Profesor dr. ILIE PARVU

Prof.univ.dr. Ilie Pârvu a urmat studii de filosofie şi matematică la Universitatea din Bucureşti şi a obţinut titlul de doctor în filosofie în anul 1973. De-a lungul carierei sale, a publicat numeroase volume şi articole pe teme de filosofia ştiinţei, metafizică, studii kantiene, ontologie formală, istoria şi fundamentele fizicii. Profesorul Pârvu este unul dintre reprezentanţii de prim rang ai şcolii româneşti contemporane de filosofie analitică. Este coordonator de doctorat din anul 1990 şi a predat cursuri din sfera filosofiei teoretice, care au inspirat generaţii de absolvenţi să desfăşoare cercetare avansată în domeniu. A tradus, de asemenea, în limba română lucrări de Heisenberg şi Einstein, precum şi numeroase studii de Kuhn, Quine, Popper, Bohr, Hintikka şi alţii. În ultima perioadă, a predat în cadrul Şcolii Doctorale cursuri despre Kant şi filosofia ştiinţei şi a coordonat numeroase cercetări doctorale. De asemenea, este membru al Academiei Române.

 

CURRICULUM VITAE

Profesor dr. ILIE PARVU

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de FILOSOFIE
Catedra de Filosofie teoretica si Logica

Studii

1959-1964 Facultatea de filosofie a Universităţii Bucuresti
1964-1967 Studii de matematica, Universitatea din Bucuresti
1973 doctor  in filosofie, Universitatea Bucureşti
1973-1975 Bursier DAAD si Al. Von Humboldt, Muenchen, Germania

Experienţa academica

1964-1971
Asistent, Facultatea de filosofie, Univ. din Bucureşti
1971-1989
Lector, Universitatea din Bucureşti
1990-
Profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucuresti
1991-1992
Profesor invitat, Universitatea Paris-X, Franta
1993-2000
Coordonator, Studii aprofundate in filosofie teoretica, Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucuresti

Domeniul în care lucrează: Filosofie ( filosofia ştiinţei, metafizică, studii kantiene, filosofia analitică, ontologie formala, istoria si fundamentele fizicii). Profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii  din Bucureşti din 1990. Seful catedrei de Filosofie teoretică şi Logică între anii 1990-2000. Profesor invitat pentru cursuri şi prelegeri la universităţile din Paris, Roma, Muenchen, Tulsa, Oxford, Barcelona, Budapesta etc. Conducător de doctorat din 1990. Membru al Consiliului Pentru Cercetare ştiinţifică al Ministerului Educaţiei şi Invatamântului (1994-1997).  Conducător de programe de cercetare naţionale, expert şi evaluator programe internaţionale (Tempus, Phare etc.)

 

Premii ştiinţifice:  l. Premiul pentru cercetare ştiinţifică pe anul l968 al Ministerului Invatamantului, ll. Premiul Academiei Române pentru lucrarea Teoria ştiinţifică, pentru anul 1981.lll. premiul societăţii Lucian Blaga „pentru excelenţa exegezei filosofiei lui Blaga”, etc.

 

Societăţi ştiinţifice: Preşedinte ale Societăţii de Filosofie Analitică din România; membru al Comitetului Director al Societăţii Europene de Filosofie Analitică; membru al Goerres Gesselschaft ( Koln, Germania), membru al Goedel Society (Princeton, USA); membru al World Institute of Phenomenology (Belmont, USA), Societatea Kant (Romania), etc.

1992- Membru al Academiei Romane

 

 

LISTA DE LUCRARI

l. Monografii

 1. Semantica şi Logica ştiinţei, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1974.
 2. Existenţă şi realitate în ştiinţă şi filosofie, Editura politică, Bucureşti, l977.
 3. Teoria ştiinţifică, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1981.
 4. Introducere în Epistemologie, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1985 (Ediţia a doua, Editura Polirom, 1998).
 5. Infinitul,şi infinitatea lumii, Bucureşti, Editura politică, l985 (Ediţia a doua Editura Teora, Bucureşti, 1999).
 6. Arhitectura Existenţei. Vol.1. Paradigma structural-generativă în ontologie, Bucureşti, Humanitas
 7. Filosofia Comunicării. Editura SNSPA, Bucureşti, 2001.
 8. Cum interpretăm operele filosofice, Bucureşti, Editura Punct,     2001.
 9. Arhitectura existenţei. Vol.2.  Teoria elementelor versus structura categorială a lumii, Bucureşti, Editura Paideia, 2001.
 10. Posibilitatea Experienţei. O reconstrucţie teoretică a Criticii Raţiunii Pure, Bucureşti, Editura Politeia, 2oo3.

