Prof. dr. Sorin Vieru

Prof.univ.dr. Sorin Vieru este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 1973 cu o teză din domeniul logicii. Este specializat în logică formală şi istoria logicii, însă activitatea sa de cercetare a vizat şi filosofia politică, în special cea antică (Platon). Principalele sale publicaţii au abordat teme de logică şi ontologie (Aristotel, Wittgenstein, Frege, Boole). De asemenea, a tradus în limba română opere de Platon, Carnap sau Marcuse. Prof.univ.dr. Sorin Vieru este coordonator de doctorat şi Profesor Emerit în cadrul Facultăţii de Filosofie.

 

Sorin VIERU

Date personale : Născut în 1934 la Iaşi, România.

Domiciliul : Bucureşti, România.

e-mail : svieru [at] dnt.ro

Adresa la Universitate : Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie.

Studii : Doctor

Teza : Axiomatizări şi modele ale sistemelor silogistice .

Universitarea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 1973

Limbi străine cunoscute : Engleza, Germana, Franceza, Rusa.

Granturi, burse şi stagii de pregătire profesională:

1969 – stagiu de trei luni la Institutul de Filosofie, Moscova.

1979 – grant DAAD în Germania

( Regensburg Universität, Ruhr-Universität, Bochum)

1984 – grant DAAD

(Regensburg Universität and Ruhr-Universität Bochum)

1990 – stagiu de documentare şi cercetare la

New School for Social Research, New York

1992 – stagiu de documentare şi cercetare la

Department of Philosophy, Helsinki University

1993-1994 – fellow la New Europe College (România)

1999- 2001 – senior fellow la New Europe College

1994 – vizită la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (1994)

1995 – stagiu de documentare şi cercetare la

Department of Philosophy, Helsinki University

2001 – stagiu la Institute of Advanced Studies din

Budapesta

Arii de specializare : logica formală, istoria logicii,

Domenii de cercetare: sofistica clasică şi (post)modernă, filosofia politică şi morală a lui Platon, filosofia politică.

Experienţa didactică: 1990-1996 : Profesor Asociat, Facultatea de Filosofie, Bucureşti

din 1996 – professor la aceeaşi Facultate.

Cursuri: logica formală, istoria logicii, Frege, Sofistul lui Platon.

Din 2004 , Profesor Consultant.

Conducător de doctorat: doctorate susţinute de doctoranzi îndrumaţi în România;

doctoranzi în curs de pregătire a tezei.

2007 – Université Jean Moulin, Lyon; participare ca membru în comisia

de examinare a tezei de doctorat a lui Aurelien Demars.

Experienţa de cercetare : Institutul de Filosofie al Academiei (1957-1965);

Centrul de logică al Academiei (1965-1975);

din 1975 până în 2000 – Institutul de Filosofie.

Alte activităţi profesionale : coordonator al seriei “Phi” la Humanitas.

Membru: „Societatea Academică din România”.

„Societatea Română de Filosofie Analitică“ , Bucureşti.

Premii : „Premiul Nicolae Balcescu” al Academiei Române, 1964.

Participare la – Participare şi prelegeri (1969-

conferinţe şi Institutul de Filosofie, Moscova) ; 1969 , România,

simpozioane, International colloquium on Logic; 1971, International

seminarii Congress of Logic, Bucureşti; 1979 – prelegere la

Arbeitsgruppelogik,Ruhr-Universität Bochum;

1990 , New School of Social Research, New York ;

prelegeri la seminarul de logică şi filosofie condus de

Prof. G.H. von Wright la Helsinki (1992, 1995) ;

şi diverse alte comunicări prezentate la simpozioane, semi-

narii şi colocvii internaţionale desfăşurate în România .

 

 

 

 

LISTA PUBLICAŢIILOR

 

A. Cărţi şi contribuţii la volume

 

1. Axiomatizări si modele ale sistemelor silogistice.

[ „Axiomatizations and models for syllogistical systems” ]

Editura Academiei, Bucuresti, 1975. 115 p.

 

2. G o t t l o b F r e g e : Scrieri logico-filozofice, vol. Traducere, Studiu introductiv, notite introductive si note .

[Frege : „Logico-philosophical Writings” , vol. I. Translation from German ; General Introduction,Introductory Comments, Notes ] .

Editura stiintifică si enciclopedică, Bucuresti, 1977. LX + 350 p.

