Decontare abonamente STB: 03 – 10 iulie 2024

Extras din Procedura privind decontarea abonamentelor STB pentru studenții UB

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport studenții înmatriculați pe locuri la BUGET și TAXĂ, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

Decontarea cheltuielilor pentru abonamente STB se face, de regulă și în măsura disponibilizării fondurilor de către Ministerul Educației, în fiecare lună, pentru abonamentele achiziționate în luna precedentă.

Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioada în care se desfășoară activitățile didactice în cadrul programului de studii la care este înmatriculat studentul beneficiar, inclusiv sesiunile de examene.

Studenții care solicită decontarea abonamentelor STB

trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Obținerea legitimației de student pentru reducere transport de la secretariatul facultății;
 2. Procurarea de la chioșcurile STB a abonamentului de transport în comun, nominal. Bonul fiscal, ștampilat pe verso de către emitent – STB, se păstrează de către student pentru decont*;
 3. Decontarea unui procent de:

– 90% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții bugetați, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

– 100% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament.

Documente necesare în vederea decontării:

 1. Carnetul de student sau legitimația de transport (original +copie – copia se depune).
 2. Cardul STB în original și copie (original +copie – copia se depune, dacă e cazul).
 3. Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe spate de emitent* (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor) SAU Dovada de plată a abonamentului generată direct din aplicația STB.
 4. Extrasul de cont al studentului (copie sau original). Acesta se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont / banca se modifică.
 5. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată, la prima decontare).

PROGRAM DE PRIMIRE A DOCUMENTELOR PENTRU DECONTARE:  intervalul 03 – 10 iulie 2024, în programul Secretariatului cu publicul

*Studenții care își achiziționează abonamentele din platforma online a STB vor transmite dovada de plată a abonamentului generată direct din aplicație în format electronic.

În atenția absolvenților cu examen de licență/disertație sesiunea iunie-iulie 2023

Absolvenții care au susținut examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2023 se pot prezenta la Biroul Acte de Studii, Recunoaștere și Echivalare Studii al Universității din București  (în Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, etaj 3, camera 303) pentru a primi Diploma de Licență sau Diploma de Master și suplimentul la diplomă. 

Diploma se eliberează titularului, pe baza actului de identitate sau a pașaportului, sau, în situații bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale sau împuterniciri avocațiale.

Programul cu publicul (orarul de eliberări) al Biroul Acte de Studii este: luni – joi, orele 12.00 – 14.00.

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE 10 iunie – 07 iulie 2024 (anii I, II licență; I master)