 

II. Antologii

1. Epistemologie. Orientări contemporane, Editura politică,    Bucureşti, 1974.
2. Istoria ştiinţei şi reconstrucţia ei conceptuală, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1981.
3. Metafizica. Sisteme categoriale. Editura Universităţii Bucureşti, 2005.

lll.  Volume coordonate

 1. Concepţii despre dezvoltarea ştiinţei, Editura Politică, 1978.
 2. (în colaborare) Teoria Cunoaşterii ştiinţifice, Editura Academiei, 1982.
 3.  (în colab.) Momente ale genezei şi evoluţiei filosofiei ştiinţei, Editura Academiei, 1981
 4. (în colab.) Immanuel Kant. 2oo de ani de la apariţia  Criticii Raţiunii Pure, Editura Academiei, l982.
 5. (în colab.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Humanitas, 1998.
 6. Editor Invitat pentru un  volum special al revistei internaţionale de teoria, istoria şi fundamentele ştiinţei, TEORIA, vol.XI, nr. 27, Sept. 1996.

IV. Traduceri

 1. W.Heisenberg, Paşi peste graniţe, Editura politică, 1976.
 2. A.Einstein, Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor, Humanitas, l998, reeditată 1999, 2000.
 3. (în colab.) A.Einstein, Cum văd eu lumea, Humanitas,1998 . reeditări succesive 1999, 2000
 4. Studii traduse din: K. Goedel, A.  Tarski,  W.van O. Quine, C.F.v. Weizsaecker, W. Heisenberg, K. Popper, M. Bunge, L.E.J .Brouwer,  J. Hintikka, P. Suppes, Hao Wang, N. Bohr, F. Gonseth, G. Bachelard , J.D. Sneed, E. Mayr, W. Stegmueller, T.S. Kuhn, St. Toulmin, P.K. Feyerabend, M. Strauss, ş.a.

V. Editări

 1. Tudor Vianu, Filosofia Culturii şi  Teoria Valorilor, colecţia Cărţi fundamentale ale culturii române, Editura  Nemira, Bucureşti,1998.
 2. (în colab.) Mircea Florian, Metafizica şi arta, Cluj, Echinox,1995.
 3. Immanuel Kant,  Critica Raţiunii Pure, traducere de N.Bagdasar şi F.Moisuc, Editura IRI 1998.
 4. Jacques Merleau-Ponty, Cosmologia secolului XX, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1978.

 

VI. Studii (selecţie)

1.Nivelurile abstracţiei în axiomatizarea fizicii, Analele Univ. Bucureşti, Filosofie  (AUB), 11965.

2. Structuri logice neclasice în fizica actuală, în vol. Determinism şi cunoaştere, Ed. Politică, 1967.

3.Structuri şi modele logice în fizica actuală, AUB, 1867.

4.Aspecte logice ale complementarităţii, AUB, 1969.

5.Structurile matematice şi epistemologia sintetică, Revista de filozofie (RF), 2, 1969.

6.Die Idee der Konventionalitaet in der Logik der Forschung,  AUB, 2, 1970.

7. Construcţia semantică a logicii inductive,I,II, Revista de filosofie ( RF), 10, 11, l971.

8. Problema adevărului în logica ştiinţei, AUB, 1,1972.

9.Ideea complemantarităţii; aspecte epistemologice, RF, 10, 1973.

10. Logic and epistemology of complementarity, RF, 10, 1973.

11. Informaţia semantică, aspecte logico-epistemologice, în vol. M. Flonta (coord.), Epistemologia şi analiza logică a limbajului ştiinţei, Editura politică, 1975.

12. Filosofia analitică contemporană, RF, 6, 1976.

13. Structura şi dinamica ştiinţei în concepţia lui Werner Heisenberg, RF,1,1977.

14. Die strukturalistische Auffassung wissenschaftkicher Theorien, AUB, 1978.

15. Raţionalitatea ştiinţei şi progresul cunoaşterii, în vol. A.Botez (coord.), Euristică şi structuri în ştiinţă, Editura Academiei, 1978.

16. Eine typologische Betrachtung der wissenschaftlicher Theorien, Revue Roumaine des sciences sociales, Philosophie et Logique, (RRSS), 3-4, 1979.

17 (în colab. cu A.Parvu) The postulate problem in the works of Aristotle, Euclid and Proclus, RRSS, 4, 1980.

18. Premise pentru o abordare interdisciplinară în filosofia ştiinţei, în vol. (St.Milcu coord), Interdisciplinaritatea în ştiinţa contemporană, Editura politică, 1980.

19. Riemann versus Kant: A Case study for a new Historiography of science, Noesis, Ed.Academiei, 1980.

20.Teoria constructivistă a ştiinţei, în  III.3.

