Prof. dr. Ion Bănşoiu

Prof.univ.dr. Ion Bănşoiu şi-a susţinut doctoratul în filosofie în cadrul Universităţii din Bucureşti în anul 1987 cu o teză de filosofie antică greacă. De-a lungul carierei, interesele sale de cercetare şi predare s-au concentrat în domeniile: filosofia culturii, antropologie, cercetare interdisciplinară a culturilor tradiţionale, originile filosofiei europene. A publicat monografii despre Parmenide, Heraclit, sofişti, Aristotel etc, precum şi numeroase articole în reviste de specialitate, preponderent pe teme de filosofie antică greacă. Prof.univ.dr. Ion Bănşoiu este fondator şi director al editurii Paideia.

ION BĂNŞOIU

CURRICULUM VITAE

1.         Locul si data naşterii:
Bucureşti, România, 17 Decembrie 1950

2.         Studii:
1958- 1970 – Liceul 28, Bucureşti
1970- 1974 – Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofic, secţia – filosofic generală 1974 – Facultatea de Filosofic, Teza de licenţă („Despre Fiinţă şi esenţă la Aristotel în Thoma din Aquino” )

3.         Funcţii:
1974-1978 –  Profesor de filosofie la Liceul de fizică nr. 4 (Centrul naţional de fizică Bucureşti-Măgurele)
1978-1990 –  Universitatea Bucureşti, Institutul de Filosofie, Departamentul de Istorie a Filosofici universale. Profesor asociat la Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia de Istorie a filosofici.
1991-1996 – Lector universitar dr., Universitatea Bucureşti, Catedra de Istoria filosofiei şi filosofia culturii.
1996- 2000 – conferentiar universitar dr., Universitatea Bucureşti, Catedra de Istoria filosofiei şi filosofia culturii.
2000-2006 – Profesor  universitar dr., Universitatea Bucureşti, Catedra de Istoria filosofiei şi filosofia culturii.
1990- 2006 – director al Editurii Paideia.

4.         Activitate academică:

  • Specializare postuniversitară în istoria filosofiei 1977- 1987 – doctorand la Facultatea de filosofie,Universitatea Bucureşti.
  • 1987 – Teza de doctorat cu tema: Ideea principiului şi interpretarea aristotelică a primilor filosofi ai naturii.
  • Autor şi co-autor la peste 40 lucrări, în domeniul istoriei, de filosofie greacă veche, istoria şi filosofia ştiinţei, istoria şi filosofia culturii.
  • Profesor asociat la Universitatea Bucureşti, conferinţe şi cursuri la Universitatea din Halle (1984) şi Universitatea Liberă din Bruxelless (1987), Universitatea Catolică din America (Washington), 1990- 1996
  • Participare cu lucrări la diferite întruniri naţionale şi internaţionale, congrese şi simpozioane.
  • Studii, activitate didactică şi de cercetare în domeniul filosofiei culturii, filosofiei şi culturii antropologice, participare interdisciplinară în domeniul cercetării culturii tradiţionale.

5 .  Preşedinte al Societăţii Paideia.

