emilia

Master/ I

34.

Iordache Daniel Radu

Master/ I

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale, conform Metodologiei pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Totalul sumei rezervate este 1.571.82 lei/lună. Menționăm faptul că au fost depuse 3 dosare pentru bursa socială ocazională, acestea respectând criteriile enunțate de Metodologie. Bursele sociale ocazionale acordate vor fi acoperite din Fondul de Rezervă.

Studentele care beneficiază de bursa socială ocazională sunt:

Nr.

Numele și prenumele

Programul/anul de studiu

1.

Ionaș A. Ioana Claudia

Licență/ II

2.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

3.

Apetrei Daniel Mihai

Licență/ II

 

Bursa de Performanță Științifică

Conform Art. 16 din Metodologia pentru Acordarea Burselor și a altor Forme de Sprijin pentru Studenții Universității din București, s-a format o Comisie specială de acordare a Burselor de Performanță, în vederea evaluării activității științifice a studenților care au depus cerere, comisie formată din: conf. univ. dr. Cristian Iftode, prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, conf. univ. dr. Emilian Mihailov.

 S-au alocat două burse, respectiv 2.000 lei/lună, din fondul de burse al Facultății de Filosofie, ai căror beneficiari sunt numiți în Procesul Verbal pentru Acordarea Burselor de Performanță Științifică, afișat separat pe site-ul Facultății de Filosofie.

Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au alocat 2.700 lei/lună din fondul de burse al Facultății de Filosofie către bursele de merit II. A fost atribuită câte o bursă de merit II pentru anii II și III licență și pentru anul II master. Bursele au fost acordate studentului/studentei cu cea mai mare medie din an. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 
           

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program/An de studiu

Medie

1.

Stancu Elisabeta Anda

Licență/ II

10

2.

Gațe Maria – Floriana

Licență/ III

10

3.

Chirică Victoria

Master/ II

10

 

Burse de Merit I

Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15”.
Bursele de merit I s-au alocat fiecărui program și an de studiu proporțional cu numărul de studenți înscriși. Criteriul de acordare a fost cel al mediei.

S-au acordat inițial 46819,18 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 380.82 lei/lună din fondul de rezervă, bugetul total alocat pentru bursele de merit 1 fiind de 47200 lei/lună.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență este de 22.400 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 28.

Studenții care au obținut bursa de Merit I:

Licență

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Ciocheltca Alexia Cristiana

9.90

2.

Tarcău Rareș Ștefan

9.86

3.

Băcioiu Evelina Mariana

9.80

4.

Hrițcu Dragoș Georgian

9.76

5.

Buruiană Diana Maria

9.71

6.

Borcoș Albert Florin

9.70

7.

Dorobanțu Hariton

9.78

8.

Staicu Ștefan

9.58

9.

Anghel Silvia

9.55

10.

Tololoancă Elena Cristina

9.51

11.

Constantin Ionuț Octavian

9.51

12.

Cristache Andrei Eduard

9.50

13.

Comărniceanu Maria

9.48

 

Licență

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Antonescu Antonia

10

2.

Ștefan Bogdan George

10

3.

Iosef Măriuca

9.90

4.

Cioroianu Adrian Florin

9.81

5.

Guzgan Alexandru

9.72

6.

Oros Radu Mihai

9.63

7.

Blaj Andra

9.54

 

Licență

Anul III

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Moroșan Raul

            9.80

2.

Niță Radu

9.80

3.

Medașan Alexandru

9.63

4.

Bozianu Gabriela

9.45

5.

Chivoiu Irina

9.40

6.

Stanciu Andrei Marius

9.20

7.

Șerban Andreea (căs. Frâncu)

9.20

8.

Caradimu Clara Victoria

9.09

 

Master

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programelor de Master este 24.800 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 31.

Bursele de Merit I pentru anul I de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la licență.

Bursele de Merit I pentru anul II de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la examenul de admitere.

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program de masterat

Medie

1.

Militaru Constantin Alexandru

ICIF

9.99

2.

Paraschiv Andrei Șerban

ICIF

9.94

3.

Drella Cristina Anita

ICIF

9.89

4.

