Comisia de selecție:

 • Conf. dr. Dorina Pătrunsu
 • Lect. dr. Oana Șerban
 • Prof. dr. Laurențiu Staicu
 • Lect. dr. Laurențiu Gheorghe (președinte, Responsabil ERASMUS)
 • Drd. Lilian Ciachir (Responsabil ERASMUS)

RUNDA A 2-a

Deadline transmitere dosar: 05.05.2023, ora 12:00, folosind următorul link https://forms.gle/zg6QFfszjqEMbSXL8 

Interviu: 08.05.2023

RUNDA 1-a

Deadline transmitere dosar: 21.04.2023, ora 12:00, folosind următorul link https://forms.gle/zg6QFfszjqEMbSXL8 

Interviu: 24.04.2023, ora 9.00

Lansare selecții pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2023 – 2024

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 20.03.2023, s-a aprobat lansarea selecțiilor pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2023-2024, după cum urmează:

 1. Selecție centralizată pentru 250 de mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere în cadrul Alianței CIVIS,
 2. Selecții la nivelul fiecărei facultăți pentru un număr total de 400 de mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere ale UB (în afara CIVIS).

Selecția pentru mobilități de studii ERASMUS+ în cadrul universităților partenere (în afara Alianței CIVIS) pentru anul academic 2023 – 2024 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada martie – aprilie 2023, în funcție de datele stabilite de aceasta, pentru un număr total de 400 de mobilități.  

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultatea dv.  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI (https://drive.google.com/drive/folders/1QVd8r3O31qb8Rjxy2wawjEriZcZDKl9n?usp=share_link).

Criterii generale de selecție Erasmus+ (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+,
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezintarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezintarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
 • prezintarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitaea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2023-2024 este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 600 €/lună
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 540 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

Număr de locuri alocate facultăților UB pentru mobilități de studii Erasmus 2023-2024 (în afara CIVIS)

Facultatea UB Nr. locuri finanțate / nr. studenți bursieri Erasmus+ 2023-2024 (mobilități non-CIVIS)
Filosofie – UNESCO 1
Filosofie 15
Nr. total bursieri Erasmus+ 2023-2024 16

Selecția centralizată pentru mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere CIVIS are loc la nivelul Direcției Relații Internaționale (Biroul Erasmus+), pentru un număr 250 de mobilități ERASMUS+ CIVIS, prin transmiterea documentelor on-line în formularul disponibil AICI (https://forms.gle/fPND78nD5eC7o5URA) până la data de 26 aprilie 2023, ora 13:00 (ora României).

Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru pe durata anului academic 2023-2024 (grant 600 euro/lună).

Precizăm că finanțarea Erasmus+ se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă.

Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS se pot efectua în cadrul a 9 universități partenere în cadrul Alianței CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:

 • Aix-Marseille Université,
 • Sapienza Universita di Roma,
 • National Kapodistrian University of Athens,
 • Eberhard Karls Universitaet Tuebingen,
 • Université Libre de Bruxelles,
 • Universidad Autónoma de Madrid,
 • Paris Lodron Universitat Salzburg,
 • Stockholm University,
 • University of Glasgow.

Termenul limită pentru aplicațiile pentru mobilități Erasmus+ CIVIS pe durata primului semestru 2023-2024 la Aix-Marseille Université și University of Glasgow este 10 aprilie 2023, aplicațiile transmise între 11 – 26 aprilie 2023 vor fi posibile pentru semestrul al doilea 2023-2024. Aplicațiile pentru mobilități în cadrul Stockholm University se pot derula numai pe durata semestrului al doilea 2023-2024.

         Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București pentru mobilități Erasmus+ CIVIS:

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+;
 • să aibă rezultate academice remarcabile,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS – CIVIS Learning Agreement (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină de circulație internațională);
 • să prezinte cel puțin o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă sau din cadrul facultății/universității unde a finalizat studiile universitare anterioare (în cazul studenților aflați în anul 1 de studiu licență/master).

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS, cât și criteriile academice indicate de acestea (liste disponibile AICI https://drive.google.com/drive/folders/1HguQZ8TnWQXA7CZsCARxQBt506WFLEgL?usp=share_link ).

De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele universităților partenere CIVIS, este numărul maxim de mobilități posibile pentru studenți ai Universității din București, pentru respectivele facultăți/domenii/niveluri de studii.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus+ CIVIS, compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale și Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Raluca Amza, responsabil Erasmus+ și Coordonator Instituțional CIVIS.

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus+ CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Conf. dr. Mugur Zlotea, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Anca Stoica, responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, inclusiv a semestrului 1 din 2022-2023,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus într-o universitate CIVIS (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 4. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic universitar: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 5 mai 2023.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma formalitățile de pregătire și derulare a mobilității pentru anul academic 2023-2024.

Precizări privind efectuarea mobilității Erasmus+:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de mobilitate în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitatea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.

***************************************************************************************

Selecția pentru mobilități de studii ERASMUS+ în cadrul universităților partenere (în afara Alianței CIVIS) pentru anul academic 2023 – 2024 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada martie – aprilie 2023, în funcție de datele stabilite de aceasta, pentru un număr total de 400 de mobilități.  

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultatea dv.  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI (https://drive.google.com/drive/folders/1QVd8r3O31qb8Rjxy2wawjEriZcZDKl9n?usp=share_link).

Criterii generale de selecție Erasmus+ (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+,
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezintarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezintarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
 • prezintarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitaea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2023-2024 este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 600 €/lună
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 540 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

Număr de locuri alocate facultăților UB pentru mobilități de studii Erasmus 2023-2024 (în afara CIVIS)

Facultatea UB Nr. locuri finanțate / nr. studenți bursieri Erasmus+ 2023-2024 (mobilități non-CIVIS)
Filosofie – UNESCO 2
Filosofie 16
Nr. total bursieri Erasmus+ 2023-2024 18