Școală de vară online: filosofie pentru copii
București
12-15 iulie 2021
ediția a II-a

După ce vacanța de primăvară s-a întins cât toată luna aprilie, vacanța mare, cu sosire fix la 15 iunie, a avut de așteptat, anul acesta, încă vreo zece zile, la porțile școlilor. Dare ea a adus și o Școală de vară online de Filosofie pentru copii de patru zile, 12-15 iulie 2021.

Invit la această școală de vară elevii care la 25 iunie au terminat fie clasa a II-a, fie clasa a III-a, fie clasa a IV-a, pentru patru ateliere în cadrul cărora vom citi povestiri care dau de gândit, vom face exerciții de gândire critică, creativă și caring, cercetând:

 • Ce sunt eu pentru celălalt?
 • Ce este celălalt pentru mine?
 • Ce să faci pentru un prieten?
 • Ce nu este curajul?

Școala de vară online de filosofie pentru copii este organizată de Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității din București.

 • Toate atelierele se vor desfășura online, aplicația Google Meet.
 • Atelierul va începe, în fiecare zi, la ora 10.00 și va dura 60 de minute.
 • Conectarea se va face cu 10 minute înainte de ora 10.00.
 • Fiecare participant va păstra camera video deschisă pe întreaga durată a atelierului.
 • Nu se percepe taxă de participare.
 • Sunt numai 25 de locuri.
 • Această Școală de vară nu beneficiază de niciun fel de finanțare.

 

Lector univ. dr. Marin Bălan

Director al Centrului de Formare în Filosofie

Facultatea de Filosofie a Universității din București

 

Cine se poate înscrie?

 • Doar elevi care, la 25 iunie 2021, au terminat fie clasa II-a, fie clasa a III-a, fie clasa a IV-a.

Ce conține Formularul de înscriere?

 • date personale ale copilului,
 • date personale ale părintelui / tutorelui care face înscrierea
 • date personale ale cadrului didactic de la unitatea școlară unde învață copilul

Cum se completează Formularul de înscriere?

 • Completarea Formularului se face prin scriere la calculator.
 • Nu vor fi acceptate formularele completate cu scris de mână, fotografiate etc.

Cum se fac înscrierile?

 • Părintele / tutorele legal va trimite Formularul de înscriere completat prin e-mail, ca document atașat: cff@filosofie.unibuc.ro
 • Organizatorul va da răspunsul de acceptare sau de respingere în termen de o zi de la data primirii formularului de înscriere.
 • Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.
 • Nu se admit contestații.

Când se fac înscrierile?

 • Perioada de înscriere: 5-8 iulie 2021.
 • Dacă rămân locuri disponibile la data de 8 iulie, perioada de înscrieri se va prelungi.
 • Dacă cele 25 de locuri vor fi ocupate mai devreme de 8 iulie, înscrierea se va sista. Automat, solicitările trimise după sistarea înscrierilor nu vor mai fi luate în considerare. 

Precizări privind confidențialitea datelor personale

 • Datele personale solicitate vor fi folosite numai în scopul organizării Școlii de vară din acest an și nu vor fi transmise unor terți. Pentru a proteja datele personale, pe site-ul facultății nu se va posta nicio listă cu numele copiilor înscriși; nu vor apărea nici numele cadrelor didactice, nici numele părinților.
 • Considerăm că toate persoanele implicate (copii, cadre didactice și părinți / tutori) ne permit să folosim datele de contact puse la dispoziție (email, telefon) în vederea furnizării de informații utile privind Școala de vară online din 12-15 iulie 2021.

Părinții / tutorii legali sunt rugați

 • Să nu modifice programul copiilor, după efectuarea înscrierilor, astfel încât aceștia să nu mai poată participa la activitățile școlii de vară.
 • Să asigure condițiile tehnice necesare desfășurării activităților online, în primul rând, calculator / laptop / tabletă și internet.
 • Să permită ca, în timpul atelierelor online ale școlii de vară, camera video să rămână permanent deschisă. Astfel, fiecare participant va avea posibilitatea să privească spre cel ce vorbește sau spre cei ce îl ascultă.
 • Să asigure hârtie și instrumente de scris, creioane colorate pentru fiecare atelier.
 • Să nu desfășoare activități zgomotoase timpul desfășurării atelierelor.
 • Să asigure conectarea copilului cu 10 minute înainte de ora de începere a atelierului.