În perioada 01 – 15 septembrie 2023 se pot transmite la secretariat cereri pentru:

  • reînmatriculare (după exmatriculare sau retragere de la studii)
  • prelungire de școlaritate pentru finalizarea studiilor, cu semestre suplimentare/de grație, cu taxă(studenți care au maximum 5 examene nepromovate)
  • reluare de studii(după întreruperea de 1 an).

*

Restanțele din anul universitar curent se susțin în perioada 01-09 septembrie 2023. Nu se transmit cereri pentru acest tip de restanțe.

Restanțele din anii anteriori de licență și reexaminările se pot susține cu obligația achitării taxei în valoare de 50 lei/disciplină. Cererile însoțite de dovada achitării taxei se transmit în perioada 01-09 septembrie 2023 pe adresa de e-mail a secretarei de an.

Reexaminările în vederea măririi notei se susțin tot în perioada 01-09 septembrie 2023. Cererile pentru măriri de note se transmit doar de către studenții integraliști după sesiunea de vară, pe adresa de e-mail a secretarei de an, până la data de 05 septembrie 2023. Studenții pot solicita reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 6 discipline, din care 3 reexaminări se pot susține gratuit, celelalte 3 se susțin cu obligația achitării taxei în valoare de 50 lei/disciplină.

*

Reclasificare pe locurile de la buget / taxă în anul univ. 2023-2024

Studenții din anii I și II  de licență în anul universitar 2022/2023 vor aduce la secretariat Diploma de Bacalaureat,  în original (dacă nu este deja depusă la dosar), în perioada 01-20 septembrie 2023, în vederea reclasificării.

Studenții din anul I master în anul universitar 2022/2023 vor aduce la secretariat Diploma de Bacalaureat,  Diploma de Licență și Suplimentul la diplomă, în original (dacă nu sunt deja depuse la dosar), în perioada 01-20 septembrie 2023, în vederea reclasificării.

Atenție: Adeverințele de absolvire a studiilor de licență depuse la admitere în anul 2022 au avut valabilitatea de 12 luni și este necesar să fie înlocuite cu Diploma de Licență și Suplimentul la diplomă eliberate de Biroul Acte de Studii.

*

Achitare taxe restanțe din ani anteriori și reexaminări în vederea măririi notei

Taxele se achită direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90, sau într-unul dintre următoarele conturi BCR:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Cod fiscal: 4505502

Conturi IBAN:

RO11 RNCB0076010452620 304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27 RNCB0076010452620 307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

BANCA: BCR SECTOR 5

Mențiuni: Tipul taxei / Nume şi prenume student / Programul de studii (licență/master) și Anul de studii.