CONTACT:

Conf. Dr. Emilian Nicu MIHAILOV:
emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro
office@filosofie.unibuc.ro

Masterat în ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ŞI ORGANIZAŢII

Societatea noastră se confruntă cu noi provocări. Tehnologiile pe care le folosim au implicații în felul în care muncim, asupra sănătății și bunăstării noastre, globalizarea și schimbările climatice ne forțează să adresăm întrebări legate de dreptatea globală și despre cine își asumă responsabilitatea pentru viitoarele generații și pentru mediul înconjurător.

EASAO – Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații este un program inovator care răspunde nevoilor în creștere de a aplica standarde, coduri și metode etice pluraliste în diverse domenii ale vieții sociale. Prin absolvirea acestui masterat, studentele și studenții pot dobândi o calificare reală în domeniul eticii, prin care să depășească granițele moralei comune și opiniilor subiective, alături de competențe specifice care pot fi aplicate într-o varietate de domenii și activități.

Obiectivul principal al programului EASAO este să formeze persoane pregătite pentru cariere care implică evaluări etice intensive, în domenii precum medicina și sănătatea (unde există comisii instituționalizate de etică care iau decizii legate de viața noastră și starea de bine – bioetica), dezvoltarea de noi tehnologii (unde sunt necesare coduri etice, dar și o pregătire morală pentru designeri și ingineri, mai ales în sfera Inteligenței artificiale), educația, schimbarea climatică și mediul, administrație și afaceri, cercetarea științifică și altele.

Pregătirea dobândită prin acest master se potrivește pentru poziții în comunicare, relații umane, consiliere și mediere, consultanță politică, antreprenoriat social sau relații internaționale.

Unul dintre cele mai importante rezultate pentru studenți este dobândirea capacității de a gândi critic și independent, oferind soluții asupra problemelor pe care organizațiile și indivizii le întâmpină în fiecare zi. Studenții învață cum să dezbată dilemele etice, cum să gândească practic probleme morale și să le analizeze din mai multe perspective, să vadă motivele conflictuale și să genereze un consens. În egală măsură, beneficiile masterului se răsfrâng asupra vieții private și relațiilor personale, prin dezvoltarea unor moduri noi de auto-cunoaștere și perfecționare morală și socială.

Oferta de cursuri permite tuturor persoanelor să-și dezvolte abilitatea de a lucra în multiple contexte profesionale, să gestioneze situații complexe și să realizeze evaluări etice subtile, având mereu în vedere valorile, principiile și normele morale. Astfel absolvenții descoperă cum să abordeze deciziile etice cu o viziune amplă, plurală și bine argumentată, spre a oferi răspunsuri și soluții inovatoare pentru provocările din lumea reală (dintre care am selectat câteva mai jos).

Pentru a urma programul EASAO nu este nevoie de studii de licență în filosofie. Studenții noștri vin din domenii și profesii extrem de variate, de la drept la medicină, jurnalism, publicitate, afaceri, IT – programare și multe altele.

Studenții acestui masterat își completează pregătirea participând la activitățile organizate de Centrul de cercetare în etică aplicată (CCEA).

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri (buget şi taxă)

Oportunități de carieră

 • Evaluare și consultanță etică pentru instituții, ONG-uri și companii
 • Mentorat, consiliere morală și training
 • Audit etic și cultură organizațională
 • Comunicare, mediere și negociere interculturală
 • Ofițer de etică și conformitate (în companii)
 • Expert/ă în egalitate de șanse
 • Manager de responsabilitate socială
 • Ombudsman
 • Cercetare în etică aplicată globală

Cursuri și profesori

Pe parcursul celor doi ani de studiu, studentele și studenții urmează un program specializat de pregătire, având acces la cele mai recente idei, dezbateri, metode și rezultate ale eticii aplicate din lumea întreagă. Profesorii care susțin cursurile și seminarele, specialiști recunoscuți în domeniul lor, propun o combinație unică de cunoștințe teoretice solide și experiență practică, inspirând și ghidând studenții în explorarea provocărilor morale ale lumii de azi.

