Printre prioritățile instituționale importante ale Universității din București pentru perioada următoare se numără și:

a)    dezvoltarea competitivității și a capacității interne de a atrage și implementa proiecte de dezvoltare / de cercetare-dezvoltare din fonduri nerambursabile (FSE, PNRR, CE etc.);

b)    identificarea domeniilor de expertiză (și a colegilor / colectivelor care dețin expertiza respectivă) cu potențial de valorificare în proiecte de consultanță pentru clienți externi (consiliere, consultanță, training, studii și analize, alte servicii comerciale pentru instituții publice sau private);

c)    extinderea ofertei de lifelong-learning a UB (cursuri postuniversitare, de conversie profesională, de formare profesională continuă, microprograme etc.)

Pentru a întreprinde acțiuni concrete în vederea atingerii țintelor stabilite, vă propunem o întâlnire la care să participe mai ales (dar nu exclusiv):

  • prodecanii și directorii de departamente;
  • coordonatorii de centre / laboratoare;
  • colegii care sunt interesați să primească formare și sprijin pentru a deveni manageri de proiecte în apeluri viitoare;
  • colegii care dețin expertiză de foarte bună calitate pe domenii în care UB poate oferi servicii de consultanță către beneficiari externi;
  • colegi interesați să dezvolte cursuri de formare continuă de orice fel pentru beneficiari externi (lifelong learning).

 În cadrul acestei întâlniri vă vom prezenta succint oportunitățile pe care le-am identificat pe cele trei direcții de dezvoltare.

Scopul nostru principal este de a intra în contact cu potențiali colaboratori pe care să îi sprijinim să acceseze proiecte, să se implice în activități de consultanță sau să dezvolte programe de formare continuă.

AGENDĂ ȘI CALENDAR ÎNTÂLNIRI