Prof. univ. dr. Mihaela Pop

Prof. univ. dr. Mihaela Pop este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 1999 şi doctor în literatură comparată al Universităţii Lyon III din anul 2008. Este specializată în filosofia culturii, estetică, filosofie antică, istoria artei, filosofie şi cultură bizantină. Activitatea sa de cercetare urmăreşte şi teme la intersecţia dintre studiile culturale şi filosofie din perspectiva valorilor morale, religioase şi estetice. Recent, Prof.univ.dr. Mihaela Pop a coordonat proiectul internaţional de cercetare “Church and Culture in Romanian and Bulgarian History. The Future of Religion in the Balkans”. De asemenea, a dezvoltat un parteneriat între Facultatea de Filosofie şi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Prof.univ.dr. Mihaela Pop este membră a centrului de cercetare CCIF, a Centrului de Studii Medievale (un proiect al Facultăţilor de Istorie, Limbi Străine şi Filosofie), precum şi a Centrului pentru Studiul Imaginarului.

CURRICULUM VITAELISTĂ LUCRĂRI

MIHAELA ALEXANDRA POP

a. Studii efectuate și diplome obținute

 • 2008 – Doctor în Literatură comparată – susținerea tezei la Universitatea Lyon III – Lyon, Franța. 2003-2008: studii doctorale pentru un doctorat de Literatură comparată în co-tutelă (Universitatea din București – Universitatea Lyon III, Franța) – diploma eliberată pe 10-06-2009 cu nr. 6958727, Franța. Atestat de recunoaștere a diplomei din Franța, eliberat de Ministerul Educației, Cercetării si Inovării cu nr. 44421 in 08-09-2009
 • 1999 – Doctor în filosofie, Universitatea din București, Facultatea de Filosofie (Diplomă de doctor în filozofie – Ordin al Ministerului Educatiei Nationale – nr. 3337 din 8-03-2000; diploma eliberata cu nr. 181 din 11-04-2000 (1995-1999 – studii doctorale de filosofie, Universitatea din București, Facultatea de Filosofie)
 • 1996 – Licențiată în Filosofie (Diplomă de Licență) – 1991 – 1996 – Universitatea din București, Facultatea de Filosofie – studii universitare de lungă durată (Diplomă de Licență)
 • 1979 – Licențiată în Filologie, secția Franceză – Română (Diplomă de Licență) -1975-1979: Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – studii universitare de lungă durată – secția Franceză – Română
 • 1975 – Diplomă de Bacalaureat

 

b) Experiență profesională și locuri de muncă relevante

 1. Funcții de bază

– didactice

            – Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (Catedra de Istoria Filosofiei și Filosofia culturii până în 2010) :

– Prof. univ. dr. abilitat – 2016 – Ordinul ministrului Educației Naționale si Cercetării Științifice nr 3303 din 02-03-2016

– Prof. univ. din 2015

– Conferențiar univ. dr. (din 2004 până în prezent)

– Lector univ. dr. (2000 – 2004)

– Asistent univ. (1997- 2000)

 

 1. Colaborări didactice și cursuri predate:

– Institutul Catolic din București: Introducere în estetică (1996-2004)

– Institutul Teologic Ortodox din București – Introducere în estetică și istoria artei (2001-2002)

– Universitatea din Pitești, Facultatea de Istorie, Psihologie și Filosofie – Istoria filosofiei antice (2000-2004)

– Institutul de Arhitectură ”Ion Mincu” din București – Concepte fundamentale ale esteticii (2002-2004)

            – Universitatea din București, Facultatea de Istorie, secția de Istoria Artei – (2005 – în prezent) : Introducere în estetică și istoria artei (an I licență); Filosofia artei și istoriografie (an II- licență); Estetică medievală – Master Studii medievale; Aspecte fundamentale ale esteticii – Master IDD (2005-2010).

c. Proiecte de cercetare-dezvoltare și Granturi

c.1. Proiecte de cercetare

 1. a) Internaționale –
 • Project of Research – Culture and Value in Late Modernity – The Approach of the Process Ontology through Art and Values in Knowledge-Based Society Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge, and Romanian Academy, Institute of Philosophy and Psychology ”Constantin Rădulescu-Motru” and University of Bucharest, Faculty of Philosophy; 2015 – 2017. Membră a echipei române de cercetători. (in curs de desfășurare)

Rezultate : 3 articole publicate in reviste de specialitate in România și Bulgaria

 • Project of Research – Church and Culture in Romanian and Bulgarian History. The Future of Religion in the Balkans, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge and Romanian Academy, Intitute fof Philosophy and Psychology ”Constantin Rădulescu-Motru”and the Faculty of Philosophy, University of Bucharest: 2012-2014. Membră a echipei române de cercetători.

Rezultate: 2 articole în 2 volume colective (în limba engleză, publicate la edituri universitare din Bulgaria și România)

 

c.2. Granturi

 1. a) Internaționale

-TEMPUS – PHARE Project (Joint European Project JEP – 12517-97), (1998-2000). Membră în cadrul proiectului. –.

Rezultate: pregătirea tezei de doctorat în filosofie.

 1. b) Naționale

Proiectul ACOFIN-proiectul cultural ARTĂ. CONSUM. FINITUDINE (ACOFIN), finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) şi derulat de Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie și  Victoria Art Center – (2013)-  membră în echipa de cercetare

Rezultate: 2 articole publicate on line și pe site-ul proiectului

-Grantul  NEC-LINK 2008-2009 – colaborare între Universități: Facultatea de Istorie și  Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj și Facultatea de Filosofie, Universitatea din București (Conf.  Univ. Dr. Dan Rațiu și Conf. Univ. Dr. Mihaela Pop)

Rezultate:

 1. a) organizarea unui curs comun la Facultatea de Filosofie din București intitulat Idei filosofice în arta modernă şi contemporană – în semestrul II an universitar 2008-2009 ;
 2. b) organizarea unei conferințe internaționale în iunie 2009
 3. c) publicarea unui volum al contribuțiilor la conferință la Editura Universității din București.

-Grant CNCSIS – 872 (2005-2007) « Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamentele cultural valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi » – colaborator temporar

Rezultate : 1 articol prezentat în cadrul unei conferințe.

