Practici ale Filosofiei pentru copii în școala primară: 15-16 noiembrie 2023

Practici ale Filosofiei pentru copii în școala primară

 15 și 16 noiembrie 2023

București

Ziua Mondială a Filosofiei

Cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 81 și Școala Gimnazială „Pia Brătianu,” ateliere de filosofie pentru copii și worshop-uri de formare în filosofia pentru copii cu profesori din învățământul școlar și preșcolar.

 

PROGRAM

15 noiembrie: Școala Gimnazială Nr. 81

 • 00-15-50: Atelier de filosofie pentru copii: A fi diferit sau a fi la fel?
  • cu elevii clasei a IV-a C (profesor Georgiana Panaitescu-Liess)
  • facilitator: conf. dr. Marin Bălan
 • 00-17.30: workshop: Folosirea dilemelor morale în atelierele de filosofie pentru copii
  • cu cadre didactice din învățământul primar și preșcolar
  • formator: conf. dr. Marin Bălan

16 noiembrie 2023, la Școala Gimnazială „Pia Brătianu”

 • 00-11.45: Atelier de filosofie pentru copii: Ar trebui să faci întotdeauna bine?
 • cu elevii clasei a II-a E (profesor Cristina Frone)
  • facilitator: conf. dr. Marin Bălan
 • 15- 13.45: workshop: Folosirea experimentelor de gândire în atelierele de filosofie pentru copii
  • cu cadre didactice din învățământul primar și preșcolar:
   • formator: conf. dr. Marin Bălan

 

Organizator

 • Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București

Parteneri

 • Școala Gimnazială nr. 81 din București
 • Școala Gimnazială „Pia Brătianu” din București

Comitetul de organizare

 • Conf. dr. Marin Bălan, Facultatea de Filosofie a Universității din București, director al Centrului de Formare în Filosofie
 • Profesor Camelia Andreescu, director adjunct la Școala Gimnazială nr. 81 din București
 • Profesor Cristina Frone, Școala Gimnazială „Pia Brătianu” din București

Înscrieri la workshop-uri

 • Cine se poate înscrie?

Numai cadre didactice din învățământul primar și preșcolar (cu statut de titular sau suplinitor).

Cadrele didactice de la alte școli decât cele partenere vor fi acceptate doar în măsura în care rămân locuri disponibile.

 • Data limită pentru înscrieri: 14.11.2022
 • Ce trebuie să conțină cererea de înscriere?
  • Nume și prenume
  • Afilierea instituțională: școala / grădinița
  • Date despre instituție: e-mail, telefon
 • Număr de locuri: 25
 • Cererile de înscriere se pot trimite:

Pentru workshop-ul de la Școala Gimnazială Nr. 81:

Pentru workshop-ul de la Școala Gimnazială „Pia Brătianu”:

În atenția studenților din anii I și II licență și anul I master în anul universitar curent 2022-2023

În perioada 01 – 15 septembrie 2023 se pot transmite la secretariat cereri pentru:

 • reînmatriculare (după exmatriculare sau retragere de la studii)
 • prelungire de școlaritate pentru finalizarea studiilor, cu semestre suplimentare/de grație, cu taxă(studenți care au maximum 5 examene nepromovate)
 • reluare de studii(după întreruperea de 1 an).

*

Restanțele din anul universitar curent se susțin în perioada 01-09 septembrie 2023. Nu se transmit cereri pentru acest tip de restanțe.

Restanțele din anii anteriori de licență și reexaminările se pot susține cu obligația achitării taxei în valoare de 50 lei/disciplină. Cererile însoțite de dovada achitării taxei se transmit în perioada 01-09 septembrie 2023 pe adresa de e-mail a secretarei de an.

Reexaminările în vederea măririi notei se susțin tot în perioada 01-09 septembrie 2023. Cererile pentru măriri de note se transmit doar de către studenții integraliști după sesiunea de vară, pe adresa de e-mail a secretarei de an, până la data de 05 septembrie 2023. Studenții pot solicita reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 6 discipline, din care 3 reexaminări se pot susține gratuit, celelalte 3 se susțin cu obligația achitării taxei în valoare de 50 lei/disciplină.

*

Reclasificare pe locurile de la buget / taxă în anul univ. 2023-2024

Studenții din anii I și II  de licență în anul universitar 2022/2023 vor aduce la secretariat Diploma de Bacalaureat,  în original (dacă nu este deja depusă la dosar), în perioada 01-20 septembrie 2023, în vederea reclasificării.

