EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2024

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2024.

Conform Calendarului 2022-2023 și a hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de licență: 05 februarie 2024 (în format fizic).
 • Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 22/2020
2. 36/2016
3. 40/2018
4. 62/2020
5. 95/2020
6. 117/2012
7. 155/2020

Rezultate

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

 1.  

22/2020

10 (zece)

 1.  

36/2016

9,75 (nouă75%)

 1.  

40/2018

10 (zece)

 1.  

62/2020

10 (zece)

 1.  

95/2020

10 (zece)

 1.  

117/2012

10 (zece)

 1.  

155/2020

8,50 (opt 50%)

Structura examenului de licență:

 • Probă unică: prezentarea și susținerea lucrării de licență (în fața comisiei)

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

 • Lucrarea de licență în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4.

Formulare tipizate

 

Calendar:

Înscrierea candidaților:

 1. Înscrierea candidaților30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 2. Susținerea lucrării de disertație05 februarie 2024 (în format fizic). Pentru programele de master Intercultural Management și MBA susținerea lucrărilor de disertație va avea loc marți, 06 februarie 2024, începând cu ora 14.00.
 3. Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 15.30

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 7/2020
2. 60/2015
3. 56/2017

Marți 6 februarie 2024, Sala Constantin Noica, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 129/2021
2. 127/2020

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Rezultate

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

60/2015

9,75

2

56/2017

10

3

7/2020

10

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele:

  licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro

  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind / Mind The Brain

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru masteratele de la Catedra UNESCO

  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.
  Formulare tipizate