-Proiect DECUFIL –Dezvoltare curriculară la catedra de Istoria filosofiei și filosofia culturii în acord cu obiectivele programului Bologna –SP-C2005-P01 (2005-2006) (membră în echipa de cercetare)

Rezultate: un articol prezentat la simpozionul final al proiectului.

 

 1. Granturi (burse) individuale

Université Jean Moulin, Lyon III, Franța, 2006 (aprilie-septembrie) (bursă regională franceză)- pentru stagiu doctoral și pregătirea lucrării de doctorat

Université Jean Moulin, Lyon III, Franța, 2004 (martie-august) (bursă regională franceză)- pentru stagiu doctoral și pregătirea lucrării de doctorat

Central European University, Budapesta, Ungaria, Summer School in Intercultural Citizenship – The South-Eastern Europe Experience, 2000 (iunie-iulie) (bursă CEU)

Central European University, Budapesta, Ungaria, Summer School in Cultural Anthropology, 1998, (iunie-iulie) (bursă CEU)

Universitatea Catolică din Lublin, Polonia (1996 – iulie-septembrie)- bursă guvernamentală polonă- pentru pregătirea lucrării de doctorat.

           

d) Elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice

 

 1. Membru în asociații profesionale

 a) Internaționale :

International Society for Cultural History (ISCH), Aberdeen, Marea Britanie – din 2012.

b) Naționale și universitare

– Societatea Română de Filosofie

– Centrului de Cercetare Istoria Ideilor Filosofice – Universitatea din București, Facultatea de Filosofie (CCIIF)

– Centrului pentru studii medievale – Universitatea din București- Facultatea de Limbi străine și Facultatea de Istorie (CSM)

– Asociația doctoranzilor și cercetătorilor în filosofie –Facultatea de Filosofie, Universitatea din București (ADCF)

 

 1. a) Coordonator de lucrări

-Culture and Religion in the Balkans. Philosophical Approaches, Ed. Universității din București, București, 2015, ISBN – 978-606-16-0554-5

Values of the Human Person. Contemporary challenges – Edited by Mihaela Pop, The Council for Research in Values and Philosophy – Washington and the University of Bucharest

Editura Universității din București, 2013, ISBN: 978-606-16-0332-9, 396 pp.

Culture and Religions in the Carpato-Balkanic region. History and Actuality, 15-16 iunie 2012, Mihaela Pop –Analele Universității din București, Seria de Filozofie, vol. nr. LXI, Nr. II, July-December, 2012.

Values of the Human Person. Contemporary challenges – Edited by Mihaela Pop, The Council for Research in Values and Philosophy – Washington and the University of Bucharest in the Series IV A, vol. 47, Cultural Heritage and Contemporary Change – Eastern and Central European Studies, General Editor George F. McLean, Library of the Congress, USA, 2013, ISBN: 978-1-56518-284-4 (pbk).

Imaginarul. Teorii şi aplicaţii, coordonator Mihaela Pop, Ed. Universităţii din Bucureşti, ISBN : 978-606-16-0033-5, 2011

– Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-737-891-0, p.212, Coordonatori: Mihaela Pop şi Viorel Cernica.

-Estetica şi artele astăzi, Editori Mihaela Pop şi Dan Eugen Raţiu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-737-786-9.

Les actes du colloque international « Systemes images langages », Bucarest 2006, Editori Mihaela Pop, Sabin Totu şi Viorel Vizureanu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-737-459-2 şi ISBN francez: 2-916377-37-9

2b. Editor revistă internațională de specialitate (on line) The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture (IJAPHC), Editura Universității din București.

 

 2.c. Coordonator de conferințe

a) internaționaleValues of the Human Person : Contemporary Challenges, Bucharest, June 2011- Conferinţa a fost organizată la Facultatea de Filosofie in colaborare cu The Council for Research in Values and Philosophy, Washington.

-b) naționale

Conferința națională pentru studenți, masteranzi și doctoranzi și cercetători ”Ion Ianoși” ediția:

I: Idei filosofice în arta secolelor XIX și XX – 25 aprilie 2013, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

II: Arta ca experiență și experiența ca artă, 16 mai 2014.

III. Jocul în gândirea estetică și arta contemporană, București, 15 mai 2015

 1. Categoria Noului – Impactul asupra artei și gândirii estetice în secolul XX, București, 13 mai 2016
 2. 3. -Peer Reviewer – International Society for Universal Dialog (ISUD) – Xth Congress, Craiova, 4 – 9 July, 2014.

Membru în comitetul științific al Balkan Journal of Philosophy, (ERIH PLUS, EBSCO Discover, Google Scholar, Philosopher Index, Philosophy Research Index, PhilPapers, ProQuest Summon, WorldCat Local,  CEEOL]

     – Referent științific:  Revista ”Analele Universității din Craiova. Seria Filozofie; ISSN: 1841-8325. (Cotată B+, CNCS. Baza de date: AERES, ERIH, ERA, SCOPUS, Philosopher’s Index, etc.)

4.- Coordonator Editorial Board pentru revista on line International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture (IJAPhC)

 

 1. Citări în lucrări de specialitate.

-Lucrarea Métamorphoses de la symbolique voiévodale. Etudes des mythes politiques dans la littérature roumaine des XVIe et XVIIe siècles, Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2010, Germania, ISBN: 978-613-1-50847-9, 430 p. – a fost recenzată de Popa Isabela in Analele Universităţii din Bucureşti, Secţia Istorie, 2012- Sunt citate articolele mele din Studia Hebraica, din 2006 si din 2008 cât si lucrarea Aspects de l’imaginaire politique médiéval dans la littérature roumaine des XVIe et XVIIe siècles, apărută în 2009 în Franţa- google.com-academic-mihaela pop si mihaela alexandra pop. Citări ale colegilor din domeniul esteticii : Constantin Aslam, Paradigme în istoria esteticii filosofice, Institutul European, colecția Academica, 120, Iași, 2013, pp.37, 64.

 

 1. Membră în comisii de admitere la licență, masterat, în comisii de finalizare a studiilor (de licență, susținerea de disertații masterale); membră în comisii de doctorat, comisii de concurs pentru posturi de lector și conferențiar universitar, comisii de concurs pentru grade didactice.

 

6. Premii. Diplome – Premiul Academiei Române pentru lucrări filosofice „Mircea Florian ”, 2002 pentru lucrarea Frumosul Platonian între ontologic și estetic.

