Alegeri Școala Doctorală de Filosofie – mandat 2021-2026

Stimați colegi și colaboratori ai Școlii Doctorale de Filosofie,

Stimați doctoranzi,

Vă transmitem câteva precizări privind alegerile din școala noastră doctorală, pentru poziția de DIRECTOR al ȘDF și pentru poziția de MEMBRU al Consiliului ȘDF (2 conducători de doctorat; 2 membri externi; 2 studenți doctoranzi).

(1) Consiliului ȘDF va fi alcătuit din 7 membri, în mandatul 2021-2026 (aplicarea prevederilor art. 9 (1) si (2) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București): în școlile doctorale cu un număr de conducători de doctorat (titulari și afiliați) mai mare 11, Consiliul va avea 7 membri.

(2) Au dreptul de a alege și de a fi aleși conducătorii de doctorat titulari ai ȘDF-UB:

 1. BRÂNCOVEANU Vasile-Romlus
 2. CERNICA Viorel
 3. CIOCAN Cristinel
 4. DANCĂ Wilhelm
 5. DUMITRU Mircea
 6. MINCĂ Bogdan
 7. STAICU Laurențiu-Mihai
 8. STOENESCU Constantin
 9. TOTU Savu

(3) Comisia electorală:

Președinte:

 • Prof dr. Viorel VIZUREANU, decanul facultății

Membri:

 • Drd. Anda ZAHIU, secretarul Consiliului ȘDF
 • Secretar Șef Ecaterina MATEI

(4) Candidaturile pentru funcțiile de director al școlii doctorale și de membru al Consiliului școlii doctorale se trimit online la adresa office@filosofie.unibuc.ro (adrese în Cc: scoala.doctorala@filosofie.unibuc.ro; anda.zahiu@unibuc.ro), în perioada 26 noiembrie – 03 decembrie 2021 (pentru ultima zi, până la ora 14.00) și se înregistrează la secretariatul Facultății.

(5) Dosarele de candidatură vor conține:

(6) În privința membrilor externi, se aplică cumulativ prevederile art.14 (2) din H.G. nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 (6) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București:

 • Consiliul cuprinde „membri din afara școlii doctorale aleși dintre personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale și socioeconomice relevante”;
 • Candidații „trebuie să deţină titlul de doctor în domeniu. Se recomandă ca aceste persoane să nu fie conducători de doctorat în activitate la o şcoală doctorală din cadrul unei alte IOSUD din România”.

(7) În privința membrilor studenți doctoranzi:

 • au dreptul de a alege și de a fi aleși (în Consiliul școlii doctorale), conform art. 9 (3) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, toți studenții doctoranzi, inclusiv cei înmatriculați la 1 octombrie 2021 și cei care și-au depus teza, dar pentru care la data alegerilor nu a fost încă emis ordinul de ministru pentru acordarea titlului de doctor.

(8) Etapele constituirii Consiliului ȘDF:

 • Într-o prima etapă se alege – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – directorul școlii doctorale, care ocupă automat și unul dintre locurile rezervate conducătorilor de doctorat în cadrul Consiliului școlii doctorale.
 • În a doua etapă, se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – ceilalți membri conducători de doctorat în cadrul Consiliului școlii doctorale.
 • În a treia etapă se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – persoanele externe membri ai Consiliului școlii doctorale.
 • În a patra etapă se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către studenții-doctoranzi – studenții-doctoranzi membri ai Consiliului școlii doctorale, cu respectarea prevederilor art. 9 (5) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București şi validaţi prin votul conducătorilor de doctorat: Nu pot face parte în acelaşi timp din Consiliul şcolii doctorale un conducător de doctorat şi un student-doctorand condus de acesta sau 2 studenţi-doctoranzi având acelaşi conducător de doctorat”.

Consiliul Școlii Doctorale de Filosofie – UB