Filosofie și religie în spațiul românesc

urlCoordonatori:

Mihai-Dan Chițoiu
Savu Totu

Editura Pro Universitaria, 2015

Cuprins

Introducere
Mihai-Dan Chițoiu – Precauții hermeneutice în înțelegerea raportului dintre filosofie și religie în spațiul românesc
Savu Totu – Părintele Dumitru Stăniloae și istoria isihasmului în ortodoxia românească
Ionuț Cambei – Teologia iubirii și cadrul ei conceptual în spațiul românesc
Răzvan Cîmpulungeanu – Cunoașterea ca experiență – paradigmă centrală a filosofării bizantine și influența sa asupra spațiului românesc
Constantin Rusu – Dimensiuni alethice ale matricii stilistice romanești
Constantin-Ionuț Mihai – Creștinism și filosofie la iustin martirul și filosoful. Observații privind receptarea literaturii patristice în spațiul cultural românesc
Florentina Grigore – Concepția despre dreptate în învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. Particularități ale spațiului răsăritean ortodox
Liviu Petcu – Vocație și destin isihast în Moldova
Marian Vild – Rolul și locul sfintei scripturi în gândirea și scrierile mișcării de reînnoire isihastă din
țările române în sec. al XVIII-lea. (I) În scrierile Sfântului Vasile de la Poiana Mărului
Ionuț-Alexandru Bârliba – O filosofie a autenticității. Presupoziții existențialiste în trăirism
Alexandru Bejinariu – Metoda indicării formale și filosofia religiei în spațiul românesc
Ioan Drăgoi – Istoricitatea ca mister. Lucian Blaga și transfigurarea antinomică a istoriei
Abstract
Despre autori
Indice de termeni
Indice de nume

Puteți descărca volumul aici: Filosofie și religie în spațiul românesc