Ciubotaru Alexandra

CS

10

5.

Tomescu Ioana Maria

CS

9.87

6.

Vasilescu Teodora

CS

9.87

7.

Popa Anastasia

EASAO

9.81

8.

Nedelcu Monica (Lotreanu)

EASAO

9.75

9.

Deliu Victoria Maria

PPE

10

10.

Iridon Răzvan Andrei

PPE

10

11.

Constantin Nicușor Alexandru Petruț

FGC

9.94

12.

Țucureanu Melania

FGC

9.89

13.

Iordache Ana Teodora

CIS (UNESCO)

10

14.

Petruț Dinu Relu

MD

10

15.

Oprea Carmen Viorela

IM (UNESCO)

9.50

16.

Mistode Alin Gabriel

MBA (UNESCO)

9.25

17.

Dincă Radu Alexandru

MBA (UNESCO)

8.75

Master

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Programul de masterat

Medie

1.

Toma Ruxandra

ICIF

10

2.

Tudose Maria Margareta

SDIERI

9.83

3.

Rădulescu Iulia Maria

EASAO

10

4.

Cristian Costel

FGC

9.90

5.

Cetean Adrian Iulian

FGC

9.80

6.

Manea Ștefăniță Florin

OM

10

7.

Faur Alexandra

CIS (UNESCO)

9.85

8.

Georgescu Savinia

CIS (UNESCO)

9.46

9.

Pașalău Hortensia

IM (UNESCO)

9.77

10.

Birbudak Deniz-Can-Gabriela

IM (UNESCO)

9.69

11.

Migdalovici Teodora

IM (UNESCO)

9.69

12.

Soare Anca Monica

MBA (UNESCO)

9.54

13.

Marin Daniela Mihaela

MBA (UNESCO)

9.38

14.

Sorici Vlad

MBA (UNESCO)

9.38

 

Cele 4 burse de merit I din venituri UB au fost acordate unor studenți cu media 10 în anul universitar anterior care, în urma aplicării criteriilor de departajare secundare, s-au aflat sub pragul de acordare. Suma totală pentru bursele din venituri U.B. este de 3.200 lei/lună.

Burse merit I venituri U.B.:

1.

Podea Alexandra

10

Master/II

2.

Breza Maria Delia

10

Master/ II

3.

Teoharie Cătălin

10

Master/ II

4.

Stanciu Maria Andrada

10

Master/ II

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie de 78591 lei/lună, s-au utilizat pentru distribuirea burselor sociale, de performanță științifică, burse de merit II, burse de Merit I, suma de 77400 lei/lună. Diferența de 1.191 lei/lună rămâne în fondul special pentru burse ocazionale, trei burse ocazionale fiind acordate din această sumă în prezenta sesiune de acordare.

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

Prodecan
Emanuel Socaciu,

Secretar șef

Viviana Ciachir,

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu,

Maria Silvia Grecu,

Ruxandra Rădulescu,

PROCES VERBAL

Comisia specială de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică, formată din prof.dr. Constantin Stoenescu , conf.dr. Cristian Iftode, conf.dr. Emilian Mihailov  întrunită în data de 7.11.2022, a analizat dosarele depuse pentru obținerea acestor burse. Notele oferite de cei trei membri ai comisiei au fost următoarele:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr. Cristian Iftode

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr.  Emilian Mihailov

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Comisia de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Conf.dr. Cristian Iftode

Conf.dr. Emilian Mihailov

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune în format fizic la secretara de an până pe 28 octombrie 2022, ora 12.00.

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

coLABORATORUL de IDEI așteaptă ideea ta până pe 19 octombrie 2022

În perioada 26-30 octombrie 2022, Universitatea din București provoacă studenții, masteranzii și doctoranzii la o experiență unică și îi invită să ia parte la coLABORATORUL de IDEI. Aflat în 2022 la prima ediție, evenimentul va avea loc la Stațiunea Zoologică Sinaia a Universității din București.

Ce crezi că ar atrage candidații spre cele 19 facultăți ale Universității din București? Când ar trebui începută campania de promovare? Care sunt canalele și tacticile de comunicare potrivite pentru campania de admitere la UB?