Teza de doctorat în filosofie (susținută în octombrie 1999 la București)

Frumosul platonian între ontologic şi estetic, Ed. Printech, București, 2001, 210 pp. ISBN- 973-652-262-8  – Premiul Academiei Române, ”Mircea Florian”, 2002

Teza de doctorat în literatură comparată (susținută în martie 2008 la Lyon – Franța)

Aspects de l’imaginaire politique médiéval dans la littérature roumaine des XVIe et XVIIe siècles,  Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille, 2009, ISBN: 978-2-7295-7502-1(rezumate in engleză şi română) http://www.sudoc.abes.fr/ Calificativul Magna cum laudae

Ediția a II -a –  Métamorphoses de la symbolique voiévodale. Etudes des mythes politiques dans la littérature roumaine des XVIe et XVIIe siècles, Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2010, Germania, 430 p. ISBN: 978-613-1-50847-9  Este o ediţie revizuită şi completată a lucrării publicate în Franţa.

https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/gb/book/978-613-1-508479/m%C4%96tamorphoses-de-la-symbolique-vo%C4%AA%C4%96vodale?search=ISBN:%20978-613-1-50847-9

https://www.presses-academiques.com/catalog/details//store/fr/book/978-613-1-50847-9/m%C4%96tamorphoses-de-la-symbolique-vo%C4%AA%C4%96vodale

 

Cărţi de autor

 

A. Monografii filosofice

– Cultură și gândire filosofică bizantină, Editura Universității din București, București, 2014,  316 ISBN: 978-606-16-0475-3.

Aspects de l’imaginaire politique médiéval dans la littérature roumaine des XVIe et XVIIe siècles,  Atelier national de reproduction des thèses, Lille, 2009, 539pp.

-Frumosul platonian între ontologic şi estetic, Ed. Printech, București, 2001, 210 pp.

 

B. Volume de studii filosofice

-Imaginarul. Teorii şi aplicaţii, volum coordonat de Mihaela Pop. Partea I : Aspecte ale studiului imaginarului. Teorii şi analize, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, pp. 11-204, ISBN : 978-606-16-0033-5

Mihaela Pop si Vasile Morar, Estetica contemporană. De la teme fundamentale la aplicatii și experimente, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, ISBN : 973-737-106-2,   Capitolul Aspecte ale esteticii contemporane. Estetică aplicată, pp. 99 – 301.

 

Manuale universitare

-Idei culturale europene. Conexiunea sublimului cu umilul în medievalitate, Printech, București, 2004, 282 pp. ISBN : 973-652-902-9

Introducere in estetică,  Paideia, București, 2001, 102 pp. (manual pentru liceele de arte și pentru facultățile unde estetica este predată opțional și introductiv)

Volume coordonate

– 50 de ani in Facultatea de Filozofie. Pe calea moralei elementare,(volum aniversar), București, Editura Unviersității 2016, ISBN978-606-16-0793-8

-Culture and Religion in the Balkans. Philosophical Approaches, Ed. Universității din București, București, 2014, ISBN – 978-606-16-0554-5

Values of the Human Person. Contemporary challenges – Edited by Mihaela Pop, The Council for Research in Values and Philosophy – Washington and the University of Bucharest in the Series IV A, vol. 47, Cultural Heritage and Contemporary Change – Eastern and Central European Studies, General Editor George F. McLean, Library of the Congress, USA, 2013. USA, 2013, ISBN: 978-1-56518-284-4 (pbk).

Values of the Human Person. Contemporary challenges – Edited by Mihaela Pop,  The Council for Research in Values and Philosophy – Washington and The University of Bucharest, Editura Universității din București, ISBN: 978-606-16-0332-9, 396 pp.

– Analele Universității din București, seria Filosofie – Culture and Religions in the Carpato-Balkanic region. History and Actuality, coordonator Mihaela Pop – vol. nr. LXI, Nr. II, July-December, 2012- publicație a unei comunități științifice

– Artele și rolul lor în cultură, (Studii de licență și disertații de masterat în istoria artelor), Coordonatori Mihaela Pop și Greta Murariu Șuteu, Editura Universității din București, 2011, pp.289, ISBN- 978-606-16-0008-3

– Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, 212 pp., ISBN 978-973-737-891-0; Coordonatori: Mihaela Pop şi Viorel Cernica.

-Estetica şi artele astăzi, Editori Mihaela Pop şi Dan Eugen Raţiu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, 242 pp. ISBN 978-973-737-786-9

Les actes du colloque international « Systemes images langages », Bucarest 2006, Editori Mihaela Pop, Sabin Totu şi Viorel Vizureanu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008, 256 pp. ISBN 978-973-737-459-2 şi ISBN francez: 2-916377-37-9

Studii în volume colective

-”Filosofia greacă și abstracționismul artistic avangardist sau teme antice în interpretări contemporane” in Academicianul Gheorghe Vlăduțescu – 80 de ani, Ed. Universității din București, București, 2017, editor Sabin Totu, pp.411-429

-”Time in the Art of the 20th Century” in vol. Time and Culture / Temps et Culture, Editors Ecaterina Lung, Etienne Bourdon, Christopher Heath, Laurence Shee, Cecile Vallee, bucurești, Editura Universității din București, 2017, pp.301-312.

-”Despre estetica relațiilor interumane sau ”viața frumos trăită”, in vol. 50 de ani in Facultatea de Filozofie. Pe calea moralei elementare,(volum aniversar), București, Editura Universității 2016, ISBN978-606-16-0793-8, pp.199-214.

-„Trăire, percepție și experiență în gândirea estetică și arta secolului XX”, in Filosofie și viață, In honorem Alexandru Boboc, Coordonatori Oana Vasilescu, Marius Augustin Drăghici, Editura Academiei Române, București, 2015, pp. 227-240.

-”Jews in Romania” in  Culture and Religion in the Balkans. Philosophical Approaches, Ed. Universității din București, București, 2014, ISBN – 978-606-16-0554-5

-”Aspects of Religious Kitsch in Contemporary Romania”, in The Balkans- a Reality, Editor Bogdana Todorova, Publishing House ”St. Ivan Rilski”, Sofia, 2013, pp. 83-100; ISBN- 978-954-353-205-6

-”Sympathie et antipathie envers les Juifs pendant les premiers siècles chrétiens selon Justin Martyr et Jean Chrysostome”, Amitié et hostilité au Moyen Age, Editura Universității din București, 2013, pp.39-50, ISBN 978-606-16-0278-0

-”Some aspects of Byzantine influence on the relationship between Church and State in Wallachia during the 16th century (a cultural perspective)” in Analele Universității din București, Secția Filosofie,  vol. LXI, nr.II  July December 2012, pp.76-86.

