* Adresele de e-mail ale secretarelor de an pe niveluri de studii

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU   carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

!!! Înscrierea se va face exclusiv online !!!

În perioada 04 – 08 octombrie 2021, studenții vor completa Fișa de înscriere anuală și Contractul de studii (licență / master) și le vor transmite scanate pe adresa de e-mail a secretarei de an*.

În perioada 11 – 14 octombrie 2021, studenții vor depune la secretariat, pe suport de hârtie, Fișa de înscriere anuală (1 exemplar) și Contractul de studii (2 exemplare), în momentul prezentării pentru ridicarea carnetului de student și a legitimației pentru transport**, conform următoarei programări:

 • Anul I licență, grupele 350 și 351: luni, 11 octombrie 2021, între orele 09.00-15.00.
 • Anul I licență, grupele 352 și 353: marți, 12 octombrie 2021, între orele 09.00-15.00.
 • Anul I licență, grupele 354 și 355: miercuri, 13 octombrie 2021, între orele 09.00-15.00.
 • Master anul I: 11-14 octombrie 2021, între orele 10.30-13.30.

Studenții care nu depun fișa de înscriere și contractul de studii în perioada 11 – 14 octombrie 2021 vor putea să primească carnetul de student și legitimația pentru transport** numai începând cu 18 octombrie 2021.

____________________________________________________

** Anunț important referitor la legitimațiile de reducere pe transport

Conform HG 341/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 (în vigoare de la 25 martie 2021), până la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, studenții români și străini, în vârstă de până la 26 de ani, pot călători în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior (a.u. 2020-2021)”.

În perioada 04 – 08 octombrie 2021, studenții vor completa Fișa de înscriere anuală și o vor transmite scanată pe adresa de e-mail a secretarei de an*.

În perioada 11 – 14 octombrie 2021, studenții vor depune la secretariat, pe suport de hârtie, Fișa de înscriere anuală (1 exemplar), în momentul prezentării pentru vizarea carnetului de student și a legitimației pentru transport**, conform următoarei programări:

 • Anul II licență, grupele 356, 357, 358 și 359: marți și miercuri, 12 – 13 octombrie 2021, între orele 09.00-15.00.
 • Master anul II: 11 – 14 octombrie 2021, între orele 10.30-13.30.

Studenții care nu depun fișa în perioada 11 – 14 octombrie 2021 vor putea veni la secretariat pentru vizarea carnetului de student și a legitimației pentru transport** numai începând cu 18 octombrie 2021.

_______________________________________

** Anunț important referitor la legitimațiile de reducere pe transport

Conform HG 341/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 (în vigoare de la 25 martie 2021), până la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, studenții români și străini, în vârstă de până la 26 de ani, pot călători în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior (a.u. 2020-2021)”.

În perioada 04 – 08 octombrie 2021, studenții vor completa Fișa de înscriere anuală și o vor transmite scanată pe adresa de e-mail a secretarei de an*.

În perioada 11 – 14 octombrie 2021, studenții vor depune la secretariat, pe suport de hârtie, Fișa de înscriere anuală (1 exemplar), în momentul prezentării pentru vizarea carnetului de student și a legitimației pentru transport**, conform următoarei programări:

 • Licență anul III, grupele 302, 360, 361 și 362: luni și marți, 11 – 12 octombrie 2021, între orele 09.00-15.00.

Studenții care nu depun fișa în perioada 11 – 14 octombrie 2021 vor putea veni la secretariat pentru vizarea carnetului de student și a legitimației pentru transport** numai începând cu 18 octombrie 2021.

_______________________________________

** Anunț important referitor la legitimațiile de reducere pe transport

Conform HG 341/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 (în vigoare de la 25 martie 2021), până la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, studenții români și străini, în vârstă de până la 26 de ani, pot călători în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior (a.u. 2020-2021)”.

În perioada 04 – 08 octombrie 2021, studenții vor completa Fișa de înscriere anuală și o vor transmite scanată pe adresa de e-mail a secretarei de an*.

În perioada 11 – 14 octombrie 2021, studenții vor depune la secretariat, pe suport de hârtie, Fișa de înscriere anuală (1 exemplar), în momentul prezentării pentru vizarea legitimației de student doctorand și a legitimației pentru transport**, conform următoarei programări:

 • Doctorat – toți anii de studii: 11 – 14 octombrie 2021, între orele 10.30-13.30.

Studenții doctoranzi care nu depun fișa în perioada 11 – 14 octombrie 2021 vor putea veni la secretariat pentru vizarea legitimației de student doctorand și a legitimației pentru transport** numai începând cu 18 octombrie 2021.

_______________________________________

** Anunț important referitor la legitimațiile de reducere pe transport

Conform HG 341/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 (în vigoare de la 25 martie 2021), până la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, studenții români și străini, în vârstă de până la 26 de ani, pot călători în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior (a.u. 2020-2021)”.

Cuantum taxe

LICENȚĂ

 • Anii I,II studii universitare de licență: 3700 lei/an
 • Anul III, studii universitare de licență: 3500 lei/an

MASTER

 • Anii I, II studii universitare de master în limba română: 4000 lei/an
 • Anii I, II studii universitare de master în limba engleză: 4500 lei/an
 • Anul I master Open Mind: 6000 lei/an
 • Anii I, II master MBA: 2500 euro/an

 DOCTORAT

 • Anii I și II studii universitare de doctorat = 6500 lei/an
 • Anul III studii universitare de doctorat = 6000 lei/an

 

Taxa se achită integral până la data de 30 octombrie 2021 sau 50% până la data de 30 octombrie 2021 și 50% până la data de 14 martie 2022.

___________________________________________

Taxa se poate achita în următoarele conturi, după caz:

Cont IBAN Facultatea de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

Cont IBAN Catedra UNESCO: RO27RNCB0076010452620 307

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

BANCA: BCR SECTOR 5

Mențiuni plată: Taxă studii licență, master, doctorat / Nume și prenume student / Filosofie / An de studii

OP-ul care atestă plata taxei de studii se transmite, odată cu Fișa de înscriere în anul univ. 2021-2022, pe adresa de e-mail a secretarei de an.