Filosofia stiintei

natural history museum

Titular de curs: Dana Jalobeanu

Semestrul I

Miercuri 12-16

Sala Tudor Vianu (S8)  (Et. I, Facultatea de Filosofie)

Atenție! Primul curs va avea loc MARȚI 7 octombrie de la ora 14 în sala S7. Miercuri 8 octombrie și miercuri 15 octombrie cursul nu se tine. Reluam în 22 octombrie.

Întrebările legate de natura, structura, metodele, principiile și implicațiile cunoașterii științifice sunt întrebări de care omul societății contemporane se lovește în fiecare zi. Sunt parapsihologia, homeopatia, creaționismul științific „științifice”? Putem trasa o linie de demarcație între știință și pseudo-știință? Care sunt principiile după care funcționează comunitatea științifică? Ce înseamnă o teorie științifică? Ce are special cunoașterea științifică? (este ea un tip special de cunoaștere?). Putem ajunge la adevăr în științe? Care este relația dintre știință și filosofie? Dar dintre științe și alte tipuri de cunoaștere (artistică, de pilda…). Iată doar câteva întrebări de care ne lovim adesea și la care nu putem răspunde prea bine dacă nu ne familiarizăm mai întâi cu bazele unui întreg domeniu: filosofia științei.

Filosofia științei este un domeniu vast – o bună parte din istoria filosofiei, de pildă, este, de fapt, filosofia științei. Există o istorie a filosofiei stiintei (prescurtat HOPOS, vezi ) care e aproape tot atat de extinsa la scara temporală ca și istoria filosofiei.

Cursul de filosofia științei îşi propune să ofere o privire introductivă de ansamblu asupra câtorva dintre temele principale, dezbaterilor şi întrebărilor actuale din filosofia ştiinţei. Vom folosi o abordare interactivă, alternând prelegerile și discuțiile de seminar. Vom lucra mult pe text (vezi mai jos o listă orientativă de texte de seminar). Unul dintre obiectivele cursului este crearea unui mediu interactiv de lucru, a unor grupe de studenți capabili să dialogheze și să colaboreze pe proiecte sau împrejurul unor texte fundamentale. Cursul va avea și o dimensiune practică: vom deprinde câteva elemente ale scrierii academice și câteva dintre deprinderile caracteristice cercetătorului (în știință sau filosofie).

Cursul de filosofia științei este un curs de modul pentru anul III filozofie teoretică însă poate fi luat ca opţional de studenţii motivaţi din orice an de studiu. Puteți urma acest curs chiar dacă nu sunteți studenți la filosofie.

Bibliografie introductiva:

Karl Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge: London (prima editie 1963, republicată de atunci de multe ori). Recomand originalul și nu traducerea.

Chalmers, A What is this thing called science? Hackett, 1976

Hacking, Representing and intervening, Cambridge University Press

 Vom folosi următoarele culegeri de texte pentru seminar:

Martin Curd, J. A. Cover, Philosophy of Science: the central issues, Norton et. comp, London, 1998

Boyd, Gasper and Trout, The Philosophy of Science, Bradford Book, MIT, 1992

Donovan, Laudan, Laudan, Scrutinizing Science, 1992

Salmon, Earman, Glymour, Lennox et. all, Introduction to the philosophy of Science, Hackett, 1992

 

Teme de curs:old books

NB. Lista de mai jos este orientativă. La primul curs vom discuta mai amanunțit lista și sugestiile de lectură și vom cădea de accord asupra unui plan de curs care va intra în vigoare după aceasta negociere și aprobare prealabilă din partea tuturor celor înscriși la curs. Planul astfel negociat și aprobat va deveni obligatoriu, ca și prezența la curs și seminar până la sfârșitul semestrului.

1.  Domeniul filosofiei științei. Scurt istoric și direcții de studiu. Unde (şi cum) se face filosofia ştiinţei în momentul de faţă? Direcţii de cercetare, centre de cercetare, reviste importante, dezbateri în curs etc.

2.  Știința normală: cercetătorul în ambientul său.durer drawing lute

Cursul va fi urmat de o discuție de seminar centrată o serie de întrebări de tipul: cum se formează cercetătorul? Cum se deprinde/învață știința normală? Care sunt elementele tacite ale formării științifice etc. Vom încerca să lucrăm pe exemple și vom organiza, poate, o dezbatere pe un caz real.

