Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Programare

Prof. univ. dr. Savu Totu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

05.09.2023, ora 10.00 – Filosofie greacă; Istoria ideilor filosofice-istoria filosofiei; Filosofie și creștinism

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

mircea.dumitru@unibuc.ro

01 septembrie, ora 15.00, examen scris, 3h.

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

04 septembrie 2023, ora 10.00.

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

07 septembrie, ora 10.00, restanțe, reexaminări la toate disciplinele.

Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Examen restanțe, reexaminări pentru anul I masterat:  06 septembrie 2023.
Examen măriri pentru anul I masterat: 07 septembrie 2023.

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

 ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr

5 septembrie, de la ora 14.00, Amf. Titu Maiorescu

Curs opțional Licență-Master (reexaminări și restante) și cursul de Metodologia și etica cercetării pt. Școala  Doctorală

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

07.09.2023, ora 11.00, pentru toate disciplinele/cursuril

Prof. univ. dr. Mihaela Alexandra Pop

 mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

06.09.2023, ora 14.00

Conf. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Filosofie medievală, an I: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru” Didactica specialității, an II, modul psiho-pedagogic: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru”

Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

sorin.costreie@unibuc.ro

cursurile de licență: 04 septembrie, ora 10.00, examen scris, 2h.
cursurile de master: 04 septembrie, ora 12.00, examen scris, 2h.

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023 (predare eseuri).

Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Restanţe la Introducere în etică şi Introducere în estetică: luni 4 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Reexaminări la Introducere în etică şi Introducere în estetică: marţi 5 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Pentru restanţe şi reexaminări la Concepte şi terapii filosofice (master ICIF): deadline trimitere eseuri: marţi 5 septembrie, ora 20.00.

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

06 septembrie 2023, ora 10.00.

Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

08 septembrie 2023, ora 10.00 (licență) și ora 16.00 (masterat).

Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

01 septembrie 2023

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu

gvacariu5@gmail.com

8 Septembrie, 2023, ora 11.00 restante la

1. Filosofia mintii si stiintei cognitiei

2. Teoria cunoasterii stiintifice

3. Minte, creier, constiinta (master)

4. Filosofie si film

 

Examenul consta in trimitere referat la adresa gvacariu5@gmail.com

Conf. univ. dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023, ora 14.00 – toate cursurile. Cu programare în prealabil pe mail – constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Restanțe/Măriri „Originea Gândirii Europene“ (anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Hermeneutică“ (anul III, sem. II, Fil. Cult): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Teme ale Gândirii Grecești. De la Mythos la Logos“ (master ICIF, anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Introducere în Greaca Veche“ (Curs opțional, sem. II): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO, sem. I): 07 septembrie 2023, ora 13:00.

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00 ONLINE (Trimit linkul de zoom la primirea dosarului cu temele de seminar restante, pana la data de 5 septembrie ora 20).

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov

Emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00

Lect. univ. dr. Oana Șerban

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele- deadline eseu 03 septembrie 2023, ora 10.00.
Examinare:
Estetică – 04 septembrie 2023, ora 9.00.
O istorie biopolitică a antisemitismului și antiumanismului – 04 septembrie 2023, ora 10.00.
Teorii ale reprezentării – 04 septembrie 2023, ora 11.00.

Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe, reexaminări, măriri – toate cursurile: 08 septembrie, 15.30-17.30, pe baza programării prealabile via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro. Detalii suplimentare pe paginile Classroom ale cursurilor.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and Academic Integrity (UNESCO MBA, IM, CIS) – 05 septembrie 2023.
Research Seminar (UNESCO, IM) – 05 septembrie 2023.

Lect. univ. dr. Ionuț-Bogdan Dima

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – orele 10.00, Sambata 9 septembrie 2023

Lect. univ. dr. Laurențiu Marius Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Dreptului 9 septembrie, ora 10.00;

Morality & Law 9 septembrie, ora 10.00

Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir

alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro

Etica Inteligenței Artificiale – deadline eseu: 6.09.2023, susținere eseu: 8.09.2023, 12:00.

Minds and Machines – deadline eseu: 6.09.2023.

Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Eseurile finale (eseul II), termen 25 august ora 10.00 dimineața, de transmis via e-mail la andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro; pentru studenții eligibili.
Testarea de recuperare la Introducere în Logica Modernă (anul 2 licență), respectiv Reasoning (anul 2 master), va avea loc pe 25 august, ora 10.00 dimineața, examinare scrisă.

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Curs Filosofie Modernă – Examen scris/Predare referat 04 septembrie 2023, ora 10:00.