 

3. Norme, valori, actiune. – Analiza logică a discursului practic, cu aplicatii în logică şi drept.

[ „Norms, Values, Action. – The Logical Analysis of the Practical Discourse, with Applications in Logic and Law.” An Anthology. Selection of texts , translations and comments by Dragan Stoianovici and Sorin Vieru.]

Ed. Politică , colectia „Teorie si metodă în stiintele sociale” vol. XI , Bucuresti , 1980 . 352 p .

4. G. H. v o n W r i g h t : Normă si actiune . Traducere, postfată si note de Dragan Stoianovici si Sorin Vieru.

[ „Norm and Action”, by G. H. von Wright . Translation, postface and Notes, by Dragan Stoianovici and Sorin Vieru. Ed. Stiintifică si enciclopedică,Bucuresti 1982. 242 p.

 

5. Terente Robert & Sorin Vieru : Riscul gândirii .

[ „The Risk of Thinking” by Terente Robert & Sorin Vieru ]

Editura Humanitas, 1990. 266 p.

 

6. P l a t o n : Parmenides. Editie bilingvă. Traducere, lămuriri preliminare si note de Sorin Vieru.

[ Plato ” Parmenides . The Greek and the Romanian text Translated with notes and introductory comments by Sorin V ieru.]

Editura Paideia, 1994. 191 p.

 

7. Încercări de logică. Vol. 1

[ Logical sketches]

Editura Paideia, 1997, 310 p.

 

8. Încercări de logică. Vol.II.-Studii fregeene.

[ Logical sketches. Papers on Frege]

Editura Paideia, 2000, 216 p.

 

 

B. Studii de logică

 

1. Aspecte dialectice în logica propozitiilor.

[ Dialectical Aspects in Propositional Logic ].

„Cercetări filosofice”, 6, 1961, p. 1368-1385.

 

2. Forma singulară în logica propozitiilor.

[ The singulary form în propositional logic ].

„Cercetări Filozofice”, 3, 1962, p. 699-713.

 

3. Trăsături generale ale rationamentului deductiv.

[ General Features of the Deductive Inference ].

„Cercetări Filosofice”, 5, 1963, p. 1133-1146 .

 

4. Operatzij i funktij istinnosti u Wittgensteina.

[ Truth – operations and truth-functions in Wittgenstein ]

„Revue Roumaine des Sciences Sociales – série de Philosophie et Logique

[henceforth : Rev.Roum.Sc.Soc.-Phil.Log.] , 2, 1966, p. 171-177.

/In Russian/

 

5. Teorija Frege o funktij i predmete.

[ Frege’s Theory on Functions and Objects ] .

Rev.Roum. Sc. Soc.-Phil.Log.,1967, p. 192-205.

/In Russian/

 

6. Conceptia lui Boole despre formă si interpretare.

[ Boole on Form and Interpretation ] .

In : „Probleme de Logică”, I, Ed. Academiei, 1968, p.233-239.

 

7. Insemnări despre ontologia lui Frege.

[ Notes on Frege’s Ontology ].

„Revista de Filozofie”, 1, 1968, p. 56-67.

 

8. Zur Frage der Modi Barbara mit einer assertorischen und einer apodiktischen

Prämisse.

Rev.Roum.Sc.Soc.-Phil.Log., 3, 1969, p. 355- 357.

 

9. Alternative Formulations for Aristotle’s Syllogistic.

Rev.Roum. Sc. Soc.-Phil.Log., 3, 1970, p.249- 256.

 

10. S.L. Subbotin.Traditionnaja i sovremennaia formalnaja logika.

[ Comments on S.L. Subbotin work ‘Traditional and Modern Formal Logic. ] .

„Voprosî Filosofii”, 5, 1969, p. 166-168.

/In Russian/

 

11. Sur les systèmes de syllogistique apodictique .

„Acta Logica”, 13, 1970, p.215-222.

/ In French/

 

12. Elemente filosofice ale logicii lui George Boole.

[ Philosophical Elements of Boole’s Logic .]

In : „Probleme de Logică”, vol. II, Ed. Academiei, 1970, p.255-285.

13. Sur l’axiomatisation de la syllogistique d’Aristote.

In: „Recherches sur l’Organon”, Ed. academiei, 1971, p. 133-140.

 

14. The connection of assertoric syllogistic with other systems of logic.

Rev.Roum. Sc.Soc.-Phil.Log. , 2, 1971, p.249-256.

 

15. Silogistica asertorică si logica predicatelor.

[ The Assertoric Syllogistic and the Predicate Logic ] .