21. The convergence of models in  the philosophy of science, Noesis, 1981.

22. Das  methodologische Geheimnis der modernen Physik aus der Sicht der vergleichenden metatheoretischen Forschungen, RRSS, 33-4, 1981.

23. Towards a Scientific Axiology. Values and rationality in Science, Dubrownik Studies in the Philosophy of Science, 1982.

24. Reconstrucţii structuraliste alternative ale teoriilor fizice, în vol. A. Parvu, Ioan Ioviţ Popescu (coord.), Filosofia fizicii, Editura politică, 1984.

25.Istoriografia ştiinţei şi programele epistemologice, în vol. Istoria ştiinţei ca ştiinţă, Academia română, Filiala Cluj, 1985.

26. Filosofia naturii azi; resurecţia unei discipline filosofice, Cartea interferenţelor, Editura ştiinţifică, 1985.

27.Methodological Problems of computational Physics, RRSS,2-3, 1982.

28. Posibilitatea şi raţionalitatea fizicii galileo-newtoniană în concepţia lui Lucian Blaga,  în vol. Lucian Blaga: Cunoaştere şi creaţie, Editura Cartea românească, Bucureşti,  1987.

29. Stiinţa şi istoria ei – Petre Sergescu, în vol. A. Marga (coord.), Profiluri de gânditori români, Dacia, Cluj, 1986.

3o. Determinism şi explicaţie, în vol. Fl. Georgescu (coord.), Filozofie şi medicină, Editura medicală, 1989.

31. Concepte pragmatice în metaştiinţa contemporană, RF, 4,1985.

32. Transcendental Arguments in contemporary metascience, G.Funke et al., Kant Studies Today, The Pensylvania State University, University Press of America, 1989.

33. The Completeness of Quantum Mechanics and the Philosophical Theory of Possibility, RRSS, 36(1992), 1-2.

34. Realism şi apriorism în metodologia geometriei, în vol. Al Boboc et al (coord.), Kant 200 de ani Critica raţiunii Pure, Editura Academiei, 1982.

35. Mein Grundgedanke ist…The Structural Theory of Representation as the Metaphysics of Wittgensteins Tractatus logico-philosophicusa, Synthese, vol. 129, Issue 2, Nov. 2001.

34.The Unit of  scientific knowledge in the framework of a typological approach of theories, Theoria,  Segunda epoca, (invited editor, ILIE PARVU) vol.11, nr. 27, 1996.

35.Structura argumentativă a Tractatus-ului, în vol. M. Flonta, Gh. Stefanov (coord.), Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, Editura Polirom, 2001.

36.Natural Philosophy of Alfred North Whitehead, Natural Resources and Energy. Non-dissipation and Management, An International Journal, New york, USA, 3 (1997), nr. 1-4.

37.”Via secunda” : Dan Barbilian as Philosopher, Millenium, 2002.

38. Metafizica lui Constantin Noica, RTF, 2,1997 (Tradusa de Alla Strelkowska in rev. Anthropos, Lublin, 2004).

39. Registrul interogaţiei metafizice la Stefan Lupaşcu, Secolul XX , nr. 110-11-12, 1997.

4o. La cosmologia filosofica di Lucian Blaga, Revue roumaine de Philosophie, 39(1995), nr. 1-2.

42. Deduction from phenomena: the best way of arguing which nature admits of, Krisis, 6, 1998.

43.Complexitatea structurală a teoriilor ştiinţifice, în vol. M. Bodea (coord.), Complexitatea: teme logice, ontologice şi epistemologice, Casa cărţii de ştiinţă,Cluj-Napoca, 2002.

44. O ştiinţă niciodată imaginată.  Perspective disciplinare asupra Criticii raţiunii Pure, AUB, 2002.

45. Cognitia matematica si cognitia filosofica in Critica transcendentala, RF, LI, 3-4, 2004: 427-436

 

VII. Comunicări ştiinţifice.

– La congresele mondiale de Logică, metodologie şi filosofia ştiinţei din l97l (Bucureşti), l978 (Hanovra), l983 (Salzburg), l987 (Moscova), l991 (Uppsala), l995 (Florenţa).

– La Congresul Mondial de Filozofie, Dusseldorf, l977.

– La Congresul Mondial de Istoria ştiinţei: Bucureşti, l981

– La Congresele internaţionale KANT: Mainz l981, l991,l995, Berlin 2000.

– In cadrul sesiunilor ştiinţifice ale Academiei Române, Universităţii Bucureşti, Societatea Lucian Blaga, etc

– La simpozioane ştiinţifice internaţionale: Roma, Budapesta, Amsterdam, Oxford, Muenchen, Tulsa, Barcelona , Bucureşti, Predeal etc.