Program înscrieri: 

03 – 31 octombrie 2023, de luni până joi între orele 12.00-16.00.

Carnetele și legitimațiile de student se vor viza la depunerea documentelor de înscriere anuală.

Înscrierea este obligatorie pentru toți studenții și se face numai personal.

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

Program înscrieri: 

03 – 31 octombrie 2023, de luni până joi între orele 12.00-16.00.

Carnetele și legitimațiile de student se vor viza la depunerea documentelor de înscriere anuală.

Înscrierea este obligatorie pentru toți studenții și se face numai personal.

Reclasificarea studenților pentru anul universitar 2023-2024

Conform art. 46 din “Regulamentului privind activitatea profesională a studenților”, la începutul fiecărui an universitar, se procedează la reclasificarea studenților, după cum urmează:

– se identifică cifra de școlarizare pentru locurile finanțate de la buget, alocată la admiterea în ciclul de licență/master;

– se stabilește numărul de locuri pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalul locurilor finanțate de la buget/an de studii);

 se identifică apoi cazurile sociale (conform Regulamentului de acordare a burselor);

– se depun dosarele conținând documente justificative pentru obținerea unui loc bugetat (caz social) până la data de 6 octombrie 2023, la Secretariatul facultății;

– se realizează clasificarea studenților din categoria cazurilor sociale, pentru fiecare an de studii în parte, pe programe de studii, în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul de studii anterior;

– punctele se obțin prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota acordată, la fiecare disciplină din planul de învățământ (nu se vor lua în calcul disciplinele facultative), astfel încât pentru 60 de credite să se obțină între 300 și 600 de puncte; prin excepție, în cazul în care nu se completează locurile de la buget, pot ocupa locuri subvenționate și studenții care obțin sub 300 de puncte;

– se realizează clasificarea celorlalți studenți în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul de studii anterior conform regulii de mai sus;

– în urma reclasificării, pentru ocuparea unui loc bugetat studentul are obligația depunerii diplomei/diplomelor de studii anterioare, în original, până la data de 6 octombrie 2023. În caz contrar, acesta va fi reclasificat pe locuri cu taxă pentru nedepunerea diplomelor în original.

– studenții care au mai beneficiat în trecut de ani de studii finanțați de la buget si care mai au dreptul la buget vor aducepână la data de 6 octombrie 2023, diploma/diplomele de studii, în original, însoțită de o adeverință de la facultatea urmată anterior, din care să rezulte explicit numărul de ani de studii urmați, deja, cu finanțare de la buget;

– se întocmesc deciziile decanului privind reclasificarea tuturor studenților pe ani de studii, programe de studii și forme de finanțare (grant de studii / taxă).

Se încadrează în categoria „caz social”:

 1. studenții ale căror venituri pe membru de familie nu depășesc venitul minim net pe economie (1898 lei) sau care nu realizează venit;
 2. studenții care sunt bolnavi TBC care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
 3. studenții cu dizabilități (care dețin certificat de încadrare în grad de handicap);
 4. studenții orfani de ambii părinți sau cei proveniți din casele de copii al căror venit nu depășește venitul minim net pe economie ( 1898 lei) și care au până în 35 de ani.

  Studenții ale căror venituri pe membru de familie nu depășesc venitul minim net pe economie ( 1898  lei/lună/membru de familie) sau care nu realizează venit, în dovedirea situației lor speciale, trebuie să depună următoarele acte:

  • salarii nete totale – adeverințe salariale pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) de la locul de muncă al părinților sau al oricărui membru din familie – dacă sunt salariați;
  • pensii – taloane de pensie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) – indiferent de tipul de pensie;
  • alocații de stat pentru copii (fraţi/surori) – adeverinţe de la şcoală/liceu/facultate;
  • copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor cu vârstă de până la 14 ani;
  • copii ale C.I. pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 14 ani;
  • copia hotărârii de divorţ/certificatului de divorţ (dacă este cazul);
  • alte ajutoare de stat – adeverinţe/taloane de şomaj pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) – dacă este cazul;
  • certificat fiscal eliberat de Administrația financiară din care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri din închiriere de spații proprii sau din activități comerciale (pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani);
  • certificat eliberat de Primăria competentă din care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri din agricultură (pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani);
  • alte venituri – dacă este cazul;
  • declarație notarială de la toți membrii familiei care nu realizează venit;
  • certificat de deces – dacă este cazul;
  • adeverințe de plasament familial – dacă e cazul.