Dacă ai răspunsuri la aceste întrebări, te poți înscrie pentru șansa de a câștiga un loc la coLABORATORUL de IDEI completând formularul disponibil aici până la data de 19 octombrie 2022.

Burse 2021-2022

Adresele de e-mail ale secretarelor de an pe niveluri de studii

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU   carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2021-2022

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu vor promova examene în sesiunea ianuarie-februarie 2022 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2021-2022 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2021-2022: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 5-11 noiembrie 2021, următoarele documente:

 • declarație de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse),extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, merit I sau II.
 • extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale.

Nedepunerea până pe 11 noiembrie 2021 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2021-2022: etapa 1), trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 5-11 noiembrie 2021, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2021-2022. Nedepunerea adeverinței până pe 11 noiembrie 2021 duce la neacordarea bursei.

Depunerea eventualelor contestații se poate face online în perioada 5,8 și 9 noiembrie 2021.

Declarațiile de acceptare a bursei, eventualele contestații și adeverințele se depun online la secretara de an.

18.10 – 03.11.2021: depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă ştiinţifică

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune la secretara de an:

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU   carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

Redistribuire burse sem. II, a.u. 2020-2021

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2021 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021;

Listele cu studenții care au pierdut bursa după semestrul I, an universitar 2020-2021, se află la secretariatul facultății;

Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2020-2021, care îndeplinesc condițiile de promovare (acumulează minim 15 credite de studii în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2021). Studenții care vor solicita burse sociale vor transmite dosarele întocmite conform Metodologiei până la data de 25 februarie 2021, ora 12.00, pe adresele secretarelor de an. La completarea dosarului se vor transmite documentele care atestă veniturile obținute în ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021).

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE
 • Studii universitare de master:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • Studii universitare de doctorat

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de master organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Burse 2020-2021

Listele cu studenții care vor primi burse (performanță, merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2020-2021 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2020-2021: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de performanță, merit I, merit II sau sociale trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 3-5 noiembrie 2020, următoarele documente:

 • declarație de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, merit I sau II.
 • extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale.

Nedepunerea până pe 5 noiembrie 2020 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2020-2021: etapa 1), trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 3-5 noiembrie 2020, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2020-2021. Nedepunerea adeverinței până pe 5 noiembrie 2020 duce la neacordarea bursei.

Depunerea eventualelor contestații se poate face online în perioada 4-5 noiembrie 2020.

Declarațiile de acceptare a bursei, eventualele contestații și adeverințele se depun online la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE
 • Studii universitare de master:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • Studii universitare de doctorat

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de master organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Proces-Verbal

 Încheiat astăzi, 9 noiembrie 2020, cu ocazia finalizării etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 84.219 lei/lună.

Secretariatul Facultății de Filosofie a înregistrat contestația unui student de anul I, programul de masterat Philosophy, Politics and Economics și a transmis-o Comisiei de acordare a burselor. Comisia a respins contestația în baza criteriului proporționalității folosit pentru acordarea burselor de Merit I. Conform algoritmului, pentru programul masteral Philosophy, Politics and Economics, anul I, au fost repartizate 2 burse de Merit I care au fost alocate pe baza ierarhiei mediei. Media autorului contestației nu se regăsește printre primele două medii.

 Burse sociale

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 36 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Din totalul celor 36 de cereri depuse, au fost alocate 34 de burse sociale, iar 2 dosare au fost respinse deoarece venit realizat pe parcursul ultimelor trei luni depășește pragul venitului stabilit. Din totalul de 84.219 lei/lună s-a alocat pentru categoria de  burse sociale 30%, anume 25.2657 lei/lună. Din totalul fondului de burse sociale s-au alocat 21.760 lei/lună, iar suma rămasă a fost distribuită pentru acordarea celorlalte tipuri de burse, conform art. 36.3. („În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.”)  

Studenții cărora le-a fost aprobat dosarul pentru bursa socială sunt următorii:

 

Nr.

Nume și prenume

Program/ An de studiu

1.

Niculai Ioan – Cătălin

Licență/ I

2.

Roman Sebastian – Constantin

Licență/ I

3.