-”Plăcerea estetică nu este întotdeauna plăcută »  sau actualitatea gândirii estetice a lui Mircea Florian” – în volumul colectiv Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-737-891-0, Coordonatori: Mihaela Pop si Viorel Cernica, p.123-141.

-„L’Encyclopédisme byzantin des IXe et Xe siècles”, Représentations de l’ autorite au Moyen Age, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, pp.9-27.

-”Postmodernitate şi simulacru în artă”, în Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, Editura Printech, 2010, Coordonatori, Georgeta Marghescu si Viorel Cernica, p. 96-113 ; ISBN : 978-606-521-615-0

-« Le kitsch comme style de vie dans la société roumaine en transition » in volumul Estetica şi artele astăzi, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 144-154.

”Artistul modernităţii”  în Ion Ianoşi – 80 de ani (volum omagial), Bucureşti, Ed. EuroPress Group, 2008, pp. 226-233. ISBN 978-973-88128-3-3

”Teme aristotelice în gândirea bizantină”,în volumul Aristotel. Program filosofic si prelungiri doctrinaire, Ed. Universității, București, 2005, pp.131-178. ISBN 973-737-129-1.

-”Doctrinele nescrise în viziunea școlii de la Tubingen” în  Caiete de istoria filosofiei și filosofia culturii, Paideia, 2001, pp. 65-108.

”Câteva aspecte ale valorii ” în volumul Estetică și moralitate, Ed. Crater, București, 1998, pp.113-128. ISBN- 973-8064-86-4

”Arta neartei” în O viață de cărturar, (volum omagial dedicat Profesorului Ion Ianoși), Ed. All, București, 1998, pp.261-295. ISBN 973-9392-20-2

”Artistul modernității”,în Ion Ianoși 80, Editori Aura Christi și Alexandru Ștefănescu, Ed. Euro Press Group, București, 2008, pp. 226-233, ISBN 978-973-1727-28-8

-”Duality reason-faith in Mircea Florian’s thought in the volume Education for Civil Society. Studies in Romanian Culture editat de The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 1998, edited by Magdalena Dumitrana, pp. 234-256.

 

Traduceri şi ediţii critice

 1. Copleston- Istoria filosofiei, vol II (filosofie medievala), Editura All, 2009, Bucuresti, traducere din engleză, p.300, ISBN 978-973-571-614-1

Ch. Matson Odahl, Constantin cel Mare și imperiul creștin, Ed. All. Bucureşti, 2006 (traducere din engleză), ISBN 973-571-597-x, p.363

Enciclopedia filosofică (M – P), Ed. All, București, 2004. Traducere din limba italiană, pp.627-892. ISBN 973-684-561-3

G.W. Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, Ed. Grinta, Cluj, 2003. Traducere din limba franceză în colaborare cu Alexandru Boboc și Delia Șerbescu, ISBN 973-7924-02-9, pp. 35-210.

-Yvon Brès, Psihologia lui Platon, Humanitas, București , 2000, ISBN 973-28-0893-4, 472 p. Traducere din limba franceză.

Articole în dicţionare şi enciclopedii

Dictionarul operelor filozofice româneşti, Humanitas, București, 1997,– 6 articole despre: Neagoe Basarab, S. Micu Clain, Titu Maiorescu, PP. Negulescu, C. Dobrogeanu-Gherea, D. Gusti, pp.21-24, 83-84, 115-117, 113-115, 204-205, 222-225.

Studii și articole în reviste de specialitate

”Nihilismul nietzschean și arta avangardistă – elemente pentru un nou început” in Revista Arta, nr. 26-27, București, 2017

-”Actuality of Aristotelian Aesthetic Concepts in Contemporary Philosophical Thought, A Case Study: Performance Art”, Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series, Vol. LXV, nr. 1, 2016, pp.121-131.

-”A Study on the First Generation of Romanian Women-Painters and the Continuity of their Modernity”, Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series, Vol. LXV, nr 2, 2016.

– ”Conștiință emoțională și estetică interculturală”, „Cercetări filosofico-psihologice„, anul VII, nr. 1, 2015 Ed. Academiei, București, pp.79-89

– “Ontologia devenirii și performance art“, Studii de istoria filosofiei universale,vol. XXIII/ 2015, pp.258-266.

– ”Some aspects of the performance art and the bodily-being-in-the-world ”, Revue roumaine de philosophie, tome 59, nr. 2, 2015, pp.359-364. (ISI, A)

-”How can an artefact become an artwork in the 20th century?” in The Balkan Journal of Philosophy , vol. 7 nr. 2, 2015, pp. 151-158. [ERIH PLUS, EBSCO Discover, Google Scholar, Philosopher Index, Philosophy Research Index, PhilPapers, ProQuest Summon, WorldCat Local,  CEEOL]

-”Performance Art and Somaesthetics”, Analele Universității din București, seria Filosofie, nr. 2, 2013, pp.27-39

-”Categoria estetică a banalului sau despre artă dincolo de < sfârșitul> ei” in Studii de teoria categoriilor, Ed. Academiei, București, vol. IV,2012 pp. 85-95. ISBN: 978-973-27-1877-3

-”La non-représentation de l’art abstrait (ou la syntaxe des formes et des couleurs”  Analele Universității din București- Secția Istorie, nr 2/ 2012, pp. 17-29.

– ”Some aspects of Byzantine influence on the relationship between Church and State in Wallachia during the 16th century – a cultural perspective ”– Analele Universității din București – Secția Filosofie, vol. nr. LXI, Nr. II, July-December, 2012, pp. 78-91.

-”Some aspects of the Ancient medical knowledge during the beginning of Christian era in the Byzantine Empire”, Analele Universității din București – Secția  Filosofie,vol. nr. LXI, nr. I,  pp. 25-41.