„Revista de Filozofie”, 7, 1971, p. 879-887.

 

16. Silogistica lui de Morgan.

[ De Morgan’s Syllogistic ].

In : „Probleme de Logică”, III, Ed. Academiei, 1971, p. 123-138.

 

17. Theophrastus’s Syllogistic and Predicate Logic.

Rev.Roum.Sc.Soc.-Ph.Log., 3, 1971, p. 205-211.

 

18. Inceputuri de semantică logică la comentatorii antici ai ‘Categoriilor’.

[ The Beginnings of the Logical Semantics in the Old Commentaries on ‘Categories’ ] .

In : „Probleme de Logică”, IV, Ed. Academiei, 1972, p. 109-127.

 

19. Semantica lumilor posibile si logica modală.

[ Possible Worlds Semantics and Modal Logic ]

In : „Directii în logica contemporană”, Ed. Stiintifică, 1974, p.

 

20. Analiza logică în serviciul investigatiei filozofice.

[ Logical Analysis as a Tool for Philosophical Investigations ] .

„Revista de Filozofie” nr. 3, 1974, p. 371-379.

 

21. Orizont logic si orizont uman.

[ Logical and human horisons ].

„Revista de Filozofie”, 9, 1974, p. 1124-1126.

 

22. Logica deontică si teoria modalitătilor.

[ Deontic Logic and Theory of Modalities ] .

In : „Probleme de Logică”, VI, Ed. Academiei, Bucuresti, 1975, p. 109-134.

 

23. Logica deontică si formalizarea obligatiei derivate.

[ Deontic Logic and the formalization of the derived obligation]

„Revista de Filosofie”, 2, 1975, p. 242-246.

 

24. A Generalization of the Standard Deontic Logic.

Rev. Roum. Sc. Soc. – Phil. Log., 1975, p. 227-229.

 

25. Sistemul deductiv ca formă logică a gândirii stiintifice.

[ The deductive system as a logical form of the scientific thinking ].

In : A. Botez (ed):”Euristică si structură în stiintă’.Editura Academiei, 1978, p. 37-66.

 

26. Implicatia silogistică .

[ The syllogistical implication ].

„Revista de Filozofie”, 5, 1978, p. 553-557.

 

27. Un sistem de logică deontică generalizată.

[ A system of generalized deontic logic ].

„Revista de Filozofie”, 3, 1979, p. 389 – 397.

 

28. Elementary Modal Logics.

„Revue Roumaine de SDciences Sociales- Phil. Log., 3-4,

1979, p.385-390.

 

29. Spre o hermeneutică a sistemelor formale.

[ Towards a hermeneutics of formal systems ]

In : M. Nasta , Gh. Vlădutescu (eds.), Studii aristotelice.

Universitatea din Bucuresti, 1981, p.51-56.

 

30. Functii ale teoretizării înăuntrul investigatiei istorice.

[ Functions of theorizing within the framework of the historical investigation ].

In : Cătălin Zamfir (ed.) , Epistemologia stiintelor sociale, Ed. Politică, 1981, p. 51-56.

 

31. Logica matematică si umanismul teoretic. Preliminarii.

[ Mathematical logic and theoretical humanism. Preliminary remarks.]

„Revista de Filozofie, 3, 1981, p. 293-299.

 

32. Faptul istoric în perspectiva logicii ; câteva repere.

[ A logical approach to the logical fact.]

In „Probleme de Logică” , vol. VIII, Ed. Academiei,1981, p. 191-216.

 

33. Hermeneutics and Form-Interpretation Dialectics in Formal Systems.

In : A. Botez, D. Ghise (eds.), „Dialectics – Systems – Science „,

Ed. Academiei, Bucharest, 1981, p. 231-239.

 

34. La logique mathématique et l’humanisme théorique. Préliminaires.

Revue Roum. Sc. Soc. – Phil. Log. , 3-4, 1981, p. 397-406.

/ The French version of B.31 above /

 

35. Despre logica stiintelor juridice. Sinteză.

[ On the logic of the Sciences of Law.]

„Stiintele Sociale si Politice din România. Progrese. Realizări”, ASSP, 2, 1981, p.47-50.

 

36. The syllogistical implication.

Revue Roum. Sc. Soc. – Phil. Log., 1, 1983, p. 49 – 54.

/ Versiunea în engleză a studiului B26 de mai sus / .

 

37. Logici deontice elementare.

[ Elementary deontic logics ].

In : Cornel Popa… eds , „Logica actiunii,

Ed. Stiintifică si Enciclopedică, 1983 p. 122-142.