Apețean – Caragea Irina – Alexandra

Licență/ I

4.

Ivașcu Andreea – Bianca

Licență/ I

5.

Văduva Ionuț

Licență/ I

6.

Stanciu Andrei Marius

Licență/ I

7.

Viorel Cioară

Licență/ I

8.

Cojoc Elena – Denisa

Licență/ I

9.

Georgescu Teodora Cristiana

Licență/ II

10.

Bujoreanu Sabina

Licență/ II

11.

Ioniță Ana – Elizabeth – Sara

Licență/ II

12.

Marin Raluca Ioana

Licență/ II

13.

Panțuru Victor Andrei

Licență/ II

14.

Pintilie Bogdan Ștefan

Licență/ II

15.

Tudora Maria Larisa

Licență/ II

16.

Andrei Bogdan – Alin

Licență/ III

17.

Grigore Eva

Licență/ III

18.

Vanghele Valentin

Licență/ III

19.

Mărchidan Claudia

Licență/ III

20.

Lupu Anca – Elena

Licență/ III

21.

Dafina Alexandra – Valentina

Licență/ III

22.

Chiriac Andreea

Licență/ III

23.

Tansanu Răsvan – Costin

Licență/ III

24.

Bărbieru Andrei

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ I

25.

Patrașc Silvia

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I

26.

Iftimie Ana Maria

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I

27.

Sîrghe Andrei Nicu

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I

28.

Necoară Mădălina Maria

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ I

29.

Ghiniță Florin – Petru

Filosofie și Gândire Critică/ I

30.

Ciocioman Adrian

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II

31.

Niță Mihaela Cristina

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II

32.

Motoroga Bianca

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ II

33.

Cristescu Paul Teodor

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II

34.

Ungureanu Alexandra Eugenia

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II

Menționăm faptul că au mai fost depuse două dosare pentru bursa socială ocazională, unul dintre acestea fiind respins deoarece nu îndeplinește criteriile stabilite prin Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale. Totalul sumei rezervate este 1.684 lei/lună.

Studenta care beneficiază de bursa socială ocazională este:

Nr.

Numele și prenumele

Programul/anul de studiu

1.

Grigore Eva

Licență/ III

 

Bursa de performanță științifică

 Din totalul fondului de burse de 84.219 lei/ lună alocat Facultății de Filosofie s-au acordat 1.880 lei/lună către bursele de performanță științifică. Studenții care beneficiază de bursa de performanță științifică sunt următorii:

 

Nr.

Numele și prenumele

Program/ an de studiu

1.

Brojbă R. A. Alexandra – Elena

Licență/III

2.

Bica Daian

Analytic Philosophy/ II

 


Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au acordat 2.520 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit II. Media stabilită de către Comisia de acordarea a burselor a Facultății de Filosofie pentru acordarea bursei de Merit II este 10. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program/An de studiu

Medie

1.

Dincă Fl.-A. Radu – Alexandru

Licență/ II

10

2.

Dinu I.-T. Petruț – Relu

Licență/ III

10

3.

Mărginean G.M.Tudor – Ovidiu

Master/ II

10

 
Burse de Merit I

Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15.”
            Bursele de merit I s-au acordat în funcție de numărul studenților  înscriși în fiecare program și an de studiu și de mediile acestora.   

S-au acordat 56.375 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 605 lei/luna din fondul special de 2%.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență 29.600 lei/lună, numărul studenților beneficiari este de 40.
            Fondul de burse al Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2020 – 2021 se majorează cu suma de 1407 lei/lună datorită faptului că există un număr de 7 studenți UE sau asimilați UE, înmatriculați pe locuri de la bugetul de stat. Din fondul special de 2% din totalul cuantumului pentru burse, s-au alocat 73 lei/lună majorării oferite pentru acoperirea a două burse de Merit I. Cele două burse au fost distribuite conform criteriului proporționalității stabilit inițial către programul de licență anii I și II. În urma redistribuirilor suma rămasă în fondul special pentru bursele ocazionale este de 1.006 lei/lună.

Listele finale cu studenții beneficiari de burse sunt următoarele:

Nr.crt.