-”Some aspects of the painter’s work during the 20th century”, Brukenthalia, nr 2/2012, Sibiu, ISSN 2285-9497, pp. 160-167. [(CNCS B). The Brukenthal. Acta Musei academic journal is included in several international databases, such as Index Copernicus (since 2009 –http://www.journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4759), EBSCOhost (since 2010 – http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm), SCOPUS (since 2012). Since 2011, the journal is also available on the SCIPIO Editorial Platform (http://www.scipio.ro/en/web/brukenthal.acta-musei)].

-”Normal and abnormal and the body-soul relationship in some ancient medical texts”,  in  Balkan Journal of Philosophy ,Vol. 4, nr. 2, 2012, Editura Academiei bulgare, Sofia, Bulgaria, pp. 185-196. [ERIH PLUS, EBSCO Discover, Google Scholar, Philosopher Index, Philosophy Research Index, PhilPapers, ProQuest Summon, WorldCat Local,  CEEOL]

– ”Probleme ale artei contemporane”, in Analele Universității din București, Secția Filosofie, anul LX – 2011 – vol. II, pp.63-79.

– ”Mots et images animées”, in Philotheos, International Journal for Philosophy and Theology, Belgrad, Serbia, vol. 11/ 2011, pp.141-151, ISSN – 1451-3455 [ATLA Religion Database (ATLA RDB)]

-” Orele de educaţie plastică şi kitsch-ul”, Revista de pedagogie, nr. 58-(3) 2010, p.139-148, Bucureşti, 2010. [CNCSIS: B (cod 994)]

-”Frumosul ca relaţie sau actualitatea gândirii estetice a lui Mircea Florian” in Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, 2010, Ed. Academiei Române, Bucureşti, p.110-126 ; [CEEOL, INDEX COPERNICUS, EBSCO-HOST]

-”Imaginaire médico-magique dans le christianisme des premiers siècles au Proche Orient”, în revista Symbolon nr. 5/ 2009, Revista Centrului « Mircea Elidade », Universitatea  din Craiova, pp. 296-307.

-” Aspects of Jewish medieval medical thought. Asaf’s Book of Medicine”, Studia Hebraica, Editura Universității din București, nr.8- 2008, pp.112-119, [ CEEOL]

-”Les architectes des belles actions (Qelles sont les qualités du monarque selon Julien L’Apostate)”, in Analele Universităţii din Bucureşti, Secţia Filosofie, Anul LVI-2007, pp.37-47.

– ”Médicine à Byzance” II, Analele Universităţii din Bucureşti, Secţia Istorie, 2007 , LVII, pp.3-21

– ”Médicine à Byzance ”I, Analele Universităţii din Bucureşti, Secţia Istorie, anul LV- 2006, p. 3-19.

-”O difiniție negativă a autorității politice românești de la începutul secolului al XVIII-lea (Disolutia temeiurilor politice medievale în Istoria Ieroglifică)”Analele Universităţii din Bucureşti, Secţia Filosofie, Anul LV, 2006, pp.99-121.

.- ”Le caractère dynamique de la pensée de Ioan Petrovici dans le domaine de la culture”, Analele Universităţii din Bucureşti, Secţia Filosofie ,LVIII / 2009, pp.133-140

.- ”Imaginar politic bizantin”, in Cercetări antropologice. Perspective contemporane, Ed. Universităţii din Bucureşti, vol I, 2006, pp.113-133.

.-”Sincretism cultural la Bizanţ. Contribuţii evreieşti” in Studia Hebraica, Editura Universităţii din Bucureşti, nr. 6/ 2006, pp.132-139, [CEEOL]

– ”Cosmologie savante et cosmolgies populaires médiévales –Cosmas Indicopleustes”    in Platon, tom 54 (2004-2005), Athens, Greece, pp.215-241, ISSN – 1105-073X [CIRC: GRUPO B

ERIH:  , V2011: NAT, ERIHPLUS]

-”Frumosul platonician în dimensiunea lui estetică”, în Revista de filosofie, Ed. Academiei Române, Tom LI, nr 5-6 / 2004, pp. 703-719 –[ Philosopher s Index]

-”Ambiguity and dissimulation in the Bogomil Thoughtin Revista Universității din Craiova, nr. 4, 2004, pp.51-62.[ Philosopher’s Index. Din 2007 în The European Reference Index for the Humanities (ERIH Philosophy), iar din 2008 se află pe lista revistelor evaluate de Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).]

-”Cum e posibilă cunoașterea în științele umane? Momentul Dilthey”, Buletinul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, vol. 3, 2003, pp.56-63.

-”Semnificații ale imaginii în gândirea lui Platon”, Buletin Stiințific, Ed. Universității din Pitești, nr.1-9, 2003, pp.119-126.

-”Phantasia in viziunea lui Aristotel”, Buletin Științific, Ed. Universității din Pitești, nr. 1-9, 2003, pp.78-86.

-”Aspecte ale artei in timpul lui Platon”, Buletin Științific, Ed. Universității din Pitești, nr. 1-5, 2001

-”L’influence platonicienne sur le concept kierkegaardien de moment, Revue roumaine de philosophie, Editura Academiei Române,  Tome 45, nr.1-2 2001. [CNCSIS – A, Philosopher’ s Index, Arts and Humanities Citation Index].

-”Le Beau Platonicien dans ses dimensions ontologique et esthétique”, Analele Universității din București, Sectia Filosofie, nr. 1, 1999, pp. 3-16

-”Quelques interprétations philosophiques du temps”, Revue roumaine de philosophie, Editura Academiei Române, nr.1-2 1995, pp.147-152, [CNCSIS – A, Philosopher’ s Index, Arts and Humanities Citation Index]

 

Studii în volumele unor conferinţe internaţionale de specialitate

”Time in the Art of the 20th Century” in Time and Culture / Temp et Culture, Editeurs: Ecaterina Lung, Christopher Heath, Laurence Shee, Cecile Vallees, (Selected papers presented at the International Society for Cultural History Conference organised in September 2015 at the Unviersity of Bucharest, Editura Universității din București, 2017, pp. 301-313

-”Performance art:  immediacy and authenticity” în Practising aesthetics, edited by Lilianna Bieszczad, Cracovia, 2015, Libron, pp. 209-217

-”Beauty as an Aesthetic Value: Contemporary Challenges”, in Values of the Human Person: Contemporary Challenges, The Council for Research in Values and Philosophy – Washington and the University of Bucharest in the Series IV A, vol. 47, Cultural Heritage and Contemporary Change – Eastern and Central European Studies, General Editor George F. McLean, Library of the Congress, USA, 2013, pp.167-185.