Materiale de citit pentru seminar

Kuhn, Thomas (1962): The Structure of Scientific Revolutions. Chicago and London: Chicago UP (second edition 1969). Chapters 2-4

Prefața la ediția a II-a a Structurii revoluțiilor științifice

3. Falsificaționismul: cum progresează știința modernă?

Vom discuta teoria teoria lui Karl Popper despre natura, structura și metoda științei (de citit: Popper, Conjectures and refutations, Cap 1: Science, conjectures and refutations). La seminar vom discuta un caz classic al istoriei științei, cazul de manual propus de Popper: confirmarea teoriei generale a relativității de către experimentele (observațiile) realizate de Arthur Eddington, în 1919.

 Texte pentru seminar:

Earman, Glymour (1980), “Relativity and eclipses: the British 1919 expedition and its predecessors, Historical studies in physical studies, 11 (1) 49-85

Almassi, B. Trust in expert testimony: Eddington’s 1919 Eclipse Expedition and the British response to General Relativity, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 40 (2009) 57-67

Bibliografie suplimentară:bending light

Eddington, Weighting light, in Space, time and gravitation 1920

Waller, J. Fabulous facts and fiction in the history of scientific discovery, cap. Newton’s Eclipse.

3. Confirmare, coroborare, falsificare: conjecturi, ipoteze și experimente

Material pentru seminar: Putnam, H. The „Coroboration” of Theories, in Boyd, Gasper, Trout, 1992, 121-139

4.  Observaţie, experiment, baza empirica a ştiinţei şi problema sub-determinării teoriilor

Vom discuta pe un alt exemplu classic: disputa Newton-Hooke cu privire la natura luminii şi noţiunea de experiment crucial

Bibliografie: The Newton Project (resursă internet care conţine textele primare ale controversei)

Vezi textile aici: http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/diplomatic/NATP00006

Bibliografie suplimentară:

Lohne, J. „Experimentum Crucis.” Notes and Records of the Royal Society 23 (1968): 169-99.

6.  Subdeterminarea teoriilor

Duhem, Physical Theory and Experiment, in Curd, Cover, 257-280 (Pierre Duhem, The aim and structure of physical theory – pentru cei care doresc să citească mai mult, recomand cap.  1-4)

Quine, Two dogmas of empiricism, Curd, Cover, 281-302

7. Subdeterminarea (II)

 Laudan, L. Demystifying Underdetermination, 320-354

Gillies, D. The Duhem Thesis and the Quine Thesis, Curd, Cover, 302-320

8. Ce rol joacă experimentele?

Texte de discutat pentru seminar:

Hacking, Ian, Philosophers of Experiment.” Paper presented at the PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 1988

Steinle, Friedrich. „Entering New Fields: Exploratory Uses of Experimentation.” Philosophy of Science  (1997): S65-S74.

Bibliografie suplimentara:

Steinle, Friedrich,  „Experiments in History and Philosophy of Science.” Perspectives on Science 10, no. 4 (2002): 408-32.

9. Prediction and evidence

Texte de discutat pentru seminar

Salmon, C. W. Rational prediction, Curd and Cover 433-445

Hempel, C.G: Criteria of confirmation and acceptability, 445-460

Achinstein, P. Explanation versus Prediction: Which carries more weight?, 481-494

10. Teorii şi programe de cercetare

Texte de discutat pentru seminar:

Bibliografie: Lakatos, “Falsificationism and the methodology of research programmes”, in Lakatos, The methodology of scientific reseach programmes, Philosophical papers vol. 1, edited by John Worrall, Gregory Currie, CUP, 1978 (reprinted)

11. Lakatos: filosofia stiintei şi reconstrucţiile conceptuale

Texte de discutat pentru seminar:

Lakatos, I. (1978): History of science and its rational reconstructions, in I. Lakatos:

The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers Vol.

I. Ed. By John Worrall and Gregory Currie, Cambridge University Press,

Cambridge, 1978, pp. 102-138

12. Ştiinţă versus pseudo-ştiinţă: o problemă actuală. Se poate formula un „criteriu de demarcaţie”?

Texte de discutat la seminar

Kuhn, T. Logic of Discovery or Psychology of Research?, ibid.,11-20

Lakatos, I. Science and Pseudoscience, ibid, 20-27

13.  Problema criteriului de demarcaţie (II)

Texte de discutat la seminar

Thagard, P. Why Astrology is a Pseudo-science? In Curd, Cover, 27-38

Ruse, M. Creation-Science is not Science, ibid. 38-48

Laudan, Commentary: Science at the Bar: Causes for Concern, ibid. 48-54

Ruse, M. Response to the commentary, 54-62

 

Bibliografie orientativă:

Bibliografie pentru seminar:

Ian Hacking (1983): Representing and Intervening. Cambridge: Cambridge UP.