      Numele  şi prenumele
 Media
Observații

 

ANUL I

 

 

1.       

Voiculescu V.T. Oana – Maria

9,93

Bursă merit I

2.       

Măcișanu A. Daniel Vasile

9,88

Bursă merit I

3.       

Mateoiu P.G. Clara

9,83

Bursă merit I

4.       

Grigore G. Cristina Măriuca

9,80

Bursă merit I

5.       

Manolescu O.F. Mara

9,76

Bursă merit I

6.       

Harasim A. Clara – Ștefania

9,76

Bursă merit I

7.       

Crețu R. Tamara

9,76

Bursă merit I

8.       

Chelu M.V. Mihnea – Valentin

9,76

Bursă merit I

9.       

Ivancea C. Iulia – Maria

9,71

Bursă merit I

10.   

Moroșan I. Raul

9,68

Bursă merit I

11.   

Apețean – Caragea B.A. Irina – Alexandra

9,68

Bursă merit I

12.   

Cioara Z.C. Viorel

9,66

Bursă merit I

13.

Sîrbu M. Andreea – Georgiana

9,61

Bursă merit I

14.

Ursu – Țuțuianu D.-M. Andreea – Marina

9,61

Bursă merit I

15.

Petrișor T. Mihai – Alexandru

9,61

Bursă merit I

16.

Stan M. C. Antonia – Maria

9,60

Bursă merit I

17.

Țebrean T. Ana – Maria

9,60

Bursă merit I

18.

Mirea M. Ioan – Alexandru

9,58

Bursă merit I

19.

Voinea G. Diana – Maria

9,48

Bursă merit I

 

 

ANUL II

 

 

20.

Militaru C.-S. Constantin – Alexandru

10

Bursă merit I

21.

Deliu E. Victoria – Maria

10

Bursă merit I

22.

Ilie V. C. Sofia

9,91

Bursă merit I

23.

Popa L. Anastasia

9,84

Bursă merit I

    24.

Ionescu G. Andrei

9,81

Bursă merit I

25.

Drella M. N. Cristina – Anita

9,75

Bursă merit I

26.

Năfureanu B.-M. Dan –  Andrei

9,75

Bursă merit I

27.

Paraschiv I. Andrei – Şerban

9,63

Bursă merit I

28.

Iridon V.-M. Răzvan – Andrei

9,53

Bursă merit I

29.

Rubin T. Mariana

9,50

Bursă merit I

30.

Barbu M. Simion

9, 45

Bursă merit I

 

 

ANUL III

 

 

31.

Toma C.-V. Ruxandra

9,92

Bursă merit I

32.

Dobrea I.-S. Lidia – Ioana

9,81

Bursă merit I

33.

Chirica P. Victoria

9,81

Bursă merit I

34.

Podea V. Alexandra

9,81

Bursă merit I

35.

Munteanu V.-G. Melania- Teodora

9,75

Bursă merit I

36.

Vlad L.-D. Maria – Alexandra

9,64

Bursă merit I

37.

Manolache FL.-M. Adrian (S.E)

9,50

Bursă merit I

38.

Breza C.-L. Maria -Delia

9,40

Bursă merit I

39.

Rădulescu C. Iulia – Maria (S.E)

9,27

Bursă merit I

40.

Vintilă FL. Marinela – Denisa(S.E)

9,18

Bursă merit I

41.

Mălcică C. Maria

9,10

Bursă merit I

42.

Dogaru N. Cătălin – Teodor

8,91

Bursă merit I

 

 

Master I

 

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program de masterat

Medie

1.

Dumitru C. Andreea – Cristina

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 92

2.

Amarinei S. Crina – Maria

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 83

3.

Dima M. Mihaela

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 74

4.

Necoară I. Mădălina – Maria

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională

9, 53

5.

Dinescu I. Elena Iulia

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională

9, 40

6.

Sîrghe C. Andrei Nicu

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

9, 74

7.

Olteanu I. Sînziana

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

9, 66

8.

Găitan G. Tudor

Philosophy, Politics and Economics

9, 82

9.

Cujbă R. Ruxandra – Ioana

Philosophy, Politics and Economics

9, 79

10.

