Arii tematice

 

Nr. crt Numele conducătorului de doctorat Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat Limba străină în care poate fi redactată teza
1. Prof. dr. Nelu Bănșoiu

Istoria filosofiei

Filosofia culturii

Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

2. Prof. dr. Vasile-Romlus Brâncoveanu

Filosofie politică și morală

Filosofia istoriei

Etică profesională

– engleză
3. Prof. dr. Viorel Cernica

Istoria filosofiei și metodologie filosofică

Hermeneutica filosofică a culturii

Filosofie românească

4. Lect.  dr. Cristian Ciocan

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie continentală

– franceză

– engleză

5. Prof. dr. Wilhelm Dancă

Istoria filosofiei

Filosofia religiei

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

6. Prof. dr. Mircea Dumitru

Logică filosofică

Filosofia limbajului

Metafizică analitică

– engleză
7. Prof. dr. Mircea Flonta

Filosofia științei,

Filosofia cunoaşterii

8. Prof. dr. Gheorghiță Geană

Antropologie generală

Antropologia artei

9. Prof. dr. Adrian Paul Iliescu

Dreptate socială și intergenerațională, Egalitate, libertate

Conservatorism, liberalism, Wittgenstein

– engleză
10. Conf. dr. Bogdan Mincă

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

11. Prof. dr. Ilie Pârvu

Filosofia științei (fizicii)

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane

Ontologia structurală

12. Prof. dr. Mihaela Pop

Estetică

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

13. Prof. dr. Laurenţiu Staicu

Metafizică şi ontologie

Filosofia ştiinţei şi filosofia biologiei

Etica ştiinţei/cercetării şi consiliere filosofică

– engleză
14. Prof. dr. Constantin Stoenescu

Epistemologie şi filosofia ştiinţei

Etica mediului

– engleză
15. Prof. dr. Savu Totu

Filosofie greacă

Neoplatonism

16. Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu

Filosofie greacă

Filosofie medievală

 

Legislație, regulamente și proceduri doctorat

Regulamentul Școlii Doctorale a Facultății de Filosofie

Codul studiilor universitare de doctorat

Hotărârea nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat (în vigoare de la 10 martie 2016)

Regulamentul Universității din București de organizare a studiilor universitare de doctorat

PROCEDURĂ privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi

HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea exercitării calității de conducător de doctorat în cadrul școlilor doctorale ale Universităţii din Bucureşti

Propunere SCUD cu privire la criteriile de transfer ale studenților-doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget

Procedura privind Controlul electronic preventiv al tezelor de doctorat

Procedură privind utilizarea sistemului electronic de verificare a gradului de similitudine de către studenții-doctoranzi, în cadrul Universității din București

Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Procedură de afiliere la Şcoala Doctorală de Filosofie

Metodologie privind monitorizarea, evaluarea și asigurarea calității studiilor universitare de doctorat

Programul de prevenire a abandonului studiilor universitare de doctorat

Metodologie privind acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții doctoranzi din Universitatea din București

Procedură susținere online doctorat

Adresă MEC răspuns teze platforma REI

Hotărâre CSUD privind presusținerea în fața comisiei de îndrumare