Lect. dr. Marin Bălan

Lect. univ. dr. Marin Bălan este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 1999. Este istoric al filosofiei, iar activitatea sa de cercetare şi predare se axează pe Filosofia Medievală şi problematici conexe privind Filosofia Greacă, Gândirea Patristică şi Filosofia Modernă. Lect.univ.dr. Marin Bălan are un interes susţinut şi în ceea ce priveşte relaţia dintre ştiinţă şi religie. Interesele sale filosofice includ şi problematici din sfera filosofiei pentru copii şi a predării filosofiei la clasă, de la sistemul preşcolar la cel preuniversitar. Predă cursuri de Filosofie Medievală, Didactica Filosofiei şi Ideea Europeană în Evul Mediu.

CURRICULUM  VITAE