Masterat în STUDII EUROPENE ŞI ETICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti care să poată profesa în acele locuri unde sunt presupuse activităţi din aria relaţiilor europene. De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu oferta curriculară a programului.

Principalele competenţe dezvoltate sunt gândirea critică şi viziunea strategică, adică baza abilităţilor de cercetare, persuasiune şi negociere. Acestea vor fi îmbunătăţite cu ajutorul pregătirii specifice pe care masteratul o oferă în domeniile relaţiilor internaţionale, teoriei şi practicii instituţionale, cu accent pe etica relaţiilor internaţionale şi particularităţi ale structurilor instituţionale la nivel internaţional şi suprastatal.

În plus, absolvenţii dobândesc abilităţi solide de leadership şi comunicare interculturală, esenţiale în medii de lucru cum sunt cele din cadrul instituţiilor Uniunii Europene. De asemenea, studenţii acestui masterat îşi pot completa formarea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Dreptate Intergeneraţională, Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS) sau de Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor (CSRC).

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )

  • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
  • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 3100 RON/an.
    Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/Registration.php

 

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
  • Profesii în cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi în domeniul managementului de proiecte europene
  • Comunicare şi relaţii publice
  • Analiză politică, mass media, cu focalizare pe etica relaţiilor internaţionale
  • Specialist în politici publice în instituţii publice sau organizaţii non-guvernamentale

CURRICULUM

Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale
Dezvoltare și instituții
Etica socială şi politică
Conflicte și probleme ale dezvoltării
Etica în afaceri
Multiculturalism
Etica relațiilor internaționale
Cultură şi identitate europeană
Teoria organizațiilor internaționale. Organizații europene
Etica mediului și dezvoltare durabilă
Etica drepturilor omului
Etica ştiinţei
Practică de specialitate

ADMITEREDURATA PROGRAMULUILIMBA DE PREDARECALENDAR ADMITERE

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie
4 semestre (120 ECTS)

 Româna

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați http://filosofie.unibuc.ro/studii_masterat/)

CONTACT
Facultatea de Filosofie
Splaiul Independenţei, 204, sector 6, Bucureşti

E-mail: office@filosofie.unibuc.ro
Tel: +40 21 318 15 56 || +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 52 89

Programul de lucru cu publicul al secretariatului
Luni-Joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00