  • Analiză și argumentare în etică – Emilian Mihailov și Alexandru Dragomir
  • Etică biomedicală – Emilian Mihailov
  • Concepte fundamentale ale eticii și economiei – Emanuel Socaciu
  • Consiliere morală și viață bună – Cristian Iftode
  • Etica în afaceri – Mihaela Constantinescu
  • Etica socială și politică – Adrian-Paul Iliescu
  • Etica tehnologiilor – Constantin Vică
  • Etica Inteligenței artificiale – Alexandru Dragomir și Constantin Vică
  • Egalitate și gen – Dorina Pătrunsu
  • Etica mediului și dezvoltare durabilă – Constantin Stoenescu
  • Etica științei – Laurențiu Staicu
  • Etică, guvernanță și politici publice – Emanuel Socaciu
  • Etică și integritate academică – Mihaela Constantinescu

În plus, studenții beneficiază de îndrumare pentru activități de practică. Practica, obligatorie în două dintre cele patru semestre de studiu, se poate realiza la CCEA, dar și în instituții sau agenții de stat, organizații non-guvernamentale, asociații profesionale, spitale, instituții educaționale, companii etc.

Oportunități de dezvoltare intelectuală

În fiecare an, studentele și studenții programului de master beneficiază de întâlniri, seminare, ateliere și prezentări susținute de cercetători de top din sfera eticii aplicate. În ultimii zece ani, prin intermediul Centrului de cercetare în etică aplicată, membrii comunității au interacționat și lucrat, printre mulți alții, cu Julian Savulescu (University of Oxford, National University of Singapore), Peter Singer (Princeton University), Roger Crisp (University of Oxford), Walter Sinnott-Armstrong (Duke University), Blanca Rodriguez (Complutense University of Madrid), Muel Kaptein (Erasmus University Rotterdam), Tenzin Wangmo (University of Basel), Quill Kukla (Georgetown University), Jonathan Pugh (University of Oxford), Marcello Ienca (Technical University of Munich), Christopher Gyngell (Murdoch Children’s Research Institute, Melbourne), Shunzo Majima (Tokyo Institute of Technology) sau Mihaela Frunză (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca).

În fiecare semestru, săptămânal, studenții pot participa la Dezbaterile de joi seara ale CCEA.

7 provocări morale ale prezentului și viitorului

 1. Inteligența artificială. Este posibilă o utilizarea responsabilă și echitabilă a tehnologiilor de Inteligență artificială, evitând discriminarea, abuzul, pierderea controlului, supravegherea și manipularea?
 2. Cercetarea genetică și biotehnologiile. Cum putem avansa cercetarea în editarea genetică, asigurând consimțământul informat al indivizilor și evitând utilizarea abuzivă a informațiilor genetice? Cum afectează aceste tehnologii reproducerea și îmbunătățirea umană?
 3. Schimbările climatice și dreptatea socială. Cum putem gestiona provocările legate de schimbările climatice într-o manieră benefică și echitabilă, asigurând accesul la resurse și protejând comunitățile vulnerabile?
 4. Provocările vieții online și etica în era digitală. Cum putem proteja persoanele și sfera lor privată online? E posibil să combatem dezinformare și manipularea promovând responsabilitatea în folosirea platformelor de socializare online?
 5. Etica în afaceri și responsabilitatea socială a corporațiilor. Cum se poate impune o tratare echitabilă a angajaților, responsabilitatea față de mediul înconjurător și transparența în operațiunile corporative?
 6. Drepturile omului, războiul și conflictele globale. Putem limita conflictele și încălcările drepturilor omului într-un mod eficient, promovând pacea și respectul reciproc într-o lume diversă și interconectată?
 7. Etica în medicină, sănătate și îngrijire. Cum putem echilibra principiul binefacerii, autonomia pacientului și nevoile de sănătate publică în luarea deciziilor medicale dificile? Cum abordăm dilemele legate de îmbunătățirea cognitivă, terapiile generice și inteligența artificială aplicată în domeniul medical?

Programul de master acoperă aceste întrebări și nu numai, în mod transversal, prin cursurile și activitățile sale practice.

ADMITERE

DURATA PROGRAMULUI

 • 4 semestre (120 ECTS)

LIMBA DE PREDARE

 • Română