-”Le discours animé. Aspects byzantins de l’oraison funèbre et leurs échos valaques au début du XVIe siècle”  în  vol. Matérialité et immatérialité dans l’Église au Moyen Âge, Actes du Colloque organisé par  Le Centre d’Études Médiévales de l’Université de Bucarest Le New Europe Collège de Bucarest et L’Université Charles-de-Gaule Lille 3 à Bucarest, les 22 et 23 octobre 2010, Textes réunis et présentés par Stéphanie Diane Daussy, Cătalina Gîrbea, Brîndușa Grigoriu, Anca Oroveanu et Mihaela Voicu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, pp. 293-307.

– ”Religious Art and its Deviated Forms in Romania during the Transition from the Communiste Regime”, in Religions in the Public Spheres   in the series Dia-Logos, Studies in Philosophy and Social Sciences, Editor Tadeusz Buksinski, Internationaler Verlag des Wissenschaften Peter Lang, Bd./vol.14, Religions in the Public Spheres, Frankfrut am Main, 2011, pp.231-266.

– « Relecture du rapport Platon – Aristote a l’aube de la Renaissance. Gémiste Pléthon et Pic de la Mirandole » în volumul Les actes du colloque international « Systemes images langages », Bucarest 2006, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008, pp.181-202.

 « Aspects symboliques de l’espace dans l’imitatio Dei byzantine.  Ėchos valaques à Curtea de Argeş », in Espaces et Mondes au Moyen Âge. Actes du colloque international tenu à Bucarest les 17-18 octobre 2008, vol. editat de Mianda Cioba, Cătălina Gîrbea, Ioana Gogeanu, Mihaela Voicu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009; pp. 337-386 (Centre d’Études Médiévales – Université de Bucarest)

-”Giordano Bruno et l’univers décentralisé”, Il Seminario Internazionale e Interdisciplinare ”Giordano Bruno e il Rinascimento quale prospettiva verso una cultura europea senza frontiere”, Bucarest, 3-5 dicembre 2000, Ed. Fundatia Culturală Română, București, 2002, pp 157-165.

-”Traditional Collective and Personal Identities in the Post-Communiste Romanian Society” în Papers of the International SeminarCivil Society as the Emergence of Freedom: Central-Eastern European Experience, Editura Universității de Stat”Ivan Franko” Lvov, Ucraina, 1999, pp.115-123.

 

Recenzii

”Minoritățile creștine din Palestina de-a lungul secolelor de Odeh Issa Anton” în Cercetări antropologice. Perspective contemporane, vol. I, Editura Universității din București, 2006, pp.146-149.

 

Lucrări de cercetare

Proiecte internaţionale:

-Research project – Culture and Value in Late Modernity – The Approach of the Process Ontology through Art and Values in Knowledge-Based Society Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge, and Romanian Academy, Institute of Philosophy and Psychology ”Constantin Rădulescu-Motru” and University of Bucharest, Faculty of Philosophy; 2015 – 2017. Prima activitate va avea loc pe data de 11 iunie, la Facultatea de Filosofie unde se va desfășura o întâlnire de stabilire a activităților comune din acest an si din anul viitor.

– Research Project – Church and Culture in Romanian and Bulgarian History. The Future of Religion in the Balkans, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge, and Romanian Academy, Institute of Philosophy and Psychology; 2012-2014.

Rezultate

-”Aspects of Religious Kitsch in Contemporary Romania”, in The Balkans a Reality, Editor Bogdana Todorova, Publishing House ”St. Ivan Rilski”, Sofia, 2013, pp. 83-100.

-”Some aspects of Byzantine influence on the relationship between Church and State in Wallachia during the 16th century (a cultural perspective)” in Analele Universității din București, Secția Filosofie,  vol. LXI,nr.II  July December 2012, pp.76-86.

Culture and Religion in the Balkans. Philosophical Approaches, editori Mihaela Pop și Oana Serban, Editura Universității din București, 2015, ISBN 978-606-16-0554-5.

 

Proiecte naționale

Proiectul ACOFIN –Artă, consum, finitudine

Rezultate

– Normal și patologic. Câteva aspecte ale bolii mentale privite din perspectivă culturală (publicată on line pe site-ul proiectului)

Sens și corporalitate în performance art. (publicată on line pe site-ul proiectului)

 

Comunicări la conferinţe naţionale

-Conferința națională, ICOANĂ, IMAGINE ŞI CUVÂNT 10-11 noiembrie,2017, București, contribuția mea : Imagine și cuvânt sau cum s-a materializat cuvântul și a atins forța reprezentării. Rolul ekfrazei în gândirea bizantină

-Conferință națională Estetică și Teorii ale artelor, ed. a VI-a, 22-23 sept, 2017 la Univeristatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Prezentarea mea s-a intitulat Emoțiile și arta sau ”cum poate cineva să plângă alături de Anna Karenina când știe că ea nu există”?

-Conferința Centrului de Studii Medievale, Universitatea din București, Imaginea invizibilului. Texte și iconografie, 9 dec. 2017. Contribuția mea: ”Locul vieţii” şi ”locul a ceea ce nici un alt loc nu poate să conţină” sau cum devine vizibil invizibilul

Simpozionul National ”Aristotel 2400- Teatru și Pedagogie. Abordare interdisciplinară”, 15-16 dec. 2016. Prezentarea mea: Actualitatea conceptului mimesis

Comunicare la Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București, 7 iunie 2016, Constantinopol ca ”Noul Ierusalim” – moștenire culturală și gândire politică

Între alb și negru: culorile în simbolica medievală –conferință anuală organizată de Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București, 16 aprilie, 2016. Articolul meu s-a intitulat: Despre lumină și psihologia vederii în gândirea experimentală de secol XIII.

– Conferință națională Estetică și Teorii ale artelor, ed. a III-a, 19-20 sept, 2014 La Univeristatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Prezentarea mea s-a intitulat Conștiință emoțională și estetică interculturală.

– Colocviu anual al Centrului de Studii Medievale – Universitatea din București, Orient și Occident. Relații culturale în medievalitate, 8 noiembrie 2013. Prezentarea mea s-a intitulat Transfer cultural la sfârșitul medievalității. Studiu de caz : Gemistos Plethon.