Studenții din anul I master în anul universitar 2022/2023 vor aduce la secretariat Diploma de Bacalaureat,  Diploma de Licență și Suplimentul la diplomă, în original (dacă nu sunt deja depuse la dosar), în perioada 01-20 septembrie 2023, în vederea reclasificării.

Atenție: Adeverințele de absolvire a studiilor de licență depuse la admitere în anul 2022 au avut valabilitatea de 12 luni și este necesar să fie înlocuite cu Diploma de Licență și Suplimentul la diplomă eliberate de Biroul Acte de Studii.

*

Achitare taxe restanțe din ani anteriori și reexaminări în vederea măririi notei

Taxele se achită direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90, sau într-unul dintre următoarele conturi BCR:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Cod fiscal: 4505502

Conturi IBAN:

RO11 RNCB0076010452620 304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27 RNCB0076010452620 307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

BANCA: BCR SECTOR 5

Mențiuni: Tipul taxei / Nume şi prenume student / Programul de studii (licență/master) și Anul de studii.

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE ȘI REEXAMINĂRI 01-09.09.2023 (anii I, II licență; I master)

 

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Programare

Prof. univ. dr. Savu Totu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

05.09.2023, ora 10.00 – Filosofie greacă; Istoria ideilor filosofice-istoria filosofiei; Filosofie și creștinism

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

mircea.dumitru@unibuc.ro

01 septembrie, ora 15.00, examen scris, 3h.

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

04 septembrie 2023, ora 10.00.

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

07 septembrie, ora 10.00, restanțe, reexaminări la toate disciplinele.

Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Examen restanțe, reexaminări pentru anul I masterat:  06 septembrie 2023.
Examen măriri pentru anul I masterat: 07 septembrie 2023.

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

 ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr

5 septembrie, de la ora 14.00, Amf. Titu Maiorescu

Curs opțional Licență-Master (reexaminări și restante) și cursul de Metodologia și etica cercetării pt. Școala  Doctorală

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

07.09.2023, ora 11.00, pentru toate disciplinele/cursuril

Prof. univ. dr. Mihaela Alexandra Pop

 mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

06.09.2023, ora 14.00

Conf. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Filosofie medievală, an I: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru” Didactica specialității, an II, modul psiho-pedagogic: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru”

Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

sorin.costreie@unibuc.ro

cursurile de licență: 04 septembrie, ora 10.00, examen scris, 2h.
cursurile de master: 04 septembrie, ora 12.00, examen scris, 2h.

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023 (predare eseuri).

Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Restanţe la Introducere în etică şi Introducere în estetică: luni 4 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Reexaminări la Introducere în etică şi Introducere în estetică: marţi 5 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Pentru restanţe şi reexaminări la Concepte şi terapii filosofice (master ICIF): deadline trimitere eseuri: marţi 5 septembrie, ora 20.00.

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

06 septembrie 2023, ora 10.00.

Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

08 septembrie 2023, ora 10.00 (licență) și ora 16.00 (masterat).

Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

01 septembrie 2023

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu

gvacariu5@gmail.com

8 Septembrie, 2023, ora 11.00 restante la

1. Filosofia mintii si stiintei cognitiei

2. Teoria cunoasterii stiintifice

3. Minte, creier, constiinta (master)

4. Filosofie si film

 

Examenul consta in trimitere referat la adresa gvacariu5@gmail.com

Conf. univ. dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023, ora 14.00 – toate cursurile. Cu programare în prealabil pe mail – constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Restanțe/Măriri „Originea Gândirii Europene“ (anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Hermeneutică“ (anul III, sem. II, Fil. Cult): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Teme ale Gândirii Grecești. De la Mythos la Logos“ (master ICIF, anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Introducere în Greaca Veche“ (Curs opțional, sem. II): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO, sem. I): 07 septembrie 2023, ora 13:00.

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00 ONLINE (Trimit linkul de zoom la primirea dosarului cu temele de seminar restante, pana la data de 5 septembrie ora 20).

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov

Emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00

Lect. univ. dr. Oana Șerban

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele- deadline eseu 03 septembrie 2023, ora 10.00.
Examinare:
Estetică – 04 septembrie 2023, ora 9.00.
O istorie biopolitică a antisemitismului și antiumanismului – 04 septembrie 2023, ora 10.00.
Teorii ale reprezentării – 04 septembrie 2023, ora 11.00.

Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe, reexaminări, măriri – toate cursurile: 08 septembrie, 15.30-17.30, pe baza programării prealabile via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro. Detalii suplimentare pe paginile Classroom ale cursurilor.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and Academic Integrity (UNESCO MBA, IM, CIS) – 05 septembrie 2023.
Research Seminar (UNESCO, IM) – 05 septembrie 2023.

Lect. univ. dr. Ionuț-Bogdan Dima

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – orele 10.00, Sambata 9 septembrie 2023

Lect. univ. dr. Laurențiu Marius Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Dreptului 9 septembrie, ora 10.00;

Morality & Law 9 septembrie, ora 10.00

Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir

alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro

Etica Inteligenței Artificiale – deadline eseu: 6.09.2023, susținere eseu: 8.09.2023, 12:00.

Minds and Machines – deadline eseu: 6.09.2023.

Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Eseurile finale (eseul II), termen 25 august ora 10.00 dimineața, de transmis via e-mail la andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro; pentru studenții eligibili.
Testarea de recuperare la Introducere în Logica Modernă (anul 2 licență), respectiv Reasoning (anul 2 master), va avea loc pe 25 august, ora 10.00 dimineața, examinare scrisă.

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Curs Filosofie Modernă – Examen scris/Predare referat 04 septembrie 2023, ora 10:00.

 

 

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 26.06-02.07.2023 (anii I, II licență; I master)

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Disciplină și modalitate de examinare

Data examenului

Ora examenului

Conf. univ. dr. Podină Ioana

ioana.r.podina@gmail.com

Applied Cognitive Psychology

26 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și creștinism

26 iunie 2023

13:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs opțional “Introducere în greaca veche“ (sem. II), examen oral și scris

26 iunie 2023

15:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs „Originea gândirii europene“, examen scris (ESEU)

26 iunie 2023

18:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs „Teme ale gândirii grecești. De la mythos la logos“, master ICIF, anul I, ESEU

26 iunie 2023

18:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

„Phenomenology and Ontology of European Culture“, master UNESCO, ESSAY

26 iunie 2023

18:00

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie modernă, examen oral (sustinerea referatului). Predarea se face până în 25/06/2023, ora 12.00

27 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Disciplina „Introduction to Neuroscience” din cadrul masterului Cognitive science – Mind the Brain, anul I master, examen scris de tip grilă

27 iunie 2023

16:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele, examen scris

27 iunie 2023

10:00

Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie politică și socială – Eseu

27 iunie 2023

10:00

Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Teorii etice / predare eseu;
Analiza și argumentare în etică / predare eseu;

27 iunie 2023

9:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An II (modul psiho-pedagogic): Didactica specialității

27 iunie 2023

9.30

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență: Filosofie medievală

27 iunie 2023

10.00

Conf. univ. dr. Grama Sebastian

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Predarea eseurilor finale pentru cursul „Istoria filosofică a retoricii” (master ICF, an I).

28 iunie 2023

21:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Știință și pseudoștiințe (FGC, anul I), examen

28 iunie 2023

14:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Argumentare și gândire critică (anul I, semestrul I), examen

28 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Academic Ethics & Integrity: June 28,  11 am – oral examination based on your essay. The essay should be sent by June 26, 10 am to mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etică și Integritate Academică: 28 iunie, 11am – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 26 iunie, ora 10am.

Etica în afaceri: 28 iunie, 11am – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 26 iunie, ora 10am.

28 iunie 2023

11:00

Dr. Savu Bianca

bianca.savu@filosofie.unibuc.ro

Retorică și Argumentare; colocviu, master an I

28 iunie 2023

16:00

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Research Seminar,  Intercultural Management, anul I. Examinare:eseu

29 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Vică Constantin

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele – prin programare prealabilă pe mail (constantin.vica [at] filosofie.unibuc.ro)

29 iunie 2023

14:00

Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în filosofie, licență, anul I, colocviu

30 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Metafizica, anul II, licenta, colocviu

30 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, anul 1 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Limbajului, anul 2 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Dumitru Mircea

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Philosophical Foundations of Cognitive Science, anul 1 master Mind the Brain, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Critical Thinking in the Social Sciences, anul 1 master, curs transversal (Mind the Brain, PPE), examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Dumitru Mircea

