Zilele Porților Deschise la Facultatea de Filosofie

Suntem încântați ca marți-miercuri, 24-25 mai, să organizăZilele Porților Deschise la Facultatea de Filosofie a Universității din București.

Așteptăm cu drag elevii dornici să vadă pe viu cum se desfășoară prelegerile şi seminarele la facultatea noastră.

Programul include:

Marți, 24 mai

 • 10-12 Viorel Vizureanu, prelegere, anul II, “Sistemul ca figură specifică a cunoașterii în modernitate” – Amf. Mircea Florian
 • 12-14 Andrei Mărăşoiu, seminar, anul II, “Pot fi sceptic despre urmarea de reguli?” – Amf. Mircea Florian
 • 14-16 Emanuel Socaciu, prelegere, anul I, “Supremația legii şi statul de drept” – Amf. Titu Maiorescu
 • 16-18 Colocviul anual „Idee şi veşmânt”, organizat de Sebastian Grama şi Alexandru Bejinariu prin asociaţia „Hestugma” şi CCIIF: – Amf. Mircea Florian

– Cristina Dumitru (master ICIF, Facultatea de Filosofie, U.B.) – Capotul lui Descartes.
– Şerban Anghelescu – Fracul şi jiletca.
– Alexandru Unguru (actor independent) – Pielea personajului.
– Sebastian Grama (Facultatea de Filosofie, U.B.) – Situaţii tramatice.
– Discuţie pornind de la rezultatele sondajului „Vestimentaţia online”.

Miercuri, 25 mai

 • 10-12 Cristian Iftode, prelegere, anul I, “Noțiunea de gust estetic” – Amf. Titu Maiorescu
 • 12-14 Oana Șerban, seminar, anul I, “Despre ontologia operei de artă în era reproducerii mecanice. ‘Iluminările’ lui Benjamin” – Sala Tudor Vianu
 • 14-16 Alexandru Dragomir & Anda Zahiu, seminar, anul I, “Despre egoism, cooperare şi egoiști cooperanți” – Amf. Titu Maiorescu

Vă așteptăm cu mult drag!

Admitere licență – sesiunea septembrie 2019

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 • Admiterea pentru studiile de licență în Facultatea de Filosofie se realizează conform metodologiei cadru a Universității din București;
 • Admiterea pentru studiile de licență se face pe baza formularului de admitere (chestionar) notat cu admis/respins şi a mediei de la bacalaureat;
 • În vederea facilitării procesului de admitere, înscrierea candidaților poate avea loc în mod direct în cadrul Facultății de Filosofie prin depunerea documentelor de admitere la secretariatul facultății sau online completând formularul dedicat admiterii de pe site-ul Facultății de Filosofie.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

 • 02-17 septembrie 2019 – online, accesând următorul linksau la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204

Program de înscrieri:

 • luni–vineri: 9. 00 – 14.00
 • sâmbătă–duminică: 9.00 – 12.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

LocuriAdmitereActe necesareRezultate & precizări
 • 25 locuri la buget
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 49 locuri cu taxă (3500 RON/an)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

 • Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată)* sau adeverinţă absolvire în original (sau copie legalizată)* (pentru promoţia iunie 2019)
 • Diploma de licenţă în original sau copie legalizată* (pentru candidaţii licenţiaţi)
 • Adeverință student (cu forma de finanțare) pentru candidații care mai sunt înscriși și la alte facultăți
 • Certificat de naştere în copie legalizată*
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată*
 • Copie carte de identitate
 • Adeverinţă medicală
 • 3 fotografii (tip buletin)
 • Dosar plic
 • Cerere de înscriere (de la secretariat)
 • Taxa de admitere – 150 lei (se achita la secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/admitere.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Notă:  Repartizarea candidaților admiși la modulul Filosofie sau la modulul Studii Europene se va face în funcție de ordinea mediilor și de prima opțiune la înscriere.

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

Precizări importante

În atenția tuturor candidaților admiși

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

 • Studenţii de la modulul Studii Europene – Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
 • Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie  Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi  Filosofia Culturii – Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă. 
În atenția candidaților admiși la buget
 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în perioada 20, 23 și 24 septembrie 2019 (ora 14:00).
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.
În atenția candidaților admiși la taxă

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioada 20, 23 și 24 septembrie 2019 (ora 14:00)  următoarele:

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

Admitere master – sesiunea septembrie 2019

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR:

 • 02-17 septembrie 2019 – online, accesând următorul link, sau la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204

Program de înscrieri:

 • luni–vineri: 9.00 – 14.00
 • sâmbătă–duminică: 9.00 – 12.00
LocuriLocuri români de pretutindeni*Acte necesareAdmitereRezultate & precizări
Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)
 • 6 buget
 • 32 taxă (3500 RON/an)
Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 1 buget
 • 48 taxă (3500 RON/an)
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 7 buget
 • 39 taxă (3500 RON/an)
Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română)
 • 7 buget
 • 36 taxă (3500 RON/an)
Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză)
 • 7 buget
 • 37 taxă (3500 RON/an)
Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics) (în limba engleză)
 • 9 buget
 • 38 taxă (3500 RON/an)

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză)
 • 3 buget
 • 6 taxă (2000 EUR/an)
Management intercultural (în limba engleză)
 • 7 taxă (3500 RON/an)
Comunicare interculturală (în limba engleză)
 • 6 buget
 • 11 taxă (3500 RON/an)
 • 1 cu bursă
 • 2 la buget