Nume și prenume cadru didactic Adresă de e-mail cadru didactic Disciplină și modalitate de examinare Dată examen Oră examen
Dr. Calborean Marian mc@filos.ro Logică și software, colocviu 14 iunie 2024 12:00
Lect. univ. dr. Șerban Oana oana.serban@filosofie.unibuc.ro Teorii ale reprezentării ICIF și IAFC 1 18 iunie 2024 14:00
Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro Filosofie modernă, examen oral (susținerea referatului) 17 iunie 2024 9:00
Filosofie Greacă, examen oral 12 iunie 2024 9:00
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Epistemologie, Licență, An I, Examen 24 iunie 2024 10:00
Cunoaștere și adevăr, Master FGC, An I, Predare referat 26 iunie 2024 23:59
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Fundamente și metode în consilierea filosofică, master CF, anul I 28 iunie 2024 10:00
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro Filosofie greacă 12 iunie 2024 9:00
Filosofie și creștinism 13 iunie 2024 16:00
Filosofie greacă 12 iunie 2024 9:00
Conf. univ. dr. Constantin Vică constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Examen Etica tehnologiilor – EASAO 1 18 iunie 2024 16:00
Prof. univ. dr. Vâlsan Călin calin.valsan@faa.unibuc.ca Political Economy (probă scrisă) 1 iulie 2024 17:00
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro Istoria filosofică a retoricii (ICIF, an I), examen (susţinere eseuri). 20 iunie 2024 16:00
Prof. univ. dr. Babeș Alexandru alexandru.babes@bio.unibuc.ro Introduction to Neuroscience (MA in Cognitive Science, year I); written exam 20 iunie 2024 16:00
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel philosophy.edws@gmail.com Minte, creier, conștiință, Master FGC, an I, sem II,
examen: discuție referat
18 iunie 2024 18:00
Conf. univ. dr. Mihailov Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Teorii etice (anul II, licență), examen restanță – scris 4 iunie 2024 10:00
Moral Psychology (Master Cognitive Science) – examen oral 13 iunie 2024 10:00
Asist. univ. drd. Zahiu Anda anda.zahiu@unibuc.ro Etică, guvernanță și politici publice 21 iunie 2024 16:00
Conf. univ. dr. Iftode Cristian cristian.iftode@gmail.com Restanţe ani terminali (Intro. în etică, Intro în estetică, Filos. contemporană, Concepte şi terapii filos. în Antichitate): joi 6 iunie ora 10.
Concepte şi terapii filosofice în Antichitate (ICIF+CF): deadline trimitere referate pe mail duminică 30 iunie.
– Introducere în estetică, anul 1 Licenţă: luni 1 iulie, ora 10.00 (examen scris 2 ore, amf. TM).
1 iulie 2024 10:00
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro FSP an II, Examen scris 1 iulie 2024 10:00
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Etica în afaceri, EASAO, anul I – colocviu în data de 2 iulie 2024, ora 17.00, cu prezență fizică, Facultatea de Filosofie; transmiterea eseului până la data de 25 iunie 2024, finalul zilei, via email la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro 2 iulie 2024 17:00
Lect. univ. dr. Grusea Dragoş dragos_grusea1@yahoo.com Examen oral 14 iunie 2024 10:00
Conf. univ. dr. habil. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro 1. Curs opțional „Introducere în Greaca veche“, 24 iunie, ora 17.00
2. Curs opțional „Heidegger și Aristotel“, 26 iunie (predare eseu)
3. Curs opțional „M. Eckhart și gândirea fenomenologică“, 28 iunie (predare eseu), 29 iunie susținere eseu
24 iunie 2024 17:00
Lect. univ. dr. Alexandru Dragomir alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro Restanță/mărire: Etica și politica noilor tehnologii – 10 iunie, 12:00 (deadline eseu: 9 iunie) 10 iunie 2024 12:00
Restanță/mărire: Minds and Machines – 12 iunie, 4:30pm (deadline eseu: 10 iunie) 12 iunie 2024 16:30
Restanță/mărire: Etica Inteligenței Artificiale – 12 iunie, 4:30pm (deadline eseu: 10 iunie). 12 iunie 2024 16:30
Conf. univ. dr. Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro LICENȚĂ an I
Filosofie medievală
MARTI, 2 iulie, 14.30: grupele 351 și 352
MIERCURI, 3 iulie, 10.00: grupele 350 și 354
3 iulie 2024 10:00
LICENȚĂ an I, Filosofie medievală, an I, grupele 353 și 355,VINERI, 5 iulie, ora 10.00. 5 iulie 2024 10:00
LICENȚĂ, Didactica specializării, an II, Modul psihopedagogic 20 iunie 2024 14:00
MASTER DIDACTIC, Didactica specializării, an I 11 iunie 2024 16:00
MASTER DIDACTIC, Educație prin filosofia pentru copii, an I 14 iunie 2024 16:00
MASTER DIDACTIC, Practică pedagogică, an I 19 iunie 2024 17:00
Drd. Vasile Visoțchi vasilevisotchi@gmail.com Examen curs opțional „Meister Eckhart și gândirea fenomenologică” 28 iunie 2024 (deadline pentru referat) și 29 iunie 2024 (susținerea referatului). 29 iunie 2024 TBA
Prof. univ. dr. Ion Vezeanu ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr Examene Licență anul 1, Licență anul 2 și Master anul 1 – vineri, 14 iunie 2024, orele 14.00-18.00, Amfiteatrul Titu Maiorescu 14 iunie 2024 14.00-18.00
Restanțele Licență anul 1, Licență anul 2 și Master anul 1 – Vineri, 21 iunie 2024, orele 14.00-16.00, Amfiteatrul Titu Maiorescu 21 iunie 2024  14.00-16.00
Școala doctorală: marți 28 iunie, 14.00-18.00, amfiteatrul Mircea Florian 28 iunie 2024 14.00-18.00
Dr. Bianca Savu bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Retorică și argumentare (FGC) 20 iunie 2024 18.00

 

Decontare abonamente STB: 11-21 iunie 2024

Extras din Procedura privind decontarea abonamentelor STB pentru studenții UB

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport studenții înmatriculați pe locuri la BUGET și TAXĂ, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

Decontarea cheltuielilor pentru abonamente STB se face, de regulă și în măsura disponibilizării fondurilor de către Ministerul Educației, în fiecare lună, pentru abonamentele achiziționate în luna precedentă.

Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioada în care se desfășoară activitățile didactice în cadrul programului de studii la care este înmatriculat studentul beneficiar, inclusiv sesiunile de examene.

Studenții care solicită decontarea abonamentelor STB

trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Obținerea legitimației de student pentru reducere transport de la secretariatul facultății;
 2. Procurarea de la chioșcurile STB a abonamentului de transport în comun, nominal. Bonul fiscal, ștampilat pe verso de către emitent – STB, se păstrează de către student pentru decont*;
 3. Decontarea unui procent de:

      – 90% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții bugetați, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

     – 100% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament.

Documente necesare în vederea decontării:

 1. Carnetul de student sau legitimația de transport (original +copie – copia se depune).
 2. Cardul STB în original și copie (original +copie – copia se depune, dacă e cazul).
 3. Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe spate de emitent* (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor) SAU Dovada de plată a abonamentului generată direct din aplicația STB.
 4. Extrasul de cont al studentului (copie sau original). Acesta se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont / banca se modifică.
 5. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată, la prima decontare).

PROGRAM DE PRIMIRE A DOCUMENTELOR PENTRU DECONTARE:  intervalul 11 – 21 iunie 2024, în programul Secretariatului cu publicul

*Studenții care își achiziționează abonamentele din platforma online a STB vor transmite dovada de plată a abonamentului generată direct din aplicație în format electronic.