LISTĂ DE LUCRĂRI

Ion Bansoiu, Filosofia preclasica greaca, fragmente din textele presocraticilor, Paideia 2006
Ion Bansoiu,  Paideia eleata, studiu, Paideia 2004.
Ion Bansoiu, Paideia sofista, studiu, Paideia, 2003
Ion Bansoiu, Paideia pytagoriciana, studiu, Paideia, 2002
Ion Bansoiu, Filosofia greaca in stadiul initial, editie revazuta, monografie, Paideia, 2001
Ion Bansoiu, Raluca Grigoriu, Fragmente, traducere, Paideia 2000
Ion Bansoiu, Filosofia preclasica greaca, texte si comentarii, Paideia, 1999
Ion Bansoiu, Heraclit, Paideia, 1998
Ion Bansoiu, Parmenide, studiu, Paideia, 1997
Ion Bansoiu, Filosofia in orientari minore, monografie, Ed. Paideia, 1997
Ion Bănşoiu, Filosofia greacă în stadiul iniţial, monografie. Ed. Ştiinţifică, 1996.
Ion Bănşoiu, Ortega y Gasset, monografie, Ed. Paideia, Seria monografică, 1996.
Ion Bănşoiu, Gheorghe Vladuţescu, Filosofia greacă, monografie. Ed. Paideia, 1993.
Ion Bansoiu, „Panteism”, „Deism”, in vol. Raţiune şi Credinţă, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Buc. 1988
Ion Bănşoiu, Dragoş Popa, „On the Concept of irreductible antinomy”,contribuţie, Congress of Logic, Methodologie and Philosophy of science, Moskow, Papers, 1987.
Dragoş Popa, Ion Bănşoiu, „New Epistemologic leneaments for the interpretation of Quantum Mechanics”,contribuţie, Congress of Logic, Methodologie and Philosophy of science, Moskow, 1987.
Ion Bănşoiu, Ideea Principiului şi interpretarea aristotelică a Primilor filosofi ai naturii,teză de doctorat, Ed. Univ. Buc., 1987.
Ion Bănşoiu, Dragoş Popa: „Aspects of Dynamic Rapport Between Simetry and Asimetry”,Ed. Academiei Române, studiu, Symposium of Committee for History and Philosophy of Science, 1986, Bucharest.
Ion Bănşoiu, Die aristotelische theorie der Induktion und die Begründung des Empirismus bei John Locke,lb. germană, studiu, Halle Universität, 1985.
Ion Bănşoiu, „The actuality of Ancient Philosophy”, studiu, Revue of Philosophy, 6/1984.
Ion Bănşoiu, „The Ethnic Model of Philosophycal Approach”, studiu, Romanian Revue, 10/1984.
Ion Bănşoiu, „Parmenide şi începuturile filosofiei”,studiu, în: Studii de istoria filosofiei universale, vol. IX, Ed. Academiei Române, 1984.
Ion Bănşoiu, „Şcoala scoţiană a simţului comun”,studiu, în: Istoria filosofiei moderne şi contemporane, vol. I, Ed. Academiei Române, 1984.
Ion Bănşoiu, „Deismul în Anglia”,studiu, în: Istoria filosofiei moderne şi contemporane, vol. I, Ed. Academiei Române, 1984.
Ion Bansoiu, „Culture Regarded as Unity”,studiu, Romanian Revue, 4-5/1983.
Ion Bănşoiu, „Deismul”,studiu, în: Studii de istoria filosofici universale, vol. VIII, Ed. Academiei Române, 1983.
Ion Bănşoiu, „Viziunea eclectică a lui Victor Cousin privind filosofia şi istoria”,studiu, în: Studii de istoria filosofiei universale, vol. VII, Ed. Academiei Române, 1982.
Dragoş Popa, Ion Bănşoiu, Vintilă Mihăilescu: „Die Wichselwirkung zwischen den strategischen Niveaus der Wissenschaft”,contribuţie, 16th Congress of History of Science, Bucharest, 1981.
Ion Bănşoiu, „Exegeza genetica – O modalitate nouă în studiile aristotelice„, studiu, în: Studii aristotelice, Ed. Universităţii Bucureşti.
Ion Bănşoiu, „The Interpretation of Oriental Philosophy in România”,studiu, în România 6/1981 (translation in Chinese).
Ghe. Vlăduţescu, Ion Bănşoiu, Ion Goian: Antropologie, monografie, teme, texte, Ed. Universităţii Bucureşti.
Ion Bănşoiu, „Clasificarea ştiinţelor la Aristotel”,studiu, în: Momente ale dezvoltării filosofici ştiinţei. Ed. Academiei Române, 1981.
Ion Bănşoiu, „Inţelegerea conceptului în teoria aristotelică a Fiinţei”,studiu, în: Revista de filosofie 4/1980, versiunea franceză în: Revue roumaine, seria de ştiinţe sociale, 1981.
Constanţa Costea, Ion Bănşoiu, Vintilă Mihăilescu, Ion Goian: Romanian Tradiţional Village. Report to 1st Tradiţional CultureSymposium, studiu, Tg. Jiu-Bucharest, 1980.