 

38. Ideografia fregeană în perspectivă culturală.

[ A cultural approach to Frege’s ideography ].

Revista de Filozofie, 30, 6, 1983, p. 518-523.

 

39. Discursul practic si rationalitatea actiunii.

[ The practical discourse and the rationality of action ]

In : A. Botez (ed.) , Ed. Academiei, Bucuresti, 1983, p. 107 – 113 .

 

40. Rationalitatea actiunii si cunoasterii. Sinteză.

[ The rationality of action and knowledge ].

In : „Stiintele Sociale si Politice peste hotare. Directii. Tendinte.”

(A.S.S.P. – OIDSP, 2, 1983, p. 62-67 ).

 

41. L’idéographie fregeenne dans une perspective culturelle.

Rev. Roum. Sc. Soc. – Phil. Log., 1, 1984

 

42. Conceptul cunoasterii si unele logici epistemice.

[ The Concept of Knowledge and some epistemic logics ]

In: „Probleme de Logică”,IX, 1986, Ed.Academiei, p.77-89.

 

43. Discours et rationalité pratique.

„Noesis”, 13, 1987, p. 131 – 139.

 

44. Cu privire la raporturile logicii cu filozofia

[ On the relations between logic and philosophy ]

„Revista de Filozofie, 4, 1987, p. 350 – 354 .

 

45. Pluralitatea stiintelor si unitatea stiintei.

[ Plurality of the Sciences and Unity of Science ]

„Revista de Filozofie”

 

46. Fapte, evenimente, actiuni.

[ Facts, events, actions ]

A fragment from B32 , reprinted in Mircea Mâciu (ed.) „Antologia de

filozofie românească”, vol.VI

– „Biblioteca pentru toti” nr. 1308,p.193 – 201 ; 1988.

 

47. Prefată la v olumul Titu Maiorescu:Scrieri de logică.

[ Preface to ” Logical Writings of Titu Maiorescu”, edited by Al. Surdu ]

Ed. Stiintifică si Enciclopedică, Bucuresti, 1988, p. 5 -9.

 

48. Nevoia de logică.

[ The Need for Logic ]

„Revista de Filozofie”, 6, 1989, p. 565-567.

 

49. Constituirea paradigmei moderne a logicii : câteva contributii fregeene.

Some Fregean contributions to the present paradigm of logic ].

In C. Candiescu, Cr. Joja, S. Vieru „Orientări contemporane în filosofia logicii”,

Editura stiintifică, 1991, p. 16 – 108.

 

50. Asertabilitate si adevăr.

[ Assertability and Truth ]

In : „Probleme de Logică”, vol. XI, 1993, p.

 

 

51. Faits historiques et histoires: une approche logique.

[ New Europe College Yearbook, 1994, Bucarest, p. 143-168 ; @ Humanitas & New

Europe College, 1996 ]

 

52. Ce este o operatie logică?

(“Revista de Filozofie” ,1, 1997)

 

 

 

C. Eseuri filosofice

 

1. Seama.

[ Accounting ]

„Cronica”, Iasi, 5 februarie 1968.

 

2. Jocul si joaca.

[ Game and childish play ]

„Revista de filozofie”, 2, 1968, p. 213-215.

 

3. Il gioco e il ‘giocare’.

“Bréve”, Italia, nr. 11 – 12, 1969, p. 10 – 12.

/ Versiune italină a C2 /

 

4. Alcibiade – notă introductivă.

[ Alcibiades. Introductory comments on a Platonic dialogue]

In : Platon, Opere, vol. I, Ed. stiintifică,1974, p.83 – 91.

 

5. Tragicul si înfruntarea limitei.

[ Confronting the Limit : the problem of the tragedy ]

„Secolul XX”, 6, 1979, p. 102 – 108.

 

6. Convocarea tăcerii. Tractatus logico-philosophicus, aforismul 7.

Convoking Silence. Tractatus, aph.7.

„Secolul XX”, 11 – 12, 1981, p. 68 – 70.

 

7. La convocation du silence : Tractatus logico-philosophicus, aphorisme 7.

Rev.Roum. Sc. Soc. – Phil.-Log. 1, 1982, p. 27 – 30.

/ Versiune franceză a C6 /

 

8. Scrisori.

[ Letters]

In : Gabriel Liiceanu, „Epistolar”. Ed. „Cartea Românească”, 1986, p. 135 – 145,

152 – 167, 229 – 235.

