Masterat în CONSILIERE FILOSOFICĂ

CONTACT:

Prof. Dr. Laurențiu STAICU:
laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Este singurul masterat de acest fel organizat în România. Prin structura sa masteratul are un carcater cuprinzător în raport cu disciplinele tradiționale ale filosofiei și oferă, totodată, posibilitatea profesionalizării în domeniul consilierii și a consultanței filosofice, inclusiv prin continuarea studiilor la nivel doctoral.

Masteratul se adresează tuturor absolvenților de facultate interesați de filosofie, indiferent de domeniul în care și-au finalizat studiile de licență.

Programul de studii Consiliere filosofică asigură, prin profilul și specificul său, nu doar formarea și dezvoltarea abilităților necesare pentru practicarea meseriei de consilier și consultant filosofic, dar și dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul consilierii filosofice ale studenţilor şi oferă o bază de pregătire temeinică pentru studiile doctorale de profil. Absolvenţii acestui program de studii de masterat în Filosofie pot urma ciclul trei de studii doctorale, asigurat în cadrul Şcolii Doctorale în Filosofie. Studiile de doctorat pot fi urmate în regim de frecvenţă, pe parcursul a trei ani, sau în regim fără frecvenţă. Facultatea de Filosofie oferă posibilitatea unor doctorate în diverse specializări din domeniul Filosofiei, inclusiv în domeniul consilierii filosofice.  

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )
 • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
 • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 4500 RON/an.
  Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/?lang=en
OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
 • Consilier și consultant filosofic
 • Mediator, expert în comunicare și negociere
 • Carieră didactică în învățământul preuniversitar și universitar
 • Expert în educație nonformală și instruirea resursei umane
 • Carieră în cercetare
 • Expert în managementul cunoașterii
 • Funcții publice de administrare a proiectelor din domeniul cercetării și dezvoltării

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați https://filosofie.unibuc.ro/admitere-master/)

4 semestre (120 ECTS)
Româna