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în Logica Modernă, anul 2 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul

adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe – Etică socială și politică, masterat anul I

30 iunie 2023

12:00

Lect. unv. dr. Laurențiu Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia dreptului

30 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

·        Educație prin filosofia pentru copii

·        Didactica specialității

·        Practică pedagogică

12 iulie 2023

16.00

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE (anii I și II licență și I master) 05-25.06.2023

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Disciplină și modalitate de examinare

Data examenului

Ora examenului

Conf. univ. dr. Podină Ioana

Ioana.r.podina@gmail.com

Applied Cognitive Psychology

6/6/2023

10:00

Asist. Univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

examen curent Filosofie modernă anul II licență

07/06/2023

 

Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Introducere în estetică, Licenţă anul 1: examen scris, 7 iunie ora 10, amf. TM

7/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An II licență (modul psiho-pedagogic) – Didactica specialității – Colocviu

9/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Minte, creier, conștiință: discutare referat

9/6/2023

18:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și film: discutare referat

11/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Teorii ale reprezentării (eseu, master ICIF si IAFC, anul I)

12/6/2023

12:00

Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate și europenitate (Re, anul II, licenta)

12/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Știință și pseudo-științe (master, FGC, anul I), examen

12/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia minții: discutare referat

12/6/2023

11:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs opțional „Introducere în greaca veche“, examen oral și scris

13/6/2023

15:00

Lect. univ dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Examen la Etica tehnologiilor – master EASAO anul I

13/06/2023

16.00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Practică pedagogică – Colocviu

14/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Emilian Mihailov

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Examen curent la Moral Psychology, master Cognitive Science anul I

14/06/2023

16.00

Prof. univ. dr. Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și creștinism

15/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie politică și socială – Eseu

15/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Istoria ideilor politice, examen oral: 15 iunie ora 10.00 (grupele 350,351,352)

16/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Teoria cunoașterii științifice: discutare referatr

16/6/2023

11:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Educație prin filosofia pentru copii – Colocviu

16/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Dima Ionuț-Bogdan

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – Oral (prezentare eseu)

16/6/2023

18:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etica în afaceri (MA anul I, EASAO)

– vineri, 16 iunie ora 16.00, data limită pentru transmiterea eseului via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

16/6/2023

16:00

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Research Seminar, anul I, Intercultural Management, evaluare eseuri

18/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and economics (master PPE)

18/6/2023

17:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență – Filosofie medievală:

Colocviu: grupele: 350, 352, 355.

Data limită pentru trimiterea portofoliului pe adresa  – 15 iunie 2023

19/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Cunoaștere și adevăr, Masterat FGC an , Referat, termen limită predare 19 iunie

19/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etica în afaceri (MA anul I, EASAO)
–  marți, 20 iunie, orele 16.30-19.00 colocviu cu prezență fizică

20/6/2023

16:30

Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Concepte şi terapii filosofice, Master ICIF, anul 1: referat trimis pe adresa instituţională şi personală (cristian.iftode@gmail.com) până în seara zilei de 20 iunie

20/6/2023

23:59

Lect. univ. dr. Vică Constantin

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Filosofia istoriei, filosofia viitorului, an I, Licență – examen oral

20/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Babeș Alexandru

alexandru.babes@bio.unibuc.ro

Sensory Neurophysiology

20/6/2023

12:00

Dr. Brîncuș Constantin

constantin.brincus@unibuc.ro

Teoria Demonstrației -susținere eseu

20/6/2023

14:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Limbajului, examen scris

20/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Radu Dudău

radu.dudau@filosofie.unibuc.ro

Examen la Etica Relațiilor internationale – master EASAO anul I

21/6/2023

14.00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență – Filosofie medievală:

Colocviu: grupele: 351,353, 354.

Data limită pentru trimiterea portofoliului pe adresa  – 15 iunie 2023

22/6/2023

11:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, Licență, an I, 23 iunie ora 10.00, examen pentru cei care au mai puțin de nota 7 la seminar sau doresc să obțină mai mult decât nota deja primită

23/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, examen scris

23/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Didactica specialității – Colocviu

23/6/2023

16:00

Prof. univ. dr. Călin Vâlsan

calin.valsan@faa.unibuc.ro

Examen Political Economy, Sala 6

28/6/2023

18:00