Absolvenții care au susținut examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2023 se pot prezenta la Biroul Acte de Studii, Recunoaștere și Echivalare Studii al Universității din București  (în Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, etaj 3, camera 303) pentru a primi Diploma de Licență sau Diploma de Master și suplimentul la diplomă. 

Diploma se eliberează titularului, pe baza actului de identitate sau a pașaportului, sau, în situații bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale sau împuterniciri avocațiale.

Programul cu publicul (orarul de eliberări) al Biroul Acte de Studii este: luni – joi, orele 12.00 – 14.00.