  Studenții care suferă de una dintre afecțiunile enumerate anterior vor anexa:

  • documente medicale eliberate de medic specialist din care să reiasă că suferă de una din afecțiunile enumerate mai sus, avizate obligatoriu de Dispensarul Medical Studențesc.

  Studenții cu dizabilități, la dosarul de reclasificare socială, trebuie să depună certificatul de încadrare în grad de handicap.

  Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ținând cont doar de veniturile personale și de ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soț/soție/frați etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  Anul I – LICENȚĂ

  BUGET

  TAXĂ

  Taxa de școlarizare la studiile de licență este de 3950 lei/an.

  Se achită integral până la data de 30 octombrie 2023 sau 50% până la data de 30 octombrie 2023 și 50% până la data de 20 martie 2024. Taxa se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online în  următorul cont deschis la BCR SECTOR 5: RO11RNCB0076010452620304

   

  Anul II, III – LICENȚĂ

  BUGET

  • Diploma de bacalaureat în original pentru studenții care ocupă loc la Buget în urma reclasificării (pentru cei care nu o au la dosar)
  • Fișa de înscriere în an
  • Carnetul de student și legitimația de transport pentru viza anuală

  TAXĂ

  • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată/certificată (pentru cei care nu o au la dosar)
  • Fișa de înscriere în an
  • Carnetul de student și legitimația de transport pentru viza anuală
  • Copia chitanței de achitare a taxei de școlarizare

  Taxa de școlarizare la studiile de licență este de 3950 lei/an.

  Se achită integral până la data de 30 octombrie 2023 sau 50% până la data de 30 octombrie 2023 și 50% până la data de 20 martie 2024. Taxa se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online în  următorul cont deschis la BCR SECTOR 5: RO11RNCB0076010452620304

  Înscrierea este obligatorie pentru toți studenții și se face numai personal.

  Program înscrieri: 03 – 31 octombrie 2023, de luni până joi între orele 12.00-16.00.

  Carnetele și legitimațiile de student se vor viza la depunerea documentelor de înscriere anuală.

  Anul I – MASTER

  BUGET

  TAXĂ

  Taxele de școlarizare la studiile de masterat diferă în funcție de programul de masterat (a se vedea site-ul facultății).

  Se achită integral până la data de 30 octombrie 2023 sau 50% până la data de 30 octombrie 2023 și 50% până la data de 20 martie 2024.

  Taxele se pot achita achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

  • RO11RNCB0076010452620304 – pentru programele de master din domeniul Filosofie
  • RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

   

  Anul II – MASTER

  BUGET

  • Diploma de bacalaureat și diploma de licență/adeverință în original (pentru cei care nu o au la dosar) pentru studenții care ocupă loc la Buget în urma reclasificării (pentru cei care nu le au la dosar)
  • Fișa de înscriere în an
  • Carnetul de student și legitimația de transport pentru viza anuală

  TAXĂ

  • Diploma de bacalaureat și diploma de licență/adeverință în original sau copie legalizată/certificată după original (pentru cei care nu le au la dosar)
  • Fișa de înscriere în an
  • Carnetul de student și legitimația de transport pentru viza anuală
  • Copia chitanței de achitare a taxei de școlarizare

  Taxele de școlarizare la studiile de masterat diferă în funcție de programul de masterat (a se vedea site-ul facultății).

  Se achită integral până la data de 30 octombrie 2023 sau 50% până la data de 30 octombrie 2023 și 50% până la data de 20 martie 2024.

  Taxele se pot achita achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

  • RO11RNCB0076010452620304 – pentru programele de master din domeniul Filosofie
  • RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

  Înscrierea este obligatorie pentru toți studenții și se face numai personal.

  Program înscrieri: 03 – 31 octombrie 2023, de luni până joi între orele 12.00-16.00.

  Carnetele și legitimațiile de student se vor viza la depunerea documentelor de înscriere anuală.

  Program înscrieri: 03 – 31 octombrie 2023, de luni până joi între orele 12.00-16.00.

  Fișa de înscriere