Ghiniță T. Florin Petru

Filosofie și Gândire Critică

9, 95

11.

Ungureanu I. Marian

Filosofie și Gândire Critică

9, 37

12.

Postolache G. Alexandra

Filosofie și Gândire Critică

9, 29

13.

Vlad C. Andreea – Ioana

Comunicare și Studii Interculturale

10

14.

Olteanu E. – C. Andrian

Comunicare și Studii Interculturale

9, 95

15.

Chiriță A. Andra – Ștefania

Management Intercultural

9, 50

16.

Dumitrache B. Gabriela

Management Intercultural

9, 50

17.

Șerban G. Ionela – Claudia (Florescu)

Business Administration

9, 50

18.

Bigu S. Irina – Virginia

Business Administration

9

19.

Ciucanu I. Cătălin

Business Administration

9

 

 

Master II

 

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Programul de masterat

Medie

1.

Merticariu C. D. Daniel David

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 90

2.

Ciocioman V. Adrian Mădălin

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9.90

3.

Duma C. Andrei – Alexandru

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională

10

4.

Gherguș L. E. Marius Emilian

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

10

5.

Rughiniș V. Răzvan Victor

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

10

6.

Ciobanu P. Robert – Gabriel

Philosophy, Politics and Economics

10

7.

Nichita D. Teodora

Philosophy, Politics and Economics

10

8.

Buruntia I. Andrei Cristian

Analytic Philosophy

9, 44

9.

Ceaicovschi V. Tamara

Comunicare Interculturală

9, 69

10.

Amra – Țuțuianu M. Amal

Comunicare Interculturală

9, 62

11.

Lazăr L. – G. Mirela – Melania

Comunicare Interculturală

9, 15

12.

Ameh I. – A. Newton -John

Management Intercultural

9, 85

13.

Fucă – Tomescu O. Ana (Mihu)

Management Intercultural

9, 46

14.

Cojocaru I. Doina (Cojocaru Thanasiadis)

Management Intercultural

9.38

15.

Iatan V. Sergiu

Business Administration

9, 54

16.

Bărăscu D. Maria – Cristina

Business Administration

9, 46

17.

Florescu S. – G. Radu – Vasile

Business Administration

9, 38

18.

Ibănescu Ș. Valentin

Business Administration

9,23

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

 

Prodecan
Emanuel Socaciu,

 

Secretar
Șef Ecaterina Matei

 

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu

Silvia Patrașc (delegată de Ruxandra Toma)

 

 

Proces-Verbal

Încheiat astăzi, 3 noiembrie 2020, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 84.219 lei/lună.

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 36 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Din totalul celor 36 de cereri depuse, au fost alocate 34 de burse sociale, iar 2 dosare au fost respinse deoarece venit realizat pe parcursul ultimelor trei luni depășește pragul venitului stabilit. Din totalul de 84.219 lei/lună s-a alocat pentru categoria de  burse sociale 30%, anume 25.2657 lei/lună. Din totalul fondului de burse sociale s-au alocat 21.760 lei/lună, iar suma rămasă a fost distribuită pentru acordarea celorlalte tipuri de burse, conform art. 36.3. („În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.”)

Studenții cărora le-a fost aprobat dosarul pentru bursa socială sunt următorii:

Nr. Nume și prenume Program/ An de studiu
1. Niculai Ioan – Cătălin Licență/ I
2. Roman Sebastian – Constantin Licență/ I
3. Apețean – Caragea Irina – Alexandra Licență/ I
4. Ivașcu Andreea – Bianca Licență/ I
5. Văduva Ionuț Licență/ I
6. Stanciu Andrei Marius Licență/ I
7. Viorel Cioară Licență/ I
8. Cojoc Elena – Denisa Licență/ I
9. Georgescu Teodora Cristiana Licență/ II
10. Bujoreanu Sabina Licență/ II
11. Ioniță Ana – Elizabeth – Sara Licență/ II
12. Marin Raluca Ioana Licență/ II
13. Panțuru Victor Andrei Licență/ II
14. Pintilie Bogdan Ștefan Licență/ II
15. Tudora Maria Larisa Licență/ II
16. Andrei Bogdan – Alin Licență/ III
17. Grigore Eva Licență/ III
18. Vanghele Valentin Licență/ III
19. Mărchidan Claudia Licență/ III
20. Lupu Anca – Elena Licență/ III
21. Dafina Alexandra – Valentina Licență/ III
22. Chiriac Andreea Licență/ III
23. Tansanu Răsvan – Costin Licență/ III
24. Bărbieru Andrei Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ I
25. Patrașc Silvia Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I
26. Iftimie Ana Maria Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I
27. Sîrghe Andrei Nicu Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I
28. Necoară Mădălina Maria Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ I
29. Ghiniță Florin-Petru Filosofie și Gândire Critică/ I
30. Ciocioman Adrian Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II
31. Niță Mihaela Cristina Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II
32. Motoroga Bianca Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ II
33. Cristescu Paul Teodor Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II
34. Ungureanu Alexandra Eugenia Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II

 

Menționăm faptul că au mai fost depuse două dosare pentru bursa socială ocazională, unul dintre acestea fiind respins deoarece nu îndeplinește criteriile stabilite prin Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale. Totalul sumei rezervate este 1.684 lei/lună.

Studenta care beneficiază de bursa socială ocazională este:

Nr. Numele și prenumele Programul/anul de studiu
1. Grigore Eva Licență/ III

 

Burse de performanță științifică

Din totalul fondului de burse de 84.219 lei/ lună alocat Facultății de Filosofie s-au acordat 1.880 lei/lună către bursele de performanță științifică. Studenții care beneficiază de bursa de performanță științifică sunt următorii:

Nr. Numele și prenumele Program/ an de studiu
1. Brojbă R. A. Alexandra – Elena Licență/III
2. Bica Daian Analytic Philosophy/ II


Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au acordat 2.520 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit II. Media stabilită de către Comisia de acordarea a burselor a Facultății de Filosofie pentru acordarea bursei de Merit II este 10. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

Nr. Crt. Nume și prenume Program/An de studiu Medie
1. Dincă Fl.-A. Radu – Alexandru Licență/ II 10
2. Dinu I.-T. Petruț – Relu Licență/ III 10
3. Mărginean G.M.Tudor – Ovidiu Master/ II 10


Burse de Merit I

 Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15.
Bursele de merit I s-au acordat în funcție de numărul studenților  înscriși în fiecare program și an de studiu și de mediile acestora.

S-au acordat 56.375 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 605 lei/luna din fondul special de 2%.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență 29.600 lei/lună, numărul studenților beneficiari este de 40.

Studenții care au obținut bursa de Merit I:

Licență

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Ciocâlteanu (căs. Gligore) A. Ruxandra – Oana 9,97
2. Voiculescu V.T. Oana – Maria 9,93
3. Ailioaei C.E. Tudor – Călin 9,93
4. Măcișanu A. Daniel Vasile 9,88
5. Mateoiu P.G. Clara 9,83
6. Grigore G. Cristina – Măriuca 9,80
7. Manolescu O.F. Mara 9,76
8. Harasim A. Clara – Ștefania 9,76
9. Crețu R. Tamara 9,76
10. Androne G. Doina – Mihaela 9,76
11. Chelu M.V. Mihnea – Valentin 9,76
12. Ivancea C. Iulia – Maria 9,71
13. Moroșan I. Raul 9,68
14. Apețean – Caragea B.A. Irina – Alexandra 9,68
15. Cioară Z.C. Viorel 9,66
16. Sîrbu M. Andreea – Georgiana 9,61
17. Ursu – Țuțuianu D.-M. Andreea – Marina 9,61
18. Petrișor T. Mihai – Alexandru 9,61

 

Licență

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Militaru C.-S. Constantin – Alexandru 10
2. Deliu E. Victoria – Maria 10
3. Ilie V. C. Sofia 9,91
4. Popa L. Anastasia 9,84
5. Ionescu G. Andrei 9,81
6. Drella M. N. Cristina – Anita 9,75
7. Năfureanu B.-M. Dan –  Andrei 9,75
8. Paraschiv I. Andrei – Şerban 9,63
9. Iridon V.-M. Răzvan – Andrei 9,53
10. Rubin T. Mariana 9,50

