Școala postdoctorală

Şcoala Postdoctorală desfăşoară activităţi de cercetare avansată în domeniile fundamentale ale filosofiei şi domenii asociate. Proiectele de cercetare ale Şcolii Postdoctorale se desfăşoară exclusiv în cadrul granturilor obţinute prin programe de cercetare naţionale sau internaţionale.