În atenția tuturor studenților din anul II Master

Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation este parte constitutivă a curriculum-ului ultimului semestru de studii (semestrul IV), activitate pentru care toți studenții vor fi evaluați și notați și vor primi o notă și creditele aferente (conform Planului de învățământ).

Pentru a deveni absolvenți și a încheia cu succes semestrul al IV-lea, toți studenții – inclusiv cei care aleg să nu participe la examenul de susținere a disertației în sesiunea iunie-iulie 2023, ci vor susține disertația în următoarea sesiune de finalizare a studiilor din ianuarie-februarie 2024 – sunt rugați să transmită draftul disertației, prin e-mail, coordonatorului tezei, până în ultima zi de sesiune – 4 iunie 2023.

Lipsa acestei evaluări/note/ credite la finele sesiunii de restanțe pentru anii finali va avea drept consecință necesitatea intrării într-un semestru suplimentar, cu taxă, începând cu 1 octombrie 2023, pentru a finaliza programul de studii și pentru a obține statutul de absolventă/absolvent.