 

Licență

Anul III

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Toma C.-V. Ruxandra 9,92
2. Dobrea I.-S. Lidia – Ioana 9,81
3. Chirica P. Victoria 9,81
4. Podea V. Alexandra 9,81
5. Munteanu V.-G. Melania – Teodora 9,75
6. Vlad L.-D. Maria – Alexandra 9,64
7. Manolache Fl.-M. Adrian (S.E) 9,50
8. Breza C.-L. Maria – Delia 9,40
9. Rădulescu C. Iulia – Maria (S.E) 9,27
10. Vintilă Fl. Marinela – Denisa (S.E) 9,18
11. Mălcică C. Maria 9,10
12. Dogaru N. Cătălin – Teodor 8,91

 

Master

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de master 27.380 lei/lună, numărul studenților beneficiari este de 37. Bursele de Merit I pentru anul I de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la licență.

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Dumitru C. Andreea – Cristina Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 92
2. Amarinei S. Crina – Maria Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 83
3. Dima M. Mihaela Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 74
4. Necoară I. Mădălina – Maria Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională 9, 53
5. Dinescu I. Elena Iulia Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională 9, 40
6. Sîrghe C. Andrei Nicu Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 9, 74
7. Olteanu I. Sînziana Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 9, 66
8. Găitan G. Tudor Philosophy, Politics and Economics 9, 82
9. Cujbă R. Ruxandra – Ioana Philosophy, Politics and Economics 9, 79
10. Ghiniță T. Florin Petru Filosofie și Gândire Critică 9, 95
11. Ungureanu I. Marian Filosofie și Gândire Critică 9, 37
12. Postolache G. Alexandra Filosofie și Gândire Critică 9, 29
13. Vlad C. Andreea – Ioana Comunicare și Studii Interculturale 10
14. Olteanu E. – C. Andrian Comunicare și Studii Interculturale 9, 95
15. Chiriță A. Andra – Ștefania Management Intercultural 9, 50
16. Dumitrache B. Gabriela Management Intercultural 9, 50
17. Șerban G. Ionela – Claudia (Florescu) Business Administration 9, 50
18. Bigu S. Irina – Virginia Business Administration 9
19. Ciucanu I. Cătălin Business Administration 9

 

Master

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Programul de masterat Medie
1. Epstein Henriksson D. Ruben Melker Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
2. Merticariu C. D. Daniel David Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 90
3. Duma C. Andrei – Alexandru Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională 10
4. Gherguș L. E. Marius Emilian Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 10
5. Rughiniș V. Răzvan Victor Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 10
6. Ciobanu P. Robert – Gabriel Philosophy, Politics and Economics 10
7. Nichita D. Teodora Philosophy, Politics and Economics 10
8. Buruntia I. Andrei Cristian Analytic Philosophy 9, 44
9. Ceaicovschi V. Tamara Comunicare Interculturală 9, 69
10. Amra – Țuțuianu M. Amal Comunicare Interculturală 9, 62
11. Lazăr L. – G. Mirela – Melania Comunicare Interculturală 9, 15
12. Ameh I. – A. Newton -John Management Intercultural 9, 85
13. Cristea R. – C. Anastasia Management Intercultural 9, 62
14. Fucă – Tomescu O. Ana (Mihu) Management Intercultural 9, 46
15. Iatan V. Sergiu Business Administration 9, 54
16. Bărăscu D. Maria – Cristina Business Administration 9, 46
17. Florescu S. – G. Radu – Vasile Business Administration 9, 38
18. Petcu M. – D. Ștefan – Cristian Business Administration 9, 31

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie de 84.219 lei/lună, s-au utilizat pentru distribuirea burselor sociale, performanță științifică, burse de merit II, burse de merit I, suma de 83.140 lei/lună. Diferența de 1.079 lei/lună rămâne în fondul special pentru burse ocazionale.

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

 

Prodecan
Emanuel Socaciu,

 

Secretar Șef

Ecaterina Matei

 

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu

Silvia Patrașc (delegată de Ruxandra Toma)

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2021 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021;