Filosofie politică și socială

FILOSOFIE POLITICĂ ŞI SOCIALĂ – BIBLIOGRAFIE SEMINAR

Sem.II 2008

1. LIBERTATE

J. S. Mill – Despre libertate,  Humanitas, ed. a III-a, 2005, pp. 48-62; 148-186; (1seminar)

I. Berlin – Patru eseuri despre libertate, Humanitas, Bucureşti, 1996, pp. 204-218; (+ Mill, 1seminar)

A. Sen – Dezvoltarea ca libertate, Cap.1

M. Nussbaum – Beyond the Social Contract: Toward Global Justice, pp. 415-457; (Sen +Nussbaum, 1seminar)

2.    DREPTATE

F.A. Hayek – Principiile unei ordini sociale liberale în Filosofia socială a lui F.A. Hayek coord. A.P. Iliescu, Iaşi, Polirom, 2001;(1 seminar)

F.A. Hayek – Dreptatea socială ca atavism în Filosofia socială a lui F.A. Hayek coord. A.P. Iliescu, Iaşi, Polirom, 2001; (1 seminar)

R. Nozick – Teoria îndreptăţirii în Anarhie, Stat şi Utopie, Humanitas, Bucureşti, 1997; (2 seminarii)

J. Rawls – Dreptate şi egalitate (culegere de texte pentru seminarul de filosofie politică şi socială) (2 seminarii)

T. Nagel – Justice and Nature (culegere de texte pentru seminarul de filosofie politică şi socială) (1 seminar)

D. Gauthier – The Initial Bargaining Position: Rights and the Proviso în Morals by Agreement, Clarendon Press, 1986 (1seminar)

 

 3.    EGALITATE

M. Walzer – Egalitatea complexă (culegere de texte pentru seminarul de filosofie politică şi socială) (1 seminar)

R. Dworkin – Equality of resources (culegere de texte pentru seminarul de filosofie politică şi socială) (1 seminar)

 

 

CRITERII DE NOTARE LA SEMINARUL DE FILOSOFIE POLITICĂ ŞI SOCIALĂ

1)   CRITERII NECESARE (FORMALE) – 1 punct:

a.     prezenţă la “jumătate plus unu” seminarii din totalitatea de seminarii avute pe parcursul semestrului;
b.     susţinere “prezentare” la un text de seminar;
c.     două participări sau intervenţii la 2 seminarii;
d.     prezenţa la cele trei teste tematice.

2)   CRITERII DE CONŢINUT:

a.     1, 00 punct pentru cei care au la test între 9 si 10;
b.     0, 75 puncte  pentru cei care au nota 8;
c.     0, 50 puncte pentru cei care au nota 7;
d.     0, 25 pentru cei care au la test nota 6.

3)   CRITERII DE VALOARE:

a.     0, 50 puncte pentru cei care au  ≥ 6 participări;
b.     0, 50 puncte pentru cei care au activitate de cercetare: fişe de lectură, rezumate (între 2 şi 3 pagini) la textele de seminar
Total: 3 puncte

Restul de 7 puncte va fi cumulat astfel: 1 punct – oficiu; 2 puncte – referat; 1 punct – activitate la curs; 3 puncte – examenul scris.