 

9. Idei fundamentale în filozofia secolului XX.

[ The main ideas of the twentieth-century philosophy ]

In : „Cartea interferentelor”,Ed. Stiintifică si Enciclopedică, 1985, p. 280 – 291.

 

10. Popas la vatra unor gânduri.

[ Thinking in silence ]

„Viata românească”, 9, 1984, p.

 

11. Rigorile constiintei stiintifice.

[ The standards of the scientific conscience ]

„Orizont” (Timisoara) nr. 27, 29, 33 din 8 iulie, 22 iulie si 19 august 1983.

 

12.. Asertivitate.

[ Assertivity ]

„Ramuri” (Craiova),2, 1986.

 

13. La condition de l’essai: sur la frontiere entre la littérature et la philosophie.

Cahiers roumains d’études littéraires”, 1, 1987, p. 58-62.

 

14. In căutarea marilor începuturi.

[ Searching the Great Beginnings ]

„Viata românească”, 12, 1987, p. 43-44.

 

15. Variatiunile Goldberg.

[ Goldberg Variations ]

„Ramuri”, 1, 1987.

 

16. Amintiri impersonale.

[ Impersonal recollections ]

„Vatra”, Târgu Mures, 3, 1988.

 

17. Imaginatia inflationistă.

[ The inflationary imagination ]

” Dialog”, Iasi, 19, nr. 127-128, 1988.

 

18. Parmenide: lămuriri preliminare.

[ Introductory remarks to Plato’s ‘Parmenides’ ]

In : Platon, Opere, VI, Ed. Stiintifică sî enciclopedică, 1989, p. 50-73.

 

19. Continentele insomniei.

[ The continents of unsleepiness. Notes on Emil Cioran ]

„Secolul 20”, nr. 4-5-6, 1988, p. 93-95.

 

20. O armonie a contrariilor.

[ A harmony of the opposites ]

„Secolul XX’, nr. 4-5-6, 1988, p. 137-140.

 

 

21. Gânduri despre filozofie.

[ Thoughts about philosophy ]

„22”, 4, 1990.

 

22. Jurnal imaginar.

[ Imaginary diary ]

„Viata românească”, 7, 1990, p.115-119.

 

23. Pagina dispărută.

[ The faded page ]

„Viata Românească”,8, 1990, p. 112-114.

 

24. Paradoxuri si oglindiri.

[ Paradoxes and mirrors ]

„Viata Românească”, 6, 1991, p. 85-92.

 

25. Viitorul îndepărtat al tehnicii : de la demiurgie la taumaturgie artistică.

[ The future of the technology : from demiurgical creation to artistic taumaturgy ] .

„Viata Românească”,5, 1991, p. 111-115.

 

26. Socrate si spiritul european.

[ Socrates and the European mind ].

„Viata românească”, 1-2,1992, p. 6-15.

 

27. Intâlniri cu I.L.Caragiale.

[ Encounters with I.L. Caragiale ]

„Viata Românească” , 1-2, 1992, p.6-15.

 

28. Fragmente regăsite (1).

[Rediscovered fragments ]

“Apostrof’“ , nr.5/6/7, 1994.

 

29. ‘Postfată’ la ‘Cărticica întelepciunii românesti’ (Ed. ARA, 1994).

[An Afterword to a “Booklet of Romanian Wisdom”]

 

30. Problema maestrului spiritual. Schimb de scrisori cu Andrei Plesu.

[ The problem of the spiritual Teacher. Letters to Andrei Plesu ]

In : Andrei Plesu, „Limba păsărilor”, Ed. Humanitas, 1994, p.227 – 238 ,243-244.

 

31. Despre normalitate si nu numai .

[On normality and other topics]

‘’Dilema’’ nr. 116 ; 31 martie – 6 aprilie 1995.

 

32. Insemnări despre doamna T.

[Notes on Mrs. T.]

“Apostrof’ , an VI, nr. 1/2 (56/57), 1995 ]

 

33. Rostirea filozofică si zeflemeaua caragialescă ..

[The philosophical speech and the literary mocking]

“Arc” nr. 14-15-16 /nr. 2-31995], p.232-233

 

34. Greva foamei

[Hunger strike]

“Arc” nr. 17-18-19 [nr. 1-2,1996] , p. 150.