Kuhn, Thomas (1962):The Structure of Scientific Revolutions. Chicago and London: Chicago UP (second edition 1969).

Lakatos, Imre (1970): ‘Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes’, in Imre Lakatos and Alan Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge UP, pp. 91-196.

K.R. Popper: The rationality of scientific revolutions, in The Myth of the Framework, M. Notturno (ed.) (Routledge, London and New York, 1994) pp. 1-32

 

Bibliografie orientativa de filosofia ştiintei:

Contemporary Introductions to Philosophy of Science

Bird, Alexander (1998): Philosophy of Science. London: Routledge.

Hitchcock, Christopher (ed.) (2004): Contemporary Debates in Philosophy of Science. Oxford: Blackwell

Kosso, Peter (1992): Reading the Book of Nature. An Introduction to the Philosophy of Science. Cambridge

Ladyman, James (2002): Understanding Philosophy of Science. London: Routledge.

Lambert, Karel and Gordon G. Brittan Jr. (1992): An Introduction to the Philosophy of Science. Atascadero/CA: Ridgeview. 4th ed.

Losee, John (1992): A Historical Introduction to the Philosophy of Science. Oxford: Oxford UP. 4th ed.

O’Hear, Anthony (1989): An Introduction to the Philosophy of Science. Oxford: Oxford UP.

Rosenberg, Alexander (2000): Philosophy of Science. A Contemporary Introduction. London: Routledge.

Manuale 

Braithwaite, Richard B. (1953): Scientific Explanation. Cambridge.

Carnap, Rudolph (1966): An Introduction to the Philosophy of Science. New York 1995 (Repr. of: Philosophical Foundations of Physics: An Introduction to the Philosophy of Science. New York 1966).

Hempel, Carl G. (1966): Philosophy of Natural Science. Princeton.

Nagel, Ernest (1961): The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation. New York 1961; repr. Indianapolis/Cambridge 1979.

Pap, Arthur (1963): An Introduction to the Philosophy of Science. London 1963.

 

Texte clasice

Cartwright, Nancy (1983): How the Laws of Physics Lie, Oxford: Oxford UP.

Duhem, Pierre (1906): La Théorie Physique, son Objet et sa Structure. 1st ed. Paris 1906. Engl. trans. by Philip P. Wiener: The aim and Structure of Physical Theory. Princeton: Princeton UP 1954.

Goodman, Nelson (1954): Fact, Fact, and Forecast. 4th ed., Cambridge/MA and London 1983.

Hempel, Carl G. (1965): Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. New York.

Howson, Colin and Peter Urbach (1989): Scientific Reasoning: the Bayesian Approach. Illinois: Open Court (second edition 1993).

Ian Hacking (1983): Representing and Intervening. Cambridge: Cambridge UP.

Kuhn, Thomas (1962):The Structure of Scientific Revolutions. Chicago and London: Chicago UP (second edition 1969).

Lakatos, Imre (1970): ‘Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes’, in Imre Lakatos and Alan Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge UP, pp. 91-196.

Popper, Karl R. (1932): The Logic of Scientific Discovery. London: Routledge 2003.

– (1989) Conjectures and Refutations. London: Routledge.

van Fraassen, Bas C. (1980): The Scientific Image. Oxford.

Van Fraase, Bas C. (2007), Scientific Representations. Paradoxes of perspective, Oxford

Bird, Alexander (2001): Thomas Kuhn. Princeton: Princeton UP.

Hoyningen-Huene, Paul (1993): Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn’s Philosophy of Science. Chicago: Chicago UP.

K.R. Popper: The rationality of scientific revolutions, in The Myth of the Framework, M. Notturno (ed.) (Routledge, London and New York, 1994) pp. 1-32

 

Newton-Smith, W. H. (ed.) (2000): A Companion to the Philosophy of Science. Malden/MA and Oxford: Blackwell.

 Web Resources

Routledge Encyclopaedia of Philosophy [Link in LSE e-library]

Stanford Encyclopaedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu

Episteme Link Page: www.epistemelinks.com

 

 

The Internet Encyclopedia of Philosophy: http://www.iep.utm.edu/

görükle escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici