Nume si prenume cadru didactic Adresă de e-mail  Programare examene curente sesiunea
22.01.2024 – 11.02.2024
Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Licență – Modul Psiho-Pedagogic, an III, Practică pedagogică, colocviu: 07.02.2024, ora 15.00.

Master didactic, an I, Filosofie (sinteză), colocviu: 31.01.2024, ora 11.00.

Master didactic, an II, Practică pedagogică, colocviu: 07.02. 2024, ora 17.00.

Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro

Realismul politic în literatură și film – doctorat 25 februarie 2024.

Filosofia istoriei – master IAFC 25 februarie 2024.

Brîncuș Constantin constantin.brincus@unibuc.ro Master II, Cultură cunoaștere, valori. Predare eseu, vineri, 02 februarie 2024.
Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

Istoria filosofiei românești – Licență III-FC – 01 februarie 2024, ora 12:00.

Hermeneutica filosofică a culturii – Master ICIF-I – 01 februarie 2024, ora 16:00.

Cioabă Cătălin  catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro

Fenomenologie, 06 februarie 2024, ora 11.00.

Opere filosofice fundamentale, 07 februarie 2024, ora 14.00.

Fenomenologie germană, 07 februarie 2024, ora 16.00.

Cocoru Arina acc591@nyu.edu

Cursul „Datoria de a Respecta Legea”: 25 ianuarie 2024, ora 16:00.

Cursul „Democratic Backsliding”: 25 ianuarie 2024, ora 14:00.

Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etică și Integritate Academică (masterat): transmitere eseu până la data de 31 ianuarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 07 februarie 2024, ora 16.00, Facultatea de Filosofie

Academic Ethics and Integrity (masterat): transmitere eseu până la data de 01 februarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 08 februarie 2024, ora 16.00, Facultatea de Filosofie

Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro

Filosofia Matematicii, anul 3 licență, examen final scris, 25 ianuarie, ora 10.

Critical Thinking in the Social Sciences, master „Mind the Brain” + PPE, anul 1, examen final scris, 5 februarie ora 14.

Philosophy of Mind, master „Mind the Brain” anul 2, examen final scris, 5 februarie ora 14.

Dobre Mihnea mihnea.dobre@filosofie.unibuc.ro 31 ianuarie 2024 (Facultatea de Fizica, cursul de Etica si Integritate Academica).
Dumitru Mircea mircea.dumitru@unibuc.ro Introducere în Logica Modernă, anul 2 licență, examen final scris, 05 februarie 2024, ora 11.00.
Gheorghe Laurențiu  laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Masterat Consiliere Filosofică – Consiliere filosofică – luni 22 ianuarie 2024, ora 18.00.

Unesco – Interculturality and Global Problems – termen limită eseu 21 ianuarie 2024, examen marți  23 ianuarie 2024, ora 18.00.

Etică și Integritate Academică – Doctorat – termen limită eseu 24 ianuarie 2024, rezultate 30 ianuarie 2024, discuții pe tema eseului (opțional) 02 februarie 2024, ora 16.00.

Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Teorii şi Paradigme Culturale – licenţă, an III, Filosofia Culturii: 25 ianuarie 2024, ora 14 examen cu discutarea eseurilor.

Semnul în artă – master IAFC, an II: 25 ianuarie 2024 – data limită pentru trimiterea eseurilor.

Imaginile Invizibilului – master IAFC, an I: 30 ianuarie 2024, ora 16.00 examen.

Grigore Nora noragrigore@utexas.edu

Cursul Gottlob Frege și începuturile filosofiei analitice: 08 februarie 2024, ora 16.00.

Cursul Guvernare privată, spațiu public și spațiu privat: 08 februarie 2024, ora 14.00.

Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Introducere în etică, curs Licenţă anul 1: Examen scris – 5 februarie 2024, ora 10.00, amf. TM.
Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Social and Political Philosophy, master PPE, an II (online)      30 ianuarie 2024, ora 18.00.

Etica sociala si politica, master EASAO, an I (online)               31 ianuarie 2024, ora 17.00.

Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

Arta de a pune întrebări (Master anul I FGC) 25 ianuarie ora 16.00.

Epicureism și modernitate (opțional) 31 ianuarie 2024, ora 16.00.

Filosofia știintei (anul III FT) 01 februarie 2024, ora 10.00.

Karlstedt Ana ana.karlstedt@lls.unibuc.ro 16 ianuarie 2024 – verificare (mid-term). Toti studentii care au nevoie de o nota sunt anunțați și se vor prezenta pe 16 ianuarie 2024, la verificare.
Lazăr Veronica Ioana veronica.lazar@yahoo.com 31 ianuarie 2024, ora 11.00.
Filosofie sinteză (Master didactic)
forma examinării: colocviu.
Mărășoiu Andrei Ionuț andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Philosophical Foundations of Cognitive Science, master an 1 „Mind the Brain”, examen final scris, 11 februarie 2024, ora 14.00.

Critical Thinking in the Social Sciences, master an 1 „Mind the Brain” + PPE, examen final scris, 05 februarie 2024, ora 14.00.

Gândire critică în dezbateri publice, master an 1 FGC, examen final scris, 01 februarie 2024, ora 17.00.

Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Examen Teorii etice, anul II, licență, 02 februarie 2024, ora 10.00.

Examen Etică biomedicală, anul II, Master EASAO, 29 ianuarie, ora 10.00.

Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Curs „Originea gândirii europene“, Licență, anul I, sem. I: 04 februarie 2024.

Curs „Teme ale gândirii grecești“, Masterat ICIF, anul I, sem. I: 03 februarie 2024.

Panzaru Miriam miriam.panzaru@gmail.com UNESCO – Theory of Intercultural Management – deadline transmitere proiect: 01 februarie 2024
UNESCO – Intercultural Communication Methods  – 05.02.2024* (*de confirmat cu studentii la ultimul curs)
Pătrunsu Dorina Mihaela dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

8 februarie 2024 IPS (licență).

11 februarie 2024 PPE (master).

Socaciu Emanuel Mihail emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Etica aplicată (FMP III): 08 februarie 2024, ora 12.00.

Fundamente conceptuale ale eticii si economiei (EASAO I): 08 februarie 2024, ora 16.00.

Staicu Laurențiu laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în filosofie, anul I, licență: 23, 25, 26 ianuarie 2024.

Metafizică, anul II, licență: 29, 30 ianuarie 2024.

Metafizică aplicată, anul I, master FGC/CF: 06 februarie 2024.

Știință și societate, anul II, master FGC: 18 ianuarie 2024.

TICC/master UNESCO, anul II, 28 ianuarie 2024.

Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Etica mediului și dezvoltare durabilă, Master EASAO, Miercuri, 31 ianuarie 2024, ora 16.00.

Artă și cunoaștere, Master IAFC, 08 februarie 2024, ora 16.00.

Filosofie analitică și filosofie continentală, Școala doctorală, Vineri, 09 februarie 2024 (termen limită de predare a referatelor)

Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate si europenitate, anul II, studii de licenta, examen oral: luni 22 ianuarie, ora 9.00, Amf. Mircea Florian, examen scris: marti, 23 ianuarie, ora 8.45, Amf. Mircea Florian

Teoria valorilor, anul I, master Consiliere filosofica, 25 ianuarie, ora 16.00, sala Tudor Vianu (examen oral)

Estetica, anul III, licenta, Filosofia culturii, examen oral, vineri, 26 ianuarie, ora 12.00, sala Tudor Vianu

UNESCO, anul I, Cultural capital and creative communication, luni, 29 ianuarie (transmitere eseu si evaluare sumativa)

Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Argumentare și gândire critică (anul I) – 08 februarie 2024, ora 10.00.
Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro Imaginie Invizibilului. Controversa iconoclastă, 01 februarie 2024, orele 16.00.
Vacariu Gabriel gabriel.vacariu05@gmail.com

Teoria Cunoașterii Științifice (an III, Filosofie Teoretică): deadline referat 07 februarie 2024, ora 22.00; examen 09 februarie 2024, ora 10.00.

Filosofia Minții și a Științei Cogniției (an II, Filosofie): deadline referat 28 ianuarie 2024, ora 16.00; examen 01 februarie 2024, ora 10.00, 11.00, 12.00.

Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

29 ianuarie 2024, ora 16.00 – Ethics of Cognitive Technologies (Cognitive Science, an II)

31 ianuarie 2024, ora 14.00 – Filosofia istoriei, filosofia viitorului (Licență, an I)

21 ianuarie 2024, ora 24.00 – New Media and Intercultural Communication (IC, an II) – trimitere proiecte de cercetare.

Vida Grigore grigore.vida@gmail.com Epicureism și modernitate – 31 ianuarie, ora 16.
Vizureanu Viorel viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro MODERNISM – ANTIMODERNISM – POSTMODERNISM – master ICIF II – 05 februarie, ora 12.00, predare referate.
Zaharia Daniela daniela.zaharia@istorie.unibuc.ro 11 februarie 2024 – predarea referatelor pe temele anunțate deja.