– Proiectul ACOFIN – Conferința Artă, consum, finitudine, mai 2013. Prezentarea mea s-a intitulat Normal și pathologic. Câteva aspect ale bolii mentale private din perspectivă cultural.

– Proiectul ACOFIN – Artă, consum, finitudine, Conferință, 15 noiembrie 2013. Prezentarea mea s-a intitulat: Sens și corporalitate în performance art.

– Conferința națională Estetică şi teorii ale artelor/ Aesthetics and Theories of the Arts  ediția a doua, 27‐28 septembrie 2013, Departamentul de Filosofie, Centrul de Filosofie Aplicată, Universitatea Babeş‐Bolyai Cluj‐Napoca. Contribuția mea s-a intitulat Bad painting- consecințe asupra gândirii estetice.

– Conferinţă naţională de estetică – Artă şi comunicare artistică – organizată de Academia Română împreună cu Centrul cultural « George Apostu » din Bacău, 21-23 noiembrie 2012 : Mihaela Pop – Artă şi comunicare artistică în gândirea lui Arthur Danto

– Sesiune științifică națională – Centrul de Studii medievale, Universitatea din Bucureşti, martie 2012, Prezentarea mea s-a intitulat : ”Sympathie et antipathie envers les Juifs durant les premiers siècles chrétiens (selon les textes de Justin Martyr et Philosophe et de Jean Chrysostome”

– Sesiunea de comunicări ştiinţifice Iudaism şi creştinism: dialog necesar, organizată de Centrul de studii ebraice „Goldstein Goren” al Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 3 iunie 2010. Intervenţia mea s-a intitulat ”Responsabilitate şi gândire evreiască”

– Simpozionul naţional Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la idea recesivităţii, 19-20 martie 2010, Bucureşti, organizat de Societatea Română de Filosofie si Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie. Contribuţia mea s-a intitulat ”Frumosul ca relaţie sau actualitatea gândirii estetice a lui Mircea Florian”

– Simpozionul naţional Cultura postmodernă, mass-media şi noua realitate culturală organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti  (Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice) din 11 noiembrie 2009. Prezentarea mea s-a intitulat ”Cultura de masă în societatea românească în tranziţie”.

– Sesiune ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine și a Centrului de Studii medievale, Universitatea din Bucureşti, 30-31 oct. 2009. Prezentarea mea s-a intitulat « Enciclopedismul bizantin în secolele IX şi X »

– Conferința naţională Structura cunoaşterii – Structura universităţii. Schimbarea instituțională în universitatea de astăzi, 7-8 decembrie 2007, Bucureşti organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Prezentarea mea s-a intitulat : Programul Socrates. Un raport personal.

– Simpozionul National Contribuții ale lui Ion Petrovici la cercetarea filosofică românească, 14 noiembrie 2007 organizat de Facultatea de Filosofie şi Institutul de Filosofie al Academiei Române. Contribuția mea s-a intitulat: Caracterul dinamic al gândirii lui Ion Petrovici in cercetarea culturii.

– Simpozionul naţional Actualitatea gândirii lui Constantin Rădulescu-Motru, 17 martie 2007 organizat de Facultatea de Filosofie şi Institutul de Filosofie al Academiei Române. Intervenţia mea s-a intitulat Aspecte ale concepţiei despre cultură în gândirea lui Rădulescu-Motru.

– Colocviul național Cercetarea românească în teoria literaturii, organizat de Facultatea de Limbă și literatură română a Universității din București, noiembrie 2004. Articolul meu s-a intitulat Ion Ianoși și tentația sublimului

– Sesiunea de comunicări științifice Cunoașterea în Evul Mediu organizată de Facultatea de Filosofie a Universității din București, octombrie 2003. Articolul meu s-a intitulat: Disimulare și gândire sofistică în pavlicianism și bogomilism.

– Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Științe politice și comunicare a Universității din Oradea, aprilie 2003. Articolul meu s-a intitulat: Medieval cosmology – Cosmas Indicopleustes

– Seminar național “Nicolaus Cusanus”, București, Facultatea de Filosofie, 22 aprilie 2001. Articolul meu s–a intitulat Aspecte estetice în gândirea lui Cusanus

 

Comunicări la conferinţe internaţionale

-Annual international conference (ISCH) Senses, Emotions and the Affective Turn. Recent Perspectives and New Challenges in Cultural History, Iunie 2017, Umea,  Suedia. Contribuția mea:Aithesis, body  consciousness and performance art”

-International scientific conference: contemporary Philosophy – Problems, Trends, Perspectives,28.08-1.09.2017, Varna, Bulgaria. Contribuția mea:”Contemporary Art and the Conflict of Aesthetic Values (Beauty /vs/ Daily experience)”

-International conference, Bucharest, 23 sept. 2016, Cultural Identity and Diversity in Contemporary Balkan Region. Contribuția mea s-a intitulat:  ”Identity and diversity in generative art. Applications of some concepts of Whitehead s process philosophy”

-XXXVIe Congres ASPLF (Association des societes de philosophie de langue francaise), Le Beau, Iasi, 23-27 aout, 2016. Articolul meu s-a intitulat: Le beau dynamique de performance art et ses fondements philosophiques dans la philosophie du devenir  de Whitehead

Annual Conference of the International Society for Cultural History (ISCH), Gender and Generations: Spaces, times and relationships in cultural-historical perspective, University of Trieste, Italy, 18-22 July 2016. Articolul meu s-a intitulat La première génération de femmes peintres roumaines et la continuité de leur modernité

Interdisciplinary international conference ”Memory and Identity in the Middle Ages. The Construction of a Cultural Memory of the Holy Land (4th-16th centuries)”, Amsterdam, University of Amsterdam, Holand, 26&27 May 2016. Articolul meu s-a intitulat: Constantinople as the ”New Jerusalem” Byzantine manners of defining identity and keeping up the cultural memory.

Interdisciplinary Approaches to Applied Process Ontology, Sofia, Bulgaria, 7-9 oct. 2015, international workshop organized by the Institute for the Study of the Society and Knowledge of the Bulgarian Academy of Sciences; articolul meu s-a intitulat: ”Could process philosophy be useful to understand performance art?”

Philosophy Emerging from Cultural Traditions and its Role in a Global Age, 13-14 June, 2015, Iași, Council for Research in Values and Philosophy, Romanian Academy, Iași Branch, Alexandru Ioan Cuza University of Iași. Articolul meu s-a intitulat ”Meanings of ”Tradition” in Dimitrie Cantemir s Hieroglyphic History”

-ISCH International Conference  – Time and culture, Bucharest sept. 2015. Contribuția mea s-a intitulat: ”Time in the Art of the 20th Century”

– Conferința internațională ISCH – Artefacts, Culture and Identity, Istanbul 11-14 sept. 2013, contribuția mea s-a intitulat ”How can an Artifact become an Artwork in the 20th Century?”

– Congresul Internațional de Estetică, Cracovia, iulie 2013, contribuția mea s-a intitulat: ”Performance art:  immediacy and authenticity”

– Congresul Mondial de Filosofie, Atena, august, 2013, contribuția mea s-a intitulat: ”Some aspects of the performance art and the bodily-being-in-the-world”.

– Workshop internațional – Cultural Policy and Religious Communities on the Balkans (Present condition and Future Development, Sofia, 5-7 October, 2012. Titlul lucrării mele:  ”Aspects of Religious kitsch in contemporary Romania”

– Workshop international – București, Culture and Religions in the Carpato-Balkanic region. History and Actuality, 15-16 iunie 2012. Titlul lucrării mele a fost: ”Some aspects of Byzantine influence on the relationship between Church and State in Wallachia during the 16th centurya cultural perspective” –Analele Universității din București, secția  Filosofie nr. 2 / 2012, pp. 87-101.

– Colocviul internațional al International Society for Cultural History – Histoire culturelle du travail, Lunéville, France, 2-5 iulie, 2012 –  Lucrarea mea s-a intitulat : Aspects du travail créatif du peintre au XXe siècle

– Conferinţă internaţională Multiculturalism and Identity, November 7-8, 2011, Varșovia, European Natolin Center and Department of Sociology of Culture, Catholic University „John Paul II”, Lublin, Polonia. Contribuţia mea: Multiculturalism and Identity. The case of the Polish Community in Roamnia

– Conferinţa internaţională Values of the Human Person. Contemporary Challenges – 3-4 iunie Bucureşti. Conferinţa organizată de Facultatea de Filosofie in colaborare cu Council for Research in Values and Philosophy, Washington. Contribuţia mea s-a intitulat: The beauty as an aesthetic value and its contemporarz challenges.

– Conferinţă internaţională Passionate Minds. Knowledge and the Emotions in Intellectual History– a 11-a conferinţă internaţională a International Society for Intellectual History, 26-28 mai, 2011, Bucureşti. Contribuţia mea s-a intitulat: The black bile and the Thymos Pathology in Ancient Medical Texts

– Conferinţa internaţională : Matérialité et immatérialité dans l’Eglise au Moyen Age. Organizatori : Centre d’études médiévales, Université de Bucarest, New Europe Collige, Bucarest, Laboratoire IRHis (Institut de Recherches en Histoire du septentrion) –U MR 8529, Université Charles-de-Gaulle, Lille 3, Bucarest, 22-23 oct. 2010. Intervenţia mea s-a intitulat : Le discours animé (empsuchos grqphé). Aspects byzantins de l’oraison funèbre et leurs échos valaques au début du XVIe siècle.

– Conferinţa internaţională Religions in the Public Spheres, Institute of Philosophy Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonia, 24-26 iunie, 2010. Intervenţia mea s-a intitulat: Religious art and its deviated forms in Romania during the transition from the communiste regime.

– Colocviu internaţional Estetica şi artele astăzi, 25 iunie 2009, organizat de Facultatea de Filosofie a Universității din Bucureşti şi NEC. Intervenţia mea s-a intitulat Le kitsch comme style de vie dans la société roumaine en transition.

– Colocviu internaţional Espaces et Mondes au Moyen Age, Bucuresti, 17-18 octombrie 2008, organizat de Centrul de studii medievale al Universităţii din Bucureşti şi Institutul Cultural Român. Prezentarea mea s-a intitulat: Aspects de la symbolique de l’espace dans la Christomimesis byzantine. „Echos” valaques a Curtea de Arges.

– Simpozionul international Jewish Culture: Between Local and Universal, 26-27 iunie 2008, The Second Goldstein-Goren Conference, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, iunie 2008, Bucuresti. Prezentarea mea s-a intitulat Jewish Medical Medieval Thought.

– Colocviu internațional Le rêve et ses métamorphoses, octombrie 2006, București. Articolul meu s-a intitulat Visions apocalyptiques et messianiques à Byzance pendant le IXe et le XIe siècle.

– Colocviu internațional Systèmes, images, langages, iunie 2006, București. Articolul meu s-a intitulat Relecture du rapport Platon-Aristote à l’aube de la Renaissance: Gémiste Pléthon et Pic della Mirandole

– Simpozion internațional Plotinus 205-2005, organizat de Universitata din București, Facultatea de Filosofie, noiembrie 2005. Articolul meu s-a intitulat Aspects of the Byzantine neoplatonism

– Opening Session of the Foundation of the South-East European Society for Greek Philosophy (SEEESGP), Delphi, Grecia, 2002. Prezentarea mea s-a intitulat: Romanian teaching of Greek philosophy in universities.

– Il seminario internazionale e interdisciplinare Giordano Bruno e il Rinascimento, București, 3-5 decembrie, 2000. Prezentarea mea s-a intitulat Giordano Bruno and the decentralized universe.

– Seminar internațional Kierkegaard Today, București, 15 mai, 1999.  Prezentarea mea s-a intitulat – L’influence platonicienne sur le concept kierkegaardien de moment.

– Civil Society as the Emergence of Freedom: Central-Eastern European Experience, Lvov, Ucraina, 1997. Articolul meu, Traditional Collective and Personal Identities in the Post-Communiste Romanian Society  a fost ulterior publicat de Universitatea de Stat Ivan Franko din Lvov in the Papers of the International Seminar.

Participări la emisiuni radiofonice și TV

”Gândirea estetică la Facultatea de Filozofie” – Radio România Cultural – Izvoare de Filozofie, iulie 2017.

Constantin cel Mare și gândirea bizantină – TV Trinitas, 2013.

Kitsch-ul cotidian. Cum să îl recunoaștem? – TV Speranța, 2006.

Despre gândirea pitagoreică și aplicațiile ei în artă – Radio România Cultural, 2003