Masterat în FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

CONTACT:

Conf. Dr. Gheorghe ȘTEFANOV:
gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Este singurul masterat de acest fel organizat în România. Prin structura sa masteratul are un carcater cuprinzător în raport cu disciplinele tradiționale ale filosofiei teoretice și oferă, totodată, posibilitatea profesionalizării în domeniul filosofiei, inclusiv prin continuarea studiilor la nivel doctoral.

Masteratul se adresează tuturor absolvenților de facultate interesați de filosofie, indiferent de domeniul în care și-au finalizat studiile de licență. Filosofie și Gândire Critică este un masterat care oferă un cadru nou, deschis și interdisciplinar, bazat pe componentele dezbaterii și gândirii critice. Drept urmare, masteratul oferă deopotrivă expertiză și informație, dar și formarea unor abilități profesionale și de cercetare care pot asigura celor care îl vor parcurge un avantaj competitiv în domeniile lor profesionale. Îmbinând în procesul didactic metode tradiționale precum cursul magistral și seminarul de tip dezbatere cu noile tehnologii ale informației și comunicării, masteratul asigură formarea unui mod de gândire adecvat unei societăți dinamice, inovativă, cu o mobilitate ridicată, și dezvoltă capacități cognitive, instrumentale și comunicaționale adaptate unui mediu concurențial specific societății bazată pe cunoaștere.   

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )
 • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
 • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 4000 RON/an.
  Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/?lang=en
OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
 • Carieră didactică în învățământul preuniversitar și universitar
 • Expert în educație nonformală și instruirea resursei umane
 • Carieră în cercetare
 • Expert în managementul cunoașterii
 • Funcții publice de administrare a proiectelor din domeniul cercetării și dezvoltării
 • Mediator, expert în comunicare și negociere
 • Analist strategic în organizații
 • Carieră în mass media

Concursul de admitere constă în două probe:

 • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
 • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați https://filosofie.unibuc.ro/admitere-master/)

4 semestre (120 ECTS)

Româna