 

35. Câteva pastişe despre limbă

[ În culegerea de studii “Estetică şi moralitate” ,sub redacţia lui Marin

Diaconu , editura Crater, 1998, p.147-154. ]

 

36. Proiect social . [“22”, nr. 19 (533) , 8-15 mai 2000]

 

37. Câteva precizări. [“22” nr. 23, (537), 6-12 iunie 2000]

 

38. O valenţă fundamentală a educaţiei: disponibilitatea. – Interviu cu filozoful

Sorin Vieru .

[Universul şcolii nr. 7+8, 17 mai 2000 ]

 

39. Între stînga şi dreapta sau între democraţie şi extremism?

[ în : „Intelectualul român faţă cu inacţiunea- în jurul unei scrisori de G.M. Tamas” –

ed. Curtea Veche, Buc. 2002, p.122-134]

 

40. Gândirea de stânga . Sentimente şi convingeri .

[Dilema nr. 494, 2002]

 

41. Petrus Cunctator

[„Dilema”, 12.3.2003]

 

 

42. Este posibilă o nouă revoluţie morală?

[ în ”Dialogos”, ed. ASE, Buc. 2005. P.27-30 ]

 

43. Un om neobisnuit

[ în volumul colectiv “Grigore C. Moisil şi continuatorii săi”. Ed. Academiei

Române.2007, p. 524- 525]

 

44. Observations générales sur la thèse de M. Aurelien Demars, «Le pessimisme

Jubilatoire de Cioran. Enquête sur un paradigme métaphysique négatif. »

[în ” Cahiers Emil Cioran. Approches critiques, IX, Sibiu-Leuven ,2008,

p.261-268] “

 

45. Dialog despre gândirea politică . (partile 1,2,3,

În „Contemporanul. Ideea Europeană “ din iunie, iulie,august, . 2008

În colaborare cu Terente Robert

 

 

D. Traduceri

 

1. P l a t o n : Alcibiade. – Traducere,notă introductivă, note.

[ Plato’s Alkibiades. Translation, Introductory Notice, notes. ]

In : P l a t o n, Opere, I, Ed. stiintifică,1974,p. 85-152.

/See also C4 /

 

2. P l a t o n : Parmenide. Traducere, lămuriri preliminare, note.

[ Plato’s Parmenides. Translation, Introductory remarks, notes].

In : P l a t o n, Opere, VI, Ed. Stiintifică si enciclopedică, 1989, p. 50-158.

/ See also A6/

 

3. R u d o l f C a r n a p : Semnificatie si necesitate. Traducere de Gh. Enescu si S.

Vieru.

[ Carnap : „Meaning and Necessity’. Translation by Gh. Enescu and S. Vieru.]

Ed. Dacia, Cluj, 1972.

 

4. W a n g H a o : Studii de logică matematică.

Translation in Romanian by S. Vieru and U. Morgenstern. Ed. stiintifică, 1972.

 

5. W i l l i a m K n e a l e & M a r t h a Kneale : Dezvoltarea logicii.

Traducere de U. Morgenstern, C. Popa si S. Vieru.

[ „The Development of Logic” by W. & M. Kneale. ].

Ed. Dacia, Cluj-Napoca. Vol. 1, 1974 ; vol. 2, 1975.

 

 

6. H e r b e r t M a r c u s e : Scrieri filozofice. Studiu introductiv, selectia textelor

si îngrijirea editiei : N. Tertulian.

Traducere : Ion Herdan, Sorin Vieru, Vasile Dem. Zamfirescu.

[ H. Marcuse , „Philosophical Writings”. Translated by Ion Herdan, Sorin Vieru,

Vasile Dem. Zamfirescu.] Ed. politică, colectia ‘Idei contemporane’

/ A se vedea şi A3, A4, A5 /

 

 

E. Alte publicaţii.

 

1. „Momentan”. A carte de poezii.

Editura „Ara”, 1991.

 

2. Poezii publicate în reviste româneşti.

 

3. Articole politice şi culturale în reviste româneşti.

 

4. Recenzii, comentarii şi note publicate în diverse reviste.

 

 

F. În pregătire – texte predate la edituri

 

Carte : Noile riscuri ale gândirii politice. (În colaborare cu Terente Robert) .

Contract de editare cu editura « Curtea Veche ».

Primele trei părţi din capitolul 3 al cărţii au apărut în trei numere consecutive din

„Contemporanul. Ideea europeană “ , 2008.

 

Eseul „Andrei Plesu şi politica”. Urmează să apară într-un volum colectiv

de eseuri la Editura Humanitas, în aprilie 2009.

 

Prof.dr. consultant

SORIN VIERU

 

21 septembrie 2008