Precizări metodologie

* „Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”

 • SCRISOARE DE INTENŢIE (SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE)

În limba engleză pentru programele cu predare în limba engleză

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) * sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2019)

 • SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • Doar pentru candidaţii care au mai urmat sau urmează un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE

 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE*

 • COPIE CARTE DE IDENTITATE

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)

 • DOSAR PLIC

 • TAXA DE ADMITERE – 170 RON  (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu: 18 septembrie 2019, ora 09.00

Pentru masteratele cu predare în limba engleză se dă test în cadrul interviului

Criterii de departajare pentru mediile egale:

 • media de la licenţă
 • media de promovare a anilor de studii de licență
În cazul în care după sesiunea de admitere din luna septembrie 2019 cifra de școlarizare de  la masterul pentru care candidații au optat inițial nu va fi atinsă, candidații declarați admiși la acel masterat vor fi repartizați la masteratele cu cifra de școlarizare realizată, în conformitate cu propriile lor opțiuni.

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea SEPTEMBRIE 2019 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în zilele următoare: 20, 23 și 24 septembrie 2019 până la ora 14:00.

Pentru locurile la
BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2019

TAXĂ

 • confirmare taxă 500 lei
  (achitarea sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502)

Admitere licență – sesiunea iulie 2019

SESIUNEA IULIE 2019

 • Admiterea pentru studiile de licență în Facultatea de Filosofie se realizează conform metodologiei cadru a Universității din București;
 • Admiterea pentru studiile de licență se face pe baza formularului de admitere (chestionar) notat cu admis/respins şi a mediei de la bacalaureat;
 • În vederea facilitării procesului de admitere, înscrierea candidaților poate avea loc în mod direct în cadrul Facultății de Filosofie prin depunerea documentelor de admitere la secretariatul facultății sau online completând formularul dedicat admiterii de pe site-ul Facultății de Filosofie.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

 • 8-21 iulie 2019 – la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204
 • 1-21 iulie 2019 – online accesând următorul link (accesați formularul)
 • Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2019

Program de înscrieri:

 • luni–vineri: 9. 00 – 14.00
 • sâmbătă–duminică: 9.00 – 12.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

LocuriAdmitereActe necesareRezultate & precizări
 • 96 locuri la buget
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 64 locuri cu taxă (3500 RON/an)
 • 16 locuri pentru românii de pretutindeni (9 cu bursă și 7 la buget)
Calendarul admiterii pentru românii de pretutindeni 2019
Precizări metodologie admitere românii de pretutindeni 2019

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

 • Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată)* sau adeverinţă absolvire în original (sau copie legalizată)* (pentru promoţia iunie 2019)
 • Diploma de licenţă în original sau copie legalizată* (pentru candidaţii licenţiaţi)
 • Adeverință student (cu forma de finanțare) pentru candidații care mai sunt înscriși și la alte facultăți
 • Certificat de naştere în copie legalizată*
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată*
 • Copie carte de identitate
 • Adeverinţă medicală
 • 3 fotografii (tip buletin)
 • Dosar plic
 • Cerere de înscriere (de la secretariat)
 • Taxa de admitere – 150 lei (se achita la secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/admitere.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Notă:  Repartizarea candidaților admiși la modulul Filosofie sau la modulul Studii Europene se va face în funcție de ordinea mediilor și de prima opțiune la înscriere.

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

Liste pe specializări

– modulul Filosofie

– modulul Filosofie – Studii europene

Precizări importante

În atenția tuturor candidaților admiși

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

 • Studenţii de la modulul Studii Europene – Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
 • Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie  Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi  Filosofia Culturii – Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă. 
În atenția candidaților admiși la buget
 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în perioada 23 – 26 iulie 2019; 29 – 31 iulie 2019.
 • Cei care nu depun Diploma de Bacalaureat în original, în termenul anunţat, o mai pot depune  şi în perioada 26 – 29 august 2019.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.
În atenția candidaților admiși la taxă

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioada 23 -26 iulie 2019; 29 -31 iulie 2019 următoarele:

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Copie legalizată* după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).
 • Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxă până pe 31 iulie 2019, pot face acest lucru şi în perioada 26 – 29 august 2019.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în original de către cei declaraţi admişi) acestea vor fi ocupate, în perioada 26-29 august 2019, de către candidaţii aflaţi în aşteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:

 1. vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
 2. fiecare loc va fi confirmat prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioadele : 23-26 iulie 2019; 29-31 iulie 2019 sau 26- 29 august 2019;
 3. candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 29 august 2019, exprimându-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget, şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2019.

*Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

În atenţia candidaţilor declaraţi în aşteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidaţii declaraţi în aşteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidaţii declaraţi admişi iniţial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 29.08.2019 –  Diploma de Bacalaureat în original.

 • Achitarea taxei de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu licență”.
 • Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se ridică de la secretariat).

Zilele Porţilor Deschise la Facultatea de Filosofie

Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează în perioadele 23-27 aprilie și 2-4 mai 2018 Zilele Porţilor Deschise, în sediul său din Str. Splaiul Independentei, nr. 204.

Cu prilejul acestui eveniment, organizatorii îi invită pe liceeni să participe la manifestările dedicate promovării programelor de studii ale facultăţii, care cuprind: